Bảng Ngọc Fiora mùa 14, Cách Lên Đồ Fiora build mạnh nhất

Author: Son Acton

Cách lên đồ Fiora mùa 14 và bảng ngọc Fiora top 1 rank Liên Minh Huyền Thoại. Guide Fiora và cách build đồ mạnh nhất, full combo tại Kicdo.

Guide Fiora mùa 14

Fiora

Patch 14.7

Sát thủ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng A-
Tỷ lệ thắng 49.92%
Tỷ lệ chọn 6.9%
Tỷ lệ Ban 18.2%
Cách lên đồ Fiora
Cách lên đồ Fiora và bảng ngọc

Bảng ngọc Fiora Top với Win 53.45% và Pick 49.57%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Hiện diện trí tuệ        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Kiên định

Tàn Phá Hủy Diệt

Giáp Cốt

Tấn công        

Linh Hoạt

Trang bị chính

Rìu Mãng Xà        

Tam Hợp Kiếm        

Búa tiến công        

Bảng ngọc Fiora aram với Win 53.92% và Pick 48.28%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Nhát Chém Ân Huệ


Áp đảo

Vị Máu        

Thợ Săn Kho Báu        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Rìu Mãng Xà        

Tam Hợp Kiếm        

Giáo Thiên Ly        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Búa Rìu Sát Thần        

Giày Thép Gai        

Rìu Mãng Xà        

Búa tiến công        

Vũ Điệu Tử Thần        

Giáp Thiên Thần        

Fiora lên Tam Hợp Kiếm

Rìu Mãng Xà        

Giày Thép Gai        

Tam Hợp Kiếm        

Móng Vuốt Sterak        

Gươm Suy Vong        

Vũ Điệu Tử Thần        

Lên đồ theo nhóm Thách Đấu

Chùy Hấp Huyết        

Giày Thép Gai        

Rìu Mãng Xà        

Vũ Điệu Tử Thần        

Móng Vuốt Sterak        

Giáp Thiên Thần        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
60%
200 trận
Đường
99%
Ngọc
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Resolve
41%
The Keystone Grasp of the Undying
The Rune Tree Sorcery
23%
Boots
Plated Steelcaps
47%
Ionian Boots of Lucidity
19%
Mercury s Treads
17%
Tỷ lệ chọn trang bị
Ravenous Hydra
88%
Trinity Force
64%
Death s Dance
20%
Eclipse
16%
Hullbreaker
15%
Sterak s Gage
13%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Teleport
95%
Summoner Spell Flash
72%
Summoner Spell Ghost
30%
Skill Order
Fiora s Q: Lunge
Q
Fiora s E: Bladework
E
Fiora s W: Riposte
W
Một giờ trước
Bradley

Bradley

Team Liquid Honda - KR

Darius
VS.

9/4/5

Tốc Biến
Thiêu Đốt
Giày Thép Gai
Tam Hợp Kiếm
Rìu Mãng Xà
Búa Tiến Công
Kiếm Doran
Kiếm Dài
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Tàn Phá Hủy Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Giáp Cốt
Giáp Cốt
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:11 Kiếm DoranBình Máu
05:02 Rìu Nhanh NhẹnHồng NgọcThuốc Tái Sử Dụng
08:43 Thủy KiếmGiày
11:48 Tam Hợp KiếmMắt Kiểm Soát
14:23 Giày Thép Gai
16:24 Rìu Tiamat
17:35 Kiếm Dài
18:11 Kiếm Dài
19:48 Rìu Mãng Xà
20:26 Mắt Kiểm Soát
24:08 Búa Tiến CôngKiếm Dài
Một giờ trước
Envyy

Envyy

LGD GAMING - KR

Malphite
VS.

