Bảng Ngọc Lucian mùa 14, Cách Lên Đồ Lucian build mạnh nhất

Cách lên đồ Lucian mùa 14 với bộ trang bị mới Móc diệt thủy quái đang là chân ái. Kết hợp với bảng ngọc Lucian Sẵn Sàng Tấn Công sẽ bùng nổ sát thương mà Lucian gây ra ở phát đạn thứ 3. Chú ý cách chơi Lucian với chọn bọ combo như thế nào thì mạnh nhất.

Guide Lucian mùa 14

Lucian

Update 14.4

Xạ thủ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng D-
Tỷ lệ thắng 49.02%
Tỷ lệ chọn 11.3%
Tỷ lệ Ban 5.2%

Bảng ngọc Lucian Bottom với Win 50.85% và Pick 61.46%

Chuẩn xác

Sẵn Sàng Tấn Công        

Hiện diện trí tuệ        

Huyền Thoại: Hút Máu        

Nhát Chém Ân Huệ


Cảm hứng

Bước chân màu nhiệm        

Giao Hàng Bánh Quy        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Móc Diệt Thủy Quái        

Đoản Đao Navori        

Đại Bác Liên Thanh        

Bảng ngọc Lucian aram với Win 53.38% và Pick 58.64%

Chuẩn xác

Sẵn Sàng Tấn Công        

Hiện diện trí tuệ        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Nhát Chém Ân Huệ


Áp đảo

Vị Máu        

Thợ Săn Kho Báu        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Móc Diệt Thủy Quái        

Đoản Đao Navori        

Huyết Kiếm        

Trang bị Lucian Meta mới

Phong Thần Kiếm        

Cung Phong Linh        

Giày Khai Sáng Ionia        

Đại Bác Liên Thanh        

Súng Hải Tặc        

Giáp Thiên Thần        

Lên đồ Lucian Aram

Lưỡi Hái Linh Hồn        

Giày Cuồng Nộ        

Đoản Đao Navori        

Huyết Kiếm        

Nỏ Thần Dominik        

Súng Hải Tặc        

Lên đồ Sốc dame lên tới 900 một phát, đi Mid thì hợp nhé

Phong Thần Kiếm        

Giày Cuồng Nộ        

Cung Phong Linh        

Đại Bác Liên Thanh        

Nỏ Thần Dominik        

Áo Choàng Bóng Tối        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
56%
200 trận
Làn đường
90%
4%
Lucian Ngọc
The Keystone Press the Attack
The Rune Tree Inspiration
50%
The Keystone First Strike
The Rune Tree Sorcery
42%
Tỷ lệ chọn giầy
Ionian Boots of Lucidity
42%
Plated Steelcaps
13%
Berserker s Greaves
5%
Thần thoại
Tỷ lệ chọn trang bị
Rapid Firecannon
49%
Lord Dominik s Regards
14%
The Collector
9%
Bloodthirster
7%
Essence Reaver
5%
Maw of Malmortius
5%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Ignite
50%
Summoner Spell Cleanse
19%
4 giờ trước
rjs

rjs

- NA

Poppy
VS.

1/8/4

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Luỡi Hái Linh Hồn
Nỏ Thần Dominik
Đoản Đao Navori
Áo Choàng Tím
Giày Khai Sáng Ionia
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Sẵn Sàng Tấn Công
Sẵn Sàng Tấn Công
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Đốn Hạ
Đốn Hạ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:12 Kiếm DàiThuốc Tái Sử DụngMắt Xanh
03:53 Thủy KiếmMắt Kiểm Soát
06:31 Búa Chiến Caulfield
11:03 Luỡi Hái Linh HồnKiếm DàiKiếm DàiMắt Kiểm Soát
13:55 Giày Khai Sáng IoniaBúa Chiến CaulfieldThấu Kính Viễn Thị
16:20 Áo Choàng Tím
20:32 Đoản Đao NavoriMắt Kiểm Soát
21:52 Kiếm Dài
24:15 Áo Choàng Tím
25:43 Kiếm Dài
27:28 Cung Xanh
29:13 Nỏ Thần Dominik
31:12 Áo Choàng Tím
4 giờ trước
Reven

Reven

- NA

Kai'Sa
VS.

