Bảng Ngọc Akali mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Cách lên đồ Akali mùa 13 trang bị mới  và bảng ngọc Akali Mid, Top. Cách chơi Akali với full combo chú ý bài viết phân tích sâu cách chơi Akali theo phong cách Faker. Ưu và nhược điểm của Akali là gì.

Guide Akali mùa 13

Akali

Update 12.22

Sát thủ - Vị trí:

Sát thương: Hỗn hợp

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng D-
Tỷ lệ thắng 48.81%
Tỷ lệ chọn 7.2%
Tỷ lệ Ban 14.5%

Bảng ngọc Akali Mid với Win 61.76% và Pick 47%

Chuẩn xác

Bước chân thần tốc        

Hiện diện trí tuệ        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Nhát Chém Ân Huệ


Kiên định

Ngọn gió thứ hai

Lan Tràn

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Bảng ngọc Akali Top Chinh Phục với Win 49.1% và Pick 35%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Hiện diện trí tuệ        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Nhát Chém Ân Huệ


Kiên định

Giáp Cốt

Lan Tràn

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị Akali Mid có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Giày Pháp Sư        

Đai Tên Lửa Hextech        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Dây Chuyền Chữ Thập        

Trượng Hư Vô        

Trang bị Akali Top

Giày Pháp Sư        

Quyền Trượng Ác Thần        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Trượng Hư Vô        

Quỷ Thư Morello        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Lối lên đồ trang bị mới update

Giày Pháp Sư        

Đai Tên Lửa Hextech        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Trượng Hư Vô        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Số liệu thống kê 200 trận gần đây nhất từ các đại cao thủ

Tỷ lệ thắng
50%
200 trận
Làn đường
87%
13%
Akali Ngọc
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Resolve
71%
The Keystone Fleet Footwork
The Rune Tree Resolve
25%
Thần thoại
Hextech Rocketbelt
80%
Riftmaker
9%
Tỷ lệ chọn trang bị
Shadowflame
56%
Zhonya s Hourglass
29%
Void Staff
14%
Rabadon s Deathcap
10%
Morellonomicon
9%
Banshee s Veil
4%
Tỷ lệ chọn giầy
Sorcerer s Shoes
83%
Mercury s Treads
11%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
91%
Summoner Spell Teleport
91%
Summoner Spell Ignite
17%
49 phút trước
yzn

yzn

GALAKTICOS - EUW

LeBlanc
VS.

13/6/11

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Giày Thủy Ngân
Mắt Kiểm Soát
Đai Tên Lửa Hextech
Mũ Phù Thủy Rabadon
Phong Ấn Hắc Ám
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Kiên Cường
Kiên Cường
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:11 Bình MáuKhiên Doran
03:30 Phong Ấn Hắc ÁmThuốc Tái Sử Dụng
04:55 GiàySách CũMắt Kiểm Soát
07:12 Giày Thủy Ngân
08:50 Gậy Bùng NổMáy Quét OracleMắt Xanh
10:25 Máy Chuyển Pha HextechSách Cũ
12:15 Đai Tên Lửa HextechSách CũMáy Quét Oracle
14:41 Gậy Quá Khổ
16:08 Máy Chuyển Pha Hextech
17:39 Ngọn Lửa Hắc Hóa
20:22 Gậy Quá Khổ
22:39 Gậy Quá Khổ
23:52 Mũ Phù Thủy RabadonMắt Kiểm Soát
24:31 Dược Phẩm Thuật Pháp
Một giờ trước
Maple

Maple

TSM - KR

Viktor
VS.

1/2/7

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Phong Ấn Hắc Ám
Đai Tên Lửa Hextech
Giày Pháp Sư
Sách Cũ
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Lan Tràn
Lan Tràn
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:07 Khiên DoranBình MáuMắt Xanh
05:59 Máy Chuyển Pha HextechBình Máu
07:57 Sách CũGiày
09:36 Giày Pháp SưMắt Kiểm Soát
13:04 Gậy Bùng NổPhong Ấn Hắc Ám
15:05 Đai Tên Lửa HextechMáy Quét OracleMắt Kiểm Soát
19:15 Gậy Quá KhổMắt Kiểm Soát
21:42 Ngọn Lửa Hắc HóaSách CũMắt Kiểm Soát
2 giờ trước
Dajor

Dajor

Astralis - EUW

Zed
VS.

3/5/3

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Đai Tên Lửa Hextech
Gậy Quá Khổ
Giày Pháp Sư
Phong Ấn Hắc Ám
Sách Cũ
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiểm Soát Điều Kiện
Kiểm Soát Điều Kiện
Lan Tràn
Lan Tràn
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:23 Bình MáuMắt XanhKhiên Doran
03:40 Phong Ấn Hắc ÁmGậy Bùng NổMắt Kiểm Soát
05:57 Sách CũGiày
09:42 Máy Chuyển Pha HextechSách Cũ
12:18 Đai Tên Lửa HextechMáy Quét OracleMắt Kiểm Soát
14:51 Giày Pháp SưSách Cũ
16:59 Gậy Quá Khổ
2 giờ trước
Maple

Maple

TSM - KR

Sylas
VS.

