Bảng Ngọc Rek'Sai mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Rek'Sai mùa 13: Cách lên đồ và bảng ngọc Reksai đi Rừng in Meta. Cách chơi, bộ combo Rek'Sai bạn phải biết và list tướng khắc chế Rek'Sai tại Kicdo.

Guide Rek'Sai mùa 13

Rek'Sai

Update 13.1

Đấu sĩ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng S-
Tỷ lệ thắng 52.75%
Tỷ lệ chọn 3.5%
Tỷ lệ Ban 7.6%

Bảng ngọc Rek'Sai Jungle với Win 51.67% và Pick 54.59%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Nhát Chém Ân Huệ


Cảm hứng

Bước chân màu nhiệm        

Thấu Thị Vũ Trụ        

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Móng Vuốt Ám Muội        

Áo Choàng Bóng Tối        

Vũ Điệu Tử Thần        

Bảng ngọc Rek'Sai aram với Win 50.42% và Pick 58.58%

Áp đảo

Mưa Kiếm        

Phát bắn đơn giản

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu        


Chuẩn xác

Đắc thắng        

Nhát Chém Ân Huệ

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Móng Vuốt Ám Muội        

Súng Hải Tặc        

Vũ Điệu Tử Thần        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Móng Vuốt Ám Muội        

Áo Choàng Bóng Tối        

Giày Thép Gai        

Giáp Thiên Thần        

Vũ Điệu Tử Thần        

Kiếm Ác Xà        

Lên đồ Rek'sai Aram

Nguyệt Đao        

Giày Thủy Ngân        

Súng Hải Tặc        

Vũ Điệu Tử Thần        

Chuỳ Gai Malmortius        

Rìu Mãng Xà        

Số liệu thống kê 200 trận gần đây nhất từ các đại cao thủ

Tỷ lệ thắng
56%
200 trận
Làn đường
91%
6%
Rek Sai Ngọc
The Keystone Electrocute
The Rune Tree Inspiration
53%
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Inspiration
29%
Thần thoại
Prowler s Claw
100%
Tỷ lệ chọn trang bị
Edge of Night
83%
Death s Dance
14%
Guardian Angel
13%
Sterak s Gage
12%
The Collector
8%
Serpent s Fang
7%
Tỷ lệ chọn giầy
Mercury s Treads
40%
Plated Steelcaps
30%
Ionian Boots of Lucidity
1%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Smite
91%
Summoner Spell Ignite
9%
Một giờ trước
Meteos XXD

Meteos XXD

OpTic Gaming - NA

Lee Sin
VS.

16/3/5

Trừng Phạt
Tốc Biến
Áo Choàng Bóng Tối
Móng Vuốt Ám Muội
Giày Thép Gai
Rìu Đen
Vũ Điệu Tử Thần
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:07 Linh Hồn Mộc LongBình MáuMắt Xanh
04:33 Dao Hung TànMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
10:51 Móng Vuốt Ám MuộiKiếm DàiMắt Kiểm Soát
11:48 Dao Hung Tàn
13:31 Giày Thép GaiKiếm DàiMắt Kiểm Soát
16:48 Áo Choàng Bóng TốiKiếm DàiKiếm DàiMắt Kiểm Soát
19:19 Búa Chiến CaulfieldGiáp Lưới
22:35 Cuốc Chim
24:40 Vũ Điệu Tử ThầnHồng NgọcMắt Kiểm Soát
27:43 Hỏa NgọcBúa Chiến Caulfield
30:05 Rìu ĐenMắt Kiểm Soát
3 giờ trước
Meteos XXD

Meteos XXD

OpTic Gaming - NA

Diana
VS.

6/0/3

Trừng Phạt
Tốc Biến
Linh Hồn Mộc Long
Móng Vuốt Ám Muội
Dao Hung Tàn
Giày Thép Gai
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:08 Linh Hồn Mộc LongBình MáuMắt Xanh
05:10 Dao Hung TànKiếm DàiMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
12:31 Móng Vuốt Ám MuộiDao Hung TànGiày Thép GaiMắt Kiểm Soát
5 giờ trước
Meteos XXD

Meteos XXD

OpTic Gaming - NA

Ngộ Không
VS.

10/4/14

Trừng Phạt
Tốc Biến
Giáp Thiên Thần
Móng Vuốt Ám Muội
Giày Thép Gai
Búa Chiến Caulfield
Áo Choàng Bóng Tối
Cuốc Chim
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:14 Linh Hồn Mộc LongBình MáuMắt Xanh
04:54 Dao Hung TànMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
09:00 Móng Vuốt Ám MuộiKiếm DàiMắt Kiểm Soát
12:28 Giày Thép GaiDao Hung TànMắt Kiểm Soát
17:19 Áo Choàng Bóng TốiGiáp LụaMắt Kiểm Soát
19:24 Đồng Hồ Ngưng ĐọngMắt Kiểm Soát
21:04 Giáp Lưới
23:32 Giáp Thiên Thần
24:09 Kiếm DàiKiếm Dài
25:59 Búa Chiến CaulfieldCuốc Chim
15 giờ trước
Selfmade

Selfmade

Team Vitality - EUW

Graves
VS.

