Bảng Ngọc Aatrox mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Hướng dẫn tăng bảng ngọc Aatrox mới và mạnh nhất. Kết hợp với Cách lên đồ Aatrox bể máu thách thức mọi danh hài nghệ sĩ nhân dân nhẩy vào kiếm máu ăn phần theo kiểu Kicdo

Guide Aatrox mùa 13

Aatrox

Update 12.22

Đấu sĩ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng S-
Tỷ lệ thắng 51.07%
Tỷ lệ chọn 14.0%
Tỷ lệ Ban 21.0%

Bảng ngọc Aatrox Chinh Phục Top với Win 50.06% và Pick 58.31%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Kiên định

Giáp Cốt

Kiên Cường

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Bảng ngọc Aatrox Chinh Phục Top với Win 53.92% và Pick 24.45%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Kiên định

Giáp Cốt

Tiếp sức        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị Aatrox đang dùng nhiều tại VCS và cũng mạnh nhất

Rìu Mãng Xà        

Giày Thủy Ngân        

Nguyệt Đao        

Thương Phục Hận Serylda        

Vũ Điệu Tử Thần        

Chuỳ Gai Malmortius        

Các sự lựa chọn thay thế

Cưa Xích Hóa Kỹ        

Rìu Đen        

Giáp Gai        

Giáp Thiên Thần        

Khiên Băng Randuin        

Meta mới

Chùy Hấp Huyết        

Giày Thép Gai        

Vũ Điệu Tử Thần        

Chuỳ Gai Malmortius        

Thương Phục Hận Serylda        

Giáp Thiên Thần        

Số liệu thống kê 200 trận gần đây nhất từ các đại cao thủ

Tỷ lệ thắng
56%
200 trận
Làn đường
96%
3%
Aatrox Ngọc
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Resolve
92%
The Keystone Arcane Comet
The Rune Tree Resolve
5%
Thần thoại
Eclipse
70%
Goredrinker
26%
Tỷ lệ chọn trang bị
Death s Dance
47%
Black Cleaver
22%
Maw of Malmortius
20%
Serylda s Grudge
8%
Chempunk Chainsword
7%
Guardian Angel
4%
Tỷ lệ chọn giầy
Plated Steelcaps
65%
Mercury s Treads
14%
Ionian Boots of Lucidity
14%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Teleport
93%
Summoner Spell Ignite
5%
21 phút trước
New

New

- KR

Darius
VS.

4/3/5

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Chùy Gai Malmortius
Vũ Điệu Tử Thần
Nguyệt Đao
Giày Thép Gai
Cưa Xích Hóa Kỹ
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Tiếp Sức
Tiếp Sức
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:15 Khiên DoranBình MáuMắt Xanh
05:35 Giày Thép GaiThuốc Tái Sử Dụng
08:50 Kiếm DàiKiếm DàiMắt Kiểm Soát
12:53 Dao Hung TànHuyết TrượngKiếm Dài
14:55 Nguyệt ĐaoMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
17:01 Búa Chiến Caulfield
19:03 Cuốc Chim
21:58 Vũ Điệu Tử ThầnMắt Kiểm Soát
23:36 Kiếm Dài
27:34 Búa Chiến CaulfieldÁo Vải
30:11 Chùy Gai MalmortiusKiếm DàiMắt Kiểm Soát
33:51 Cưa Xích Hóa KỹMắt Kiểm Soát
2 giờ trước
Ferret

Ferret

DenizBank İstanbul Wildcats Akademi - EUW

Sejuani
VS.

1/0/1

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Khiên Doran
Thuốc Tái Sử Dụng
Kiếm Dài
Rìu Tiamat
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Lan Tràn
Lan Tràn
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:07 Khiên DoranBình MáuMắt Xanh
04:05 Kiếm DàiThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
06:31 Rìu Tiamat
3 giờ trước
Zeus

Zeus

T1 - KR

Sejuani
VS.

