Bảng Ngọc Katarina mùa 14, Cách Lên Đồ Katarina build mạnh nhất

Katarina mùa 14: Ác kiếm với cách lên đồ sát thương vật lý kích hoạt nội tại đang là chân ái. Bảng ngọc Katarina một sát thủ thực thụ phải như nào. Theo dõi cách chơi, combo của Katarina tại Kicdo.

Guide Katarina mùa 14

Katarina

Update 14.4

Sát thủ - Vị trí:

Sát thương: Phép thuật

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng S-
Tỷ lệ thắng 50.33%
Tỷ lệ chọn 8.7%
Tỷ lệ Ban 10.6%

Bảng ngọc Katarina Middle với Win 61.11% và Pick 41.14%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Áp đảo

Tác Động Bất Chợt

Thợ Săn Tàn Nhẫn

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Kiếm Tai Ương        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Bảng ngọc Katarina aram với Win 46.90% và Pick 52.68%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Nhát Chém Ân Huệ


Áp đảo

Tác Động Bất Chợt

Thợ Săn Kho Báu        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Trái Tim Khổng Thần        

Rìu Đại Mãng Xà        

Gươm Suy Vong        

Trang bị sát thương vật lý có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Nanh Nashor        

Giày Pháp Sư        

Quyền Trượng Bão Tố        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Trang bị siêu pháp sư sức mạnh phép thuật

Lưỡi Hái Bóng Đêm        

Kiếm Tai Ương        

Giày Pháp Sư        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Nanh Nashor        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Cách lên sát thương vật lý sát lực hút máu

Nguyệt Đao        

Gươm Suy Vong        

Giày Pháp Sư        

Rìu Mãng Xà        

Nanh Nashor        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
54%
13 matches
Làn đường
92%
8%
Katarina Ngọc
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Domination
92%
The Keystone Electrocute
The Rune Tree Precision
8%
Tỷ lệ chọn giầy
Sorcerer s Shoes
68%
Mercury s Treads
12%
Plated Steelcaps
8%
Thần thoại
Divine Sunderer
24%
Tỷ lệ chọn trang bị
Blade of The Ruined King
28%
Zhonya s Hourglass
16%
Wit s End
12%
Mejai s Soulstealer
8%
Shadowflame
8%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
92%
Summoner Spell Teleport
69%
Summoner Spell Ignite
38%
4 ngày trước
stillnumb

stillnumb

Dark Passage - EUW

Zoe
VS.

3/8/0

Thiêu Đốt
Tốc Biến
Nanh Nashor
Sách Cũ
Giày Pháp Sư
Sách Cũ
Phong Ấn Hắc Ám
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:15 Phong Ấn Hắc ÁmThuốc Tái Sử Dụng
03:21 GiàySách CũMắt Kiểm Soát
04:59 Sách Quỷ
06:35 Dao Găm
08:39 Giày Pháp Sư
09:47 Gậy Bùng Nổ
12:25 Nanh Nashor
13:21 Sách Cũ
15:52 Sách Cũ
6 ngày trước
Umut

Umut

- EUW

Taliyah
VS.

0/1/1

Tốc Biến
Thiêu Đốt
Khiên Doran
Gậy Bùng Nổ
Cung Gỗ
Giày Pháp Sư
Phong Ấn Hắc Ám
Sách Quỷ
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:17 Khiên DoranBình Máu
04:54 Gậy Bùng NổThuốc Tái Sử Dụng
06:51 GiàyPhong Ấn Hắc Ám
10:59 Sách Quỷ
12:27 Giày Pháp Sư
14:54 Cung Gỗ
7 ngày trước
stillnumb

stillnumb

Dark Passage - EUW

K'Sante
VS.