7/5/7

Tốc Biến
Trừng Phạt
Áo Choàng Bóng Tối
Móng Vuốt Ám Muội
Giày Thép Gai
Hồng Ngọc
Kiếm Dài
Cuốc Chim
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:17 Bình MáuMắt XanhLinh Hồn Hỏa Khuyển
03:29 Kiếm DàiMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
05:40 Dao Hung TànMắt Kiểm Soát
07:25 Kiếm DàiGiày
09:59 Móng Vuốt Ám Muội
11:24 Hồng Ngọc
14:28 Dao Hung TànMắt Kiểm Soát
17:30 Giày Thép Gai
19:53 Kiếm Dài
21:41 Áo Choàng Bóng TốiHồng NgọcKiếm Dài
24:04 Cuốc Chim
2 ngày trước
113

113

Karmine Corp - EUW

Lee Sin
VS.

5/5/7

Tốc Biến
Trừng Phạt
Dao Hung Tàn
Móng Vuốt Ám Muội
Giày Thép Gai
Áo Choàng Bóng Tối
Kiếm Dài
Kiếm Dài
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:08 Linh Hồn Hỏa KhuyểnBình Máu
04:46 Kiếm DàiKiếm DàiDao Hung TànMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
06:29 Kiếm Dài
10:15 Móng Vuốt Ám MuộiMắt Kiểm Soát
12:22 Giày Thép GaiDao Hung TànMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
14:54 Hồng NgọcKiếm Dài
18:11 Áo Choàng Bóng Tối
19:28 Mắt Kiểm Soát
20:29 Kiếm Dài
22:43 Dao Hung TànMắt Kiểm Soát
24:14 Kiếm DàiKiếm Dài

Tướng khắc chế

Tướng yếu hơn

Đồng đội tốt

Anh em có muốn biết Riven mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Rek'sai>

Bảng Ngọc tái tổ hợp Reksai

Bảng ngọc của Rek'sai gồm có nhánh chính và nhánh phụ. Nhánh chính gồm các ngọc: Thu Thập Hắc Ám, Tác Động Bất Chợt, Thu Thập Chiến Tích và Thợ Săn Tối Thượng. Nhánh phụ là nhánh ngọc Chuẩn Xác với sự hiện diện của hai ngọc: Đắc Thắng và Nhát Chém Chuẩn Xác.

Trong đó, bạn cần quan tâm đến nhánh chính nhiều hơn, bởi vì nó được sử dụng nhiều và mang về nhiều lợi ích hơn. Cụ thể như sau:

 • Thu Thập Hắc Ám: có khả năng gây sát thương lên một tướng thấp máu (tướng còn khoảng dưới 50% máu)
 • Tác Động Bất Chợt: gây thêm sát thương và tăng chỉ số áp lực, xuyên kháng phép sau khi thoát tàng hình hoặc dùng lướt, nhảy, bay,…
 • Thợ Săn Tối Thượng: Giảm thời gian hồi chiêu của chiêu cuối sau mỗi điểm hạ gục
 • Thu Thập Chiến Tích: có khả năng kiếm được sát thương vĩnh viễn từ việc hạ gục hoặc phá mắt của đối thủ.

Siêu xạ thủ với tầm bắn cực xa kết hợp với cuồng cung và được bảo kê tốt sẽ bắn nát đội hình địch. Chính là Varus với "Sợi xích tội lỗi" mở combat bắt chặt tất cả địch đang đứng gần nhau và nã tên hãy cùng xem cách lên đồ Varus Varus nhé.

Cách lên đồ Reksai

Trang phục hoàn chỉnh cho Rek'sai để có năng lượng tốt nhất trong cuộc chiến đó là gồm các trang bị sau:

 • Gương Truy Tung – Chiến Binh: gây sát thương chuẩn và làm giảm tốc độ của đối thủ 20% trong 2s đầu tiên
 • Rùi Đen: Gây sát thương vật lý lên tướng địch. Tướng địch này sẽ phải chịu trạng thái phân tách, đồng thời bị giảm 4% trong 6s.
 • Móng Vuốt Sterak: Trong trường hợp bạn nhận về từ 400 đến 1800 sát thương trong vòng 5s, sẽ có hiệu ứng Cơn Thịnh Nộ của Sterak trong 8s
 • Giày Thủy Ngân: thêm 30 kháng hiệu ứng
 • Giáp Liệt Sĩ: trong trường hợp bạn đang di chuyển và nhận về các điểm cộng dồn xung lực, tốc độ di chuyển sẽ tăng lên 60 trong khi đã đạt 100 điểm cộng dồn.
 • Giáp Thiên Thần: Hồi phục lại Tướng đồng minh đã hi sinh. Tướng này còn được hồi thêm 50% máu và 30% năng lượng tối đa sau 4s bất động.

