Bảng Ngọc Twitch mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Bảng ngọc Twitch Rừng đang là hot trend nhờ khả năng tàng hình kết hợp với cách lên đồ Twitch tốc đánh làm chủ mọi cuộc Gank. Video combo cùng cách chơi Twitch AD hiệu quả tại Kicdo.

Guide Twitch mùa 13

Twitch

Update 13.1

Xạ thủ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng S-
Tỷ lệ thắng 51.31%
Tỷ lệ chọn 9.5%
Tỷ lệ Ban 10.1%

Bảng ngọc Twitch Bottom với Win 75.00% và Pick 82.76%

Chuẩn xác

Nhịp độ chết người

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Nhát Chém Ân Huệ


Áp đảo

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu        

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Gươm Suy Vong        

Móc Diệt Thủy Quái        

Cuồng Cung Runaan        

Bảng ngọc Twitch Support với Win 83.33% và Pick 100%

Áp đảo

Mưa Kiếm        

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Nanh Nashor        

Vương Miện Suy Vong        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Bảng ngọc Twitch aram với Win 53.47% và Pick 59.27%

Chuẩn xác

Nhịp độ chết người

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Nhát Chém Ân Huệ


Áp đảo

Vị Máu        

Thợ Săn Kho Báu        

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Móc Diệt Thủy Quái        

Cuồng Cung Runaan        

Vô Cực Kiếm        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Giày Cuồng Nộ        

Gươm Suy Vong        

Móc Diệt Thủy Quái        

Cuồng Cung Runaan        

Vô Cực Kiếm        

Nỏ Thần Dominik        

Trang bị theo hướng AD

Móc Diệt Thủy Quái        

Giày Cuồng Nộ        

Cuồng Cung Runaan        

Vô Cực Kiếm        

Gươm Suy Vong        

Huyết Kiếm        

Twitch lên đao tím hot trend xứ hàn

Đao Tím        

Giày Cuồng Nộ        

Cuồng Cung Runaan        

Rìu Đại Mãng Xà        

Móc Diệt Thủy Quái        

Vô Cực Kiếm        

Số liệu thống kê 200 trận gần đây nhất từ các đại cao thủ

Tỷ lệ thắng
57%
200 trận
Làn đường
67%
28%
Twitch Ngọc
The Keystone Lethal Tempo
The Rune Tree Domination
33%
The Keystone Hail of Blades
The Rune Tree Precision
29%
Thần thoại
Kraken Slayer
40%
Crown of the Shattered Queen
24%
Tỷ lệ chọn trang bị
Blade of The Ruined King
60%
Nashor s Tooth
37%
Runaan s Hurricane
37%
Rabadon s Deathcap
11%
Infinity Edge
10%
Lord Dominik s Regards
3%
Tỷ lệ chọn giầy
Berserker s Greaves
64%
Sorcerer s Shoes
23%
Ionian Boots of Lucidity
3%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Ignite
31%
Summoner Spell Heal
23%
6 giờ trước
Mersa

Mersa

Misfits Gaming - EUW

Zeri
VS.

3/1/5

Tốc Biến
Thanh Tẩy
Giày Cuồng Nộ
Gươm Suy Vong
Kiếm Doran
Cuốc Chim
Kiếm Dài
Kiếm Dài
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:03 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
03:38 GiàyKiếm DàiDao GămBình Máu
05:07 Giày Cuồng NộBình Máu
07:01 Huyết Trượng
08:25 Dao Găm
10:43 Cuốc ChimDao Găm
12:30 Gươm Suy VongKiếm Dài
15:18 Cuốc ChimKiếm DàiThấu Kính Viễn Thị
7 giờ trước
Jezu

Jezu

Team GO - EUW

Ezreal
VS.

7/9/8

Tốc Biến
Hồi Máu
Gươm Suy Vong
Cuồng Cung Runaan
Giày Cuồng Nộ
Móc Diệt Thủy Quái
Kiếm B.F.
Cuốc Chim
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Đốn Hạ
Đốn Hạ
Vị Máu
Vị Máu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:11 Kiếm DàiBình MáuBình MáuBình MáuMắt Xanh
03:16 Dao GămThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
05:16 Dao Găm
09:16 Huyết TrượngCung GỗGiày
11:08 Cuốc ChimMắt Kiểm Soát
14:16 Gươm Suy VongGiày Cuồng NộKiếm Dài
16:19 Kiếm DàiMắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
18:18 Bó Tên Ánh SángKiếm DàiMắt Kiểm Soát
19:55 Cuốc ChimMắt Kiểm Soát
22:34 Móc Diệt Thủy QuáiDao GămDao Găm
25:13 Song KiếmDao Găm
27:57 Cuồng Cung RunaanMắt Kiểm Soát
29:39 Dược Phẩm Phẫn Nộ
30:44 Kiếm B.F.Cuốc Chim
9 giờ trước
Kobbe

Kobbe

Astralis - EUW

Zeri
VS.

