Bảng Ngọc Lucian mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Cách lên đồ Lucian mùa 13 với bộ trang bị mới Móc diệt thủy quái đang là chân ái. Kết hợp với bảng ngọc Lucian Sẵn Sàng Tấn Công sẽ bùng nổ sát thương mà Lucian gây ra ở phát đạn thứ 3. Chú ý cách chơi Lucian với chọn bọ combo như thế nào thì mạnh nhất.

Guide Lucian mùa 13

Lucian

Update 13.1

Xạ thủ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng D-
Tỷ lệ thắng 49.02%
Tỷ lệ chọn 11.3%
Tỷ lệ Ban 5.2%

Bảng ngọc Lucian Bottom với Win 42.20% và Pick 75.55%

Cảm hứng

Đòn Phủ Đầu        

Bước chân màu nhiệm        

Giao Hàng Bánh Quy        

Thấu Thị Vũ Trụ        


Pháp thuật

Dải Băng Năng Lượng

Thiêu Rụi        

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Cung Phong Linh        

Đại Bác Liên Thanh        

Vô Cực Kiếm        

Bảng ngọc Lucian aram với Win 51.51% và Pick 59.98%

Chuẩn xác

Sẵn Sàng Tấn Công        

Hiện diện trí tuệ        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Nhát Chém Ân Huệ


Áp đảo

Vị Máu        

Thợ Săn Kho Báu        

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Móc Diệt Thủy Quái        

Lưỡi Hái Linh Hồn        

Đoản Đao Navori        

Trang bị Lucian sát lực chí mạng

Cung Phong Linh        

Đại Bác Liên Thanh        

Giày Khai Sáng Ionia        

Vô Cực Kiếm        

Nỏ Thần Dominik        

Súng Hải Tặc        

Lên đồ Lucian Aram

Móc Diệt Thủy Quái        

Giày Cuồng Nộ        

Lưỡi Hái Linh Hồn        

Vô Cực Kiếm        

Súng Hải Tặc        

Huyết Kiếm        

Lên đồ Sốc dame lên tới 900 một phát, đi Mid thì hợp nhé

Cung Phong Linh        

Giày Cuồng Nộ        

Lưỡi Hái Linh Hồn        

Vô Cực Kiếm        

Đoản Đao Navori        

Huyết Kiếm        

Số liệu thống kê 200 trận gần đây nhất từ các đại cao thủ

Tỷ lệ thắng
57%
200 trận
Làn đường
97%
Lucian Ngọc
The Keystone First Strike
The Rune Tree Sorcery
65%
The Keystone Press the Attack
The Rune Tree Inspiration
20%
Thần thoại
Galeforce
89%
Kraken Slayer
9%
Tỷ lệ chọn trang bị
Rapid Firecannon
74%
Infinity Edge
26%
Navori Quickblades
20%
Lord Dominik s Regards
20%
The Collector
15%
Essence Reaver
11%
Tỷ lệ chọn giầy
Ionian Boots of Lucidity
37%
Plated Steelcaps
17%
Berserker s Greaves
6%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Cleanse
53%
Summoner Spell Heal
17%
Một giờ trước
micaO

micaO

Vivo Keyd Stars - BR

Talon
VS.

2/6/5

Tốc Biến
Kiệt Sức
Kiếm Doran
Cung Phong Linh
Dao Hung Tàn
Giày
Búa Chiến Caulfield
Thủy Kiếm
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Sẵn Sàng Tấn Công
Sẵn Sàng Tấn Công
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:08 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
04:29 Dao Hung TànMắt Kiểm Soát
06:30 Kiếm DàiKiếm DàiMắt Kiểm Soát
07:55 Bó Tên Ánh Sáng
08:58 Thuốc Tái Sử Dụng
11:12 Cuốc Chim
13:30 Cung Phong Linh
15:19 GiàyKiếm Dài
18:01 Thủy Kiếm
20:58 Búa Chiến Caulfield
2 giờ trước
micaO

micaO

Vivo Keyd Stars - BR

Syndra
VS.