1/4/1

Tốc Hành
Dịch Chuyển
Khiên Doran
Búa Rìu Sát Thần
Giày Thủy Ngân
Búa Chiến Caulfield
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Quyền Năng Bất Diệt
Quyền Năng Bất Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Kiên Cường
Kiên Cường
Tập Trung Tuyệt Đối
Tập Trung Tuyệt Đối
Cuồng Phong Tích Tụ
Cuồng Phong Tích Tụ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:05 Khiên DoranBình MáuMắt Xanh
05:19 Thủy KiếmKiếm DàiBình Máu
09:41 Búa Chiến CaulfieldHồng NgọcMắt Kiểm SoátBình Máu
11:32 Hỏa Ngọc
13:03 Búa Rìu Sát Thần
15:13 Giày Thủy Ngân
17:23 Kiếm DàiKiếm Dài
18:37 Búa Chiến Caulfield
2 giờ trước
Flandre

Flandre

- KR

Shen
VS.

0/2/1

Tốc Hành
Dịch Chuyển
Khiên Doran
Búa Rìu Sát Thần
Búa Chiến Caulfield
Giày Thủy Ngân
Huyết Trượng
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Quyền Năng Bất Diệt
Quyền Năng Bất Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Lan Tràn
Lan Tràn
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:15 Khiên DoranMáy Quét OracleMắt XanhBình Máu
07:52 Thủy KiếmBúa Chiến CaulfieldGiày
12:43 Búa Rìu Sát ThầnKiếm Dài
15:48 Giày Thủy NgânKiếm DàiMáy Quét Oracle
17:54 Búa Chiến Caulfield
19:02 Kiếm Dài
20:40 Huyết Trượng
3 giờ trước
Bradley

Bradley

Team Liquid Honda - KR

Camille
VS.

6/8/6

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Giày Khai Sáng Ionia
Búa Tiến Công
Vũ Điệu Tử Thần
Rìu Mãng Xà
Búa Rìu Sát Thần
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Tàn Phá Hủy Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Giáp Cốt
Giáp Cốt
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:17 Kiếm DoranBình Máu
04:52 Thủy KiếmKiếm DàiThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
09:24 Búa Chiến CaulfieldHỏa NgọcMắt Kiểm Soát
11:57 Búa Rìu Sát Thần
12:56 Giày
15:33 Giày Khai Sáng IoniaKiếm Dài
18:41 Rìu TiamatHuyết Trượng
20:00 Rìu Mãng Xà
20:47 Hồng Ngọc
22:39 Mắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
24:19 Búa GỗMắt Kiểm Soát
25:42 Hồng Ngọc
27:40 Cuốc Chim
30:07 Búa Tiến Công
33:33 Búa Chiến Caulfield
34:44 Cuốc Chim
37:31 Vũ Điệu Tử ThầnDược Phẩm Phẫn Nộ
5 giờ trước
Croc

Croc

LOUD - KR

Singed
VS.

13/5/3

Dịch Chuyển
Tốc Hành
Búa Chiến Caulfield
Búa Tiến Công
Tam Hợp Kiếm
Rìu Mãng Xà
Giày Bạc
Kiếm Doran
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Quyền Năng Bất Diệt
Quyền Năng Bất Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Kiên Cường
Kiên Cường
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:16 Kiếm DoranMắt XanhBình Máu
03:35 Thủy KiếmThuốc Tái Sử Dụng
06:42 Rìu Nhanh NhẹnHỏa Ngọc
09:10 Tam Hợp KiếmKiếm Dài
11:24 Rìu TiamatHuyết Trượng
12:52 Rìu Mãng XàThấu Kính Viễn Thị
13:58 Hồng Ngọc
15:56 Giày BạcBúa GỗMắt Kiểm Soát
18:12 Búa Tiến Công
20:33 Búa Chiến Caulfield

Anh em có muốn biết Kayn mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Bảng Ngọc tái tổ hợp Fiora

Bảng Ngọc tái tổ hợp Fiora

Là một đấu sĩ đường trên Fiora nổi tiếng với các đòn đánh tay cùng nội tại cho khả năng hồi máu, để phát huy hết sức mạnh của Fiora cần bền bỉ đánh được nhiều vào điểm yếu đối phương nhất có thể do đó chọn bảng ngọc Chinh phục là cực kỳ hợp lý. Khi cho cô hồi tới 15% máu từ sát thương khi gây lên tướng.