6/6/6

Hồi Máu
Tốc Biến
Giày Cuồng Nộ
Khăn Giải Thuật
Móc Diệt Thủy Quái
Cuồng Cung Runaan
Gươm Suy Vong
Kiếm B.F.
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Vị Máu
Vị Máu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:04 Kiếm DàiBình MáuBình MáuBình Máu
04:12 GiàyDao Găm
08:08 Cuốc ChimHuyết TrượngDao Găm
11:23 Gươm Suy VongGiày Cuồng Nộ
15:42 Bó Tên Ánh SángThấu Kính Viễn ThịCuốc Chim
17:21 Áo Choàng Tím
18:42 Móc Diệt Thủy Quái
20:13 Song Kiếm
21:44 Áo Vải
24:20 Cuồng Cung Runaan
25:49 Khăn Giải Thuật
29:00 Kiếm B.F.
9 giờ trước
Life

Life

Hanwha Life Esports - KR

Aphelios
VS.

7/7/9

Thiêu Đốt
Tốc Biến
Lưỡi Hái Sương Đen
Giày Khai Sáng Ionia
Nanh Nashor
Vương Miện Suy Vong
Gậy Quá Khổ
Phong Ấn Hắc Ám
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Mưa Kiếm
Mưa Kiếm
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Mắt Thây Ma
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
Tập Trung Tuyệt Đối
Tập Trung Tuyệt Đối
Cuồng Phong Tích Tụ
Cuồng Phong Tích Tụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:04 Liềm MaBình MáuBình MáuMáy Quét Oracle
03:46 GiàyDao Găm
05:30 Sách Cũ
06:59 Cung Gỗ
10:31 Gậy Bùng NổPhong Ấn Hắc Ám
12:30 Nanh NashorSách Cũ
14:46 Giày Khai Sáng Ionia
16:11 Sách CũBí Chương Thất Truyền
17:23 Sách Cũ
20:09 Vương Miện Suy Vong
25:24 Gậy Quá Khổ
9 giờ trước
Jinjiao

Jinjiao

LGD Gaming - KR

Ashe
VS.

7/9/7

Tốc Biến
Thiêu Đốt
Sách Cũ
Mảnh Chân Băng
Giày Khai Sáng Ionia
Mũ Phù Thủy Rabadon
Sách Chiêu Hồn Mejai
Nanh Nashor
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Mưa Kiếm
Mưa Kiếm
Phát Bắn Đơn Giản
Phát Bắn Đơn Giản
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:15 Lưỡi Gươm Đoạt ThuậtBình MáuBình MáuMáy Quét Oracle
02:14 Mắt Kiểm Soát
03:55 Phong Ấn Hắc Ám
05:48 Dao Găm
07:02 Sách Cũ
08:43 Gậy Bùng Nổ
11:07 Cung Gỗ
13:09 Nanh NashorMắt Kiểm Soát
15:43 Sách Cũ
16:32 Sách Chiêu Hồn Mejai
19:28 Giày Khai Sáng Ionia
21:06 Mắt Kiểm Soát
22:37 Gậy Quá Khổ
26:02 Gậy Quá Khổ
28:09 Mũ Phù Thủy RabadonSách Cũ

Tướng khắc chế Twitch BOT

Tướng yếu hơn

Tướng khắc chế Twitch Rừng

Anh em có muốn biết Rell mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách khắc chế Twitch mùa 13 Cách lên đồ Twitch>

Twitch mùa 13 là một siêu xạ thủ có khả năng ám sát với chiêu cuối tầm bắn xa đi kèm xuyên táo cộng thêm tốc độ đột biến xả sát thương đây sẽ là một mẫu tướng carry chính hiệu trong các pha combat.

Đúng với tên gọi Chuột Thành Tinh bộ kỹ năng tàng hình luôn làm cho đối thủ vô cùng khó nắm bắt vị trí. 

