Bảng Ngọc Ashe mùa 13, Cách Lên Đồ Ashe build mạnh nhất

Ashe mùa 13 với cách Build bảng ngọc Ashe Nhịp độ chết người siêu tốc đánh. Cách lên đồ Ashe AD trang bị mới nỏ tử thần. Cách chơi Ashe video combo hiệu quả tại Kicdo.

Guide Ashe mùa 13

Ashe

Update 13.23

Xạ thủ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng B-
Tỷ lệ thắng 49.93%
Tỷ lệ chọn 5.0%
Tỷ lệ Ban 6.0%

Bảng ngọc Ashe Support với Win 47.73% và Pick 93.12%

Áp đảo

Mưa Kiếm        

Phát bắn đơn giản

Mắt Thây Ma

Thợ Săn Tối Thượng        


Cảm hứng

Giao Hàng Bánh Quy        

Vận Tốc Tiếp Cận

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Kiếm Âm U        

Trát Lệnh Đế Vương        

Ngọn Đuốc Thánh Quang        

Bảng ngọc Ashe Bottom với Win 53.41% và Pick 94.12%

Chuẩn xác

Nhịp độ chết người

Hiện diện trí tuệ        

Huyền Thoại: Hút Máu        

Nhát Chém Ân Huệ


Cảm hứng

Giao Hàng Bánh Quy        

Vận Tốc Tiếp Cận

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Móc Diệt Thủy Quái        

Tam Hợp Kiếm        

Gươm Suy Vong        

Bảng ngọc Ashe aram với Win 44.73% và Pick 54.69%

Chuẩn xác

Nhịp độ chết người

Hiện diện trí tuệ        

Huyền Thoại: Hút Máu        

Nhát Chém Ân Huệ


Cảm hứng

Giao Hàng Bánh Quy        

Vận Tốc Tiếp Cận

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Móc Diệt Thủy Quái        

Tam Hợp Kiếm        

Gươm Suy Vong        

Lên đồ Ashe Bot có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Giày Cuồng Nộ        

Tam Hợp Kiếm        

Cuồng Cung Runaan        

Đao Tím        

Nỏ Thần Dominik        

Nỏ Tử Thủ        

Lên đồ Ashe bắn cháy máy

Giày Cuồng Nộ        

Phong Thần Kiếm        

Cuồng Đao Guinsoo        

Cuồng Cung Runaan        

Huyết Kiếm        

Giáp Thiên Thần        

Lên đồ Ashe hỗ trợ

Giày Khai Sáng Ionia        

Trát Lệnh Đế Vương        

Cưa Xích Hóa Kỹ        

Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác        

Kiếm Âm U        

Rìu Đen        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
58%
200 trận
Làn đường
52%
48%
Ashe Ngọc
The Keystone Lethal Tempo
The Rune Tree Inspiration
51%
The Keystone Hail of Blades
The Rune Tree Inspiration
49%
Tỷ lệ chọn giầy
Ionian Boots of Lucidity
51%
Berserker s Greaves
46%
Boots of Swiftness
3%
Thần thoại
Trinity Force
32%
Guinsoo s Rageblade
4%
Tỷ lệ chọn trang bị
Umbral Glaive
52%
Kraken Slayer
40%
Imperial Mandate
23%
Chempunk Chainsword
13%
Blade of The Ruined King
9%
Runaan s Hurricane
6%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Ghost
47%
Summoner Spell Heal
30%
2 giờ trước
Tactical

Tactical

Immortals Progressive - NA

Vayne
VS.

5/10/6

Tốc Biến
Tốc Hành
Kiếm Doran
Giày Cuồng Nộ
Cung Xanh
Tam Hợp Kiếm
Móc Diệt Thủy Quái
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Đốn Hạ
Đốn Hạ
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Vận Tốc Tiếp Cận
Vận Tốc Tiếp Cận
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:02 Kiếm DoranBình Máu
03:17 Dao GămBình Máu
06:05 Giày Cuồng NộDao GămKiếm Dài
08:05 Cung Gỗ
12:49 Bó Tên Ánh SángÁo Choàng TímMắt Kiểm Soát
13:57 Móc Diệt Thủy Quái
15:29 Kiếm DàiKiếm DàiThấu Kính Viễn Thị
17:05 Rìu Nhanh Nhẹn
18:22 Hỏa Ngọc
20:44 Thủy Kiếm
21:32 Tam Hợp KiếmKiếm DàiKiếm Dài
23:03 Cung Xanh
3 giờ trước
Reven

Reven

- NA

Draven
VS.