2/5/4

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Nguyệt Đao
Chùy Gai Malmortius
Giáp Lụa
Đai Khổng Lồ
Khiên Doran
Giày Khai Sáng Ionia
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Lan Tràn
Lan Tràn
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:13 Khiên DoranBình MáuMắt Xanh
05:33 Dao Hung TànKiếm DàiMắt Kiểm Soát
08:31 Nguyệt ĐaoMắt Kiểm Soát
12:31 Giày Khai Sáng IoniaKiếm Răng CưaKiếm DàiMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
14:55 Búa Chiến Caulfield
17:43 Chùy Gai MalmortiusGiáp LụaHồng Ngọc
19:28 Đai Khổng Lồ
5 giờ trước
fabFabulous

fabFabulous

- EUW

Ornn
VS.

4/4/3

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Giáp Lưới
Búa Chiến Caulfield
Khiên Doran
Giày Thép Gai
Nguyệt Đao
Rìu Đen
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Tiếp Sức
Tiếp Sức
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:07 Khiên DoranBình MáuMắt Xanh
04:58 Kiếm DàiKiếm DàiKiếm DàiThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
06:43 Dao Hung Tàn
07:36 Huyết Trượng
11:25 Nguyệt Đao
14:15 Giày Thép GaiHồng Ngọc
21:38 Rìu ĐenKiếm Dài
25:14 Búa Chiến CaulfieldGiáp Lụa
26:49 Giáp Lưới
11 giờ trước
Rookie

Rookie

Victory Five - KR

K'Sante
VS.

3/9/5

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Kiếm Doran
Nguyệt Đao
Kiếm B.F.
Vũ Điệu Tử Thần
Búa Chiến Caulfield
Giày Thép Gai
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Tiếp Sức
Tiếp Sức
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:06 Kiếm DoranBình Máu
04:50 Kiếm DàiKiếm DàiThuốc Tái Sử Dụng
07:02 Dao Hung TànGiàyKiếm Dài
08:57 Huyết Trượng
11:17 Giày Thép Gai
13:23 Kiếm Dài
15:29 Nguyệt ĐaoMắt Kiểm Soát
16:17 Kiếm Dài
19:00 Búa Chiến Caulfield
20:03 Giáp Lưới
22:33 Vũ Điệu Tử Thần
23:31 Kiếm DàiKiếm Dài
27:38 Búa Chiến CaulfieldKiếm B.F.

Tướng khắc chế Aatrox Top

Tướng yếu hơn

Tướng khắc chế Aatrox Rừng

Anh em có muốn biết Draven mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách khắc chế Aatrox mùa 13 Cách lên đồ Aatrox>

Aatrox mùa 13 là một đấu sĩ có Nội tại và bộ chiêu thức của Aatrox đều thiên hướng hồi máu. Do đó tại sao bạn không gấp đôi canxi chọn bảng ngọc siêu hồi máu. Từ đó bạn cũng sẽ hình dung ra lối đánh của Aatrox sẽ luôn ở tuyến đầu trong các pha combat.

Giai đoạn đi đường luôn là giai đoạn xanh nhất của Aatrox vì vậy đừng ngần ngại kể cả khi gặp Irelia. Không cho farm, trade dame liên tục là cốt lõi để Aatrox đè đường bất kể đối thủ nào.

Bảng Ngọc bổ trợ Aatrox

Bảng ngọc Aatrox Top Kicdo

Bảng ngọc Aatrox Top này sẽ mang đến cho bạn lượng dame từ ngọc Chinh Phục, khả năng hồi máu và tốc độ đánh. Chỉ với 3 phát chặt Q đã có 6 cộng dồn. Nếu vận dụng chọn bộ combo bạn sẽ tao ra hàng "tấn sát thương". Và quả thực theo thống kê KDA cũng rất ấn tượng với bảng ngọc này.

