Bảng Ngọc Yasuo mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Yasuo mùa 13 với hướng dẫn cách lên đồ Yasuo trang bị mới và bảng ngọc Yasuo. Guide Yasuo, cách build đồ mạnh nhất theo từng vị trí, cách chơi full combo Kicdo.

Guide Yasuo mùa 13

Yasuo

Update 12.22

Sát thủ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng D-
Tỷ lệ thắng 47.95%
Tỷ lệ chọn 8.8%
Tỷ lệ Ban 18.3%

Bảng ngọc Yasuo Nhịp độ chết người Mid với Win 89.1% và Pick 91%

Chuẩn xác

Nhịp độ chết người

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Kiên định

Ngọn gió thứ hai

Kiên Cường

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Bảng ngọc Yasuo Top với Win 68.1% và Pick 54%

Chuẩn xác

Nhịp độ chết người

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Kiên định

Kiểm Soát Điều Kiện

Lan Tràn

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Bảng ngọc Yasuo Aram với Win 88.1% và Pick 59%

Chuẩn xác

Nhịp độ chết người

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Hút Máu        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Áp đảo

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu        

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị Yasuo đường giữa

Giày Cuồng Nộ        

Nỏ Tử Thủ        

Vô Cực Kiếm        

Vũ Điệu Tử Thần        

Đao Tím        

Giáp Thiên Thần        

Lên đồ Yasuo Top

Giày Cuồng Nộ        

Nỏ Tử Thủ        

Lời Nhắc Tử Vong        

Vũ Điệu Tử Thần        

Vô Cực Kiếm        

Giáp Thiên Thần        

Trang bị khi AP địch quá mạnh

Nỏ Tử Thủ        

Giày Thủy Ngân        

Vô Cực Kiếm        

Vũ Điệu Tử Thần        

Huyết Kiếm        

Lời Nhắc Tử Vong        

Số liệu thống kê 200 trận gần đây nhất từ các đại cao thủ

Tỷ lệ thắng
49%
200 trận
Làn đường
59%
34%
Yasuo Ngọc
The Keystone Lethal Tempo
The Rune Tree Resolve
90%
The Keystone Lethal Tempo
The Rune Tree Domination
10%
Thần thoại
Immortal Shieldbow
89%
Iceborn Gauntlet
3%
Tỷ lệ chọn trang bị
Infinity Edge
55%
Death s Dance
20%
Mortal Reminder
13%
Guardian Angel
9%
Blade of The Ruined King
5%
Randuin s Omen
3%
Tỷ lệ chọn giầy
Berserker s Greaves
100%
Plated Steelcaps
1%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Ignite
57%
Summoner Spell Exhaust
36%
13 giờ trước
Pleata

Pleata

- KR

Varus
VS.

1/8/1

Kiệt Sức
Tốc Biến
Nỏ Tử Thủ
Vô Cực Kiếm
Khiên Doran
Giày Cuồng Nộ
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiên Cường
Kiên Cường
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:30 Khiên DoranBình Máu
03:16 GiàyDao GămBình Máu
06:36 Giày Cuồng NộKiếm DàiThuốc Tái Sử Dụng
09:25 Huyết TrượngDao Găm
10:56 Kiếm DàiKiếm Dài
12:06 Bó Tên Ánh Sáng
13:54 Áo Choàng Tím
15:45 Nỏ Tử ThủDao GămThấu Kính Viễn Thị
17:24 Áo Choàng Tím
20:24 Cuốc Chim
23:13 Vô Cực Kiếm
18 giờ trước
Sertuss

Sertuss

SK Gaming - EUW

Twitch
VS.

3/4/14

Tốc Biến
Thiêu Đốt
Kiếm Doran
Mắt Kiểm Soát
Giáp Thiên Thần
Lời Nhắc Tử Vong
Giày Cuồng Nộ
Nỏ Tử Thủ
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Lan Tràn
Lan Tràn
Giáp Cốt
Giáp Cốt
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:12 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
01:11 Bình Máu
02:26 Thuốc Tái Sử Dụng
05:51 Giày Cuồng NộKiếm DàiMắt Kiểm Soát
08:19 Song KiếmMắt Kiểm Soát
12:03 Bó Tên Ánh SángHuyết Trượng
14:14 Nỏ Tử ThủGươm Đồ Tể
16:07 Lời Nhắc Tử Vong
19:16 Kiếm B.F.
21:21 Đồng Hồ Ngưng Đọng
22:48 Giáp Thiên ThầnMắt Kiểm Soát
18 giờ trước
Envy

Envy

FURIA - BR

Syndra
VS.

1/3/5

Tốc Biến
Tốc Hành
Khiên Doran
Thuốc Tái Sử Dụng
Nỏ Tử Thủ
Kiếm B.F.
Giày Cuồng Nộ
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Lan Tràn
Lan Tràn
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:16 Khiên DoranBình Máu
03:37 GiàyDao GămBình Máu
06:20 Giày Cuồng NộKiếm DàiThuốc Tái Sử Dụng
09:48 Áo Choàng TímHuyết TrượngMắt Kiểm Soát
15:40 Nỏ Tử Thủ
17:58 Kiếm B.F.Mắt Kiểm Soát
19 giờ trước
Envy

Envy

FURIA - BR

Akshan
VS.

