Bảng Ngọc Aatrox mùa 13, Cách Lên Đồ Aatrox mạnh nhất

Hướng dẫn tăng bảng ngọc Aatrox mới và mạnh nhất. Kết hợp với Cách lên đồ Aatrox bể máu thách thức mọi danh hài nghệ sĩ nhân dân nhẩy vào kiếm máu ăn phần theo kiểu Kicdo

Guide Aatrox mùa 13

Aatrox

Update 13.1

Đấu sĩ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng S-
Tỷ lệ thắng 51.07%
Tỷ lệ chọn 14.0%
Tỷ lệ Ban 21.0%

Bảng ngọc Aatrox Top với Win 50.00% và Pick 100%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Kiên định

Giáp Cốt

Tiếp sức        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Nguyệt Đao        

Rìu Đen        

Thương Phục Hận Serylda        

Bảng ngọc Aatrox aram với Win 50.13% và Pick 69.88%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Kiên định

Giáp Cốt

Tiếp sức        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Chùy Hấp Huyết        

Rìu Đen        

Vũ Điệu Tử Thần        

Trang bị Aatrox đang dùng nhiều tại VCS và cũng mạnh nhất

Rìu Mãng Xà        

Giày Thủy Ngân        

Nguyệt Đao        

Thương Phục Hận Serylda        

Vũ Điệu Tử Thần        

Chuỳ Gai Malmortius        

Các sự lựa chọn thay thế

Cưa Xích Hóa Kỹ        

Rìu Đen        

Giáp Gai        

Giáp Thiên Thần        

Khiên Băng Randuin        

Meta mới

Chùy Hấp Huyết        

Giày Thép Gai        

Vũ Điệu Tử Thần        

Chuỳ Gai Malmortius        

Thương Phục Hận Serylda        

Giáp Thiên Thần        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
60%
200 trận
Làn đường
91%
7%
Aatrox Ngọc
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Resolve
97%
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Sorcery
1%
Thần thoại
Eclipse
70%
Goredrinker
20%
Tỷ lệ chọn trang bị
Death s Dance
32%
Black Cleaver
32%
Maw of Malmortius
19%
Ravenous Hydra
14%
Serylda s Grudge
9%
Chempunk Chainsword
4%
Tỷ lệ chọn giầy
Plated Steelcaps
57%
Ionian Boots of Lucidity
21%
Mercury s Treads
18%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Teleport
93%
Summoner Spell Ignite
6%
Một giờ trước
Tenacity

Tenacity

100 Thieves - NA

Fiora
VS.

8/6/9

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Khiên Doran
Nguyệt Đao
Giày Khai Sáng Ionia
Rìu Mãng Xà
Vũ Điệu Tử Thần
Mắt Kiểm Soát
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Lan Tràn
Lan Tràn
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:50 Khiên DoranBình MáuMáy Quét OracleMắt Xanh
04:43 Kiếm DàiKiếm DàiThuốc Tái Sử Dụng
08:34 Dao Hung TànKiếm Dài
11:36 Nguyệt Đao
14:03 GiàyRìu Tiamat
15:48 Búa Chiến CaulfieldGiày Khai Sáng Ionia
18:52 Rìu Mãng XàBúa Chiến Caulfield
20:36 Cuốc Chim
23:38 Vũ Điệu Tử ThầnMắt Kiểm Soát
4 giờ trước
Tenacity

Tenacity

100 Thieves - NA

Yone
VS.

7/3/1

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Rìu Mãng Xà
Nguyệt Đao
Giày Thép Gai
Thương Phục Hận Serylda
Búa Chiến Caulfield
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Lan Tràn
Lan Tràn
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:47 Khiên DoranBình MáuMắt Xanh
04:10 Kiếm DàiKiếm DàiGiàyBình Máu
09:11 Dao Hung TànGiày Thép GaiKiếm DàiKiếm Dài
12:18 Nguyệt ĐaoKiếm Dài
16:20 Rìu Mãng XàMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
17:47 Kiếm Dài
21:57 Thương Phục Hận Serylda
25:03 Búa Chiến Caulfield
5 giờ trước
Enga

Enga

- BR

K'Sante
VS.