Bảng ngọc Aatrox Rừng Kicdo

Bảng ngọc Aatrox cầm sốc điện cực kỳ phù hợp với đi rừng. Nó phù hợp cho việc gank cực tốt, nhé Bộ pháp hắc ám sẽ tương tác với Tác động bất chợt. Quỷ kiếm Darkin sẽ tương tác với Sốc điện để sốc dame vào mặt địch. Các ngọc còn lại mang đến dame và khả năng hồi máu thứ mà Aatrox cần.

Vị trí của Aatrox

Đường trên có tỷ lệ thắng cao nhất 

Đường giữa 

Đi rừng do Q có sát thương lan nên dọn cũng nhanh. Kết hợp với bộ pháp hắc ám Aatrox có thể đi xuyên tường nhỏ tăng tốc di chuyển.

Phép bổ trợ Aatrox

Đường trên thì vẫn là tốc biến và dịch chuyển.

Đường giữa thì cầm hồi máu và tốc biến.

Cách lên đồ Aatrox

Cách lên đồ Aatrox đường trên tại Kicdo

Rìu đen: Sẽ có tác dụng phá giáp của kẻ địch và tăng máu cũng như sát thương cho Aatrox. Chưa kể 20 tốc độ di chuyển cộng thêm phần nào sẽ giúp Aatrox bổ trúng không trượt phát nào vào mặt kẻ thù.

Vũ điệu tử thần: món đồ quá đỗi quen thuộc đối với các đấu sĩ khi tăng đủ đường các chỉ số từ giáp, kháng phép đến hồi máu.

Giày Ninja: rõ ràng rồi Aatrox sẽ thường xuyên phải đối đầu với các đối thủ AD nên giáp là sự lựa chọn số một. 

Móng vuốt Sterak: Món đồ quan trọng vô cùng với Aatrox khi cho máu và khả năng chống sốc sát thương. Chưa kể còn cho thêm 50% sức mạng công kích cơ bản.

Giáp thiên thần: Một vé hồi sinh đễ xem khi Aatrox lên được món đồ này còn nghệ sĩ nào muốn thử độ cứng của Aatrox. Một bức tường đủ cứng đủ dame.

Giáp tâm linh: Lên khi AP của địch quá mạnh nói chung tùy tình huống nhé anh em.

Bảng kỹ năng Aatrox

Thứ tự nâng kỹ năng cho Aatrox

Thứ tự nâng kỹ năng cho Aatrox

Q là chiêu thức farm chính của Aatrox bất kể đi vị trí nào nên mục tiêu bạn lên max Q đầu tiên. Điểm tiếp theo là E nó sẽ tạo ra các bộ combo và mang tính kiểm soát tầm đánh sao cho các pha bổ Q đạt hiệu quả cao nhất.

Các điểm kỹ năng còn lại tăng như hình nhé anh em.

Chi tiết bộ kỹ năng của Aatrox:

Đường kiếm tuyệt diệt

Nội tại - Đường Kiếm Tuyệt Diệt

Mang đến 7% sát thương vật lý cộng thêm và đi kèm khả năng hồi máu.

Quỷ kiếm Darkin

Quỷ Kiếm Darkin - Q

Chém chuẩn đúng phần rìa đậm nhất sẽ có sát thương lớn nhất kèm hiệu ứng hất tung. Nhưng đổi lại bạn phải là cao thủ tính toán tầm đánh nếu không sẽ chỉ như muối đốt inox. Và một điều đáng buồn là kẻ thù chẳng ai đứng yên cho bạn bổ. Mỗi phát bổ kẻ địch sẽ chạy nhanh hơn bạn 1 bước nên để có được phát bổ thứ 3 đôi khi địch đã chạy mất dạng. Hãy căn cơ cho chuẩn nhé hoặc không là phải biết combo ở dưới kia kìa.