12/8/6

Tốc Biến
Thiêu Đốt
Lời Nhắc Tử Vong
Nỏ Tử Thủ
Giày Cuồng Nộ
Vũ Điệu Tử Thần
Vô Cực Kiếm
Mắt Kiểm Soát
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Lan Tràn
Lan Tràn
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:14 Khiên DoranBình Máu
04:22 Giày Cuồng NộBình Máu
07:52 Song KiếmBình Máu
11:22 Bó Tên Ánh SángÁo Choàng TímBình Máu
13:10 Huyết Trượng
15:50 Nỏ Tử ThủLời Nhắc Tử Vong
17:39 Cuốc ChimMắt Kiểm Soát
18:39 Kiếm Dài
21:25 Vũ Điệu Tử ThầnMắt Kiểm Soát
23:41 Kiếm B.F.Cuốc Chim
27:45 Vô Cực Kiếm
28:55 Mắt Kiểm Soát
22 giờ trước
Umut

Umut

- EUW

Sylas
VS.

11/0/1

Tốc Biến
Thiêu Đốt
Nỏ Tử Thủ
Lời Nhắc Tử Vong
Thuốc Tái Sử Dụng
Mắt Kiểm Soát
Giày Cuồng Nộ
Khiên Doran
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Kiên Cường
Kiên Cường
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:16 Khiên DoranBình Máu
04:22 Dao GămDao GămThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
05:56 Giày Cuồng Nộ
07:54 Bó Tên Ánh SángMắt Kiểm Soát
12:48 Nỏ Tử ThủKiếm Dài
16:12 Lời Nhắc Tử VongMắt Kiểm Soát

Tướng khắc chế Yasuo đường giữa

Tướng yếu hơn

Tướng khắc chế Yasuo đường dưới

Anh em có muốn biết Master Yi mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Yasuo>

Bảng Ngọc tái tổ hợp Yasuo

Bảng ngọc Yasuo mùa 13

Bảng ngọc Yasuo mùa 13 đường giữa cầm chinh phục:

 • Chinh phục Chinh phục
 • Hồi máu vượt trội Hồi máu vượt trội
 • Huyền thoại: Tốc độ đánh Huyền thoại: Tốc độ đánh
 • Nhát chém ân huệ Nhát chém ân huệ

Nhánh ngọc phụ Áp đảo:

 • Vị máu Vị máu
 • Thợ săn tham lam Thợ săn tham lam
 • Tấn công Tấn công
 • Linh hoạt Linh hoạt
 • Phòng thủ Phòng thủ

Cách lên đồ Yasuo

Cách lên đồ Yasuo

Cách lên đồ Yasuo mùa 13 đường giữa:

 • Giày cuồng nộ Giày cuồng nộ 
 • Ma vũ song kiếm Ma vũ song kiếm
 • Vô cực kiếm Vô cực kiếm
 • Giáp thiên thần Giáp thiên thần
 • Búa băng  Búa băng
 • Vũ điệu tử thần Vũ điệu tử thần
 • Đao tím Đao tím sẽ thay cho Búa băng trong trường hợp team địch có AP mạnh

Ở đây trang bị dù đi đường nào cũng bắt buộc phải có đó là Ma vũ song kiếm và Vô cực kiếm

Cách chơi Yasuo

Combo 1:

Cách chơi Yasuo combo 1

Combo 2:

Cách chơi Yasuo combo 2

Video đầy đủ tất cả các combo của Yasuo:

Bạn có biết đồng đội tốt của Yasuo là ai không chính là Lee Sin. Nhờ những pha nộ long cước có thể bắn chúng vài tướng địch đẩy lên không. Yasuo có thể bật ulti ngay lập tức. Cùng xem chính xác Lee Sin mùa 13 có các combo nào mà hợp gu Yasuo đến vậy nhé.

Vị trí của Yasuo

Đường giữa, Đường trên và Đường Dưới

Phép bổ trợ Yasuo

Phép bổ trợ Yasuo

Tốc biến và thiêu đốt

Điểm mạnh & yếu Yasuo

Điểm mạnh:

 • Được mệnh danh là đấng vì có thể đi gần như mọi con đường nhạc nào cũng nhảy được.
 • Cực nhiều kiểu combo ảo diệu. Mà dính chiêu cuối chỉ có buông chuột chờ nó ulti xong.
 • Quét kiếm vừa có thể nhanh chóng tiếp cận mục tiêu mà cũng có thể khiến đối phương khó nắm bắt nhất là xạ thủ sẽ khó nhắm bắn chính xác.
 • Trang bị kỹ năng ngăn chặn đòn tấn công vừa bảo vệ bản thân vừa bảo vệ cả team.
 • Dọn lính nhanh.
 • Đẩy lẻ tốt.
 • Gank team bá đạo.
 • Có lớp khiên từ nội tại nên ai mà trao đổi chiêu thức thì chỉ có thiệt.
 • Về cuối lại còn cực xanh.
 • Kể nữa chắc hết mùa

Điểm yếu:

 • Đầu trận hơi thọt.
 • Dễ bị gank nếu ko kiểm soát được bản đồ.
 • Cực kỳ phế nếu bị dính khống chế.
 • Một khi đã thọt thì thọt cũng thần thánh ko kém.

Bảng kỹ năng Yasuo

Bảng kỹ năng Yasuo

Thứ tự nâng kỹ năng Yasuo max Q đầu tiên nhé sau đó đến E và W

Khắc chế Yasuo

Khắc chế Yasuo

Ahri, Lux, Talon các tướng sở hữu nhiều hiệu ứng CC

Đồng đội tốt của Yasuo:

Chắc chắn là các tướng có chiêu làm cho tướng địch bay lên không trung như Malphite, Lee Sin

Đối thủ đường trên

Đối thủ đường dưới

Đối thủ đường giữa

Bình luận


Tips

Trade dame bằng E luôn để lại 1 lính để có thể lướt về. Di chuyển liên tục để tạo lá chắn. 

Tướng mới anh em

Nilah
Nilah
Renata Glasc
Renata
K'Sante
K'Sante