Bảng Ngọc Belveth mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Bel'Veth mùa 13: là tướng đi rừng thiên hướng đấu sĩ solo tốt đi kèm với vô hạn tốc độ đánh gây sát thương liên tục cộng dồn dame chuẩn. Bảng ngọc và cách lên đồ Nữ Chúa Hư Không mạnh nhất cùng cách chơi max ping tại Kicdo.

Guide Belveth mùa 13

Belveth

Update 12.22

Đấu sĩ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng S-
Tỷ lệ thắng 52.56%
Tỷ lệ chọn 3.56%
Tỷ lệ Ban 5.99%

Bảng ngọc Bel'Veth Chinh Phục Rừng với Win 88.23% và Pick 82.31%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Cảm hứng

Bước chân màu nhiệm        

Thấu Thị Vũ Trụ        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Bảng ngọc Bel'Veth Nhịp độ chết người với Win 53.92% và Pick 24.45%

Chuẩn xác

Nhịp độ chết người

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Nhát Chém Ân Huệ


Cảm hứng

Bước chân màu nhiệm        

Thấu Thị Vũ Trụ        

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Bảng ngọc Bel'Veth Rừng Win 66.92% và Pick 84.45%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Tác Động Bất Chợt

Mắt Thây Ma

Thợ Săn Kho Báu        


Chuẩn xác

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Móc Diệt Thủy Quái        

Giày Thép Gai        

Gươm Suy Vong        

Vũ Điệu Tử Thần        

Rìu Đại Mãng Xà        

Giáp Thiên Nhiên        

Lối lên đồ với ngọc nhịp điệu

Nỏ Tử Thủ        

Giày Thép Gai        

Cuồng Đao Guinsoo        

Đao Tím        

Lời Nhắc Tử Vong        

Huyết Kiếm        

Meta thách đấu

Gươm Suy Vong        

Giày Thép Gai        

Găng Tay Băng Giá        

Vũ Điệu Tử Thần        

Đao Tím        

Giáp Tâm Linh        

Số liệu thống kê 200 trận gần đây nhất từ các đại cao thủ

Tỷ lệ thắng
57%
200 trận
Làn đường
97%
3%
Bel Veth Ngọc
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Inspiration
83%
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Domination
9%
Thần thoại
Kraken Slayer
42%
Iceborn Gauntlet
24%
Tỷ lệ chọn trang bị
Blade of The Ruined King
74%
Death s Dance
25%
Wit s End
17%
Sunfire Aegis
16%
Dead Man s Plate
6%
Guardian Angel
5%
Tỷ lệ chọn giầy
Plated Steelcaps
62%
Mercury s Treads
24%
Boots of Swiftness
2%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Smite
97%
Summoner Spell Flash
83%
Summoner Spell Ghost
17%
7 giờ trước
Lehends

Lehends

Gen.G - KR

Lee Sin
VS.

3/11/6

Trừng Phạt Nguyên Thủy
Tốc Hành
Móc Diệt Thủy Quái
Đai Thanh Thoát
Giày Thủy Ngân
Đao Tím
Cung Gỗ
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:10 Linh Hồn Hỏa KhuyểnBình MáuMắt Xanh
04:52 Cuốc ChimBình Máu
07:06 Kiếm DàiKiếm DàiThuốc Tái Sử Dụng
09:07 Bó Tên Ánh SángMắt Kiểm Soát
11:12 Áo Choàng Tím
13:59 Móc Diệt Thủy QuáiHồng Ngọc
17:52 Giày Thủy NgânRìu Nhanh NhẹnMắt Kiểm Soát
21:18 Áo VảiCuốc ChimMáy Quét Oracle
22:36 Đao TímMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
26:43 Đai Thanh ThoátHồng Ngọc
29:17 Cung Gỗ
18 giờ trước
MikeYeung

MikeYeung

Echo Fox - NA

Kayn
VS.

