Bảng Ngọc Aphelios mùa 12 và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Aphelios mùa 12: Cách lên đồ và bảng ngọc Aphelios đường dưới. Hướng dẫn cách chơi full combo, tướng khắc chế Aphelios tại Kicdo.

Guide Aphelios mùa 12

Aphelios

Update 12.18

Xạ thủ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng D-
Tỷ lệ thắng 45.87%
Tỷ lệ chọn 4.5%
Tỷ lệ Ban 0.4%

Bảng ngọc Aphelios Bot với Win 46.23% và Pick 91.31%

Chuẩn xác

Bước chân thần tốc        

Hồi Máu Vượt Trội        

Huyền Thoại: Hút Máu        

Đốn Hạ        


Pháp thuật

Tập Trung Tuyệt Đối        

Cuồng Phong Tích Tụ

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Bảng ngọc Aphelios Aram với Win 94.92% và Pick 90.45%

Chuẩn xác

Nhịp độ chết người

Hồi Máu Vượt Trội        

Huyền Thoại: Hút Máu        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Áp đảo

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu        

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Giày Cuồng Nộ        

Cung Phong Linh        

Súng Hải Tặc        

Vô Cực Kiếm        

Huyết Kiếm        

Giáp Thiên Thần        

Cách lên đồ Aphelios nhóm thách đấu

Cung Phong Linh        

Giày Cuồng Nộ        

Huyết Kiếm        

Vô Cực Kiếm        

Nỏ Thần Dominik        

Giáp Thiên Thần        

Lên đồ Aphelios Aram

Nỏ Tử Thủ        

Giày Cuồng Nộ        

Súng Hải Tặc        

Vô Cực Kiếm        

Cuồng Cung Runaan        

Huyết Kiếm        

Số liệu thống kê 200 trận gần đây nhất từ các đại cao thủ

Tỷ lệ thắng
51%
200 trận
Làn đường
100%
Aphelios Ngọc
The Keystone Fleet Footwork
The Rune Tree Domination
35%
The Keystone Lethal Tempo
The Rune Tree Domination
28%
Thần thoại
Galeforce
97%
Kraken Slayer
2%
Tỷ lệ chọn trang bị
Infinity Edge
42%
Bloodthirster
38%
The Collector
25%
Lord Dominik s Regards
22%
Runaan s Hurricane
6%
Guardian Angel
6%
Tỷ lệ chọn giầy
Berserker s Greaves
91%
Plated Steelcaps
2%
Boots of Swiftness
1%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Heal
42%
Summoner Spell Cleanse
29%
21 phút trước
Tiger

Tiger

- EUW

Nilah
VS.

3/4/3

Tốc Biến
Hồi Máu
Mắt Kiểm Soát
Huyết Kiếm
Cung Phong Linh
Giày Cuồng Nộ
Kiếm Doran
Vô Cực Kiếm
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Sẵn Sàng Tấn Công
Sẵn Sàng Tấn Công
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Đốn Hạ
Đốn Hạ
Tập Trung Tuyệt Đối
Tập Trung Tuyệt Đối
Cuồng Phong Tích Tụ
Cuồng Phong Tích Tụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:07 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
06:40 Bó Tên Ánh SángGiàyDao GămThuốc Tái Sử Dụng
10:21 Cuốc ChimGiày Cuồng Nộ
12:36 Áo Choàng Tím
14:21 Cung Phong LinhThấu Kính Viễn ThịÁo Choàng Tím
17:29 Kiếm B.F.Huyết Trượng
18:52 Huyết KiếmMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
22:48 Kiếm B.F.Mắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
24:30 Cuốc Chim
27:43 Vô Cực KiếmMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
Một giờ trước
Tiger

Tiger

- EUW

Yasuo
VS.