3/7/4

Tốc Biến
Thanh Tẩy
Kiếm Doran
Giày Cuồng Nộ
Gươm Suy Vong
Cuồng Đao Guinsoo
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Đốn Hạ
Đốn Hạ
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Vận Tốc Tiếp Cận
Vận Tốc Tiếp Cận
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:03 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
03:14 Dao GămGiày
04:02 Giày Cuồng Nộ
08:35 Cuốc ChimCung Gỗ
11:34 Huyết Trượng
14:15 Gươm Suy VongDao GămDao GămThấu Kính Viễn Thị
15:51 Dao Phẫn Nộ
19:04 Cuốc Chim
22:19 Cuồng Đao Guinsoo
4 giờ trước
Kramer

Kramer

- KR

Lucian
VS.

3/6/6

Tốc Hành
Tốc Biến
Tam Hợp Kiếm
Giày Cuồng Nộ
Móc Diệt Thủy Quái
Cung Gỗ
Huyết Trượng
Kiếm Doran
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Vận Tốc Tiếp Cận
Vận Tốc Tiếp Cận
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:08 Kiếm DoranBình Máu
03:28 Kiếm DàiKiếm DàiThuốc Tái Sử Dụng
07:02 Giày Cuồng Nộ
09:05 Bó Tên Ánh Sáng
12:31 Áo Choàng TímCung Gỗ
15:15 Móc Diệt Thủy QuáiRìu Nhanh NhẹnMắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
17:30 Thủy Kiếm
19:45 Hỏa Ngọc
21:48 Tam Hợp KiếmDao GămKiếm Dài
24:49 Huyết Trượng
26:36 Cung Gỗ
5 giờ trước
Reven

Reven

- NA

Kai'Sa
VS.

3/7/3

Tốc Biến
Thanh Tẩy
Kiếm Doran
Móc Diệt Thủy Quái
Cuồng Cung Runaan
Cung Gỗ
Giày Cuồng Nộ
Cuốc Chim
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Đốn Hạ
Đốn Hạ
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Vận Tốc Tiếp Cận
Vận Tốc Tiếp Cận
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:09 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
03:25 GiàyDao Găm
05:31 Giày Cuồng NộKiếm DàiThuốc Tái Sử Dụng
08:01 Cung Gỗ
09:43 Kiếm Dài
11:38 Bó Tên Ánh SángÁo Choàng TímMóc Diệt Thủy Quái
14:49 Song KiếmThấu Kính Viễn Thị
16:25 Cung Gỗ
19:33 Cuồng Cung RunaanCung Gỗ
21:08 Cuốc Chim
6 giờ trước
Prismal

Prismal

- NA

Seraphine
VS.

5/7/8

Tốc Biến
Thanh Tẩy
Đao Tím
Móc Diệt Thủy Quái
Cung Phong Linh
Kiếm Dài
Giày Cuồng Nộ
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Phát Bắn Đơn Giản
Phát Bắn Đơn Giản
Thợ Săn Tối Thượng
Thợ Săn Tối Thượng
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:10 Kiếm DàiBình MáuBình MáuBình Máu
04:39 Giày Cuồng Nộ
07:31 Rìu Nhanh NhẹnMắt Kiểm Soát
10:09 Áo VảiCung GỗMắt Kiểm Soát
12:53 Đao Tím
14:39 Cung GỗDao Găm
19:30 Móc Diệt Thủy QuáiDao Găm
20:36 Kiếm B.F.
22:42 Song KiếmKiếm Dài
24:22 Cung Phong LinhKiếm Dài

Tướng khắc chế Ashe

Tướng yếu hơn

Đồng đội tốt

Anh em có muốn biết Seraphine mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Ashe>

Bảng Ngọc bổ trợ Ashe

Bảng ngọc Ashe AD mạnh nhất Kicdo

Bảng ngọc Ashe AD thiên hướng tấn công.

 • Chuẩn Xác Nhịp độ chết người + Hiện Diện Trí Tuệ + Huyền thoại Tốc Độ Đánh + Nhát Chém Ân Huệ
 • Cảm Hứng Bước Chân Màu Nhiệm + Vận Tốc Tiếp Cận + 10% tốc độ đánh + 9 SMTU + 6 Giáp

Bảng ngọc Ashe AD này mang đến 123% tốc độ đánh mấu chốt chính là ngọc Vận Tốc Tiếp Cận mang đến cho Ashe 15% tốc độ di chuyển đây là điều kiện cần để Ashe triển khai lối đánh Hit and Run và chọn vị trí đứng phù hợp trong bất cứ pha combat nào.