3/3/1

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Khiên Doran
Đai Tên Lửa Hextech
Giày
Ngọc Quên Lãng
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Kiên Cường
Kiên Cường
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:02 Mắt XanhKhiên DoranBình MáuMắt Xanh
05:25 Ngọc Quên LãngThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm SoátMáy Quét OracleMắt Xanh
07:25 Sách CũMắt Kiểm Soát
10:07 Máy Chuyển Pha HextechGậy Bùng NổMắt Kiểm Soát
11:25 Giày
13:23 Sách Cũ
14:44 Đai Tên Lửa Hextech
4 giờ trước
Krastyel

Krastyel

Liberty - BR

Galio
VS.

17/0/5

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Đai Tên Lửa Hextech
Giày Pháp Sư
Phong Ấn Hắc Ám
Gậy Quá Khổ
Gậy Quá Khổ
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Lan Tràn
Lan Tràn
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:08 Khiên DoranBình MáuMắt Xanh
04:54 Máy Chuyển Pha HextechGiàyPhong Ấn Hắc ÁmThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
06:24 Sách Cũ
09:23 Đai Tên Lửa HextechMáy Quét OracleMắt Kiểm Soát
12:22 Giày Pháp SưSách CũHồng Ngọc
15:48 Ngọn Lửa Hắc Hóa
17:31 Gậy Quá Khổ
20:19 Gậy Quá Khổ

Tướng khắc chế Akali middle

Tướng yếu hơn

Tướng khắc chế Akali Top

Anh em có muốn biết Aphelios mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Akali>

Bảng Ngọc tái tổ hợp Akali

Bảng Ngọc tái tổ hợp Akali mua 10 đường giữa

Bảng ngọc Akali mùa 13 đường giữa bao gồm:

  • Chinh phục Chinh phục là một sát thủ đồng nghĩa bạn sẽ thình lình lao vào địch thì ngọc này là quá phù hợp khi chính bản thân nó cung cấp 15% hồi máu
  • Hiện diện trí tuệ Hiện diện trí tuệ khôi phục năng lượng của bạn 20% khi bạn kill 1 địch. Ở bản 10.3 Akali bị giảm năng lượng dẫn tới không phát huy được hết sức mạnh trong các pha combat quan trọng. Nên ngọc này sẽ giải quyết bài toán đó.
  • Huyền thoại: Kháng hiệu ứng Huyền thoại: Kháng hiệu ứng Akali mà bị choáng thì chỉ có là phế nhân và sẽ ko giúp gì được cho team vì vậy ngọc này gần như bắt buộc phải có.
  • Nhát chém ân huệ Nhát chém ân huệ thêm 8% sát thương ơ sát thủ không đánh nhanh diệt gọn dồn dame tối đa thì còn chọn ngọc nào.

Nhánh ngọc phụ Áp đảo:

  • Vị máu Vị máu hồi máu cho Akali khi gât sát thương lên tướng địch
  • Thợ săn tham lam Thợ săn tham lam thêm một ngọc hồi máu giúp Akali bền bỉ hơn nhảy múa được nhiều hơn
  • Tấn công Tấn công
  • Linh hoạt Linh hoạt
  • Phòng thủ Phòng thủ

Xem thêm một tướng đi rừng dễ gank Akali và khi tiếp cận được Akali thường khó thoát đó chính là Master Yi mùa 13.

Cách lên đồ Akali

Cách lên đồ Akali

Khởi đầu chận đấu với Khiên Doran Khiên Doran giúp Akali bền bỉ dễ trao đổi chiêu thức với kẻ thù và hồi máu nhanh. Duy trì tốt làn đường giai đoạn đầu là mục tiêu của Akali.

Giày thường Giày thường với 25+ tốc độ di chuyển giúp tránh các cú đánh và định vị dễ dàng hơn khi đi đường. Rất hữu ích để né các đòn đánh tầm xa như của Lux, Syndra, Nidalee.

Ở lần về nhà đầu tiên hãy lên súng Hextech súng Hextech  sẽ cung cấp 40 SMPT và 12% hút máu. Làm tiền đề để bạn lên thành kiếm súng Hextech. Với 1200 vàng bạn đã có cho mình ít dame và hút máu.

Vật phẩm quan trọng Đồng hồ cát Zhonyah Đồng hồ cát Zhonyah là vật phẩm không thế thiếu của Akali. Vì sao ư, do làn đường bạn đi thường hay gặp phải Zed hay Yasuo, Talon khi hắn ulti thì chỉ có đồng hồ cát này cứu bạn.