4/9/6

Tốc Biến
Hồi Máu
Kiếm B.F.
Giày Cuồng Nộ
Cung Phong Linh
Kiếm Doran
Áo Choàng Tím
Huyết Kiếm
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Sẵn Sàng Tấn Công
Sẵn Sàng Tấn Công
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Đốn Hạ
Đốn Hạ
Tập Trung Tuyệt Đối
Tập Trung Tuyệt Đối
Cuồng Phong Tích Tụ
Cuồng Phong Tích Tụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:05 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
03:25 Kiếm DàiBình MáuMắt Kiểm Soát
05:40 Bó Tên Ánh SángBình Máu
09:51 Cuốc ChimGiàyDao Găm
13:29 Cung Phong LinhGiày Cuồng NộMắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
16:41 Kiếm B.F.Mắt Kiểm Soát
17:33 Áo Choàng Tím
20:03 Huyết Trượng
22:19 Huyết KiếmÁo Choàng TímMắt Kiểm Soát
23:56 Mắt Kiểm Soát
26:31 Kiếm B.F.
Một giờ trước
Innaxe

Innaxe

GameWard - EUW

Sivir
VS.

3/11/2

Tốc Biến
Tốc Hành
Cung Phong Linh
Dao Hung Tàn
Lưỡi Hái
Áo Choàng Tím
Giày Cuồng Nộ
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Bước Chân Thần Tốc
Bước Chân Thần Tốc
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Đốn Hạ
Đốn Hạ
Tập Trung Tuyệt Đối
Tập Trung Tuyệt Đối
Cuồng Phong Tích Tụ
Cuồng Phong Tích Tụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:34 Bình MáuMắt XanhKiếm DàiBình MáuBình Máu
04:29 Lưỡi HáiGiày
06:19 Giày Cuồng Nộ
08:10 Cuốc Chim
09:59 Kiếm Dài
11:30 Bó Tên Ánh Sáng
13:29 Cung Phong Linh
15:22 Kiếm Dài
17:38 Thấu Kính Viễn ThịÁo Choàng Tím
19:27 Kiếm Dài
24:01 Dao Hung Tàn
2 giờ trước
Tiger

Tiger

- EUW

Draven
VS.

5/1/8

Tốc Biến
Hồi Máu
Mắt Kiểm Soát
Kiếm B.F.
Cung Phong Linh
Giày Cuồng Nộ
Kiếm Doran
Huyết Kiếm
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Sẵn Sàng Tấn Công
Sẵn Sàng Tấn Công
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Đốn Hạ
Đốn Hạ
Tập Trung Tuyệt Đối
Tập Trung Tuyệt Đối
Cuồng Phong Tích Tụ
Cuồng Phong Tích Tụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:12 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
04:35 Kiếm DàiKiếm DàiBình Máu
08:06 Bó Tên Ánh SángGiàyDao GămThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
09:27 Giày Cuồng NộMắt Kiểm Soát
12:14 Cung Phong Linh
14:45 Kiếm B.F.Kiếm DàiThấu Kính Viễn ThịMắt Kiểm Soát
18:19 Huyết KiếmMắt Kiểm Soát
20:32 Kiếm B.F.Mắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
2 giờ trước
Crownie

Crownie

Team BDS Academy - EUW

Kalista
VS.

2/4/1

Hồi Máu
Tốc Biến
Cung Phong Linh
Kiếm Doran
Thuốc Tái Sử Dụng
Giày Cuồng Nộ
Kiếm Dài
Áo Choàng Tím
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Sẵn Sàng Tấn Công
Sẵn Sàng Tấn Công
Hồi Máu Vượt Trội
Hồi Máu Vượt Trội
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Đốn Hạ
Đốn Hạ
Vị Máu
Vị Máu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:04 Kiếm DoranMắt XanhBình Máu
06:11 Bó Tên Ánh SángThuốc Tái Sử Dụng
08:07 Cuốc Chim
11:05 GiàyÁo Choàng Tím
14:14 Cung Phong LinhGiày Cuồng NộThấu Kính Viễn Thị
15:27 Kiếm Dài
17:23 Áo Choàng Tím