7/2/12

Trừng Phạt Nguyên Thủy
Tốc Biến
Gươm Suy Vong
Đồng Hồ Ngưng Đọng
Vũ Điệu Tử Thần
Jak'Sho, Ký Sinh Thể Kinh Khiếp
Giày Thép Gai
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:10 Linh Hồn Mộc LongBình MáuMáy Quét Oracle
04:21 Cuốc ChimMắt Kiểm Soát
10:30 Gươm Suy Vong
12:58 Giày Thép GaiGiáp LụaÁo VảiMắt Kiểm Soát
17:27 Lá Chắn Quân ĐoànHỏa NgọcHồng NgọcMắt Kiểm Soát
19:27 Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích NghiKiếm DàiMắt Kiểm Soát
21:42 Búa Chiến CaulfieldCuốc ChimGiáp Lụa
22:42 Giáp Lưới
25:17 Jak'Sho, Ký Sinh Thể Kinh KhiếpVũ Điệu Tử ThầnMắt Kiểm SoátMắt Kiểm SoátDược Phẩm Phẫn Nộ
28:34 Đồng Hồ Ngưng Đọng
21 giờ trước
Meteos XXD

Meteos XXD

OpTic Gaming - NA

Udyr
VS.

13/6/4

Trừng Phạt Nguyên Thủy
Tốc Biến
Giày Thủy Ngân
Móc Diệt Thủy Quái
Cuồng Đao Guinsoo
Gươm Suy Vong
Vũ Điệu Tử Thần
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:07 Linh Hồn Mộc LongBình MáuMắt Xanh
04:14 Máy Quét OracleBó Tên Ánh Sáng
06:20 Cuốc ChimGiàyMắt Kiểm Soát
09:34 Móc Diệt Thủy QuáiMắt Kiểm Soát
12:30 Huyết TrượngDao Găm
15:42 Cuốc ChimCung GỗGươm Suy Vong
19:16 Giày Thủy NgânDao Phẫn NộÁo Choàng TímMắt Kiểm Soát
21:14 Cuồng Đao Guinsoo
24:06 Giáp LướiMắt Kiểm Soát
27:29 Vũ Điệu Tử Thần
Một ngày trước
Pyosik

Pyosik

DRX - KR

Ekko
VS.

7/8/7

Trừng Phạt Nguyên Thủy
Tốc Hành
Găng Tay Băng Giá
Gươm Suy Vong
Giáp Thiên Nhiên
Mắt Kiểm Soát
Giáp Cai Ngục
Giày Thép Gai
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:44 Linh Hồn Hỏa KhuyểnMắt XanhBình Máu
03:38 Dao GămKiếm DàiMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
04:59 Dao Găm
07:32 Cuốc ChimMắt Kiểm Soát
10:20 Gươm Suy Vong
12:08 Hồng NgọcHồng NgọcMắt Kiểm Soát
15:31 Hỏa NgọcGiáp Lưới
17:21 Găng Tay Băng GiáÁo Vải
20:59 Giáp Thiên NhiênMắt Kiểm Soát
22:18 Mắt Kiểm SoátGiáp Lụa
24:19 Mắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
26:18 Giày Thép GaiMắt Kiểm Soát
28:04 Giáp LụaMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
33:34 Giáp Cai NgụcMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
2 ngày trước
Lurox

Lurox

- EUW

Hecarim
VS.

4/8/7

Trừng Phạt Nguyên Thủy
Tốc Biến
Gươm Suy Vong
Móc Diệt Thủy Quái
Giày Thép Gai
Áo Vải
Rìu Nhanh Nhẹn
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:37 Linh Hồn Mộc LongBình MáuMắt Xanh
04:44 Bó Tên Ánh SángMáy Quét Oracle
06:51 Cuốc ChimKiếm Dài
11:20 Móc Diệt Thủy Quái
13:01 Dao GămDao Găm
15:39 Cung GỗCuốc Chim
18:48 Gươm Suy VongGiáp LụaÁo Vải
21:40 Giày Thép GaiKiếm DàiDao Găm
23:24 Rìu Nhanh Nhẹn

Best Picks vs Belveth

Worst Picks vs Belveth

Best Lane Counters vs Belveth

Anh em có muốn biết Nilah mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Bel'Veth>

Bảng Ngọc bổ trợ Bel'Veth

Nhịp độ chết người nếu bạn cộng bảng ngọc này sẽ cho Bel'Veth tốc độ đánh và tầm đánh tăng lên, mà Xoáy Nước Lộng Lẫy sẽ càng cho ra sát thương nhiều hơn nếu tốc độ đánh cao.

