Bảng Ngọc Vayne mùa 14, Cách Lên Đồ Vayne build mạnh nhất

Author: Son Acton

Bảng ngọc Vayne mùa 14 sẵn sàng tấn công. Cách lên đồ Vaybu như thế nào và cách chơi khi gặp các đối thủ là tanker. Phân tích chi tiết cách chiến thằng làn đường với các đối thủ.

Guide Vayne mùa 14

Vayne

Patch 14.7

Xạ thủ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng B-
Tỷ lệ thắng 49.59%
Tỷ lệ chọn 7.6%
Tỷ lệ Ban 11.0%
Cách lên đồ Vayne
Cách lên đồ Vayne và bảng ngọc

Bảng ngọc Vayne Bottom với Win 55.49% và Pick 64.07%

Chuẩn xác

Nhịp độ chết người

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Nhát Chém Ân Huệ


Kiên định

Kiểm Soát Điều Kiện

Lan Tràn

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Gươm Suy Vong        

Cuồng Đao Guinsoo        

Cung Chạng Vạng        

Bảng ngọc Vayne Top với Win 53.93% và Pick 46.6%

Chuẩn xác

Nhịp độ chết người

Hiện diện trí tuệ        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Kiên định

Kiểm Soát Điều Kiện

Lan Tràn

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Gươm Suy Vong        

Cuồng Đao Guinsoo        

Cung Chạng Vạng        

Bảng ngọc Vayne Middle với Win 53.33% và Pick 63.83%

Chuẩn xác

Nhịp độ chết người

Hiện diện trí tuệ        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Kiên định

Kiểm Soát Điều Kiện

Lan Tràn

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Gươm Suy Vong        

Tam Hợp Kiếm        

Ma Vũ Song Kiếm        

Bảng ngọc Vayne aram với Win 53.61% và Pick 51.28%

Chuẩn xác

Nhịp độ chết người

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Nhát Chém Ân Huệ


Áp đảo

Vị Máu        

Thợ Săn Kho Báu        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Gươm Suy Vong        

Cuồng Đao Guinsoo        

Cung Chạng Vạng        

Trang bị Vayne meta mới

Giày Cuồng Nộ        

Dao Điện Statikk        

Tam Hợp Kiếm        

Cung Chạng Vạng        

Đao Tím        

Huyết Kiếm        

Trang bị Vayne onhit

Giày Cuồng Nộ        

Gươm Suy Vong        

Cuồng Đao Guinsoo        

Dao Điện Statikk        

Nỏ Thần Dominik        

Huyết Kiếm        

Lên đồ Vayne Aram

Giày Cuồng Nộ        

Cuồng Đao Guinsoo        

Gươm Suy Vong        

Đao Tím        

Huyết Kiếm        

Ma Vũ Song Kiếm        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
54%
200 trận
Đường
64%
33%
Ngọc
The Keystone Lethal Tempo
The Rune Tree Resolve
39%
The Keystone Fleet Footwork
The Rune Tree Domination
20%
Boots
Berserker s Greaves
96%
Boots of Swiftness
3%
Plated Steelcaps
1%
Tỷ lệ chọn trang bị
Blade of The Ruined King
54%
Stormrazor
36%
Trinity Force
32%
Guinsoo s Rageblade
20%
Essence Reaver
18%
Runaan s Hurricane
12%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
99%
Summoner Spell Ghost
86%
Summoner Spell Cleanse
12%
Skill Order
Vayne s Q: Tumble
Q
Vayne s W: Silver Bolts
W
Vayne s E: Condemn
E
16 phút trước
Dajor

Dajor

Astralis - EUW

Karma
VS.

3/5/3

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Dao Găm
Song Kiếm
Giày Cuồng Nộ
Móc Diệt Thủy Quái
Vô Cực Kiếm
Huyết Kiếm
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Hồi Máu Vượt Trội
Hồi Máu Vượt Trội
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Vị Máu
Vị Máu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:01 Bình MáuMắt XanhLưỡi Hái
04:47 Giày Cuồng Nộ
05:20 Bình MáuMắt Kiểm Soát
10:58 Cung GỗBó Tên Ánh SángÁo Choàng TímThấu Kính Viễn Thị
12:43 Móc Diệt Thủy QuáiÁo Choàng Tím
15:26 Cuốc Chim
15:57 Mắt Kiểm Soát
17:57 Kiếm B.F.
20:32 Vô Cực Kiếm
22:30 Áo Choàng TímDao Găm
25:17 Kiếm B.F.
28:38 Huyết KiếmSong KiếmDao Găm
2 giờ trước
Kramer

Kramer

- KR

Sylas
VS.

