Bảng Ngọc Fizz mùa 12 và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Fizz mùa 12: Cách lên đồ và bảng ngọc Fizz top 1 rank Liên Minh Huyền Thoại. Fizz và cách build đồ mạnh nhất đường giữa, full combo tại Kicdo.

Guide Fizz mùa 12

Fizz

Update 12.18

Sát thủ - Vị trí:

Sát thương: Phép thuật

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng B-
Tỷ lệ thắng 49.36%
Tỷ lệ chọn 2.7%
Tỷ lệ Ban 2.4%

Bảng ngọc Fizz Sốc điện Mid với Win 50.23% và Pick 79.31%

Áp đảo

Sốc điện

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Bảng ngọc Fizz Sôc Điện Mid với Win 49.92% và Pick 8.45%

Áp đảo

Sốc điện

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu        


Chuẩn xác

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị Fizz Mid Thách đấu có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Giày Khai Sáng Ionia        

Bão Tố Luden        

Kiếm Tai Ương        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Trượng Hư Vô        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Cách lên đồ Fizz Mid thứ hai của bạch kim

Lưỡi Hái Bóng Đêm        

Giày Pháp Sư        

Kiếm Tai Ương        

Sách Chiêu Hồn Mejai        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Các sự lựa chọn thay thế

Trượng Hư Vô        

Dây Chuyền Chữ Thập        

Nanh Nashor        

Động Cơ Vũ Trụ        

Quỷ Thư Morello        

Một ngày trước
MAXI

MAXI

- EUW

Katarina
VS.

17/1/6

Tốc Biến
Thiêu Đốt
Bình Thuốc Biến Dị
Giày Khai Sáng Ionia
Sách Chiêu Hồn Mejai
Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
Kiếm Tai Ương
Đồng Hồ Cát Zhonya
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:09 Bình Thuốc Biến Dị
02:32 GiàyPhong Ấn Hắc ÁmMắt Kiểm Soát
05:28 Giày Khai Sáng IoniaSách CũSách Cũ
08:25 Sách Chiêu Hồn MejaiBí Chương Thất Truyền
12:15 Mặt Nạ Thống Khổ LiandryThủy KiếmSách Quỷ
13:56 Kiếm Tai Ương
17:10 Đồng Hồ Cát Zhonya
18:23 Dược Phẩm Thuật Pháp
9 ngày trước
Puki Style

Puki Style

- EUW

Vex
VS.

8/6/3

Tốc Biến
Thiêu Đốt
Đồng Hồ Cát Zhonya
Bão Tố Luden
Giày Thủy Ngân
Thủy Kiếm
Phong Ấn Hắc Ám
Sách Quỷ
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tối Thượng
Thợ Săn Tối Thượng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Đắc Thắng
Đắc Thắng
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:18 Nhẫn DoranBình MáuBình Máu
03:41 Phong Ấn Hắc ÁmBình Máu
05:19 Sách CũGiày
09:25 Bí Chương Thất TruyềnMắt Kiểm Soát
11:09 Gậy Bùng Nổ
13:18 Bão Tố LudenMắt Kiểm Soát
16:03 Giày Thủy NgânSách QuỷSách Cũ
17:44 Giáp Tay Seeker
20:25 Đồng Hồ Cát ZhonyaThủy KiếmThấu Kính Viễn ThịMắt XanhMáy Quét Oracle
22:21 Sách Quỷ
15 ngày trước
Vetheo

Vetheo

Misfits Gaming - EUW

Azir
VS.

13/8/14

Tốc Biến
Thiêu Đốt
Gậy Quá Khổ
Kiếm Tai Ương
Bão Tố Luden
Phong Ấn Hắc Ám
Giày Pháp Sư
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:41 Bình Thuốc Biến Dị
03:31 Nhẫn DoranMắt Kiểm Soát
06:39 Giày Pháp SưPhong Ấn Hắc ÁmMắt Kiểm Soát
08:28 Sách CũSách Cũ
10:11 Bí Chương Thất TruyềnGậy Bùng NổMắt Kiểm Soát
14:24 Bão Tố LudenGậy Quá Khổ
16:28 Máy Quét Oracle
18:13 Ngọn Lửa Hắc Hóa
19:42 Sách Quỷ
23:18 Kiếm Tai Ương
24:11 Gậy Quá Khổ
15 ngày trước
Hatrixx

Hatrixx

- EUW

Anivia
VS.