0/3/11

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Giày Thép Gai
Rìu Mãng Xà
Mắt Kiểm Soát
Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích Nghi
Khiên Doran
Búa Chiến Caulfield
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Lan Tràn
Lan Tràn
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:13 Khiên DoranMắt XanhBình Máu
06:17 Rìu Tiamat
07:45 GiàyGiáp LụaBình Máu
10:23 Giày Thép GaiKiếm DàiKiếm Dài
12:05 Búa Chiến Caulfield
15:11 Rìu Mãng XàHồng NgọcMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
18:10 Lá Chắn Quân ĐoànHỏa NgọcHồng Ngọc
19:58 Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích NghiMắt Kiểm Soát
22:50 Búa Chiến CaulfieldMắt Kiểm Soát
7 giờ trước
Odoamne

Odoamne

Rogue - EUW

K'Sante
VS.

1/1/2

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Nguyệt Đao
Khiên Doran
Giày Thép Gai
Mắt Kiểm Soát
Búa Chiến Caulfield
Hồng Ngọc
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Lan Tràn
Lan Tràn
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:09 Khiên DoranBình MáuMắt Xanh
05:12 Kiếm DàiKiếm DàiKiếm Dài
08:32 Dao Hung TànHuyết TrượngGiàyBình Máu
12:09 Nguyệt ĐaoGiày Thép GaiMắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
14:17 Búa Chiến CaulfieldHồng Ngọc
8 giờ trước
Fudge

Fudge

Cloud9 - NA

Cassiopeia
VS.

7/3/10

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Nguyệt Đao
Giày Thủy Ngân
Rìu Mãng Xà
Rìu Đen
Kiếm Dài
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Tiếp Sức
Tiếp Sức
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:05 Khiên DoranBình MáuMắt Xanh
05:03 Giày Thủy Ngân
06:30 Kiếm DàiThuốc Tái Sử Dụng
09:33 Dao Hung TànKiếm Dài
11:24 Nguyệt Đao
13:38 Búa Chiến CaulfieldHỏa Ngọc
14:45 Kiếm Dài
18:26 Rìu ĐenKiếm Dài
22:06 Rìu TiamatBúa Chiến CaulfieldKiếm Dài
23:09 Rìu Mãng XàKiếm Dài

Tướng khắc chế Aatrox Top

Tướng yếu hơn

Tướng khắc chế Aatrox Rừng

Anh em có muốn biết Draven mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách khắc chế Aatrox mùa 13 Cách lên đồ Aatrox>

Aatrox mùa 13 là một đấu sĩ có Nội tại và bộ chiêu thức của Aatrox đều thiên hướng hồi máu. Do đó tại sao bạn không gấp đôi canxi chọn bảng ngọc siêu hồi máu. Từ đó bạn cũng sẽ hình dung ra lối đánh của Aatrox sẽ luôn ở tuyến đầu trong các pha combat.

Giai đoạn đi đường luôn là giai đoạn xanh nhất của Aatrox vì vậy đừng ngần ngại kể cả khi gặp Irelia. Không cho farm, trade dame liên tục là cốt lõi để Aatrox đè đường bất kể đối thủ nào.

Bảng Ngọc bổ trợ Aatrox

Bảng ngọc Aatrox Top Kicdo

Bảng ngọc Aatrox Top này sẽ mang đến cho bạn lượng dame từ ngọc Chinh Phục, khả năng hồi máu và tốc độ đánh. Chỉ với 3 phát chặt Q đã có 6 cộng dồn. Nếu vận dụng chọn bộ combo bạn sẽ tao ra hàng "tấn sát thương". Và quả thực theo thống kê KDA cũng rất ấn tượng với bảng ngọc này.

