Bảng Ngọc Gnar mùa 14, Cách Lên Đồ Gnar build mạnh nhất

Author: Son Acton

Gnar mùa 14: Hướng dẫn tăng Bảng ngọc và Cách lên đồ Gnar Top, Rừng. Mẹo chơi Gnar wombo combo list tướng khắc chế Gnar tại Kicdo.

Guide Gnar mùa 14

Gnar

Patch 14.7

Đấu sĩ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng D-
Tỷ lệ thắng 48.23%
Tỷ lệ chọn 4.2%
Tỷ lệ Ban 1.3%
Cách lên đồ Gnar
Cách lên đồ Gnar và bảng ngọc

Bảng ngọc Gnar Top với Win 50.84% và Pick 95.96%

Chuẩn xác

Bước chân thần tốc        

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Kiên định

Giáp Cốt

Lan Tràn

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Tam Hợp Kiếm        

Rìu Đen        

Móng Vuốt Sterak        

Bảng ngọc Gnar aram với Win 52.00% và Pick 35.17%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Nhát Chém Ân Huệ


Áp đảo

Vị Máu        

Thợ Săn Kho Báu        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Tam Hợp Kiếm        

Rìu Đen        

Móng Vuốt Sterak        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Tam Hợp Kiếm        

Giày Thép Gai        

Rìu Đen        

Khiên Băng Randuin        

Giáp Thiên Nhiên        

Giáp Thiên Thần        

Các sự lựa chọn thay thế

Rìu Đen        

Khiên Băng Randuin        

Thú Tượng Thạch Giáp        

Cưa Xích Hóa Kỹ        

Gươm Suy Vong        

Giáp Tâm Linh        

Cách lên đồ Gnar đang thịnh tại VCS

Búa Rìu Sát Thần        

Giày Thép Gai        

Móng Vuốt Sterak        

Giáp Gai        

Khiên Băng Randuin        

Rìu Đen        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
61%
200 trận
Đường
100%
Ngọc
The Keystone Fleet Footwork
The Rune Tree Resolve
92%
The Keystone Fleet Footwork
The Rune Tree Inspiration
3%
Boots
Plated Steelcaps
62%
Mercury s Treads
31%
Boots of Swiftness
9%
Tỷ lệ chọn trang bị
Trinity Force
94%
Black Cleaver
57%
Sterak s Gage
24%
Wit s End
14%
Randuin s Omen
14%
Hullbreaker
5%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
99%
Summoner Spell Teleport
97%
Summoner Spell Ghost
3%
Skill Order
Gnar s Q: Boomerang Throw / Boulder Toss
Q
Gnar s W: Hyper / Wallop
W
Gnar s E: Hop / Crunch
E
2 giờ trước
KingKong

KingKong

- KR

K'Sante
VS.

1/0/1

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Kiếm Doran
Tam Hợp Kiếm
Giày Thép Gai
Mắt Kiểm Soát
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Bước Chân Thần Tốc
Bước Chân Thần Tốc
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Đốn Hạ
Đốn Hạ
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Lan Tràn
Lan Tràn
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:07 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
05:27 Giày Thép GaiBình Máu
09:32 Rìu Nhanh NhẹnHồng Ngọc
12:19 Thủy KiếmHỏa NgọcMắt Kiểm Soát
14:11 Tam Hợp KiếmMắt Kiểm Soát
3 giờ trước
Envyy

Envyy

LGD GAMING - KR

Renekton
VS.

4/11/2

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Hỏa Ngọc
Búa Chiến Caulfield
Giày Thép Gai
Tam Hợp Kiếm
Khiên Doran
Kiếm Dài
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Bước Chân Thần Tốc
Bước Chân Thần Tốc
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Kiên Cường
Kiên Cường
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:04 Khiên DoranBình MáuMắt Xanh
04:14 GiàyGiáp LụaThuốc Tái Sử Dụng
04:57 Giày Thép GaiMắt Kiểm Soát
09:50 Rìu Nhanh NhẹnHồng NgọcMắt Kiểm Soát
11:50 Thủy Kiếm
13:41 Hỏa Ngọc
15:07 Tam Hợp KiếmMắt Kiểm Soát
16:19 Hồng Ngọc
18:11 Hỏa Ngọc
19:00 Kiếm DàiMắt Kiểm Soát
20:44 Búa Chiến CaulfieldKiếm Dài
6 giờ trước
Robo

Robo

LOUD - BR

Aatrox
VS.

