Cách lên đồ và bảng ngọc của 146 tướng Liên Minh Huyền Thoại

Cách chơi các tướng LOL theo cập nhật của mùa 10. Cách combo, chọn bảng ngọc theo lối đánh phù hợp nhất.

Close