4/5/0

Tốc Hành
Tốc Biến
Cung Gỗ
Dao Điện Statikk
Giày Cuồng Nộ
Tam Hợp Kiếm
Huyết Trượng
Kiếm Doran
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Vị Máu
Vị Máu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:02 Kiếm DoranBình Máu
03:24 Kiếm DàiThuốc Tái Sử Dụng
06:55 Giày Cuồng NộMắt Kiểm Soát
10:02 Mảnh Vỡ KircheisKiếm DàiMắt Kiểm Soát
12:24 Kiếm DàiThấu Kính Viễn Thị
14:55 Dao Điện StatikkDao GămMắt Kiểm Soát
17:14 Rìu Nhanh NhẹnHồng Ngọc
19:58 Tam Hợp Kiếm
21:48 Kiếm DàiDao Găm
23:53 Cung GỗHuyết Trượng
3 giờ trước
Zest

Zest

Gen.G - KR

Tryndamere
VS.

4/4/1

Tốc Hành
Tốc Biến
Kiếm Doran
Giày Cuồng Nộ
Tam Hợp Kiếm
Gươm Suy Vong
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Áo Choàng Mây
Áo Choàng Mây
Mau Lẹ
Mau Lẹ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:05 Kiếm DoranBình Máu
05:07 Giày Cuồng NộDao Găm
11:16 Cung GỗCuốc ChimHuyết TrượngMắt Kiểm Soát
13:00 Gươm Suy Vong
15:49 Rìu Nhanh NhẹnHồng NgọcThấu Kính Viễn ThịMắt Kiểm Soát
17:11 Hỏa Ngọc
19:55 Tam Hợp Kiếm
3 giờ trước
Kramer

Kramer

- KR

Fiora
VS.

6/12/4

Tốc Hành
Tốc Biến
Gươm Suy Vong
Tam Hợp Kiếm
Giày Cuồng Nộ
Nỏ Tử Thủ
Dao Điện Statikk
Kiếm Doran
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Vị Máu
Vị Máu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:03 Kiếm DoranBình Máu
02:55 Thuốc Tái Sử Dụng
04:27 Kiếm Dài
06:44 Kiếm DàiDao Găm
08:03 Bó Tên Ánh Sáng
09:08 Giày
10:32 Dao Găm
12:07 Giày Cuồng NộMảnh Vỡ Kircheis
13:53 Dao Điện StatikkDao GămThấu Kính Viễn Thị
16:43 Rìu Nhanh Nhẹn
18:10 Thủy Kiếm
20:21 Tam Hợp Kiếm
22:56 Cuốc ChimCung Gỗ
26:19 Gươm Suy Vong
27:55 Huyết Trượng
29:43 Nỏ Tử Thủ
8 giờ trước
Zest

Zest

Gen.G - KR

Illaoi
VS.

5/5/0

Tốc Hành
Tốc Biến
Móc Diệt Thủy Quái
Giày Cuồng Nộ
Rìu Nhanh Nhẹn
Song Kiếm
Tam Hợp Kiếm
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Đốn Hạ
Đốn Hạ
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:16 Kiếm DoranBình Máu
05:16 Giày Cuồng NộKiếm DàiDao Găm
09:26 Cung GỗBó Tên Ánh SángMắt Kiểm Soát
11:24 Móc Diệt Thủy QuáiMắt Kiểm Soát
12:13 Dao Găm
16:56 Rìu Nhanh NhẹnHỏa Ngọc
18:49 Thủy KiếmThấu Kính Viễn Thị
19:55 Tam Hợp KiếmDao Găm
20:59 Mắt Kiểm Soát
22:44 Áo Choàng Tím
23:35 Song Kiếm
24:23 Kiếm DàiKiếm Dài
25:25 Rìu Nhanh Nhẹn

Anh em có muốn biết Veigar mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Bảng Ngọc bổ trợ Vayne

Bảng ngọc Vayne mùa 14 đường dưới:

Bảng ngọc Vayne mùa 14 đường dưới

Bảng ngọc Vayne đường trên mùa 14:

Bảng ngọc Vayne đường trên mùa 14

Bảng ngọc Vayne Top bạn cũng có thể sử dụng luôn cho Vayne đi đường giữa nhé.