8/2/3

Tốc Biến
Thiêu Đốt
Kiếm Doran
Cung Phong Linh
Súng Hải Tặc
Giày
Cung Xanh
Áo Choàng Tím
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Sẵn Sàng Tấn Công
Sẵn Sàng Tấn Công
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Đốn Hạ
Đốn Hạ
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:10 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
04:28 Kiếm B.F.
07:09 Kiếm DàiDao Găm
12:39 Cung Phong LinhDao Hung Tàn
15:21 Súng Hải TặcGiàyThấu Kính Viễn Thị
17:40 Cung XanhÁo Choàng Tím
18 giờ trước
Kazu

Kazu

- JP

Jhin
VS.

12/13/13

Hồi Máu
Tốc Biến
Giáp Thiên Thần
Huyết Kiếm
Cung Phong Linh
Giày Khai Sáng Ionia
Đại Bác Liên Thanh
Móc Diệt Thủy Quái
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Tăng Tốc Pha
Tăng Tốc Pha
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Mau Lẹ
Mau Lẹ
Thủy Thượng Phiêu
Thủy Thượng Phiêu
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:03 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
04:58 Kiếm B.F.Thuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
07:57 Kiếm Dài
09:22 Song Kiếm
12:06 Cung Phong LinhGiàyKiếm DàiMắt Kiểm Soát
13:18 Mảnh Vỡ Kircheis
15:36 Song KiếmThấu Kính Viễn Thị
17:25 Đại Bác Liên ThanhMắt Kiểm Soát
18:29 Kiếm Dài
20:30 Bó Tên Ánh Sáng
22:18 Dao Găm
25:31 Móc Diệt Thủy QuáiMắt Kiểm Soát
29:17 Kiếm B.F.
32:04 Huyết Kiếm
35:40 Giày Khai Sáng Ionia
37:08 Kiếm B.F.
40:39 Giáp Thiên Thần
19 giờ trước
Kramer

Kramer

- KR

Yone
VS.

12/4/3

Thiêu Đốt
Tốc Biến
Đoản Đao Navori
Móc Diệt Thủy Quái
Giày Thép Gai
Đại Bác Liên Thanh
Súng Hải Tặc
Áo Choàng Tím
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Sẵn Sàng Tấn Công
Sẵn Sàng Tấn Công
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:13 Kiếm DoranBình Máu
05:02 Kiếm DàiKiếm DàiThuốc Tái Sử Dụng
08:25 Bó Tên Ánh SángDao GămMắt Kiểm Soát
10:35 Móc Diệt Thủy QuáiMắt Kiểm Soát
11:54 Giày Thép Gai
15:11 Kiếm B.F.Búa Chiến CaulfieldThấu Kính Viễn Thị
17:19 Đoản Đao NavoriDao Găm
18:27 Kiếm Dài
21:35 Đại Bác Liên Thanh
24:12 Dao Hung Tàn
25:55 Cuốc Chim
28:08 Súng Hải TặcÁo Choàng Tím
Một ngày trước
DICE

DICE

Burning Core - KR

Nunu & Willump
VS.

