Bảng Ngọc Kled mùa 13, Cách Lên Đồ Kled mạnh nhất

Kled mùa 13: Hướng dẫn tăng bảng ngọc và cách lên đồ Kled với bộ trang bị mới. Video combo Kled và list tướng yếu hay mạnh hơn Kị Sĩ Cáu Kỉnh tại Kicdo.

Guide Kled mùa 13

Kled

Update 13.1

Đấu sĩ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng A-
Tỷ lệ thắng 51.15%
Tỷ lệ chọn 2.0%
Tỷ lệ Ban 0.7%

Bảng ngọc Kled Top với Win 52.99% và Pick 84.17%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Nhát Chém Ân Huệ


Kiên định

Tàn Phá Hủy Diệt

Giáp Cốt

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Rìu Mãng Xà        

Nguyệt Đao        

Rìu Đen        

Bảng ngọc Kled aram với Win 47.10% và Pick 63.29%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Kiên định

Kiểm Soát Điều Kiện

Lan Tràn

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Chùy Hấp Huyết        

Rìu Đại Mãng Xà        

Vũ Điệu Tử Thần        

Trang bị Kled Top có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Chùy Hấp Huyết        

Giày Thép Gai        

Rìu Đen        

Ngọn Thương Shojin        

Giáp Thiên Thần        

Giáp Tâm Linh        

Lên đồ Kled Top Meta mới

Khiên Thái Dương        

Giày Thép Gai        

Rìu Mãng Xà        

Móng Vuốt Sterak        

Thú Tượng Thạch Giáp        

Giáp Thiên Thần        

Trang bị Kled Mid có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Chùy Hấp Huyết        

Giày Thép Gai        

Móng Vuốt Sterak        

Rìu Đại Mãng Xà        

Thú Tượng Thạch Giáp        

Rìu Đen        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
51%
200 trận
Làn đường
85%
15%
Kled Ngọc
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Resolve
65%
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Sorcery
33%
Thần thoại
Stridebreaker
32%
Eclipse
31%
Tỷ lệ chọn trang bị
Ravenous Hydra
49%
Black Cleaver
45%
Death s Dance
17%
Wit s End
10%
Maw of Malmortius
8%
Blade of The Ruined King
6%
Tỷ lệ chọn giầy
Plated Steelcaps
57%
Mercury s Treads
35%
Ionian Boots of Lucidity
1%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
99%
Summoner Spell Ignite
65%
Summoner Spell Teleport
22%
10 giờ trước
Licorice

Licorice

Golden Guardians - NA

Akali
VS.

19/1/6

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Móng Vuốt Ám Muội
Rìu Mãng Xà
Giày Khai Sáng Ionia
Kiếm Ma Youmuu
Rìu Đen
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Tàn Phá Hủy Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:05 Thuốc Tái Sử DụngKiếm DàiMáy Quét OracleMắt Xanh
05:25 Kiếm DàiCuốc ChimMắt Kiểm Soát
06:32 Búa Chiến Caulfield
09:30 Rìu Mãng XàDao Hung TànGiày
12:08 Móng Vuốt Ám MuộiGiày Khai Sáng IoniaKiếm Dài
14:14 Dao Hung TànKiếm DàiKiếm DàiBúa Chiến Caulfield
18:22 Kiếm Ma YoumuuRìu Đen
Một ngày trước
Niles

Niles

- NA

Riven
VS.

5/0/5

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Giày Thép Gai
Rìu Mãng Xà
Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích Nghi
Giáp Lưới
Hồng Ngọc
Hồng Ngọc
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Kiên Cường
Kiên Cường
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:15 Kiếm DàiBình MáuBình MáuBình MáuMắt Xanh
03:15 Kiếm DàiGiáp Lụa
06:43 Rìu TiamatGiày
11:01 Rìu Mãng XàMắt Kiểm Soát
13:12 Giày Thép GaiLá Chắn Quân ĐoànHồng NgọcMắt Kiểm Soát
19:22 Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích NghiGiáp LướiMắt Kiểm Soát
21:59 Hồng NgọcHồng Ngọc
4 ngày trước
Rascal

Rascal

DRX - KR

Renekton
VS.

5/7/0

Tốc Biến
Thiêu Đốt
Chùy Hấp Huyết
Kiếm Doran
Rìu Đen
Giày Thép Gai
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Kiên Cường
Kiên Cường
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:04 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
04:36 Hồng NgọcKiếm DàiBình Máu
06:17 Kiếm DàiGiày
07:14 Búa Chiến Caulfield
10:24 Cuốc Chim
14:28 Chùy Hấp HuyếtBúa Chiến CaulfieldHỏa Ngọc
16:29 Rìu ĐenMắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
18:27 Giày Thép Gai
4 ngày trước
Doss

Doss

- EUW

Poppy
VS.

10/0/5

Tốc Biến
Thiêu Đốt
Lưỡi Hái Sương Đen
Hỏa Ngọc
Chùy Hấp Huyết
Giày Thép Gai
Búa Chiến Caulfield
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Tàn Phá Hủy Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:18 Liềm MaBình MáuBình MáuMắt Xanh
04:27 Giày Thép GaiMắt Kiểm SoátThuốc Tái Sử Dụng
07:10 Dây Thép GaiHồng NgọcMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
09:53 Búa Chiến Caulfield
12:12 Chùy Hấp HuyếtHỏa NgọcMắt Kiểm Soát
14:55 Búa Chiến Caulfield
5 ngày trước
Serenity

Serenity

- KR

Mordekaiser
VS.