Bảng Ngọc bổ trợ Twitch

Bảng ngọc Twitch rừng Kicdo

Bảng ngọc Twitch rừng 

Bảng ngọc Twitch AD đường dưới

Vị trí của Twitch

  • Đường dưới với tỷ lệ thắng 51 %
  • Đi rừng với tỷ lệ thắng 47 %

Phép bổ trợ Twitch

Đường dưới: Tốc biến và hồi máu

Đi rừng: Tốc biến và trừng phạt

Cách lên đồ Twitch

Cách lên đồ Twitch đường dưới AD

Cách lên đồ Twitch đi rừng

Bảng kỹ năng Twitch

Thứ tự nâng kỹ năng cho Twitch

Thứ tự nâng kỹ năng cho Twitch

Chi tiết kỹ năng của Twitch:

Nội tại - Độc Chết Người Nội tại - Độc Chết Người: Các cuộc tấn công tự động đầu độc mục tiêu của anh ta bằng Nọc độc Chết người. Mỗi cuộc tấn công thêm một ngăn xếp. Mỗi cộng dồn gây sát thương thực mỗi giây trong vòng 6 giây và có thể cộng dồn tối đa 6 lần.

Đột Kích - Q: Đột Kích - Q: Sau một khoảng thời gian ngắn, Twitch sẽ được ngụy trang trong một khoảng thời gian. Khi tàng hình, anh ta nhận thêm Tốc độ Di chuyển, tăng khi ở gần tướng địch. Khi phá vỡ tàng hình, Twitch nhận thêm tốc độ đánh trong 5 giây.

Độc Suy Nhược - W: Độc Suy Nhược - W: Phóng một thùng nọc độc vào khu vực mục tiêu, lây nhiễm cho tất cả kẻ thù bằng một cộng dồn Bị động và để lộ khu vực đó. Kẻ địch bên trong khu vực sẽ bị làm chậm trong khi nhận được một điểm cộng dồn Nội tại cho mỗi giây chúng ở trong khu vực.

Nhiễm Khuẩn - E: Nhiễm Khuẩn - E: Gây sát thương vật lý lên những kẻ địch xung quanh bị dính Nội tại của hắn. Sát thương tăng lên mỗi cộng dồn lên mục tiêu.

Chiêu cuối - Chuột Chít Chíu Chíu Chiêu cuối - Chuột Chít Chíu Chíu: Nhận thêm sát thương và phạm vi tấn công trong 5 giây, trong đó các đòn tấn công tự động của anh ta sẽ di chuyển xa hơn và gây sát thương cho mọi kẻ địch trên đường đi của chúng.

Cách chơi Twitch

Mẹo chơi Twitch:

Tận dụng tối đa sức mạnh của Twitch với chiêu cuối Chuột Chít Chíu Chíu khi có càng nhiều kẻ thù càng tốt.

Tập trung farm giai đoạn đầu không trade dame hãy sống lành mạnh ko chết đến khi có trang bị lớn đầu tiên.

Sử dụng Độc Suy Nhược - W tích điểm độc càng nhiều càng tốt bắt địch phải chịu sát thương chuẩn tiếp đến dùng Nhiễm Khuẩn để cấu máu.

Giữ Đột Kích - Q nếu có dâng lên quá cao đề phòng ăn gank.

Nếu dùng Twitch đi rừng combo chuẩn luôn bắt đầu từ Đột Kích - Q tàng hình để tiếp cận tối đa mục tiêu. Tiếp đến dùng Độc Suy Nhược - W làm chậm cho chúng khỏi chạy. Cuối cùng là ấn R và tận hưởng thành quả.

Combo 1:

Combo 1 Twitch 

Combo 2:

Combo 2 Twitch

Combo 3:

Combo 3 Twitch

Điểm mạnh & yếu Twitch

Điểm mạnh:

  • Cực kỳ mạnh mẽ về cuối game.
  • Tốc độ và sát thương gây ra với chiêu cuối kết hợp cuồng cung Runaan đa mục tiêu rất khó để chống lại được Twitch late game.

Điểm yếu:

  • Khá yếu đầu game.
  • Như bao xạ thủ cần đồ mới mạnh và khá ít máu

Thông tin Twitch

Đối thủ đường dưới

Các tướng hỗ trợ khác

Đối thủ đường giữa

Đối thủ trong Rừng

Bình luận


Tips

Dạng tướng thời gian trade dame càng lâu càng mạnh nhờ cộng dồn của nội tại. Tuy nhiên đầu game cần chơi an toàn. R có thể bắn xuyên táo nên combat tổng hay đa mục tiêu rất có lợi.

Tướng mới anh em

Nilah
Nilah
Renata Glasc
Renata
K'Sante
K'Sante