10/5/2

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Tam Hợp Kiếm
Đao Tím
Giày Thép Gai
Búa Tiến Công
Kiếm Doran
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Bước Chân Thần Tốc
Bước Chân Thần Tốc
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiên Cường
Kiên Cường
Tàn Phá Hủy Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:14 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
01:18 Kiếm DàiMắt Kiểm Soát
03:32 Thủy KiếmBình Máu
05:29 Kiếm DàiThuốc Tái Sử Dụng
09:06 Rìu Nhanh NhẹnHỏa Ngọc
11:12 Tam Hợp KiếmGiàyGiáp Lụa
12:39 Giày Thép GaiMắt Kiểm Soát
15:44 Cuốc ChimHồng NgọcHồng Ngọc
17:15 Búa Tiến CôngMắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
20:37 Cung GỗDao Găm
22:12 Rìu Nhanh Nhẹn
24:58 Đao Tím
10 giờ trước
Luana

Luana

- EUW

Darius
VS.

7/6/4

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Giáp Thiên Nhiên
Giáp Liệt Sĩ
Tam Hợp Kiếm
Rìu Đen
Giày Thép Gai
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Bước Chân Thần Tốc
Bước Chân Thần Tốc
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Kiên Cường
Kiên Cường
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:47 Kiếm DoranBình MáuMáy Quét OracleMắt Xanh
06:53 Giày Thép GaiKiếm DàiThuốc Tái Sử Dụng
09:57 Rìu Nhanh NhẹnHồng Ngọc
15:55 Tam Hợp KiếmGiáp Lụa
17:59 Búa Chiến Caulfield
19:22 Hỏa Ngọc
22:00 Rìu ĐenThấu Kính Viễn ThịMắt Kiểm Soát
24:40 Đai Thanh ThoátGiáp LướiHồng NgọcGiáp Liệt Sĩ
26:10 Mắt Kiểm Soát
27:44 Áo Choàng Bạc
28:51 Đai Thanh Thoát
31:50 Giáp Thiên NhiênMắt Kiểm Soát
33:52 Dược Phẩm Cứng Cáp
10 giờ trước
Deadly

Deadly

- EUW

Jax
VS.

1/7/0

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Giày Thép Gai
Búa Tiến Công
Tam Hợp Kiếm
Khiên Doran
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Bước Chân Thần Tốc
Bước Chân Thần Tốc
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Lan Tràn
Lan Tràn
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:07 Khiên DoranBình MáuMắt Xanh
03:08 Hồng NgọcThuốc Tái Sử Dụng
05:07 Hỏa NgọcGiày
07:59 Giáp LụaMắt Kiểm Soát
11:12 Giày Thép GaiDao Găm
12:21 Kiếm Dài
15:23 Rìu Nhanh Nhẹn
17:02 Thủy Kiếm
20:35 Tam Hợp KiếmHồng NgọcKiếm Dài
23:22 Búa GỗHồng Ngọc
24:39 Đai Thanh Thoát
27:09 Búa Tiến Công

Anh em có muốn biết Jax mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Gnar là vị đấu sĩ đường trên Yordle Mắt xích thượng cổ đặc biệt có thể biến hóa thành dạng khổng lồ. Với cách đánh lợi hại Gnar khiến nhiều người chơi thấp thỏm lo sợ khi đối đầu. Từ chiếc Boomerang khó chịu có tầm xa hoặc ném tảng đó to tướng vào mặt bạn.

Bảng Ngọc bổ trợ Gnar Top

Bảng Ngọc tái tổ hợp Gnar

 • Kiên định: Quyền năng bất diệt + Tàn phá hủy diệt + Giáp cốt + Lan Tràn
 • Chuẩn xác: Đắc thắng + Huyền thoại: tốc độ đánh + 10% tốc đánh + 9 SMTU + 6 giáp

Có thể hiểu Bảng ngọc Gnar Quyền năng bất diệt này mang đến sự bền bỉ và khả năng đẩy trụ tốt. Các thông số khác phù hợp với kiểu tướng tank là hồi máu và giáp tạo ra bức tường cho đồng đội.

Tuy nhiên đây vẫn chưa hẳn là bảng ngọc cho Gnar tốt nhất tại thời điểm này. Mới đây các đại cao thủ chơi Gnar đã có cách build bảng ngọc mới. Xem nhé:

Bảng ngọc Gnar cao thủ tại Kicdo

 • Chuẩn xác: Bước chân thần tốc + Đắc thắng + Huyền thoại: tốc độ đánh + Nhát chém ân huệ
 • Kiên định: Tàn phá hủy diệt + Giáp cốt + 10% tốc đánh + 9 SMTU + 6 giáp

Bảng ngọc Gnar Bước chân thần tốc này sẽ thực sự giúp Gnar đè đầu tướng địch trong giai đoạn đi đường. Kích hoạt hồi máu đạt đủ nộ hóa khổng lồ có ngay 20% tốc độ di chuyển thì chạy làm sao thoát.

Đương nhiên bảng ngọc phải biết cách kết hợp đồ đạc mới ra vấn đề xem chi tiết phân tích cấu hình lên đồ Rìu Đen hay Tam Hợp cho Gnar nhé:

Cách lên đồ Gnar

Cách lên đồ Gnar

Cách lên đồ của Gnar có những cách trang bị cho từng trường hợp như sau.