10/2/4

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Kiếm Răng Cưa
Rìu Mãng Xà
Áo Choàng Bạc
Nguyệt Đao
Đai Thanh Thoát
Giày
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Tàn Phá Hủy Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Giáp Cốt
Giáp Cốt
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:21 Thuốc Tái Sử DụngKiếm Dài
03:54 Mắt Kiểm SoátKiếm Dài
06:36 Cuốc Chim
08:14 Rìu TiamatBúa Chiến Caulfield
10:24 Thấu Kính Viễn ThịHuyết Trượng
12:18 Rìu Mãng Xà
14:36 Dao Hung TànÁo VảiKiếm DàiMắt Kiểm Soát
16:14 Kiếm Răng Cưa
18:31 Nguyệt Đao
21:36 Áo Choàng BạcĐai Thanh ThoátGiày

Best Picks vs Kled

Worst Picks vs Kled

Best Lane Counters vs Kled

Anh em có muốn biết Nami mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách khắc chế Kled mùa 13 Cách lên đồ Kled>

Bảng Ngọc bổ trợ Kled

Vị trí của Kled

  • Đường trên
  • Đường giữa

Phép bổ trợ Kled

Tốc biến + Thiêu đốt hoặc Dịch chuyển

Cách lên đồ Kled

Cách lên đồ Kled

Bảng kỹ năng Kled

Thứ tự nâng kỹ năng Kled

Thứ tự nâng kỹ năng Kled

Chi tiết kỹ năng Kled

Skaarl Thằn Lằn Hèn NhátSkaarl Thằn Lằn Hèn Nhát

Con thú cưỡi tin cẩn của Kled, Skaarl, sẽ chịu sát thương thay hắn. Khi thanh máu Skaarl cạn kiệt, Kled sẽ xuống đi bộ.

Trong lúc đi bộ, kỹ năng của Kled thay đổi và hắn gây ít sát thương lên tướng hơn. Kled có thể hồi lại can đảm cho Skaarl bằng cách chiến đấu chống kẻ thù. Khi có đủ can đảm, Kled có lại Skaarl với một phần lượng máu gốc.

Dây Thừng Bẫy GấuDây Thừng Bẫy Gấu

Khoảng cách: 800

Kled ném ra một bẫy gấu gây sát thương và bám lấy tướng địch. Nếu bị trói đủ lâu, nạn nhân sẽ chịu thêm sát thương vật lý và bị kéo lại gần hắn.

Khi xuống thằn lằn, kỹ năng này được thay thế bằng Súng Lục Bỏ Túi, một phát súng tầm xa đẩy lùi Kled và hồi lại can đảm.

Kled ném bẫy gấu gây 60/110/160/210/260 (+) sát thương vật lý và bám vào tướng địch hoặc quái to đầu tiên trúng phải, cho tầm nhìn chuẩn. Gây 150% sát thương lên lính nó bay qua.

Nếu Kled đứng gần mục tiêu bị bám bẫy trong 1.75 giây, hắn gây 60/110/160/210/260 (+) sát thương vật lý, lôi kẻ địch về phía hắn và làm chậm kẻ địch đi 40/45/50/55/60% trong 1.5 giây.

Đi đất: Biến thành Súng Lục Bỏ Túi, một kỹ năng tầm xa phục hồi lại can đảm.

Khuynh Hướng Bạo LựcKhuynh Hướng Bạo Lực

Kled được tăng mạnh tốc độ đánh trong bốn đòn tấn công. Đòn thứ tư gây thêm sát thương.

Nội tại: Khi Kled đánh thường, hắn nổi điên, được tăng 150% tốc độ đánh trong bốn đòn đánh hoặc 4 giây. Khuynh Hướng Bạo Lực sau đó sẽ cần thời gian hồi.

Đòn đánh thứ tư gây thêm sát thương vật lý bằng 20/30/40/50/60 cộng thêm 4.5/5/5.5/6/6.5% (+%) máu tối đa của mục tiêu (tối đa 200 lên quái).

Cưỡi Ngựa Đấu ThươngCưỡi Ngựa Đấu Thương

Khoảng cách: 550

Kled lướt tới, gây sát thương vật lý và được tăng tốc trong thoáng chốc. Kled có thể tái kích hoạt kỹ năng để lao trở lại mục tiêu đầu, gây sát thương lần nữa.

Kled lướt tới, gây 35/60/85/110/135 (+) sát thương vật lý lên kẻ địch trên đường. Không thể lướt qua tường.

Nếu Cưỡi Ngựa Đấu Thương trúng tướng hoặc quái to, Kled nhận được 50% Tốc độ Di chuyển trong 1 giây Tầm Nhìn Chuẩn trên mục tiêu. Hắn có thể tung chiêu lần nữa trong vòng 3 giây để lướt qua cùng mục tiêu đó, gây cùng lượng sát thương.

Xung Phooong!!!Xung Phooong!!!

Khoảng cách: 3500/4000/4500

Kled và Skaarl xông tới một vị trí, để lại phía sau con đường tăng tốc đồng thời có được lớp lá chắn. Skaarl đâm sầm vào tướng địch đầu tiên gặp phải.

Kled phi nước đại về phía địa điểm chỉ định, để lại phía sau một con đường tăng tốc cho đồng minh. Khi đang xung phong, Kled có được một lá chắn tăng dần, tối đa 200/300/400 (+) và tồn tại 2 giây sau khi hắn dừng lại.

Skaarl đâm vào tướng địch đầu tiên nó thấy, gây tới % (+%) máu tối đa của mục tiêu thành sát thương vật lý, dựa theo khoảng cách đi được.

Cách chơi Kled

Điểm mạnh & yếu Kled

Khắc chế Kled

Đối thủ đường trên

Đối thủ đường giữa

Post by Son Acton

Bình luận


Tướng mới anh em

Milio
Milio
Nilah
Nilah
K'Sante
K'Sante