Ở đây có thể hiểu Fiora là tướng cần khả năng hồi máu và tốc độ để có thể tạo ra các pha outplay mãn nhãn. Điển hình của dạng tướng win lane win game.

Cách lên đồ Fiora

Cách lên đồ Fiora

  • Trang bị ban đầu cho Fiora

Hai trang trị khởi đầu tốt nhất cho Fiora là Kiếm Doran và Bình máu giúp Fiora giúp có sức chiến đấu mạnh mẽ trong giai đoạn đi đường

  • Lên giày cho Fiora

Giày Ninja: Tướng Fiora phải đối đầu với những tướng rất mạnh và có lượng sát thương vật lý nhiều nên giày Ninja là sự lựa hợp lý nhất.

  • Trang bị chính cho Fiora

Rìu mãng xà và Tam hợp kiếm: đây cũng là những trang bị chính quan trọng nhất với Fiora, vì vậy cũng cần lên đồ càng sớm càng tốt. Hai trang bị này làm tăng sát thương, và có khả năng hút máu hồi phục nhanh, đẩy đường lẹ, tiêu diệt lính nhanh và giảm thời gian hồi chiêu, giúp Fiora kích hoạt nội tại gia tăng sát thương trên những đòn đánh.

Giáp thiên thần cũng là một trang bị tốt cho cô nàng có khả năng hồi sinh và sát thương mạnh, bởi vì Fiora có sức chống chịu cũng như phòng thủ kém.

Cách chơi Fiora

Combo 1:

Cách chơi Fiora combo 1

Combo 2:

Cách chơi Fiora combo 2

Combo 3:

Cách chơi Fiora combo 3

  • Giai đoạn đầu trận

Fiora là tướng khá yếu ở giai đoạn đầu trận, tầm đánh lại bị hạn chế, chính vì vậy cần đòi hỏi phải có kỹ năng chơi, hãy chơi an toàn ở giai đoạn này, farm lính bằng đánh thường và sử dụng kỹ năng Lao Tới(Q). Đầu trận không nên quá mạnh và quá hổ báo sẽ mất lợi thế, vì tướng Fiora cần phải có có trang bị thì cô nàng mới thực sự phát huy được sức mạnh.

Quan trọng nhất mà bạn cần lưu ý khi chơi Fiora đó là việc sử dụng kỹ năng Phản Đòn (W) phải thật chuẩn xác, điều này sẽ giúp cho Fiora chặn được chiêu thức của đối thủ, tránh được sát thương lớn. Chỉ cần một kỹ năng Phản Đòn (W) đẹp sẽ giúp cô nàng lật kèo ngoạn mục, làm cho đối thủ phải bất ngờ.

  • Giai đoạn giữa trận

Ở giai đoạn này thì Fiora đã khá mạnh bởi đã có những trang bị thiết yếu, chỉ cần 2 món đồ: Rìu mãng xà và Tam hợp kiếm lượng sát thương và hồi phục của Fiora là khá lớn.

Lúc này thì tên địch và những đối thủ sẽ phải dè chừng với Fiora, lúc này hãy chơi hổ báo hơn và solo tay đôi vào thẳng mặt nếu tên địch dâng lên cao.

Trong những trận giao tranh hãy luôn chú ý quan sát kẻ địch để tung ra những chiêu Phản Đòn (W) đúng thời điểm nhất, và tập trung đánh vào điểm yếu của đối phương.

  • Giai đoạn cuối trận

Giai đoạn cuối trận sức mạnh của Fiora lên tới đỉnh điểm với lượng sát thương từ những trang bị kết hợp với nội tại. Khi đánh trúng điểm yếu của đối phương, lượng sát thương gây ra sẽ theo một lượng % máu của đối thủ. Thời điểm này thì những tướng máu trâu hay nhiều giáp cũng không có tác dụng nhiều đối với Fiora.