2/6/4

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Khiên Doran
Trái Tim Khổng Thần
Giày
Đai Khổng Lồ
Cuốc Chim
Hồng Ngọc
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Quyền Năng Bất Diệt
Quyền Năng Bất Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Lan Tràn
Lan Tràn
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:03 Khiên DoranBình Máu
03:55 Đai Khổng Lồ
06:02 Hồng Ngọc
08:34 Hỏa NgọcHồng Ngọc
12:01 Trái Tim Khổng Thần
14:45 GiàyHồng Ngọc
15:58 Đai Khổng Lồ
19:19 Cuốc ChimMáy Quét Oracle
20:00 Hồng Ngọc
8 ngày trước
stillnumb

stillnumb

Dark Passage - EUW

Talon
VS.

12/5/5

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Gậy Bùng Nổ
Rìu Đại Mãng Xà
Trái Tim Khổng Thần
Mũ Trụ Nguyền Rủa
Giày Pháp Sư
Sách Quỷ
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Quyền Năng Bất Diệt
Quyền Năng Bất Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Lan Tràn
Lan Tràn
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:05 Khiên DoranBình Máu
07:23 Đai Khổng LồHỏa NgọcThuốc Tái Sử Dụng
10:18 Vòng Tay Pha LêGiày
12:18 Trái Tim Khổng ThầnMáy Quét Oracle
15:18 Rìu Tiamat
17:13 Đai Khổng LồHồng Ngọc
19:20 Rìu Đại Mãng XàMắt Kiểm Soát
20:44 Giày Pháp SưGậy Bùng Nổ
22:59 Đai Khổng Lồ
25:28 Mũ Trụ Nguyền RủaSách Cũ
28:58 Sách QuỷGậy Bùng Nổ
10 ngày trước
Joey

Joey

- NA

Twisted Fate
VS.

0/5/3

Tốc Biến
Thiêu Đốt
Trái Tim Khổng Thần
Tàn Tích Bami
Giày Thủy Ngân
Khiên Doran
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Quyền Năng Bất Diệt
Quyền Năng Bất Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Kiểm Soát Điều Kiện
Kiểm Soát Điều Kiện
Lan Tràn
Lan Tràn
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Đắc Thắng
Đắc Thắng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:05 Khiên DoranBình MáuMắt Xanh
04:16 Hồng NgọcGiày
06:56 Tàn Tích Bami
09:16 Hỏa Ngọc
11:55 Đai Khổng Lồ
13:34 Vòng Tay Pha Lê
16:06 Trái Tim Khổng ThầnThấu Kính Viễn Thị
18:09 Áo Vải
19:48 Giày Thủy Ngân

Tướng khắc chế Katarina

Tướng yếu hơn Katarina

Đồng đội tốt của Katarina

Anh em có muốn biết Jarvan IV mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Katarina

Bảng Ngọc bổ trợ Katarina

Nếu bạn định chơi lâu và dài thì cầm ngọc Chinh Phục đề tỉa máu đối thủ. Và ngược lại nếu muốn sốc nhanh sát thương của một sát thủ thì Sốc Điện là sự lựa chọn không thể tốt hơn.

Huyền thoại kháng hiệu ứng như một quân bài để bạn tránh tình trạng bị dồn khống chế trước khi kịp xoay điệu nhẩy vinahouse.

Vị trí của Katarina

Đường giữa và cũng có thể cầm Katarina đi đường trên để đì đọt nếu gặp kèo dễ.

Phép bổ trợ Katarina

Tốc biếnThiêu đốt hoặc Dịch chuyển

Cách lên đồ Katarina

Với khởi đầu thì cứ kiếm Doran hoặc khiên tùy ý chí của bạn.

Với trang bị thần thoại gây sát thương vật lý bạn sẽ có thể chọn các món sau:

Móc diệt thủy quáiNguyệt đao hoặc sát thủ với Dạ kiếm Draktharr

Móc diệt thủy quái lên khi gặp nhiều tank và ngược lại Nguyệt Đao với các tướng dame to nhưng máu giấy.

Món đồ quan trọng với cách lên đồ sát thương vật lý chính là Gươm của vua vô danh nhờ bộ kỹ năng của Katarina hầu như đều kích hoạt nội tại của Gươm.