Xiềng xích địa ngục

Xiềng Xích Địa Ngục - W:

Hãy thật cẩn thận khi sử dụng đừng có ném bừa vào quái là coi như công cốc. Đây cũng là skill tiền đề cho các pha combo đỉnh cao đấy.

Bộ pháp hắc ám

Bộ Pháp Hắc Ám - E

Chủ yếu để chạy thoát thân đỡ phải dùng tốc biến. Hoặc một khi bạn đã xanh có thể ăn được thì cũng là một cái công cụ để truy đuổi.

Chiến binh tận thế - R

Chiêu cuối - Chiến Binh Tận Thế

Đây là kỹ năng giúp Aatrox hóa chao buff mạnh bất thường và đột biến. Khi cộng đủ các chỉ số cần thiết dame, tốc độ, hồi máu. Ở phiên bản mới nhất chỉ còn kéo dài cuộc vui chứ không còn được hồi sinh sau khi kill được 1 em. Khá đáng tiếc đúng không.

Cách chơi Aatrox

Combo 1: Combo cơ bản của Aatrox. Nếu địch có vượt quá tầm đánh thì E chính là để Aatrox bổ củi đúng tầm

Combo 1 Aatrox

Combo 2: Dùng khi địch đến phát bổ thứ 2 mới chịu chạy khỏi bạn

Combo 2 Aatrox

Combo 3: Dùng cho các pha đi gank thu hẹp nhanh khoảng cách với địch thủ.

Combo 3 Aatrox

Combo 4: Rõ rồi dùng trong các pha combat tổng. Dùng ngay và luôn R nếu không muốn không kịp dùng.

Combo 4 Aatrox

Điểm mạnh & yếu Aatrox

Điểm mạnh:

Hồi máu cứ phải gọi là the best.

Đột biến như dùng thuốc tăng lực khi hóa chao.

Điểm yếu:

Không căn chuẩn thì sẽ không tận dụng được tối đa sát thương do Aatrox có thế gây ra.

Sải tay ngắn nhìn khá lù đù.

Thông tin bên lề về tướng Aatrox:

"I must destroy even hope…" Aatrox

Đã từng là người bảo vệ danh dự Shurima chống lại Void, tuy nhiên bị coi là mối đe dọa lớn cho Runeterra. Aatrox chỉ bị đánh bại bởi ma thuật sinh tử. Trong thời cổ đại một nhà vô địch hùng mạnh của Shurima được đưa đến trước đĩa mặt trời trở thành đại diện cho một lý tưởng bị lãng quên.

Đôi cánh của Aatrox là ánh sáng vàng của bình minh, bộ giáp lấp lánh như chòm sao hy vọng. Khi Setaka, nữ hoàng chiến binh kêu gọi sự giúp đỡ chống lại cuộc nổi dậy của Icathia. Aatrox đã đứng lên mà không do dự.

Void kẻ nổi dậy đã áp đảo Icathian tuy nhiên người chiến thắng vẫn là Aatrox. Khi Shurima thất thủ Aatrox và Sunborn bắt đầu xung đột với nhau. Targonians đã can thiệp. Aatrox đã bị cầm tù trong chính thanh kiếm của anh ta vĩnh viễn không thể chết.

Tóm lại Quỷ kiếm Darkin Aatrox sẽ phát huy tối đa sức mạnh của mình nếu bạn cộng bảng ngọc Aatrox theo thiên hướng hồi máu. Và cách lên đồ Aatrox sẽ là các món đồ tăng máu và giáp. Để khi Aatrox hóa Chiến Binh Tận Thế có thể cân 2-3 người trong các pha combat.

Đối thủ đường trên

Đối thủ đường giữa

Bình luận


Tips

Tận dụng đòn đánh nội tại được hồi lại để trade hit với địch sẽ được hồi máu và sát thương lớn hơn.

Tướng mới anh em

Nilah
Nilah
Renata Glasc
Renata
K'Sante
K'Sante