Trang bị khởi đầu:

 • Kiếm Doran được trang bị trong giai đoạn đầu trận đấu với khả năng tấn công ổn định nhất. Hút máu và sát thương trang bị này được trang bị đầy đủ.
 • Bình máu sẽ hỗ trợ khả năng hồi phục sau khi bị cấu máu, rừng gank hay Gnar phải đấu tay đôi với đối thủ của mình
 • Mắt Vật Tổ trang bị này là phụ kiện dùng để kiểm soát tầm nhìn ở đường trên và nơi thường xuyên bị thăm hỏi.

Trang bị ở lần đầu tiên về:

 • Búa gỗ có chức năng thêm sát thương, thêm máu và tăng tốc độ di chuyển khi kẻ địch tấn công đến
 • Nắm Đấm Của Jaurim sẽ bổ trợ thêm tính sát thương, máu và góp một phần quan trọng trong trang bị của Búa Băng phái
 • Mắt Kiểm Soát giúp Gnar quan sát địa điểm trong thời gian dài được tốt hơn

Trang bị trấn phái:

 • Rìu Đen sẽ làm khả năng tăng tốc di chuyển của Gnar ở dạng tí hon hiệu quả hơn. Gnar thi triển kỹ năng được tốt hơn nhờ giảm 20% thời gian hồi chiêu, sát thương vật lý và máu cộng thêm, tăng thêm sát thương và độ chống chịu lúc giao đấu
 • Búa Băng là một trong những trang bị không thể thiếu của Gnar vừa có tính sát thương, nâng cao khả năng chống chịu và hiệu ứng không chế đòn đánh

Giày trang bị của Gnar season 9 có thể dùng Giày Ninja hoặc Giày Thủy Ngân đều được.

Những trang bị phổ thông của Gnar được bổ trợ bao gồm có:

 • Giày Ninja
 • Búa Băng
 • Rìu Đen
 • Thú Tượng Thạch Giáp
 • Khiên Băng Randuin
 • Giáp Tâm Linh

Cách chơi Gnar

Combo 1:

Cách chơi Gnar combo 1

Combo 2:

Cách chơi Gnar combo 2

Vị trí của Gnar

Đường trên

Phép bổ trợ Gnar

Phép bổ trợ Gnar

Để bổ trợ cho Gnar có thể sử dụng phép bổ trợ Tốc Biến và Dịch Chuyển.

Điểm mạnh & yếu Gnar

Muốn sử dụng được hết những ưu điểm mạnh của Gnar bạn cần phải nắm rõ được điểm mạnh và điểm yếu của Đấu sĩ. Điểm mạnh và điểm yếu của Gnar như sau:

Điểm mạnh:

 • Lối chơi khá đa dạng, có thể biến hóa ở dạng khổng lồ hay tý hon theo tình hình của trận đấu
 • Có nhiều kỹ năng khống chế
 • Sức mạnh luôn được duy trì trong suốt trận đấu

Điểm yếu:

 • Trở về dạng tí hon Gnar sẽ yếu sinh lý hơn
 • Việc kiểm soát ở dạng tý hon hay khổng lồ cũng gặp không ít khó khăn như bạn mong muốn

Bảng kỹ năng Gnar

Bảng kỹ năng Gnar

Đột Biến Gien(Nội Tại): kỹ năng này giúp Gnar lúc giao trang tăng Cuồng. Đến mức tối đa quá trình Gnar biến thành khổng lồ dễ dàng hơn, nâng cao về khả năng sống sót.

Ném Boomerang/ Ném Đá (Q): kỹ năng này giúp Gnar gây sát thương, làm chậm và cấu máu liên tục. Đây cũng là kỹ năng mà bạn cần nâng cấp tối đa đầu tiên khi vào trận đấu.

Quá Khích/ Đập Phá(W): kỹ năng này dùng được ở hai dạng cơ thể Quá Khích cho dạng tí hon, Đập Phá cho dạng khổ lồng. Khả năng sát thương lớn, tốc độ di chuyển và khối chế đối phương cũng được cải thiện hơn.

Ultimate Gnar (R): kỹ năng chống chế mục tiêu trên diện rộng. Kỹ năng này gât sát thương lớn nhất là khi nâng lên đúng cấp độ của nó.

Khắc chế Gnar

Khắc chế Gnar

Khắc chế Gnar có thể sử dụng những tướng sau:

 • Darius
 • Fiora
 • Riven
 • Camille
 • Ryze

Sự thay đổi của Gnar chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị hơn cho người chơi. Hi vọng cách build bảng ngọc kết hợp với cách lên đồ Gnar hợp lý theo nội tại sẽ giúp bạn leo rank dễ thở hơn với Mắt xích thượng cổ Gnar.

Khắc chế Gnar>

Đối thủ đường trên

Bình luận