7/11/7

Tốc Biến
Thiêu Đốt
Chùy Gai Malmortius
Móc Diệt Thủy Quái
Luỡi Hái Linh Hồn
Áo Choàng Tím
Cuốc Chim
Giày Cuồng Nộ
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Sẵn Sàng Tấn Công
Sẵn Sàng Tấn Công
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:21 Kiếm DàiBình MáuBình MáuBình MáuMắt Xanh
03:12 Áo VảiKiếm Dài
05:16 Kiếm Răng CưaThuốc Tái Sử Dụng
07:54 Kiếm DàiMắt Kiểm Soát
09:25 Cuốc Chim
11:18 Bó Tên Ánh Sáng
13:32 Áo Choàng Tím
14:49 Móc Diệt Thủy Quái
16:28 Kiếm DàiKiếm Dài
18:52 Giày Cuồng Nộ
20:10 Chùy Gai MalmortiusThủy Kiếm
20:43 Kiếm Dài
22:16 Búa Chiến Caulfield
24:23 Luỡi Hái Linh HồnCuốc ChimMắt Kiểm Soát
25:51 Áo Choàng Tím
2 giờ trước
micaO

micaO

Vivo Keyd Stars - BR

Karthus
VS.

10/1/9

Tốc Biến
Hồi Máu
Luỡi Hái Linh Hồn
Cung Phong Linh
Đoản Đao Navori
Đại Bác Liên Thanh
Giày Khai Sáng Ionia
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Sẵn Sàng Tấn Công
Sẵn Sàng Tấn Công
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:27 Kiếm DàiBình MáuBình MáuBình MáuMắt Xanh
06:45 Bó Tên Ánh SángCuốc ChimÁo Choàng TímBình MáuMắt Kiểm Soát
10:27 Cung Phong LinhThủy KiếmMắt Kiểm Soát
12:31 Búa Chiến Caulfield
14:01 Luỡi Hái Linh HồnÁo Choàng TímThấu Kính Viễn Thị
16:12 Búa Chiến CaulfieldMắt Kiểm Soát
19:05 Đoản Đao NavoriMắt Kiểm Soát
20:52 Song KiếmMắt Kiểm Soát
22:52 Giày Khai Sáng IoniaMắt Kiểm Soát
25:42 Đại Bác Liên Thanh
3 giờ trước
UNF0RGIVEN

UNF0RGIVEN

100 Thieves - EUW

Twitch
VS.

16/4/14

Tốc Biến
Thanh Tẩy
Vô Cực Kiếm
Cung Phong Linh
Huyết Kiếm
Chùy Gai Malmortius
Nỏ Thần Dominik
Đại Bác Liên Thanh
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Đòn Phủ Đầu
Đòn Phủ Đầu
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:21 Kiếm DoranBình Máu
03:41 Dao Hung TànMắt Kiểm Soát
06:37 Cuốc ChimDao Găm
08:12 Kiếm Dài
12:16 Cung Phong LinhMắt Kiểm Soát
14:48 Song KiếmMảnh Vỡ KircheisThấu Kính Viễn Thị
15:55 Đại Bác Liên ThanhMắt Kiểm Soát
17:11 Kiếm Răng Cưa
19:00 Cuốc Chim
20:55 Giày Khai Sáng IoniaSúng Hải Tặc
22:48 Chùy Gai MalmortiusMắt Kiểm SoátDược Phẩm Phẫn Nộ
24:43 Kiếm B.F.
26:41 Vô Cực Kiếm
28:46 Nỏ Thần Dominik
31:53 Huyết Kiếm
3 giờ trước
micaO

micaO

Vivo Keyd Stars - BR

Draven
VS.