Giải thích tại sao lại dùng ngọc: 

Sẵn sàng tấn công Sẵn sàng tấn công: không cần phải nghi ngờ hay băn khăn đây là ngọc tốt nhất cho Vayne đơn giản vì nó hợp khủng khiếp với Mũi tên bạc W Mũi tên bạccủa Vayn cộng thêm dame trên đòn đánh thứ 3. Gây thêm STTU vào đầu game và DPS vào giữa game.

Đắc thắng Đắc thắng: 12% hồi máu là thực sự cần thiết sẽ hồi phục cho Vayne khi hạ mục tiêu ,hỗ trợ Vayne trụ lại trong giao tranh.

Huyền thoại: tốc độ đánh Huyền thoại: tốc độ đánh chính là ngọc này nó sẽ kết hợp với 2 ngọc trên khi mà combat bạn cần tốc độ đánh thật nhanh hồi máu thật nhiều mới mong có nhiều Pentakill. ngoài ra sẽ giúp các ông đến ngưỡng 2,5 tốc độ đánh ( Nếu các ông không dùng Giay cuồng nộ ).

Nhát chém ân huệ Nhát chém ân huệ: rõ ràng rồi với ngọc này tăng thêm uy lực SMCK ở mỗi đòn đánh. Đây chính là tổ hợp ngọc tốt nhất cho Vaynebu.

Bước chân thần tốc : Cho bác nào muốn ôm farm, hay tăng thêm độ thả diều với vayne.

Đốn hạ : Gia tăng dame của các ông lên bọn máu trâu như ( Mundo, Cho gath, Garen….).

Bạn cũng có thể chọn nhánh phụ Phép Thuật :

Mau lẹ : Gia tăng khả năng cơ động cho các ông.

Cuồng phong tích tụ : Vì Vayne chỉ toàn đồ tốc đánh là nhiều, điểm này sẽ bổ sung dame cho vayne .

Khả năng dịch chuyển vô tiền khoáng hậu. Không chỉ đưa bản thân mà còn đưa cả các đồng đội đến nơi giao tranh bằng "vòng xoáy không gian". Đó chính là Ryze "Pháp sư cổ ngữ". Thử tưởng tượng cần bắt lẻ một tướng thì chiêu cuối này hữu dụng đến mức nào.

Hoặc cần đẩy trộm nhà thì dễ ra sao. Hãy xem Ryze mùa 14 Ryze để biết phối đồ như nào cho ăn diện nhất nhé.

Phép bổ trợ Vayne

Tốc biến Tốc biến

Hồi máu Hồi máu

Hai phép bổ trợ trên bạn áp dụng cho mọi lane của Vayne

Cách lên đồ Vayne

Sự khác biệt trong cách lên đồ ở các lane khác không quá nhiều bạn sẽ tùy tình huống nếu đối thủ cùng làn đường của mình mà yếu hơn bạn có thể lên toàn đồ công trong trường hợp ngược lại nếu đối thủ mạnh hơn và tùy hắn lên đồ gì thì mình lên đồ kháng chế nó.

Đầu game:

Kiếm doran : Hồi phục, nhưng nếu các ông tay to, có thể ép 2 cây Doran 1 lúc, 3 cây Doran 1 lúc để đút hành vào đít top bên kia .

Bình máu : hồi máu chứ còn gì nữa.

Lúc bạn đã có thể solo với top kia:

Giày cuồng nộ : Gia tăng tốc độ đánh và khả năng thả diều TỚI CHẾT. Nó cũng tăng sự cơ động cho vayne để chống các cuộc gank . Ngoài ra , còn công dụng tăng tốc độ chạy để ra lane feed cho nhanh vì team ngu quá.