Anh em tin tôi dùng bảng ngọc này sẽ thấy tốc độ xạ tiễn của Ashe nó dã man thế nào chơn như trạch thêm quả Khăn Giải Thuật thì ai bắt được Ashe. 

Bảng ngọc Ashe thăng tiến sức mạnh Kicdo

Bảng ngọc Ashe thăng tiến sức mạnh

 • Chuẩn Xác Nhịp độ chết người + Hiện Diện Trí Tuệ + Huyền thoại Tốc Độ Đánh + Nhát Chém Ân Huệ
 • Pháp thuật Áo Choàng Mây + Thăng Tiến Sức Mạnh + 10% tốc độ đánh + 9 SMTU + 6 Giáp

Bảng ngọc Ashe Thăng Tiến Sức Mạnh xanh lét về cuối trận với bảng ngọc này Ashe có tốc độ đủ lớn mỗi khi phải Flash hay Hồi máu chạy té khói khỏi sát thủ từ ngọc Áo Choàng Mây.

Đây là 2 bảng ngọc Ashe cá nhân mình đánh giá là mạnh nhất và phù hợp nhất ở bản cập nhật hiện tại. Ashe đã không còn phù hợp lắm với bảng ngọc Thiên Thạch Bí Ẩn. Mình sẽ cập nhật thêm cả bảng ngọc Ashe URF và Aram ở dưới bài viết này nhé.

Vị trí của Ashe

Đường dưới - Bottom

Phép bổ trợ Ashe

 • Tốc biến 
 • Hồi máu

Cách lên đồ Ashe

Cách lên đồ Ashe Kicdo

Khởi đầu game phù hợp nhất với một xạ thủ như Ashe chính là Kiếm Doran hơn nữa việc phải có Thần Kiếm Muramana nên khởi đầu sẽ không đủ Dame bắt buộc phải chọn Kiếm Doran.

Như đã nói ở trên việc chọn nước mắt nữ thần là cần thiết để Ashe có đủ lượng Mana để spam Tán Xạ Tiễn nhưng đừng lên vội hãy lên cho mình cái Cuốc Chim nếu không giai đoạn đi đường cực kỳ gian lao và bị đè đường đấy.

Món đồ tiếp theo chắc chắn rồi Cuồng Cung Runaan và Giày Cuồng Nộ. 2 món đồ cần có để Hit And Run đúng bản chất của một AD.

Việc lên Vô Cực Kiếm trang bị cho bạn lượng sát thương chí mạng.

À Gươm Của Vua Vô Danh mang đến khả năng hút máu cũng được bình loạn là core item.

Ma Vũ Song Kiếm một nấc bảo hiểm khi khị sốc sát thương.

Cách lên đồ Ashe trên là Meta mới nhất đươc các cao thủ rank Hàn trọng dụng tuy việc tích Thần Kiếm Muramana tương đối lâu nhưng việc Thăm Ngàn là xứng đáng. Tầm 30' thì Ashe bắn đông cứng cả Map ấy.

Các trang bị tùy chọn thì bạn cứ lựa theo tình hình thôi. Giáp quá nhiều thì lên xuyên giáp của Cung Xanh, hồi máu nhanh thì lên Gươm Đồ Tể.

Hoặc có thể lên Vũ Điệu Tử Thần nếu quá thọt. Giáp Thiên Thần cho Zed hay Akali thích va chạm với bạn ở mọi pha bắt hình.

Bảng kỹ năng Ashe

Thứ tự nâng kỹ năng Ashe

Anh em nâng theo trình tự như trên Max W đầu tiên vì Tán Xạ Tiễn là chiêu thức quan trọng dùng để cấu rỉa máu diện rộng cũng như hạn chế tốc độ di chuyển của địch.

Nào giờ làm rõ bộ skill của Cung Băng Ashe:

Nội tại Băng tiễn của Ashe Kicdo

Nội tại Băng Tiễn - Frost Shot: dù đánh thường hay kỹ năng Ashe cũng làm chậm mục tiêu tới 30% trong 2s. Đòn đánh thường tăng 110% sát thương gia tăng theo tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng.