Chinh phục nếu bạn thích kiểu outplay hồi máu như kotex mỗi khi chuyển dạng và cho sát thương đầu ra cực thấm thì chọn ngọc này.

Còn với ngọc Thu thập hắc ám này thì sao. Vì Bel'Veth phải là tướng đi rừng cộng thêm cách chơi gank bắt lẻ 1-1 là lối chơi chủ đạo bên cạnh đó sẽ cộng hưởng với kỹ năng Xoáy Nước Lộng Lẫy cho phép tỷ lệ hạ gục thành công con mồi lên mức cao nhất.

Tác động bất chợt chắc hẳn bạn cũng đã nhận ra ngọc này sẽ được kích hoạt ngay lập tức với Cú Lướt Hư Không cho 7 sát lực. Việc đi gank và tiếp cận nhanh con mồi từ Cú Lướt Hư Không sẽ diễn ra quá thường xuyên nên ngọc này cực kỳ phù hợp.

Các ngọc còn lại thì bổ trợ tốc độ đánh cho Bel'Veth.

Vị trí của Bel'Veth

Đi Rừng đang được chọn chơi nhiều nhất vì khi tiêu diệt quái khủng sẽ cộng dồn nội tại tăng tốc độ đánh cho Bel'Veth.

Phép bổ trợ Bel'Veth

Tốc biến + Trừng phạt

Cách lên đồ Bel'Veth

Hướng lên đồ cho Bel'veth sẽ là các món đồ cho tốc độ đánh để tối đa hóa sát thương.

Bảng kỹ năng Bel'Veth

Thứ tự nâng kỹ năng Bel'Veth

Thứ tự nâng kỹ năng Bel'Veth

Anh em nâng max Q đầu tiên, dọn rừng nhanh qua từng cú lướt. Mẹo anh em đánh thường qua từng lần lướt để tối đa hóa sát thương.

Chi tiết kỹ năng Bel'Veth

Sắc Tím Đồng HóaNội tại – Sắc Tím Đồng Hóa

Sau khi sử dụng kĩ năng, 2 đòn đánh tiếp theo của Bel’Veth được tăng tốc độ đánh. Ngoài ra, khi hạ gục một quái vật lớn hoặc tướng địch, vị tướng này sẽ được cộng thêm tốc độ tấn công vĩnh viễn ở dạng cộng dồn. Bel’Veth tấn công nhanh hơn bình thường và không có giới hạn tốc độ đánh. Tuy nhiên, các đòn đánh và hiệu ứng khi trúng đòn của vị tường này gây sát thương ít hơn, đồng thời không được tăng tốc độ đánh khi tăng cấp.

Cú Lướt Hư KhôngQ – Cú Lướt Hư Không

Bel’Veth lướt một đoạn ngắn dựa theo hướng của 1 trong 4 mũi tên dưới chân mình, gây sát thương cho đối thủ và gây hiệu ứng đòn đánh. Mỗi mũi tên của kỹ năng này có thời gian hồi riêng và tỉ lệ với Tốc Độ Đánh.

Khe Nứt Dị GiớiW – Khe Nứt Dị Giới

Bel’Veth đập đuôi xuống đất, gây sát thương đồng thời hất tung và làm chậm kẻ địch trúng phải.  Mỗi khi kỹ năng này dùng trúng tướng địch, thời gian hồi chiêu Q của hướng đó sẽ được giảm đi đáng kể.

Uy Quyền Nữ ChúaE – Uy Quyền Nữ Chúa

Bel’Veth đứng yên vận sức và tạo ra một xoáy nước xung quanh cô, liên tục tấn công cực lên các kẻ địch xung quanh. Trong lúc này, Bel’Veth nhận giảm sát thương và tăng khả năng hút máu. Số lượng đòn đánh của Bel’Veth ở kỹ năng này tỷ lệ thuận với Tốc Độ Đánh, đồng thời gây thêm sát thương dựa theo máu đã mất của mục tiêu.