Giày Ninja : Nếu team kia quá nhiều dame + sát thủ + lucian top + Daxua top + Darius top tốc hành và n tình huống ăn camp trong trụ .

Gươm hải tặc : Slow và gây dame cho vayne thả diều tiếp.

Giữa game thì lên đồ như sau:

Rồi món đồ bắt buộc phải có là Gươm Vô Danh Gươm Vô Danh top 1 đồ phải có dành cho mọi làn đường. Cung cấp khả năng làm chậm. Tăng tốc độ chạy cho vayne.

Món thứ hai là Cuồng đao Guinsoo Cuồng đao Guinsoo  món đồ này sẽ cung cấp 8% tốc độ đánh. Thay vì 3 đòn đánh mới kích hoạt W, giờ đây chỉ cần 2 đòn hehe

Ma vũ song kiếm Ma vũ song kiếm tăng 12% tốc độ di chuyển nhưng chưa hết mấu chốt chính là giàm 12% sát thương. Mang đến lợi thế cực lớn khi solo. Một trong những trang bị phải lên cho Vayne, có tốc đánh , tốc chạy, chí mạng , 1 lớp shield mỏng đỡ toàn bộ damage của kẻ địch, làm cho kẻ địch bất lực như bạn trong ngày Vaynetine của mình, chỉ biết nhìn nó được thằng abcz nào đó HÚP TRỌN trong vô vọng.

Vô cực kiếm : Thêm chí mạng thêm vui, ngoài ra còn nhân thêm dame chí mạng nữa.

1 vài cái Trang bị mất dạy nữa nhé:

1. Thú thượng thạch giáp cho Vayne : Các ông biết vì sao không? Vì dame con Vayne là Dame chuẩn, thú trượng sẽ không trừ dame chuẩn của các ông đi vì thế ĐÂY LÀ 1 ĐIỂM NHẤN cho lối build của tôi.

Khi nào thì khả dụng => LATE GAME CỰC KỲ HIỆU QUẢ, tôi nói thật nó hơn đứt mấy cái đồ thủ khác luôn. Các ông lv18 vayne full item, cái này khi có 3 kẻ địch cạnh bên bật lên có thể lên tới 4k máu , gần 200 giáp kháng phép mà vẫn mạnh ! .

 Vì sao lại có item này? Vì tôi có đi tìm hiểu kĩ càng về vị tướng này qua đủ mọi ông, và tôi thấy có 1 vài ông build kiểu này trong 1 vài trường hợp . Tôi chỉ giới thiệu thôi, các ông có thể thử, nếu hiệu quả các ông có thể phản hồi lại với tôi

Bảng kỹ năng Vayne

Thứ tự nâng kỹ năng cho Vayne

Cách chơi Vayne

Bộ combo của Vayne:

Combo Vayne

Combo Vayne nhanh, đẩy kè thù vào tường làm choáng và tiêu diệt hắn

Combo Vayne 2

Đánh thường trước để có thêm sát thương

Combo Vayne 3

Bàn về kĩ năng , chúng ta sẽ phân ra thành 2 loại Vayne :

- Vayne bot : Những người đẹp trai , tài năng, tư duy tốt, streamer , hay bị loại ngay vòng bảng Chung kết thế giới….

- Vayne top : Những người được cả thế giới yêu thương, được người đi rừng địch yêu quý, người đi mid yêu thương . Nên chẳng hiểu sao ôm trụ rồi mà nó vẫn vào thăm được !

Phân tích điểm yếu : Nếu ở các bài vayne khác, các ông đã biết con vayne mạnh bla bla… sao rồi thì ở bài tôi sẽ khác 1 chút. Tôi sẽ đồng thời nêu ra nhược điểm con Vayne luôn cho các ông , để học khắc chế Vayne qua bài này ! :

1/ DỌN LÍNH KÉM :

- Vayne không có khả năng dọn lính, mọi kĩ năng đều là đơn mục tiêu nên rất khó farm nếu lính bị đẩy vào trong trụ của ả ta . Lựa chọn khắc chế : Vladimir ,Rumble ,Ryze….