Đòn chí mạng tuy không gây sát thương nhưng lại làm chậm tướng địch tới 60% và giảm dần. Có thể hiểu ở nội tại Băng Tiễn này của Ashe hỗ trợ rất lớn cho việc làm chậm và tăng lượng sát thương.

Q Chú tâm tiễn của Ashe

Q Chú Tâm Tiễn - Ranger's Focus của Ashe có thể hiểu bạn bắn thường đến phát thứ 4 sẽ kích hoạt được Chú Tâm Tiễn với 4 cộng dồn. Nhớ đếm lượt bắn để khi trong Combat có thể tung ra liên tục Chú Tâm Tiễn. Sau 4s sẽ hết đó. Đòn này kết hợp với Cuồng Cung Runaan sẽ cho tốc độ xả tiễn đáng sợ.

W Tán Xạ Tiễn

W Tán Xạ Tiễn - Volley Kỹ năng gây khó chịu nhất của Ashe vừa dùng để công cũng như để thủ các mũi tên bắn theo hình nón rất khó để né vì nó rất rộng cùng độ với tay khá xa. Nhưng thật may cho địch chỉ phải chịu sát thương của một mũi đầu tiên chứ chịu 2 cái thì buông chuột.

Ưng tiễn E

E Ưng Tiễn - Hawkshot Ashe gọi Linh Hồn Chim Ưng bay đến điểm chỉ định đến tới nơi phát nổ và soi sáng khu vực quanh đó trong 5s với 2 điểm cộng dồn Ưng Tiễn một lúc. Điểm mạnh của Ưng Tiễn chính là kiểm tra bất cứ điểm mù nào trên bản đồ tránh tình trạng bị gank và ngược lại.

Có một mẹo nhỏ nếu như bạn nắm được vị trí tướng địch và team bạn đang đuổi theo vị trí đó đừng ngần ngại tung ra Ưng Tiễn. Ăn ngay 1 điểm hỗ trợ 150 vàng ấy. Không làm mà vẫn có ăn là có thật.

Đại băng tiễn R

R Đại Băng Tiễn - Enchanted Crystal Arrow Đầu tiên mũi tên khổng lồ này có thể bay toàn bản đồ. Bắn từ vị trí càng xa sát thương phép càng lớn choáng càng lâu tối đa 3.5s. Kẻ địch xung quang cũng bị ảnh hưởng. Cách dùng như sau nếu như không có bất cứ mục tiêu lớn nào trên bản đồ như rồng hoặc baron hãy dùng thoải mái đừng tiếc. 

Đây cũng là công cụ mở trao tranh trong mơ của bất cứ trận chung kết LOL nào. Nó có thể kết hợp với rất nhiều chiêu của đồng đội để tạo ra Wombo Combo. Ví dự như Sett ôm AD địch ném thẳng vào đội hình. Đại Băng Tiễn bắn thẳng vào đó thì đây đúng nghĩa chồng chất sát thương và hiệu ứng làm chậm. 

Thông số Ashe

Máu: 507 - 2049

Giáp: 26 - 83,8

Mana: 280 - 824

Kháng phép: 30 - 38,5

Tốc độ di chuyển: 325

Tấn công sát thương: 59 - 109,32

Phạm vi tấn công: 600

Tốc độ tấn công: 0,75

Cách chơi Ashe

Ashe thì dễ chơi nhưng chơi giỏi thì không dễ. Sự khác biệt giữa người chơi kém và các đại cao thủ như Pray và Ruler - 2 người chơi Master Ashe chính là khả năng chọn vị trí đứng và đầu phải nhẩy số liên tục để né các CC hay dồn sát thương từ 5 thành viên bên địch.

Ashe phải lên đồ tốc đánh và ngọc hỗ trợ tăng tốc độ di chuyển mới phát huy tối đa sức mạnh của quân bài Ashe này. 

Chẳng thế mà đấu thường thì ít ai chơi nhưng trong các giải đấu chuyên nghiệp Ashe luôn là vị tướng được pic nhiều nhất.

Giai đoạn đầu game chỉ ngắn 1 chữ Farm Ashe sẽ chỉ mạnh khi có đồ. Loe nghoe bị hất tung hay ăn quả chói thì thọt không cách nào cứu được.

Ấy là chưa kể đi đường mà không được Support chăm sóc tận tình thì toang là cái chắc. 

Giữa Game với 2 -3 trang bị lớn tăng tốc đánh và hồi máu bạn đã có tiếng nói rồi đấy. Kêu gọi rừng Gank để đẩy trụ nhanh còn hòa nhập với cộng đồng.