Bảng ngọc Aatrox Rừng Kicdo

Bảng ngọc Aatrox cầm sốc điện cực kỳ phù hợp với đi rừng. Nó phù hợp cho việc gank cực tốt, nhé Bộ pháp hắc ám sẽ tương tác với Tác động bất chợt. Quỷ kiếm Darkin sẽ tương tác với Sốc điện để sốc dame vào mặt địch. Các ngọc còn lại mang đến dame và khả năng hồi máu thứ mà Aatrox cần.

Vị trí của Aatrox

Đường trên có tỷ lệ thắng cao nhất 

Đường giữa 

Đi rừng do Q có sát thương lan nên dọn cũng nhanh. Kết hợp với bộ pháp hắc ám Aatrox có thể đi xuyên tường nhỏ tăng tốc di chuyển.

Phép bổ trợ Aatrox

Đường trên thì vẫn là tốc biến và dịch chuyển.

Đường giữa thì cầm hồi máu và tốc biến.

Cách lên đồ Aatrox

Cách lên đồ Aatrox đường trên tại Kicdo

Rìu đen: Sẽ có tác dụng phá giáp của kẻ địch và tăng máu cũng như sát thương cho Aatrox. Chưa kể 20 tốc độ di chuyển cộng thêm phần nào sẽ giúp Aatrox bổ trúng không trượt phát nào vào mặt kẻ thù.

Vũ điệu tử thần: món đồ quá đỗi quen thuộc đối với các đấu sĩ khi tăng đủ đường các chỉ số từ giáp, kháng phép đến hồi máu.

Giày Ninja: rõ ràng rồi Aatrox sẽ thường xuyên phải đối đầu với các đối thủ AD nên giáp là sự lựa chọn số một. 

Móng vuốt Sterak: Món đồ quan trọng vô cùng với Aatrox khi cho máu và khả năng chống sốc sát thương. Chưa kể còn cho thêm 50% sức mạng công kích cơ bản.

Giáp thiên thần: Một vé hồi sinh đễ xem khi Aatrox lên được món đồ này còn nghệ sĩ nào muốn thử độ cứng của Aatrox. Một bức tường đủ cứng đủ dame.

Giáp tâm linh: Lên khi AP của địch quá mạnh nói chung tùy tình huống nhé anh em.

Bảng kỹ năng Aatrox

Thứ tự nâng kỹ năng cho Aatrox

Thứ tự nâng kỹ năng cho Aatrox

Q là chiêu thức farm chính của Aatrox bất kể đi vị trí nào nên mục tiêu bạn lên max Q đầu tiên. Điểm tiếp theo là E nó sẽ tạo ra các bộ combo và mang tính kiểm soát tầm đánh sao cho các pha bổ Q đạt hiệu quả cao nhất.

Các điểm kỹ năng còn lại tăng như hình nhé anh em.

Chi tiết bộ kỹ năng của Aatrox:

Đường kiếm tuyệt diệt

Nội tại - Đường Kiếm Tuyệt Diệt

Mang đến 7% sát thương vật lý cộng thêm và đi kèm khả năng hồi máu.

Quỷ kiếm Darkin

Quỷ Kiếm Darkin - Q

Chém chuẩn đúng phần rìa đậm nhất sẽ có sát thương lớn nhất kèm hiệu ứng hất tung. Nhưng đổi lại bạn phải là cao thủ tính toán tầm đánh nếu không sẽ chỉ như muối đốt inox. Và một điều đáng buồn là kẻ thù chẳng ai đứng yên cho bạn bổ. Mỗi phát bổ kẻ địch sẽ chạy nhanh hơn bạn 1 bước nên để có được phát bổ thứ 3 đôi khi địch đã chạy mất dạng. Hãy căn cơ cho chuẩn nhé hoặc không là phải biết combo ở dưới kia kìa.