2/ MỎNG MANH :

- Vayne rất mỏng manh dễ vỡ như em Tú bên page Pyke, vì thế chúng ta hãy tôn trọng em ấy, thay vì chỉ chửi , ở đây chúng tôi sẽ chơi kiểu ch*ch chết mẹ nó luôn . Lựa chọn tiêu biểu : Khan(g) Zed, Khan(g) Fizz, Khan(g) cày thuê ….

3/ TÂM LÝ YẾU :

- Vaybu rất hay dỗi team khi bị rừng địch hỏi thăm nhiều, nếu các bạn cho vaybu thọt nặng, sẽ có 69.69% Vaybu afk. Bởi vậy , các mục tiêu nhiều khống chế sẽ được chọn lựa , tiêu biểu như : Pantheon, Camille, Sona…

V. THỰC HÀNH :

Ở mục này, mình sẽ cố gắng miêu tả ngắn gọn nhất có thể một số thứ quan trọng khi chơi vị tướng này. Tập trung nhé vì RẤT QUAN TRỌNG đó :

A. EARLY GAME :

Tập trung vào việc : FARM, FARM VÀ FARM.

Công việc quan trọng nhất của mấy ông là gì biết chưa ? Đó là sống như 1 con súc vật. Các ông không cần phải solo kill top nó nhiều, chỉ cần tối ưu hóa , đóng băng last hit cho đến giữa game là ổn rồi . NHỚ là mua mắt thật nhiều để tăng khả năng sống sót nhé, vì mấy ông sẽ bị camp cho bằng chết đấy !

B. MID GAME :

Tập trung vào việc : MỤC TIÊU VÀ MỤC TIÊU .

- Mid game sẽ thường bắt đầu diễn ra khi ông lên được 1 Item / 1 trụ vỡ . Lúc này, hãy tập trung đánh theo team nếu có thể, kiểm soát Rồng / Baron / Trụ và tiếp tục kiếm 1 chỉ số lính thật tốt.

C. LATE GAME :

-> Tập trung vào việc : BÓN HÀNH VÀ GÁY BẨN .

- Này , ông đã là 1 con quái vật rồi, hãy tiến đến giao tranh 3 ron, Rồng và end game thôi ! Nhớ , ông vẫn rất mỏng manh, phải đánh thật cẩn thận nhé !

VII. MỘT SỐ MẸO VỀ VAYBU :

 • Con này thì làm gì có mẹo gì nhiều . Chủ yếu các ông chơi hãy nhớ, Q Vayne có thời gian 2s khi sử dụng, còn nếu không sẽ rất lâu ( Có ích cho mấy ông muốn counter đó).
 • Vayne rất cần 1 người chơi kỹ năng. Hãy đánh thật cẩn thận và có tính toán.
 • Hãy giữ 1 cái đầu lạnh khi đi đường, Vayne chơi dạng này cần rất nhiều item , đầu game nếu bị hành quá bạn có thể lên các mảnh đồ thủ trước.

Nếu bạn đi đường dưới

Giai đoạn đầu chủ động farm hòa thua cũng được đứng càng gần trụ càng tốt

Giai đoạn giữa trận là thời điểm bắt đầu bùng nổ sở hữu 2-3 món đồ bạn có thể không phải sợ bố con thằng nào nữa rồi.

3 là con số bạn phải thuộc lòng. Vì nó cũng là con số sẽ gây lên sát thương chuẩn cho Mũi tên bạc W

Nếu bạn đi đường trên

Luôn giữ khoảng cách an toàn, đảm bảo tướng không bắt được bạn một khi không bắt được chúng không thể gây sát thương lên bạn.

Chủ động len Q nhào lộn để thoát những pha Gank hoặc nhẩy bổ vào của địch.