3/8/3

Tốc Biến
Kiệt Sức
Móc Diệt Thủy Quái
Dao Găm
Giày Thép Gai
Luỡi Hái Linh Hồn
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Sẵn Sàng Tấn Công
Sẵn Sàng Tấn Công
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:18 Kiếm DàiBình MáuBình MáuBình MáuMắt Xanh
01:07 Bình Máu
06:02 Cuốc ChimKiếm DàiThuốc Tái Sử Dụng
07:54 Bó Tên Ánh SángÁo Choàng Tím
12:13 Móc Diệt Thủy QuáiGiáp Lụa
14:08 Giày Thép GaiBúa Chiến CaulfieldMắt Kiểm Soát
16:07 Thủy KiếmThấu Kính Viễn Thị
17:46 Áo Choàng Tím
20:04 Luỡi Hái Linh HồnDao Găm

Tướng khắc chế Lucian đường dưới

Tướng yếu hơn Lucian

Tướng khắc chế Lucian đường giữa

Anh em có muốn biết Talon mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách khắc chế Lucian mùa 13 Cách lên đồ Lucian>

Bảng Ngọc tái tổ hợp Lucian

Bảng Ngọc tái tổ hợp Lucian

 • Chuẩn xác: Ngọc siêu cấp giúp tăng đòn đánh và lực sát thương lâu dài.
 • Sẵn sàng tấn công: Có khả năng tấn công một tướng đến tận 3 lần liên tục làm cho kẻ địch suy yếu đồng thời gây thêm sát thương lên chúng.
 • Đắc thắng: giúp phục hồi 15% lượng máu đã mất. Bên cạnh đó cũng nhặt được thêm 25 vàng.
 • Huyền thoại: khi hạ gục được kẻ địch sẽ được nhận thêm vĩnh viễn hút máu.
 • Nhát chém ân huệ: để gây thêm sát thương lên tướng địch khi máu thấp.

Sát thương phép dã man đi kèm với hiệu ứng khống chế được hội tụ trong tướng Lissandra "Mụ phù thủy băng". Ả có thể tiếp cận cũng như chạy xa bạn vơi "con đường băng giá". Xem cách lên đồ Lissandra Lissandranhé.

Cách lên đồ Lucian

Cách lên đồ Lucian

Cách chơi Lucian

Combo 1:

Cách chơi Lucian Combo 1

Combo 2:

Cách chơi Lucian Combo 2

Giai đoạn đầu game

 • Khi đang ở lv1 bạn hãy tận dụng khả năng gây sát thương đường thẳng và sử dụng Tia sáng xuyên thấu (Q) tấn công đối phương một vài lần. Lưu ý nên chọn góc sao cho Lucian, con lính giữa và mục tiêu sẽ nằm trên một đường thẳng để dễ dàng cấu máu đối phương. Tia sáng xuyên thấu (Q) + Xạ thủ ánh sáng (Nội tại) để gây sát thương lên kẻ địch.
 • Tia sáng xuyên thấu (Q) : sử dụng để tăng lên lv2 nhanh hơn. Truy cùng diệt tận (E) để bắn 2 phát vào đối thủ. Tiếp theo đó sử dụng Tia sáng xuyên thấu (Q) gây sát thương cao hơn.
 • Xem xét lại thời gian hồi chiêu kĩ năng của bản thân và đồng đội, có thể trao đổi sát thương với kẻ địch mỗi 20 giây.
 • Kích hoạt Sẵn sàng tấn công để chủ động tấn công đối phương.
 • Sử dụng Truy cùng diệt tận (E) sẽ giúp đồng thời vừa né chiêu vừa kích hoạt nội tại để tăng sát lực.

Giai đoạn giữa game

 • Bạn tiếp tục cần phải gây áp lực đồng thời đẩy nhanh đường của mình. Hãy sử dụng Thanh Trừng (R) khi cần thiết để xóa sổ lính ở đường một cách nhanh chóng khi cần thiết.
 • Tia sáng rực cháy (W) + Truy cùng diệt tận (E) + Xạ thủ ánh sáng (Nội tại) để phá trụ, lướt lên và gây nhiều sát thương hơn.
 • Kỹ năng Thanh trừng (R) lúc này có thể hỗ trợ để gây sát thương từ xa. Lúc này lại gần đối thủ có thể gặp nguy hiểm. Bạn hãy điều chỉnh hướng để sức sát thương đạt mức tối đa hoặc dừng kỹ năng khi cần.
 • Sử dụng combo Truy cùng diệt tận (E) + Tia sáng xuyên thấu (Q) để kích hoạt tác động bất chợt, bắn thường rồi kích hoạt sẵn sàng tấn công khi tấn công cùng 1 mục tiêu. Sử dụng tiếp combo như vậy nếu thấy cần thiết. nếu không muốn sử dụng Thanh trừng (R) thì sử dụng lại Tia sáng xuyên thấu (Q) cũng được.
 • Thu thập chiến tích: hãy hạ gục kẻ địch để gia tăng sức mạnh vật lý.