1/3/0

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Dao Găm
Thuốc Tái Sử Dụng
Giày Khai Sáng Ionia
Lưỡi Hái
Luỡi Hái Linh Hồn
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Sẵn Sàng Tấn Công
Sẵn Sàng Tấn Công
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:07 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
04:30 Lưỡi HáiKiếm Dài
05:55 Kiếm DàiThuốc Tái Sử Dụng
11:52 Luỡi Hái Linh Hồn
12:44 Giày Khai Sáng IoniaMắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
13:49 Dao Găm

Tướng khắc chế Lucian đường dưới

Tướng yếu hơn Lucian

Tướng khắc chế Lucian đường giữa

Anh em có muốn biết Talon mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Lucian

Bảng Ngọc tái tổ hợp Lucian

Bảng Ngọc tái tổ hợp Lucian

 • Chuẩn xác: Ngọc siêu cấp giúp tăng đòn đánh và lực sát thương lâu dài.
 • Sẵn sàng tấn công: Có khả năng tấn công một tướng đến tận 3 lần liên tục làm cho kẻ địch suy yếu đồng thời gây thêm sát thương lên chúng.
 • Đắc thắng: giúp phục hồi 15% lượng máu đã mất. Bên cạnh đó cũng nhặt được thêm 25 vàng.
 • Huyền thoại: khi hạ gục được kẻ địch sẽ được nhận thêm vĩnh viễn hút máu.
 • Nhát chém ân huệ: để gây thêm sát thương lên tướng địch khi máu thấp.

Sát thương phép dã man đi kèm với hiệu ứng khống chế được hội tụ trong tướng Lissandra "Mụ phù thủy băng". Ả có thể tiếp cận cũng như chạy xa bạn vơi "con đường băng giá". Xem cách lên đồ Lissandra Lissandranhé.

Cách lên đồ Lucian

Cách lên đồ Lucian

Cách chơi Lucian

Combo 1:

Cách chơi Lucian Combo 1

Combo 2:

Cách chơi Lucian Combo 2

Giai đoạn đầu game

 • Khi đang ở lv1 bạn hãy tận dụng khả năng gây sát thương đường thẳng và sử dụng Tia sáng xuyên thấu (Q) tấn công đối phương một vài lần. Lưu ý nên chọn góc sao cho Lucian, con lính giữa và mục tiêu sẽ nằm trên một đường thẳng để dễ dàng cấu máu đối phương. Tia sáng xuyên thấu (Q) + Xạ thủ ánh sáng (Nội tại) để gây sát thương lên kẻ địch.
 • Tia sáng xuyên thấu (Q) : sử dụng để tăng lên lv2 nhanh hơn. Truy cùng diệt tận (E) để bắn 2 phát vào đối thủ. Tiếp theo đó sử dụng Tia sáng xuyên thấu (Q) gây sát thương cao hơn.
 • Xem xét lại thời gian hồi chiêu kĩ năng của bản thân và đồng đội, có thể trao đổi sát thương với kẻ địch mỗi 20 giây.
 • Kích hoạt Sẵn sàng tấn công để chủ động tấn công đối phương.
 • Sử dụng Truy cùng diệt tận (E) sẽ giúp đồng thời vừa né chiêu vừa kích hoạt nội tại để tăng sát lực.

Giai đoạn giữa game

 • Bạn tiếp tục cần phải gây áp lực đồng thời đẩy nhanh đường của mình. Hãy sử dụng Thanh Trừng (R) khi cần thiết để xóa sổ lính ở đường một cách nhanh chóng khi cần thiết.
 • Tia sáng rực cháy (W) + Truy cùng diệt tận (E) + Xạ thủ ánh sáng (Nội tại) để phá trụ, lướt lên và gây nhiều sát thương hơn.
 • Kỹ năng Thanh trừng (R) lúc này có thể hỗ trợ để gây sát thương từ xa. Lúc này lại gần đối thủ có thể gặp nguy hiểm. Bạn hãy điều chỉnh hướng để sức sát thương đạt mức tối đa hoặc dừng kỹ năng khi cần.
 • Sử dụng combo Truy cùng diệt tận (E) + Tia sáng xuyên thấu (Q) để kích hoạt tác động bất chợt, bắn thường rồi kích hoạt sẵn sàng tấn công khi tấn công cùng 1 mục tiêu. Sử dụng tiếp combo như vậy nếu thấy cần thiết. nếu không muốn sử dụng Thanh trừng (R) thì sử dụng lại Tia sáng xuyên thấu (Q) cũng được.
 • Thu thập chiến tích: hãy hạ gục kẻ địch để gia tăng sức mạnh vật lý.