Vị trí của Fiora

Vị trí đường đi của tướng Fiora vẫn là đường Top là chính.

Phép bổ trợ Fiora

Phép bổ trợ Fiora

Fiora là một vị tướng khá mạnh có khả năng gây sát thương và phục hồi rất tốt, sẵn sàng chiến đấu tay đôi với bất kỳ một vị tướng nào. Fiora với một bộ trang bị đầy đủ có thể tiễn đối thủ lên bảng điểm dễ dàng dù cho đó là một đối thủ mạnh đi nữa.

Phép bổ trợ được sử dụng tốt nhất cho Fiora  là Tốc biến và Dịch chuyển, hai phép bổ trợ này giúp cho cô nàng Fiora tạo ra những đột biến trong các pha trao đổi khi đi đường hoặc là khi giao tranh giữa trận và giao tranh ở cuối trận.

Điểm mạnh & yếu Fiora

Điểm mạnh của Fiora

- Fiora có khả năng đánh lẻ mạnh và sở hữu bộ kỹ năng gây sát thương lớn

- Lối chơi thú vị, biến ảo và tạo cảm giác hứng thú cho người chơi

- Fiora né kỹ năng đối phương cực tốt và có độ cơ động cao.

- Theo thời gian thì sức mạnh của Fiora ngày càng lớn, đặc biệt về cuối trận khi đã được trang bị đầy đủ.

- Đây là vị tướng mạnh trong những trận đấu tay đôi, đè đường và ép đường đối phương rất tốt.

- Có khả năng khắc chế nhiều tướng mạnh đường trên

Điểm yếu của Fiora

- Rất khó chơi nên Fiora đòi hỏi người chơi cần phải có kỹ năng thuần thục mới có thể phát huy được sức mạnh của cô nàng.

- Trong những trận giao tranh cần phải chọn thời điểm thích hợp để lao vào

- Ở đầu trận thì Fiora hơi yếu, một khi đã thọt thì Fiora khó có thể gượng dậy.

Bảng kỹ năng Fiora

Bảng kỹ năng Fiora

Thứ tự nâng kỹ năng Fiora max sẽ là: Q -> E -> W:

Kỹ năng Lao Tới (Q): đây là là kỹ năng gây sát thương chính của tướng Fiora, nên lấy tối đa nhằm sát thương giảm thời gian hồi chiêu. Kỹ năng Q có tác dụng cấu rỉa đối thủ và farm lính từ xa.

Kỹ năng Nhất Kiếm Nhị Dụng (E): sử dụng kỹ năng này nhằm sát thương đối thủ vừa có khả năng làm chậm mục tiêu và ra những đòn đánh chí mạng. Ngoài ra sử dụng kỹ năng này có tác dụng reset đòn đánh thường để cho Fiora dồn sát thương nhanh hơn.

Phản Đòn (W): đây là kỹ năng cuối cùng giúp Fiora có thể ngăn chặn tất cả sát thương và làm giảm tốc độ đi cũng như tốc độ đanh nếu sử dụng trúng mục tiêu.Kỹ năng Phản Đòn rất cần thiết và tạo nên những pha lật kèo ngoạn mục cho Fiora.

Đại Thử Thách (R) cộng đúng cấp độ cho Fiora, rất quan trọng trong những pha giao đấu với đối thủ.

Khắc chế Fiora

Khắc chế Fiora

Để khắc chế được Fiora, một tướng rất mạnh này cần có những tướng khắc chế mạnh hơn, hãy sử dụng những tướng sau đây:

-         Hecarim

-         Vayne

-         Kayle

-         Pantheon

-         Wukong

-         Viktor

Khắc chế Fiora>

Đối thủ đường trên

Bình luận