Xiềng xích địa ngục

Xiềng Xích Địa Ngục - W:

Hãy thật cẩn thận khi sử dụng đừng có ném bừa vào quái là coi như công cốc. Đây cũng là skill tiền đề cho các pha combo đỉnh cao đấy.

Bộ pháp hắc ám

Bộ Pháp Hắc Ám - E

Chủ yếu để chạy thoát thân đỡ phải dùng tốc biến. Hoặc một khi bạn đã xanh có thể ăn được thì cũng là một cái công cụ để truy đuổi.

Chiến binh tận thế - R

Chiêu cuối - Chiến Binh Tận Thế

Đây là kỹ năng giúp Aatrox hóa chao buff mạnh bất thường và đột biến. Khi cộng đủ các chỉ số cần thiết dame, tốc độ, hồi máu. Ở phiên bản mới nhất chỉ còn kéo dài cuộc vui chứ không còn được hồi sinh sau khi kill được 1 em. Khá đáng tiếc đúng không.

Cách chơi Aatrox

Combo 1: Combo cơ bản của Aatrox. Nếu địch có vượt quá tầm đánh thì E chính là để Aatrox bổ củi đúng tầm

Combo 1 Aatrox

Combo 2: Dùng khi địch đến phát bổ thứ 2 mới chịu chạy khỏi bạn

Combo 2 Aatrox

Combo 3: Dùng cho các pha đi gank thu hẹp nhanh khoảng cách với địch thủ.

Combo 3 Aatrox

Combo 4: Rõ rồi dùng trong các pha combat tổng. Dùng ngay và luôn R nếu không muốn không kịp dùng.

Combo 4 Aatrox

Điểm mạnh & yếu Aatrox

Điểm mạnh:

Hồi máu cứ phải gọi là the best.

Đột biến như dùng thuốc tăng lực khi hóa chao.

Điểm yếu:

Không căn chuẩn thì sẽ không tận dụng được tối đa sát thương do Aatrox có thế gây ra.

Sải tay ngắn nhìn khá lù đù.

Thông tin bên lề về tướng Aatrox:

"I must destroy even hope…" Aatrox

Đã từng là người bảo vệ danh dự Shurima chống lại Void, tuy nhiên bị coi là mối đe dọa lớn cho Runeterra. Aatrox chỉ bị đánh bại bởi ma thuật sinh tử. Trong thời cổ đại một nhà vô địch hùng mạnh của Shurima được đưa đến trước đĩa mặt trời trở thành đại diện cho một lý tưởng bị lãng quên.

Đôi cánh của Aatrox là ánh sáng vàng của bình minh, bộ giáp lấp lánh như chòm sao hy vọng. Khi Setaka, nữ hoàng chiến binh kêu gọi sự giúp đỡ chống lại cuộc nổi dậy của Icathia. Aatrox đã đứng lên mà không do dự.

Void kẻ nổi dậy đã áp đảo Icathian tuy nhiên người chiến thắng vẫn là Aatrox. Khi Shurima thất thủ Aatrox và Sunborn bắt đầu xung đột với nhau. Targonians đã can thiệp. Aatrox đã bị cầm tù trong chính thanh kiếm của anh ta vĩnh viễn không thể chết.

Tóm lại Quỷ kiếm Darkin Aatrox sẽ phát huy tối đa sức mạnh của mình nếu bạn cộng bảng ngọc Aatrox theo thiên hướng hồi máu. Và cách lên đồ Aatrox sẽ là các món đồ tăng máu và giáp. Để khi Aatrox hóa Chiến Binh Tận Thế có thể cân 2-3 người trong các pha combat.

Đối thủ đường trên

Đối thủ đường giữa

Post by Son Acton

Bình luận


Tips

Tận dụng đòn đánh nội tại được hồi lại để trade hit với địch sẽ được hồi máu và sát thương lớn hơn.

Tướng mới anh em

Milio
Milio
Nilah
Nilah
K'Sante
K'Sante