Giai đoạn cuối game

 • Trận đấu càng kéo dài thì những điểm yếu của tướng Lucian sẽ bị lộ. Sử dụng Thanh trừng (R) kịp thời trước khi giao tranh nổ ra để có thể cấu máu của đối thủ hay dẹp bớt lính trên đường.
 • Tia sáng rực cháy(W): né các đòn của đối thủ đồng thời tăng tốc độ di chuyển.
 • Sau khi thu thập chiến tích thì sức mạnh sẽ được tăng lên một cách đáng kể. Hãy cố gắng giữ vị trí, sát thương càng nhiều và mạnh thì càng tốt.
 • Khi tham gia hạ gục Lucian sẽ được hồi máu trở lại nhờ Đắc Thắng nên cố gắng gây sát thương nhiều nhất có thể lên các vị tướng.

Vị trí của Lucian

Đường trên, Giữa và dưới

Phép bổ trợ Lucian

Phép bổ trợ Lucian

Điểm mạnh & yếu Lucian

Ưu điểm:

 • Có khả năng dọn dẹp lính rất tốt
 • Có khả năng dồn sát thương cao lúc đầu và giữa trận
 • Có độ cơ đội cao
 • Có khả năng chống chịu các tướng

Khuyết điểm:

 • Ở cuối trận khả năng đánh hơi giao tranh không tốt như các xạ thủ khác.
 • Di chuyển không nhanh
 • Khả năng vừa di chuyển vừa sử dụng bộ kĩ năng không hiệu quả.

Bảng kỹ năng Lucian

Bảng kỹ năng Lucian

 • Xạ thủ ánh sáng: khi mà nhân vật này sử dụng kĩ năng nào đó, lượt bắn tiếp theo ra bắn ra 2 viên đạn.
 • Tia sáng xuyên thấu: bắn ra một tia sáng có khả năng xuyên thấu qua đối thủ, sát thương được tất cả mục tiêu trên một đường thẳng.
 • Tia sáng rực cháy: kỹ năng này sẽ khiến khi Lucian bắn ra một viên đạn chúng sẽ phát nổ theo hình ngôi sao và khắc dấu ấn lên kẻ địch. Sau khi tấn công sẽ được tăng tốc độ di chuyển.
 • Truy cùng diệt tận: Lucian sẽ lướt đi một đoạn ngắn. Những đòn tấn công nội tại của Xạ thủ Ánh sáng sẽ làm giảm thời gian hồi của Truy cùng diệt tận. Dù trong thời điểm nào những đòn đánh từ nội tại Xạ thủ ánh sáng mà trúng đối phương thì thời gian hồi của Truy cùng diệt tận sẽ được giảm đi 1 giây. Nếu đối phương là tướng thì sẽ gấp đôi.
 • Thanh trừng: khả năng phóng thích một luồng đạn từ vũ khí của chính mình. Khi bắn đạn về một hướng duy nhất có thể di chuyển thoải mái trong vòng 3 giây. Có thể gây sát thương 200% lên kẻ địch. Lucian có thể sử dụng đồng thời cả Truy cùng diệt tận và Thanh Trừng.

Đối thủ đường trên

Đối thủ đường dưới

Đối thủ đường giữa

Bình luận


Tips

Kỹ năng và bắn thường đan xen sẽ kích hoạt nội tại bắn hai lần giúp Lucian có lợi thế đơn đấu, trade dame, dồn sát thương. Lên lv2 sớm để snowball ván đấu. Yếu về cuối trận do đó cần chủ động càn quét sớm.

Tướng mới anh em

Nilah
Nilah
Renata Glasc
Renata
K'Sante
K'Sante