Một lý do nữa Akali sẽ hổ báo hơn rất nhiều khi combat, lao thẳng vào AD, AP địch với tất cả những gì e í có để kết thúc đối tượng có dame chính. Việc còn lại chỉ là bật đồng hồ cát và nhận đủ mọi loại sát thương của địch.

Nhờ đó đồng đội bạn sẽ thừa dịp mà rỉa nốt các địch thủ khác. Một món đồ quý báu đúng ko nào.

Thêm một ý nữa. Akali sẽ sẵn sàng lao hẳn vạo trụ địch bắn sống những đối thủ còn ít máu mà ko sợ tổn hại từ trụ gây ra.

Quỷ thư Morello Quỷ thư Morello gây vết thương sâu trên 3s vật phẩm dùng để kết thúc các tướng có khả năng hồi máu như Swain, mundo, maokai, soraka , garen và vladimr. Ngon đúng ko đồ này mà mang đi ám sát thì đúng là độc ác quá đi mà.

Mũ phù thủy Rabadon Mũ phù thủy Rabadon đã muốn một combo tất sát thì cần hỗ trợ bởi đồ mang đến một lượng sức mạnh phép thuật đủ lớn. Không những thế mũ phù thủy kích hoạt nội tại gia tăng thêm 40% SMPT nữa.

Cách chơi Akali 

Đầu trận:

Tập trung farm lính và giữ cột máu luôn đầy cho đến khi có full bộ kỹ năng để thực hiện các combo. Căn Q vừa ăn được lính vừa gây sát thương cho tướng địch. Giữ E và kiểm soát năng lượng tránh bị gank.

Giữa trận:

Kiểm soát bản đồ. Đẩy nhanh lính và đi roam các lane còn lại.

Combo 1:

Cách chơi Akali combo 1

Combo 2:

Cách chơi Akali combo 2

Đây là combo chính của Akali trong giai đoạn đi đường, nếu còn đủ năng lượng hãy thêm W. Mấu chốt phải căn được năng lượng trước khi giao tranh.

Combo 3:

Cách chơi Akali combo 3

Akali skill mạnh nhất có lẽ đó chính là bom khói. Vừa dùng để ẩn nấp ngay trước mặt kẻ thù trong trường hợp bị gank chẳng hạn. Hoặc dùng để tiêu diệt địch kể cả khi địch ở trong trụ.

Đánh dấu kẻ thù bằng cách ném phi tiêu chúng kẻ thù sau đó bạn có thể tái kích hoạt và lao tới kẻ thù giúp bạn chủ động khi thấy có thể ăn được.

Combo 4 kết hợp flash

Như đã nói ở mục cách lên đồ Akali sẽ có hẳn 3 cách vận dung tốc biến để kết hợp với skill tạo ra combo mới. 

Flash + Q sẽ thay đổi vị trí của Q 

Flash + E thay đổi hướng ném

Flash + R

Vị trí của Akali

Đường giữa, Đường trên

Phép bổ trợ Akali

Phép bổ trợ Akali

Tốc biến: Đây là phép bổ trợ bạn phải chọn nếu muốn chơi Akali. Akali rất dễ bị gank dùng nó để bảo toàn mạng sống đồng thời tốc biến sẽ giúp bạn tao ra các combo mới như R-> F,  Q-> F

Thiêu đốt: chống lại các tướng cầm hồi máu vì đa số các tướng đi làn giữa sẽ cầm hồi máu. Mà bản năng của Akali thiên hướng về tiêu diệt AD, AP địch nên cần gây ra mức sát thương càng lớn càng tốt

Điểm mạnh & yếu Akali

Điểm mạnh:

Sát thương cao

Cơ động

Ít khi bị cấm

Phép hồi chiêu tuy tăng nhưng vẫn tương đối thấp

Khả năng ẩn mình chánh công kích và dễ tẩu thoát

Không dùng mana

Chuyên dùng để đi ám sát

Điểm yếu:

Khó chơi

Giai đoạn đi đường khó khăn

Bảng kỹ năng Akali

Bảng kỹ năng Akali

Bạn sẽ nâng max Q với thứ tự như trên

Khắc chế Akali

Khắc chế Akali

Twisted Fate do hắn có hiệu ứng CC và tay dài hơn Akali

Zed có chiêu ulti 

Neeko khó nắm bắt

#akali #kicdo #lmht

Đối thủ đường trên

Đối thủ đường giữa

Bình luận


Tips

Q ở max tầm với nhất có thể để kích hoạt nội tại.

Tướng mới anh em

Nilah
Nilah
Renata Glasc
Renata
K'Sante
K'Sante