Bảng Ngọc Quinn mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Quinn mùa 13: Hướng dẫn tăng bảng ngọc và cách lên đồ Quinn với bộ trang bị mới. Video combo Quinn  và list tướng yếu hay mạnh hơn Đôi Cánh Demacia tại Kicdo.

Guide Quinn mùa 13

Quinn

Update 13.1

Đấu sĩ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng A-
Tỷ lệ thắng 52.15%
Tỷ lệ chọn 1.5%
Tỷ lệ Ban 0.7%

Bảng ngọc Quinn Top với Win 53.97% và Pick 30.87%

Chuẩn xác

Bước chân thần tốc        

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Hút Máu        

Đốn Hạ        


Pháp thuật

Tập Trung Tuyệt Đối        

Cuồng Phong Tích Tụ

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Móc Diệt Thủy Quái        

Gươm Suy Vong        

Nỏ Thần Dominik        

Bảng ngọc Quinn aram với Win 45.50% và Pick 58.24%

Chuẩn xác

Nhịp độ chết người

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Nhát Chém Ân Huệ


Áp đảo

Vị Máu        

Thợ Săn Kho Báu        

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Móc Diệt Thủy Quái        

Súng Hải Tặc        

Vô Cực Kiếm        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Móc Diệt Thủy Quái        

Giày Cuồng Nộ        

Đao Tím        

Nỏ Thần Dominik        

Thương Phục Hận Serylda        

Giáp Thiên Thần        

Cách lên đồ thứ hai

Giày Cuồng Nộ        

Móc Diệt Thủy Quái        

Gươm Suy Vong        

Nỏ Thần Dominik        

Vô Cực Kiếm        

Giáp Thiên Thần        

Lên đồ Quinn Aram

Móc Diệt Thủy Quái        

Giày Cuồng Nộ        

Súng Hải Tặc        

Vô Cực Kiếm        

Huyết Đao        

Nỏ Thần Dominik        

14 giờ trước
Canna

Canna

DWG KIA - KR

Renekton
VS.

4/10/1

Thanh Tẩy
Tốc Biến
Móc Diệt Thủy Quái
Phong Thần Kiếm
Giày Cuồng Nộ
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Bước Chân Thần Tốc
Bước Chân Thần Tốc
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Đốn Hạ
Đốn Hạ
Vị Máu
Vị Máu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:09 Kiếm DàiThuốc Tái Sử Dụng
05:34 Giày Cuồng NộMắt Kiểm Soát
08:57 Kiếm DàiDao Găm
10:41 Bó Tên Ánh Sáng
14:07 Cuốc Chim
16:23 Áo Choàng Tím
17:23 Móc Diệt Thủy Quái
19:06 Kiếm B.F.Áo Choàng Tím
19:37 Mảnh Vỡ KircheisPhong Thần Kiếm
Một ngày trước
Canna

Canna

DWG KIA - KR

Fiora
VS.

8/4/3

Thiêu Đốt
Tốc Biến
Móc Diệt Thủy Quái
Phong Thần Kiếm
Giày Cuồng Nộ
Áo Choàng Tím
Rìu Nhanh Nhẹn
Áo Vải
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Bước Chân Thần Tốc
Bước Chân Thần Tốc
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Đốn Hạ
Đốn Hạ
Tập Trung Tuyệt Đối
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:10 Kiếm DàiThuốc Tái Sử Dụng
02:51 Giày
07:40 Giày Cuồng NộCuốc ChimMắt Kiểm Soát
10:51 Bó Tên Ánh SángÁo Choàng Tím
12:52 Móc Diệt Thủy QuáiMắt Kiểm Soát
14:24 Mảnh Vỡ Kircheis
15:50 Kiếm B.F.
17:39 Phong Thần KiếmÁo Choàng Tím
19:12 Rìu Nhanh NhẹnÁo VảiThấu Kính Viễn Thị
4 ngày trước
Croco

Croco

DRX - KR

Darius
VS.

3/3/3

Tốc Hành
Tốc Biến
Cung Phong Linh
Mắt Kiểm Soát
Kiếm Doran
Gươm Suy Vong
Giày Cuồng Nộ
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Bước Chân Thần Tốc
Bước Chân Thần Tốc
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Đốn Hạ
Đốn Hạ
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:06 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
04:33 GiàyHuyết Trượng
08:27 Giày Cuồng NộDao Găm
11:07 Cuốc ChimMắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
13:06 Cung Gỗ
14:24 Gươm Suy VongMắt Kiểm Soát
16:59 Bó Tên Ánh Sáng
18:06 Áo Choàng Tím
20:38 Cung Phong LinhMắt Kiểm Soát
14 ngày trước
Crown

Crown

OpTic Gaming - KR

Gangplank
VS.

7/7/7

Tốc Biến
Thiêu Đốt
Áo Choàng Tím
Đại Bác Liên Thanh
Dao Hung Tàn
Móc Diệt Thủy Quái
Kiếm Doran
Giày Thép Gai
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Sẵn Sàng Tấn Công
Sẵn Sàng Tấn Công
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Cuồng Phong Tích Tụ
Cuồng Phong Tích Tụ
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:28 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
03:41 GiàyKiếm DàiBình Máu
05:43 Giày Thép Gai
07:38 Kiếm DàiDao GămThuốc Tái Sử Dụng
09:43 Bó Tên Ánh SángCuốc ChimMắt Kiểm Soát
14:00 Móc Diệt Thủy QuáiDao GămMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
15:15 Mảnh Vỡ Kircheis
16:29 Áo Choàng Tím
18:17 Đại Bác Liên ThanhMắt Kiểm Soát
20:58 Kiếm Dài
23:06 Dao Hung Tàn
24:30 Áo Choàng Tím
22 ngày trước
TheShy

TheShy

Weibo Gaming - KR

Renekton
VS.