Tướng khắc chế

Tướng yếu hơn

Đồng đội tốt

Anh em có muốn biết Nidalee mùa 12 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Aphelios>

Bảng Ngọc tái tổ hợp Aphelios

Bảng Ngọc tái tổ hợp Aphelios đường dưới

Bảng ngọc Aphelios mùa 12 đường dưới:

  • Sẵn sàng tấn công Sẵn sàng tấn công các khẩu súng của Aphelios sẽ tấn công liên tục nên ngọc này sẽ gia tăng sát thương và phù hợp nhất với skill của hắn
  • Hiện diện trí tuệ Hiện diện trí tuệ giúp bạn không bao giờ hết mana nếu sử dụng Q trong thời gian dài. +100 mana vĩnh viễn. Hoặc chỉ cần thâm gia hạ gục sẽ hồi 20% mana kể cả là hỗ trợ.
  • Huyền thoại: Hút máu Huyền thoại: Hút máu tới 12% hồi máu do kết hợp liên tục spam skill lên địch. Bạn trở thành hung thần thèm chém giết tột độ.
  • Nhát chém ân huệ Nhát chém ân huệ gần như là ngọc tiêu chuẩn cho một AD vào thời điểm này. Tăng sát thương lên 8% khi địch chỉ còn 40% máu. Thắng hay bại chính là thời điểm này.

Nhánh ngọc phụ Áp đảo:

  • Áo choàng mâyÁo choàng mây tăng cho bạn từ 15-35% tốc độ di chuyển trong 2,5s sau khi sử dụng phép triệu hồi. Đồng nghĩa bất cứ khi nào bị gank hoặc cần tẩu thoát chỉ cần tốc biến hoặc hồi máu thì đố ai đuổi được bạn. Aphelios kém cơ động nên nếu ko có ngọc này tỷ lệ thoát chết của bạn cực thấp.
  • Tập trung tuyệt đối Tập trung tuyệt đối  thêm sát thương
  • Tấn công Tấn công
  • Linh hoạt Linh hoạt
  • Phòng thủ Phòng thủ

Cách lên đồ Aphelios

Cách lên đồ Aphelios

Cùng phân tích cách lên đồ cho Aphelios đường dưới nào:

Hãy khởi đầu trận đấu với kiếm Doran kiếm Doran như bao AD khác mang đến cho bạn hút máu giúp bạn bền bỉ hơn và tiết kiệm lượng lớn vàng khi không phải mua hồi máu.

Cách lên đồ Aphelios theo phong cách Nuclear

Tham khảo chi tiết trình tự lên đồ của game thủ Nuclear đồng thời đây cũng là các trang bị được xếp hạng mang đến tỷ lệ thắng cao nhất cho đến thời điểm hiện tại 

Vô cực kiếm Vô cực kiếm 57,5% tỷ lệ thắng

Cuồng Cung Runaan Cuồng Cung Runaan 63,3% tỷ lệ thắng

Lưỡi hái linh hồn Lưỡi hái linh hồn 90,9% tỷ lệ thắng

Chú ý: Bản chất kỹ năng của Aphelios có sẵn xuyên giáp nên bạn không cần mua đồ xuyên giáp thay vào đó hãy lên đồ gia tăng sức mạnh tấn công như thế sẽ tối ưu nhất cho Aphelios.

Cách chơi Aphelios

Bộ combo của Aphelios

Combo 1:

Cách chơi Aphelios Combo 1

Combo 2:

Cách chơi Aphelios Combo 2

Combo 3:

Cách chơi Aphelios Combo 3

Video combo của Aphelios:

Đầu game

Đối với cấp độ đầu tiên, chỉ cần chơi thụ động. Điều thực sự quan trọng đối với bạn là chọc một chút với Calibrum của bạn , bởi vì nó có một renge dài, gần như lớn hơn caitlyn, vì vậy hãy sử dụng điều này để chọc những kẻ vô địch.