Cách chơi Reksai

Cách chơi của tướng này đó là luôn nhớ sử dụng Độn Thổ khi đi rừng. Với cách này, bạn sẽ dễ dàng phát hiện được các bước di chuyển của kẻ địch. Đồng thời cũng giúp cho bạn có thể sử dụng Nội tại khi ăn quái rừng và hất tung được chúng.

Trong trường hợp thanh nộ đã tích đủ, hãy sử dụng Ngồm Ngoàm Ngấu Nghiến để có sát thương chuẩn. Cố gắng đào nhiều hầm trong rừng của bạn để có thể dễ dàng hơn khi di chuyển qua lại giữa các bãi quái và truy đuổi (hoặc trốn chạy) kẻ thù sớm hơn. Nếu muốn tạo bất ngờ cho đối phương, bạn có thể kết hơn giữa Tốc Biến và Độn Thổ. Cuối giảm, hãy sử dụng combo để đối phương lên bảng ngay bằng cách canh góc và chọn thời điểm hợp lý.

Vòng rừng Rek'sai

Vòng rừng Rek'sai đội xanh

Vòng rừng Rek'sai đội xanh

Vòng rừng Rek'sai đội đỏ

Vòng rừng Rek'sai đội đỏ

Vị trí của Reksai

Phép bổ trợ Reksai

Các phép bổ trợ của Rek'sai gồm có: Tốc Biến, Trừng Phạt, Thiêu Đốt và Dịch Chuyển. Trong đó, Tốc Biến và Trừng Phạt là hai phép bổ trợ mặc định. Trong trường hợp nếu bạn đi Top, hãy chọn Thiêu Đốt hoặc Dịch Chuyển để có kết quả tốt nhất.

Điểm mạnh & yếu Reksai

Điểm mạnh của abc đó là có khả năng gank tốt, kiểm soát bản đồ tốt. Mức sát thương cao và khả năng solo tay đôi khá mạnh. Tướng này cũng hồi phục rất tốt khi ăn quái.

Đi kèm với đó là hai điểm yếu: tầm nhìn kém khi độn thổ và sức mạnh phục thuộc vào trang bị.

Bảng kỹ năng Reksai

 • Nữ Hoàng Phẫn Nộ: đây là kỹ năng gây sát thương chính và tạo tiền đề để thanh nộ nâng tối đa
 • Độn Thổ: kỹ năng này giúp cho tướng có khả năng áp sát mục tiêu. Vượt địa hình tốt và farm rừng nhanh hơn. Tuy nhiên, chỉ nên nâng kỹ năng này cuối cùng.
 • Ngồm Ngoàm Ngấu Nghiến: kỹ năng sát thương chuẩn trong trường hợp đã đầy thanh nộ. Nên nâng tối đa ở vị trí thứ 2.

Khắc chế Reksai

Các tướng khắc chế được Rek'sai hiện nay là: Kindred, Jax, Kha’Zix, Nidalee,… trong đó, Kindred có khả năng thả diều cực tốt, bắn rát và là địch thủ trực tiếp của Rek’Sai. Trong trường hợp đối mặt với tướng này, bạn nên sửu dụng Độn Thổ hoặc Tốc Biến.

Tiếp đó là Jax với khả năng phản công né đoàn và đôi tay mạnh. Với những khả năng này, nếu bạn thiếu kỹ năng hoặc cẩn thận, sẽ bị Jax tiễn lên bảng cực sớm.

Tiếp theo là Kha’Zix, với sức mạnh 50 – 50 mang đến nhiều khó chịu cho Rek’sai trong suất trận đấu. Tuy nhiên, xét chung và lâu dài thì Rek’Sai vẫn có đôi chút nhỉnh hơn, vì thế bạn không nên quá lo lắng khi gặp tướng này.

Với những thông tin đã cung cấp trên đây, chúc bạn có được những giờ phút giải trí hấp dẫn, lôi cuốn nhất. Nếu cần được đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, chuyên nghiệp hỗ trợ tư vấn thêm bất kỳ thông tin nào khác, hãy để lại bình luận phía bên dưới bạn nhé!

Đối thủ trong Rừng

Bình luận


Tướng mới anh em

Nilah
Nilah
Renata Glasc
Renata
K'Sante
K'Sante