Cuối Game thì không có gì nhiều để nói chỉ lưu ý trong xuốt Game luôn phải có 1 đến 2 vệ tinh Support ko đi lẻ nhé.

Combo 1:

Combo đánh thường Ashe

Combo đánh thường Ashe

Combo 2:

Combo áp dụng khi cần cấu ria máu

Combo 3:

Combo mở giao tranh của Ashe

Combo 4:

Rỉa máu sau đó mở giao tranh

Điểm mạnh & yếu Ashe

Điểm mạnh:

 • Sở hữu một lương CC khủng khiếp từ nội tại cho tới kỹ năng đều có chức năng làm chậm tướng địch.
 • Chiêu cuối mở giao tranh mang tính quyết định.
 • Kiểm soát tầm nhìn tốt đến từ Ưng Tiễn
 • Là một ADC có tầm ảnh hương cao trong teamfighting combat với Tán Xạ Tiễn diện rộng tác động tới nhiều tướng cùng lúc và rất khó né.
 • Late game Ashe sẽ là một vị thần THE FROST ARCHER khủng khiếp địch không nhấc nổi chân.

Điểm yếu:

 • Máu giấy bị bắt là chắc chắn toi.
 • Đòi hỏi phải biết Hit and Run.
 • Phải biết trọn vị trí đứng và linh hoạt thay đổi vị trí.
 • Nếu mất Đại Băng Tiễn uy lực của Ashe giảm một nửa trong combat.
 • Không có kỹ năng thoát thân nào ngoài Flash.
 • Yếu đầu game phụ thuộc vào đồ và không có khả năng oneshot.

Thông tin bên lề về Ashe:

Iceborn warmother of the Avarosan tribe, Ashe commands the most populous horde in the north. Stoic, intelligent, and idealistic, yet uncomfortable with her role as leader, she taps into the ancestral magics of her lineage to wield a bow of True Ice. With her people's belief that she is the mythological hero Avarosa reincarnated, Ashe hopes to unify the Freljord once more by retaking their ancient, tribal lands.

https://na.leagueoflegends.com/en-us/champions/ashe/

Các câu hỏi về Ashe: 

Bảng ngọc Ashe ngọc nào đang là Meta mới nhất?

Vận Tốc Tiếp Cận đang được coi là ngọc tối ưu nhất ở giai đoạn hiện tại và mạnh hơn nhiều so với sự khó chịu của Thiên Thạch Bí Ẩn mang lại

Cách lên đồ Ashe có những đồ nào phải có?

Cuồng Cung Runaan,  Gươm Của Vua Vô Danh, Thần Kiếm Muramana đang là hot trend.

Ashe Cao Bồi giá bao nhiều?

396 RP.

Các câu nói thường thấy của Ashe?

All the world on one arrow.

Take a good look; it’s the last you’ll get.

Right between the eyes!

I only need one shot!

"One tribe, one people, one Freljord." -  Ashe
Iceborn warmother of the Avarosan profileicon Avarosan tribe, Ashe commands the most populous horde in the north. Stoic, intelligent, and idealistic, yet uncomfortable with her role as leader, she taps into the ancestral magics of her lineage to wield a bow of True Ice. With her people's belief that she is the mythological hero Avarosa reincarnated, Ashe hopes to unify the Freljord once more by retaking their ancient, tribal lands.

Tướng khắc chế Ashe

 • Twitch
 • Jinx
 • Zed
 • Akali
 • Jarvan
 • Morgana

Ashe manh hơn tướng sau:

 • Jhin
 • Kalista
 • Lucian
 • Kai'sa

Tướng hay đi cùng với Ashe

 • Alista
 • Vega
 • Braum
 • Lenona

Đối thủ đường dưới

Các tướng hỗ trợ khác

Post by Son Acton

Bình luận


Tips

Ashe rất mạnh trong giai đoạn đi đường nhờ khả năng cấu rỉa tầm xa kết hợp đánh thường. E dùng để kiểm soát tầm nhìn cho rừng của team mình.

Tướng mới anh em

Milio
Milio
Nilah
Nilah
K'Sante
K'Sante

Khắc chế Aatrox chưa bao giờ dễ đến thế. Này thì hồi máu này thì chống chịu tốt với chúng tôi. Chi tiết tướng khắc chế Aatrox cần có kỹ năng gì.