Vị trí của Vayne

Đường trên, giữa, dưới

Điểm mạnh & yếu Vayne

Điểm mạnh:

 • Là 1 champ có thể nói là độ khó thuộc hàng cao nhất game (9/10), Vayne có khả năng gồng gánh team rất mạnh khi được sử dụng bởi những người chơi có kĩ năng thượng thừa. Damage có , cơ động có , khả năng tàng hình và có khống chế là quá đủ cho 1 vị trí hard carry.
 • Solo 1 vs 1 mạnh áp đảo với mấy con tù tù như Garen, Morderkaiser, Ornn, Sett
 • Có kỹ năng né đòn tấn công định hướng, cơ động
 • Sở hữu skill khống chế cứng
 • Nếu bạn là người chơi thích chém giết thì đây là vị tướng dành cho bạn khi tiếp cận tướng địch Vayne được tăng 30 tốc độ dẫn tới con mồi rất khó thoát dưới tay Vayne.
 • W chí mạng với sát thương chuẩn, là loại sát thương sẽ tính thẳng vào máu khiến cho giáp hay đồ kháng phép không còn giá trị.
 • Solo thì thôi thuộc dạng vô đối, đặc biệt là late game.
 • Không cần bắt buộc phải đứng sau tanker khi combat tự tin mà đứng hàng đầu luôn.
 • Mang lại cho người chơi cảm giác TRÌNH CAO RANK THẤP

Điểm yếu:

 • Để đánh đổi cho bộ skill thiên về giao tranh Vayne hầu như không có khả năng dọn lính. Vì thế, chìa khóa để khắc chế cô nàng này thường từ đây mà ra.
 • Là 1 tướng theo hội thánh đức Ba- gà ở giai đoạn đầu game, vì thế sức mạnh của Vayne cũng tỉ lệ thuận với cái tên Ba-gà.
 • Áp lực đồng đội (Sáng nay tôi mới đánh rank kim cương , tôi pick con này và có thằng nó chat : pick cc gi v thang` cho' ngu ).
 • Chim bé ( Vì chơi Vayne top ). Có ny rồi thì đừng làm thế nha các ông.
 • Là mục tiêu được yêu thương từ những vị tướng rừng địch như Lee sin, Nidalee, Pantheon….
  Dọn lính rất kém .
 • Giai đoạn đầu trận coi như bỏ, ai mà nôn nóng thèm farm thèm thịt AD đội bạn thì ko lên chơi con này.
 • Nếu không nắm bắt thuần thục chiêu nhào lộn thì mất đi một nửa sự biến hóa của Vayne đòi hỏi vấn cứ phải là quen tay.

Cách Vayne khắc chế các đối thủ cùng làn đường

CÁC KÈO ĐẤU CÙNG VAYNE TOP LANE !

Mục Số 1 : Một vài kèo đấu dễ thở cùng Vayne Top .

1. Dr. Mundo : Một kèo đấu nhẹ nhàng , hãy lên “Đao tím “ và “Gươm đồ tể” để counter khả năng hồi phục của hắn ta nhé. (Độ khó 1/10)

2. Illaoi : Một kèo đấu khá căng não. Bản thân illaoi là 1 vị tướng có khả năng outplay Vayne cực mạnh (Combo chuẩn thì vayne sẽ bay màu) . Nếu Illaoi mất E , đó là thời cơ cho Vayne hủy diệt lại mụ ta. ( Độ khó 6,5/10)

3. Poppy : Đầu game , Poppy là 1 con tướng thứ thiệt để kéo rừng lên dive trụ Vayne. Tuy nhiên ,khi có 2 món đồ lớn, poppy sẽ dần dần thua thiệt ! (Độ khó 3/10)

4. Singed : Đây là kèo đúng nghĩa đè đường .Nếu bạn cầm Vayne ổn, bạn có thể đè đường Singed từ đầu đến cuối ván đấu . (Độ khó 3/10)

5. Sion : Tương tự như Singed.( Độ khó 3/10)

6. Sett : Mấy con có chữ S thường tù và hay bị Vayne đè, cái này không phải ngoại lệ. Gươm đồ tể là 1 món đồ hoàn hảo cho Vayne. (Độ khó 6/10)

7. Maokai : Okay, late game khó thở cho bé Maokai đó. (Độ khó 3/10)

8. Morderkaiser : Đao tím + giày thủy ngân là chìa khóa cho kèo đấu này. (Độ khó 6/10)

Mục Số 2 : Những chị đại trên top và cô bé Vayne íu đúi :