5/3/4

Tốc Biến
Thanh Tẩy
Giày Cuồng Nộ
Móc Diệt Thủy Quái
Phong Thần Kiếm
Dao Găm
Song Kiếm
Mắt Kiểm Soát
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Bước Chân Thần Tốc
Bước Chân Thần Tốc
Hồi Máu Vượt Trội
Hồi Máu Vượt Trội
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Đốn Hạ
Đốn Hạ
Vị Máu
Vị Máu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:12 Kiếm DàiThuốc Tái Sử DụngMắt Xanh
07:03 Giày Cuồng NộCuốc Chim
10:09 Bó Tên Ánh SángÁo Choàng TímMắt Kiểm Soát
13:12 Móc Diệt Thủy QuáiKiếm B.F.Áo Choàng TímMắt Kiểm Soát
15:45 Phong Thần KiếmSong KiếmDao GămMắt Kiểm SoátMáy Quét OracleMắt XanhThấu Kính Viễn Thị

Tướng khắc chế Quinn Top

Tướng yếu hơn

Tướng khắc chế Quinn Rừng

Anh em có muốn biết Orianna mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Quinn>

Bảng Ngọc bổ trợ Quinn

Vị trí của Quinn

Đường trên

Phép bổ trợ Quinn

Tốc biếnThiêu đốt 

Cách lên đồ Quinn

Cách lên đồ Quinn

Bảng kỹ năng Quinn

Thứ tự nâng kỹ năng Quinn

Thứ tự nâng kỹ năng Quinn

Chi tiết kỹ năng Quinn

Chim Săn MồiChim Săn Mồi

Valor đánh dấu Tiêu Điểm lên kẻ địch. Đòn đánh thường đầu tiên của Quinn lên những đơn vị Tiêu Điểm sẽ gây thêm sát thương vật lí.

Không KíchKhông Kích

Tiêu hao: 50/55/60/65/70
Khoảng cách: 1025

Quinn gọi Valor lướt tới, đánh dấu và gây sát thương những kẻ địch trong vùng ảnh hưởng.

Valor bay theo đường thẳng, đánh dấu Tiêu Điểm lên mục tiêu đầu tiên trúng phải và giảm mạnh tầm nhìn của nạn nhân trong 1.5 giây. Sau đó Valor sẽ gây 20/45/70/95/120 (+) (+) sát thương vật lý lên tất cả kẻ địch xung quanh.

Nếu đơn vị đầu tiên trúng kỹ năng này không phải là tướng, đơn vị đó sẽ không thể tấn công trong 1.5 giây.

Ưng NhãnƯng Nhãn

Khoảng cách: 2100

Quinn được tăng Tốc độ Đánh và tốc độ di chuyển sau khi tấn công một kẻ địch Tiêu Điểm. Kích hoạt để Valor làm lộ diện một vùng rộng lớn quanh đó.

Nội tại: Tấn công mục tiêu có Tiêu Điểm tăng cho Quinn 20/35/50/65/80% Tốc độ Đánh và 20/25/30/35/40% Tốc độ Di chuyển trong 2 giây.

Kích hoạt: Valor soi sáng một vùng rộng lớn xung quanh trong 2 giây.

Đột KíchĐột Kích

Tiêu hao: 50
Khoảng cách: 675

Quinn lướt tới một kẻ địch, gây sát thương vật lí và làm chậm Tốc độ Di chuyển của nạn nhân. Khi đến nơi cô lộn ngược lại ngắt quãng nạn nhân trong thoáng chốc, rồi đáp xuống cách mục tiêu một khoảng bằng tầm đánh tối đa của bản thân.

Quinn lướt tới một kẻ địch, gây 40/70/100/130/160 (+) sát thương vật lí và Valor đánh dấu Tiêu Điểm.

Khi chạm mục tiêu, Quinn lộn ngược về, đẩy lùi mục tiêu một chút và làm chậm chúng đi 50% (mất dần trong 1.5 giây).

Đi Qua Đồn ĐịchĐi Qua Đồn Địch

Tiêu hao: 100/50/0
Khoảng cách: 700

Valor giúp Quinn bay với tốc độ cao. Kết thúc kỹ năng này sẽ tung ra Oanh Tạc, gây sát thương lên các kẻ địch xung quanh và đánh dấu Tiêu Điểm lên tướng.

Quinn gọi Valor xuống hỗ trợ. Sau 2 giây vận sức, cả hai hợp nhất, nhận thêm 70/100/130% Tốc độ Di chuyển và có khả năng sử dụng Oanh Tạc bằng cách tái kích hoạt Đi Qua Đồn Địch hoặc tấn công đối thủ.

Oanh Tạc: Quinn và Valor gây sát thương vật lý lên các kẻ địch gần đó và đánh dấu Tiêu Điểm lên tướng. Dùng Oanh Tạc sẽ chấm dứt Đi Qua Đồn Địch.

Chịu sát thương từ các đơn vị không phải lính sẽ làm mất tốc độ di chuyển cộng thêm trong 3 giây.

Cách chơi Quinn

Điểm mạnh & yếu Quinn

Khắc chế Quinn

Đối thủ đường trên

Bình luận


Tướng mới anh em

Nilah
Nilah
Renata Glasc
Renata
K'Sante
K'Sante