Một mẹo nhỏ cho các trò chơi của bạn, nếu bạn cần giúp người đi rừng có màu đỏ hoặc xanh lam, hãy sử dụng vũ khí Severum của bạn để xếp khiên, sau đó khi bạn đi vào làn đường, bạn sẽ có thể chọc vào kẻ đi đường mà không phải chịu nhiều thiệt hại .

Khi bạn đạt cấp 2, bạn CẦN đi vào, nói với bộ phận hỗ trợ của bạn, sử dụng Q của bạn để chọc, sau đó Q của bạn với Severum để tối đa hóa thiệt hại trong khi tự chữa trị cùng một lúc. Tin tôi đi, Aphelios cấp 1 trong một minnion nhưng cấp 2, nó là một con quái vật

Giữa game

Bạn vẫn còn sống ? Không ai là inting hay afk? Đẹp ! Sau đó, chúng tôi đang ở giữa trò chơi. Đây là thời gian để bạn tỏa sáng, bây giờ bạn có 2 hoặc 3 vật phẩm , bạn có thể giết tất cả mọi người, nếu bạn có khả năng tối thượng , đừng ngần ngại chọn vũ khí của mình một cách cẩn thận. Infernum , Gravitum và Crescendum là tốt nhất nếu bạn sẽ ở trong teamfight. Đừng quên kiểm tra trang "combo" của tôi dưới đây, nếu không sẽ giúp bạn tối đa hóa thiệt hại trong mọi tình huống

Cuối game

Ohhh, bạn đã đến cuối trò chơi ?? Không có gì có thể ngăn cản bạn bây giờ. Bạn có tất cả các vật phẩm của mình, bạn mạnh mẽ như địa ngục, xe tăng của bạn là những vật phẩm đầy đủ, bạn có thể tàn phá đội ngũ kẻ thù bây giờ với AOE và regen lớn của bạn. Đừng ngần ngại tham gia chiến đấu với ult Gravitum hoặc Infernum của bạn . Đừng cố gắng với 1v1 người ngay cả khi bạn mắc bệnh Crescendum , ý tôi là, bạn có thể nếu bạn chắc chắn rằng họ chỉ có một mình, nhưng ai biết điều gì có thể xảy ra? :)

Vị trí của Aphelios

Đường dưới nhưng là tướng khá đa dụng với rất nhiều loại vũ khí bạn có thể tự tin cầm Aphelios đi bất cứ đường nào miễn là bạn quen thuộc cách đánh đấy

Phép bổ trợ Aphelios

Phép bổ trợ Aphelios

Tốc biến: phép bổ trợ bắt buộc với Aphelios vì nó sẽ kết hợp chặt chẽ với bảng ngọc ở trên

Hồi máu: cứu bạn và đồng đội vào giây phút quan trọng và tác động tới bảng ngọc.

Điểm mạnh & yếu Aphelios

Điểm mạnh:

Tồn tại hai loại sát thương vật lý và phép thuật

Đa dụng với đủ các loại vũ khí dẫn tới dame có, hồi máu có, cc có, tầm xa, dọn lính cái gì cũng có.

Điểm yếu:

Chơi một lúc là hoa mày chóng mặt vì phải vận dụng 8-9 thành công lực để mà chơi, căng mắt ra để mà nhìn súng, à thì là khó chơi í mà.

Yếu máu mà ko biết chơi thì thôi đừng pic hoặc đang bị hội chứng thích ăn chửi thì pic

Bảng kỹ năng Aphelios

Bảng kỹ năng Aphelios

Bạn lên max Q nhé

Khắc chế Aphelios

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Aphelios mùa 12 với nội dung về bảng ngọc và cách lên đồ Aphelios được thống kê từ các đại cao thủ, thách đấu là những người biết chới và có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay.

#Aphelios_mua_10 #kicdo #lmht

Đối thủ đường dưới

Post by Son Acton

Bình luận


Tips

Cầm đúng loại vụ khí trong các tình huống cụ thể.

Tướng mới anh em

Nilah
Nilah
Renata Glasc
Renata
udyr
Udyr