Giày pháp sư sẽ tối ưu hóa nhất cho Katarina. Với trang bị huyền thoại Rìu mãng xà sẽ là lựa chọn tốt nhất mang đến khả năng hút máu toàn phần, tưởng tượng đang xoay vinahoue bông sen tử thần rút máu nhanh như kotex.

Các món đồ phòng thủ cho Katarina có thể kể đến là:

Đồng hồ cát hoặc Giáp thiên thầnđao tímchùy gai

Bảng kỹ năng Katarina

Thứ tự nâng kỹ năng Katarina:

Thứ tự nâng kỹ năng Katarina

Anh em nâng max Q đầu tiên để đi đường. E để có ngay bộ combo nhé.

Chi tiết kỹ năng Katarina:

Nội tại Tham Lam:

Nội tại Katarina

Phi dao

Phi dao Katarina

Tung hứng

Tung hứng

Ám sát

Ám sát

Bông sen tử thần

Bông sen tử thần

Cách chơi Katarina

Đánh an toàn ở cấp 1. Luôn tập trung vào nội tại nhặt Phi Dao của Katarina đây là nguồn sát thương chính của cô nàng.

Ám sát làm mới hoạt ảnh đánh thường sử dụng nó để dồn sát thương lên kẻ địch. Và đây mới là kỹ năng làm lên tính cơ động của Katarina khi vừa có thể dùng để tiến công vừa có thể lùi về nhà.

Nếu vận dụng cùng với nhặt Phi Dao Katarina thực sự khó chiuj

Vẫn là một sát thủ cần ẩn nấp trong giao tranh tổng, phi vào khi các hiệu ứng khống chế đã sử dụng hết bạn sẽ là ác quỷ múa quạt không thể cản nổi.

Bên cạnh đó khá giống Darius khi tiêu diệt được một tướng địch nội tại của Katarina sẽ cho cô nàng hồi kỹ năng nhanh hơn và bay nhẩy nhiều hơn.

Bộ Combo của Katarina:

Combo Katarina

Combo Katarina 1

Combo Katarina 2

Điểm mạnh & yếu Katarina

Điểm mạnh:

Pentakill không nói nhiều. Tướng nào dễ ăn hơn Kata đây.

Cơ động thì khỏi phải bàn cãi, nhờ kỹ năng Ám sát cô nàng sẽ thoát ẩn thoát hiện rất khó để nắm bắt.

Chiêu cuối Bông sen tử thần sẽ mang đến các pha outplay mãn nhãn đi kèm với rất nhiều hormone phấn khích cho người chơi như vừa được giải tỏa.

Điểm yếu:

Ăn khống chế cứng thì ăn cả chuối không bóc vỏ luôn.

Khắc chế Katarina

Cho ăn khống chế cứng là xong.

Các câu nói của Katarina:

''Đừng bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của ta. Ngươi sẽ chẳng bao giờ biết ta phải chịu đựng những gì vì nó đâu.''

~ Katarina

Quyết đoán khi phân xử và đáng sợ trên chiến trường, Katarina là một sát thủ Noxus ở đẳng cấp cao nhất. Con gái cả của Đại tướng Du Couteau huyền thoại, cô nổi tiếng với những pha hạ sát máu lẹ lúc kẻ địch không ngờ tới nhất. Tham vọng mãnh liệt đã thôi thúc cô nhắm tới những mục tiêu được canh gác cẩn mật hơn, dù có nguy cơ làm đồng đội gặp nguy hiểm nhưng dù nhiệm vụ có ra sao, Katarina cũng sẽ không ngần ngại thi hành nó với một cơn lốc xoáy phi dao.

Tóm lại Katarina mùa 14 sẽ là Ác kiếm thực thụ với lối lên đồ và bảng ngọc theo thiên hướng sát thương vật lý. Nếu bạn có lối build đồ khác hãy để lại dưới bình luận. Anh em cùng luận bàn.

Khắc chế Katarina>

Đối thủ đường trên

Đối thủ đường giữa

Author Son Acton

Bình luận


Tips

Nên đi roam thường xuyên. Mạnh sớm chỉ với một trang bị nên rất dễ để lăn cầu tuyết.

Tướng mới anh em