3/3/2

Tốc Biến
Thiêu Đốt
Phong Ấn Hắc Ám
Đồng Hồ Cát Zhonya
Bình Thuốc Biến Dị
Bão Tố Luden
Giày Khai Sáng Ionia
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Mắt Thây Ma
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Cuồng Phong Tích Tụ
Cuồng Phong Tích Tụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:05 Mắt XanhBình Thuốc Biến Dị
03:58 GiàyPhong Ấn Hắc ÁmMáy Quét Oracle
07:22 Bí Chương Thất Truyền
11:24 Bão Tố Luden
12:47 Sách Cũ
15:34 Giày Khai Sáng IoniaSách QuỷMắt Kiểm Soát
19:22 Đồng Hồ Cát Zhonya
20 ngày trước
Dice

Dice

Burning Core - KR

Taliyah
VS.

4/7/10

Thiêu Đốt
Tốc Biến
Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
Giày Pháp Sư
Đồng Hồ Cát Zhonya
Linh Hồn Lạc Lõng
Sách Quỷ
Sách Chiêu Hồn Mejai
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:12 Bình Thuốc Biến DịMắt Xanh
00:44 Máy Quét Oracle
03:09 Phong Ấn Hắc Ám
06:23 Giày Khai Sáng IoniaMắt Kiểm Soát
08:15 Sách QuỷMắt Kiểm Soát
09:51 Sách Chiêu Hồn Mejai
12:46 Đồng Hồ Cát Zhonya
15:10 Sách Quỷ
16:14 Mắt Kiểm Soát
19:34 Bí Chương Thất Truyền
22:58 Mặt Nạ Thống Khổ LiandryMắt Kiểm Soát
25:56 Mắt Kiểm SoátLinh Hồn Lạc Lõng
28:52 Giày Pháp SưSách Quỷ

Tướng khắc chế

Tướng yếu hơn

Đồng đội tốt

Anh em có muốn biết Gnar mùa 12 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách khắc chế Fizz mùa 12 Cách lên đồ Fizz>

Một combo của fizz có thể “knock out” nhanh đối thủ của mình với khả năng gây sát thương cực kỳ lớn. Muốn Fizz trăm trận trăm thắng bạn cần nắm rõ các thông tin liên quan. Những thông tin dưới đây của chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những thông tin bổ ích khi lâm trận cùng Fizz.

Hãy cùng xem qua cách lên đồ Malphite Malphite "Mảnh vỡ thiên thạch". Tướng có sức chịu đựng bền bỉ và gần như là sự lựa chọn hoàn hảo để mở combat. Chỉ cần khéo mở combat bằng chiêu cuối chúng 3 trên 5 tướng địch tỷ lệ thắng gần như 100%.

Bảng Ngọc tái tổ hợp Fizz

Bảng Ngọc tái tổ hợp Fizz

Bảng ngọc của Fizz trong đã có sự thay đổi và được cập nhật thường xuyên. Bảng ngọc mới của Fizz sẽ hỗ trợ tối đa của người chơi. Bảng ngọc của Fizz bao gồm có hai nhánh:

 • Nhánh chính: Áp đảo – Sốc Điện – Tác Động Bất Chợt – Thu Thập Chiến Tích – Thợ Săn Tàn Nhẫn
 • Nhánh phụ: Mũ Tối Thượng – Thăng Tiến Sức Mạnh

Cách lên đồ Fizz

Cách lên đồ Fizz

Theo từng cấp độ Fizz sẽ có những trang bị riêng phù hợp với tình hình lúc đó.

Với trang bị khởi đầu bao gồm có:

 • Nhẫn Doran để tăng 1 lượng máu, sức mạnh phép thuật và khả năng hồi năng lượng.
 • Bình Thuốc Biến Dị giúp hồi máu và năng lượng gấp ba lần trong giai đoạn trước cấp 6. Trang bị này sẽ gia tăng sát thương khi đang hồi phục và tiết kiệm đồ hồi phục khi quay về nhà.
 • Mắt Vật Tổ nâng cao tầm nhìn cho Fizz trong đoạn đầu, tránh bị gank bởi rừng đối phương và hỗ trợ tầm nhìn cho đồng đội

Với trang bị về lần đầu có:

 • Thủy Kiếm với khoảng 1200 vàng đế nâng cao lợi ích cho Fizz. Sức mạnh từ Thủy Kiếm sẽ bù lại cho kỹ năng E và nâng cao khả năng gây sát thương trong những đòn đánh
 • Song Kiếm Tai Ương giúp cho Fizz trở nên “chất lượng” hơn
 • Đai Lưng Hextech giúp Fizz cơ động và gât thêm sát thương, khả năng hồi máu ổn hơn

Trang bị phù hợp với Fizz bao gồm có:

 • Đồng Hồ Cát Zhonya giúp tăng một lượng giảm thời gian hồi chiêu và nâng cao một lượng sức mạnh, độ cứng cáp và phép thuật khi đối đầu với các tướng. Đồng thời trang bị này sẽ bảo vệ chủ nhân của nó khỏi những tình huống nguy cấp
 • Mũ Phù Thủy Rabadon gia tăng sức mạnh phép thuật, khả năng sát thương và đẩy lính nhanh hơn
 • Trượng Hư Vô giúp Fizz xuyên một lượng kháng phép của đối thương và đánh nhau tốt hơn
 • Quỷ Thư Morello giảm thời gian hồi chiêu, nâng cao khả năng gây sát thương

Trang bị giày cho Fizz có thể sử dụng:

 • Giày Pháp Sư để năng lượng sát thương và xuyên qua lượng kháp phép của các tương
 • Giày Khai Sáng Ionia để Fizz hồi chiêu cho các kỹ năng
 • Giày Thủy Ngân khi phải đối đầu với nhiều tướng hoặc team có hiệu ứng khống chế

Một trang bị hoàn chỉnh của Fizz khiến nhiều đối phương phải dè chừng bao gồm có:

 • Đai Lưng Hextech
 • Song Kiếm Tai Ương
 • Mũ Phù Thủy Rabadon
 • Đồng Hồ Cát Zhonya
 • Trượng Hư Vô
 • Giày Pháp Sư

Cách chơi Fizz

Combo 1:

Cách chơi Fizz combo 1

Combo 2:

Cách chơi Fizz combo 2

Combo 3:

Cách chơi Fizz combo 3

Vị trí của Fizz

Đường giữa

Vị tướng thuộc hệ Quái Ngư có khả năng gây sát thương lớn nên được nằm ở vị trí cận chiến. Vai trò của Fizz biến hóa đa dạng như Fizz Sát Thủ, Fizz Pháp Sư và Fizz Đấu Sĩ.

Phép bổ trợ Fizz

Phép bổ trợ Fizz

Tùy theo từng trường hợp Fizz có những phép bổ trợ riêng để đạt hiệu quả khi thao tác. Fizz Mid sẽ có hỗ trợ tốc biến và thiêu đốt. Fizz đi rừng có hỗ trợ tốc biến và trừng phạt. Fizz đi Top hỗ trợ dịch chuyển và tốc biến.

Điểm mạnh & yếu Fizz

Về điểm mạnh của Fizz trong như sau:

 • Cơ động, có khả năng né tránh được sát thương rất lớn
 • Khả năng dồn sát thương tốt và snowball mạnh
 • Sức mạnh của Fizz sẽ được nâng lên vượt bậc chỉ với một vài trang bị
 • Có sức hút với đối phương rất tốt

Điểm yếu của Fizz trong :

 • Giai đoạn đầu khi tham gia trận chiến khá yếu
 • Đòi hỏi kỹ năng của người chơi cao khi điều khiển Fizz
 • Nhìn map khá tốt chọn được vị trí ra vào hợp lý

Bảng kỹ năng Fizz

Bảng kỹ năng Fizz

Bảng kỹ năng của Fizz lần lượt theo thứ tự như sau: E – Q – W - R. Những kỹ năng này được khai triển như sau:

 • Kỹ năng E - Nhảy múa/ Tung tăng gây sát thương cho chính mình đồng thời khống chế đối thủ và tăng độ cơ động. Khi thi chuyển kỹ năng này bạn cần nâng cấp tối đa cho chú cá Fizz đầu tiên.
 • Kỹ năng Q – Đâm lao với tác dụng giúp Fizz tiếp cận với mục tiêu và thoát thân nhanh chóng. Nó bổ sung nguồn sát thường cho Fizz khi tung chiêu.
 • Kỹ năng W – Đinh Ba Hải Thạch với những đòn đánh chay nhưng có khả năng gây sát thương rất hơn. Nếu Fizz ở level 2 kỹ năng này sẽ hỗ trợ và nâng tối đa thứ hai lên.
 • Kỹ năng R – Triệu Hồi Thủy Quái chiêu thức giúp fizz dồn sát thương và bắt giữ mục tiêu. Kỹ năng này còn có tác dụng mở màn cho bộ combo của hắn và nâng cấp lên theo level.

Khắc chế Fizz

Trên đây là hướng dẫn cách lên đồ và cách chơi Fizz mùa 12 đã được kiểm tra và mang đến hiệu quả cho người đọc áp dụng. Chúc bạn chơi game vui vẻ và nhanh chóng đạt được hạng mục mà mình mong muốn.

Đối thủ đường giữa

Post by Son Acton

Bình luận


Tips

Hưởng lợi từ W nên Fizz trade dame càng lâu càng thắng thế. Giữ E để lui khi cần thiết. Mạnh ở giữa game nhé.

Tướng mới anh em

Nilah
Nilah
Renata Glasc
Renata
udyr
Udyr