1. Riven : Thực sự mà nói, 1 người chơi Riven hay sẽ biến kèo đấu này rất khác so với Riven non kinh nghiệm. Đây là 1 kèo đọ trình với 1 phần lợi thế cho Vayne cuối game. (Độ khó 7,5/10)

2. Ryze : Nếu Vayne có đao tím + 2 trang bị lớn sớm, Vayne ăn . Ryze có tim băng + giày ninja sớm hơn, Ryze ăn. Kèo này là kèo rừng nào hay hơn ,hỗ trợ top xanh sớm sẽ win.(Độ khó 6,5/10)

3. Gangbang , lộn Gangplank : Kèo này ,nếu Gangplank có lợi thế, sẽ là liên hoan xác thịt trên top với món chính là Vayne ( Đánh giá :8/10)

4. Nasus : Thầy Ba thực sự là nỗi ác mộng kinh hoàng cho Vayne trong giai đoạn đầu, 1 cái W làm chậm và rừng địch lên làm gỏi thì còn gì ác mộng hơn. Late vayne ăn chặt ! Mà kịp late hay không thì lại chuyện khác (Độ khó 8/10)

5. Darius : Người chơi Darius tele không đáng sợ, đáng sợ nhất là bọn Tăng tốc + Tam hợp kiếm . Tùy thuộc vào sự thông minh của người chơi ( Kèo này chắc tay nên mang 1 là tăng tốc, 2 là Kiệt sức ) (Độ khó 7,5/10)

6. Jax : Rất khó ,trừ khi counter được E của Jax (Độ khó 8/10)

7.Jayce : Khó nhỉ các bạn, kèo này là 1 kèo jayce rất nhiêu sát thương . Bạn hãy sắm sửa cho mình giày ninja, cố gắng ôm trụ nhiều nhất có thể, call rừng lên hỗ trợ. Đến khi bạn tầm 2 đồ , đây sẽ là 1 kèo dễ dàng.

8. Kennen : Đao tím + giày thủy ngân với Kennen Ap và giày thủy ngân + khiên băng với kennen AD nhé. Thực sự kèo này mà nói, Kennen có tác dụng trong combat hơn bạn. Hãy bắt lẻ vào các vị trí trọng yếu bên phía bên kia nhé

Mục Số 3 : Con sói và cô Vay quàng khăn đỏ :

1. Fiora : 1 kèo với sự cơ động của Fiora đã hủy hoại Vayne hoàn toàn. Fiora hoàn toàn có thể chặn đứng được vayne với chiêu W và vũ điệu kiếm sư của cô ta . Ưu tiên giày ninja nhanh nhất có thể ( Rất khó 9/10)

2. Teemo : Bạn thử tưởng tượng 1 thằng nhắm mắt cầm cung nó ra chiến trường đi. Đúng rồi đó, con Vayne khi gặp teemo là vậy. Đao tím + đao thủy ngân nhé các ông !!!! ( Độ khó 9,5/10)

3 . Malphite : Cục đá với giảm tốc độ đánh, làm chậm, khống chế hất tung không giải được, tăng dame theo giáp là quá đủ cho bé vayne íu đuối . Đao tím nhé các ông (9/10)

4 . Pantheon : Căn bản gặp thằng này là bạn biết rừng nó camp cả buồi rồi, nên ff cho lẹ nhé ! Đùa thôi, giày ninja + ma vũ lẹ lên nha bạn.

Draven Draven. Tầm bắn ngắn và không có skill thoát thân dễ dàng bị gank và nắm được cách tấn công. Rỉa máu khi hắn chạy đi nhặt rìu, CC khi hắn đứng gần tường và lên lời nhắc tử vong lời nhắc tử vong gây sát thương sâu không cho hồi máu.

Caitlyn Caitlyn. Ép góc gây áp lực buộc Caityn phải đứng gần tường và dùng Kết Án làm choáng. Caitlyn không có nhiều khả năng thoát. Mua mắt đặt bụi để phát hiện bẫy của cô ta.

Khắc chế Vayne>

Đối thủ đường trên

Đối thủ đường dưới

Đối thủ đường giữa

Bình luận