Giai đoạn cuối game

 • Trận đấu càng kéo dài thì những điểm yếu của tướng Lucian sẽ bị lộ. Sử dụng Thanh trừng (R) kịp thời trước khi giao tranh nổ ra để có thể cấu máu của đối thủ hay dẹp bớt lính trên đường.
 • Tia sáng rực cháy(W): né các đòn của đối thủ đồng thời tăng tốc độ di chuyển.
 • Sau khi thu thập chiến tích thì sức mạnh sẽ được tăng lên một cách đáng kể. Hãy cố gắng giữ vị trí, sát thương càng nhiều và mạnh thì càng tốt.
 • Khi tham gia hạ gục Lucian sẽ được hồi máu trở lại nhờ Đắc Thắng nên cố gắng gây sát thương nhiều nhất có thể lên các vị tướng.

Vị trí của Lucian

Đường trên, Giữa và dưới

Phép bổ trợ Lucian

Phép bổ trợ Lucian

Điểm mạnh & yếu Lucian

Ưu điểm:

 • Có khả năng dọn dẹp lính rất tốt
 • Có khả năng dồn sát thương cao lúc đầu và giữa trận
 • Có độ cơ đội cao
 • Có khả năng chống chịu các tướng

Khuyết điểm:

 • Ở cuối trận khả năng đánh hơi giao tranh không tốt như các xạ thủ khác.
 • Di chuyển không nhanh
 • Khả năng vừa di chuyển vừa sử dụng bộ kĩ năng không hiệu quả.

Bảng kỹ năng Lucian

Bảng kỹ năng Lucian

 • Xạ thủ ánh sáng: khi mà nhân vật này sử dụng kĩ năng nào đó, lượt bắn tiếp theo ra bắn ra 2 viên đạn.
 • Tia sáng xuyên thấu: bắn ra một tia sáng có khả năng xuyên thấu qua đối thủ, sát thương được tất cả mục tiêu trên một đường thẳng.
 • Tia sáng rực cháy: kỹ năng này sẽ khiến khi Lucian bắn ra một viên đạn chúng sẽ phát nổ theo hình ngôi sao và khắc dấu ấn lên kẻ địch. Sau khi tấn công sẽ được tăng tốc độ di chuyển.
 • Truy cùng diệt tận: Lucian sẽ lướt đi một đoạn ngắn. Những đòn tấn công nội tại của Xạ thủ Ánh sáng sẽ làm giảm thời gian hồi của Truy cùng diệt tận. Dù trong thời điểm nào những đòn đánh từ nội tại Xạ thủ ánh sáng mà trúng đối phương thì thời gian hồi của Truy cùng diệt tận sẽ được giảm đi 1 giây. Nếu đối phương là tướng thì sẽ gấp đôi.
 • Thanh trừng: khả năng phóng thích một luồng đạn từ vũ khí của chính mình. Khi bắn đạn về một hướng duy nhất có thể di chuyển thoải mái trong vòng 3 giây. Có thể gây sát thương 200% lên kẻ địch. Lucian có thể sử dụng đồng thời cả Truy cùng diệt tận và Thanh Trừng.
Khắc chế Lucian>

Đối thủ đường trên

Đối thủ đường dưới

Đối thủ đường giữa

Author Son Acton

Bình luận


Tips

Kỹ năng và bắn thường đan xen sẽ kích hoạt nội tại bắn hai lần giúp Lucian có lợi thế đơn đấu, trade dame, dồn sát thương. Lên lv2 sớm để snowball ván đấu. Yếu về cuối trận do đó cần chủ động càn quét sớm.

Tướng mới anh em