Chân Diện Hư VôR – Chân Diện Hư Vô

Nội tại: Mỗi đòn tấn công thứ hai cùng một mục tiêu sẽ gây thêm sát thương, cộng dồn vô hạn. Tiêu diệt quái khủng và tướng sẽ tạo ra San Hô Hư Không, đối với Sứ Giả hoặc Baron, San Hô Hư Không sẽ đặc biệt hơn.

Kích hoạt: Bel’veth tiêu thụ mảnh San Hô Hư Không gây phát nổ, làm chậm và gây sát thương cho những kẻ địch xung quanh dựa trên lượng máu đã mất của mục tiêu. Đồng thời khi tiêu thụ mảnh San Hô, Bel’Veth cũng biến thành hình dạng thật của cô. Đối với San Hô đặc biệt sẽ cho Bel’Veth tồn tại ở dạng thật lâu hơn và cũng biến lính bị hạ gục trong dạng này cũng biến hình thành Lính Hư Không

Hình dạng chính: Khi Bel’Veth biến thành hình dạng chính, vị tướng này được tăng lượng máu tối đa, tốc độ di chuyển ngoài giao tranh, phạm vi tấn công và tốc độ tấn công. Khi ở dạng này, Bel’Veth cũng nhận được khả năng lướt qua tường với Q – Cú Lướt Hư Không.

Cách chơi Bel'Veth

Bel'veth yếu ở giai đoạn đầu game và mạnh dần về cuối game. Mạnh hơn khi bắt lẻ hoặc solo 1-1, không phải là tướng hữu dụng khi đánh combat tổng. 

Do đó thường xuyên gank ở các làn đường có lẽ là cách tối ưu nhất để thăng tiến sức mạnh cho Bel'Veth. Việc đuổi theo bắt lẻ con mồi cũng dễ hơn nhờ khả năng lướt liên tục. Trên Và Dưới có tầm đánh xa là công cụ hữu ích để đi gank.

Và một khi con mồi đang bị khống chế hoặc thấp máu hãy dùng Xoáy Nước Lộng Lẫy để kết thúc con mồi.

Lưu ý Cú Lướt Hư Không phải lướt qua con mồi mới gây sát thương nhé.

Đánh cận chiến và càn lướt khi dùng chiêu cuối. Tận dụng nội tại để gây thêm sát thương. Sử dụng R liên tục để hồi phục và gây thêm sát thương.

Mục tiêu đầu trận kiếm càng nhiều vàng lên cấp độ càng sớm càng tốt. Ưu tiên gank các làn đường kém cơ động, từ cấp 3 là đã có thể gank nếu setup vị trí tốt.

Combo 

Vòng rừng Bel'Veth

Vòng rừng Bel'Veth Red

Vòng rừng Bel'Veth Red

Vòng rừng Bel'Veth Blue

Vòng rừng Bel'Veth Blue

Điểm mạnh & yếu Bel'Veth

Điểm mạnh

  • Tốc độ đánh tăng tiến vô hạn.
  • Khả năng hất tung và làm chậm diện rộng.
  • Kỹ năng hầu như sát thương diện rộng đi kèm khả năng lướt cơ động.
  • Có khả năng hút máu và giảm sát thương.
  • Sở hữu sát thương chuẩn.
  • Có thể lướt qua tường bằng Q nếu đang ở dạng nguyên bản.

Điểm yếu:

  • E bất động nhiều khi E sai thời điểm là oẳng.

Khắc chế Bel'Veth

Chăm sóc tận giường Bel'Veth khi ở đầu game.

Tránh va trạm giao lưu tình cảm khi Bel'Veth đang ở giạng nguyên bản. Vào combat nên tiêu diệt ả đầu tiên vì ả sẽ chỉ tạo ra sát thương lớn khi ở dạng nguyên bản. 

Đối thủ đường giữa

Đối thủ trong Rừng

Bình luận


Tips

E có thể tấn công kể cả khi tướng địch đang tàng hình hoặc ẩn trong bụi

Tướng mới anh em

Nilah
Nilah
Renata Glasc
Renata
K'Sante
K'Sante