Câu đố khối tam giác

Thử thách khả năng sắp xếp với các khối tam giác

Câu đố khối tam giác
play

Xem thêm: Tìm Hình Giống Nhau

Cách chơi:

Bạn phải vận dụng 100% bộ não để tính toán sắp xếp sao cho các khối hình có sẵn được xếp vừa khít với khối hình thử thách đưa ra.

Post by Son Nguyen · in 06-12-2021 · view: 5938

Bình luận