Bảng Ngọc Rek'Sai mùa 14, Cách Lên Đồ Rek'Sai build mạnh nhất

Author: Son Acton

Rek'Sai mùa 14: Cách lên đồ và bảng ngọc Reksai đi Rừng in Meta. Cách chơi, bộ combo Rek'Sai bạn phải biết và list tướng khắc chế Rek'Sai tại Kicdo.

Guide Rek'Sai mùa 14

Rek'Sai

Patch 14.7

Đấu sĩ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng S-
Tỷ lệ thắng 52.75%
Tỷ lệ chọn 3.5%
Tỷ lệ Ban 7.6%
Cách lên đồ Rek'sai
Cách lên đồ Rek'Sai và bảng ngọc

Bảng ngọc Rek'Sai Jungle với Win 50.82% và Pick 80.26%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Nhát Chém Ân Huệ


Cảm hứng

Bước chân màu nhiệm        

Thấu Thị Vũ Trụ        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Chùy Phản Kích        

Rìu Đen        

Bảng ngọc Rek'Sai aram với Win 53.35% và Pick 35.83%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Nhát Chém Ân Huệ


Áp đảo

Vị Máu        

Thợ Săn Kho Báu        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Giáo Thiên Ly        

Rìu Đại Mãng Xà        

Móng Vuốt Sterak        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Móng Vuốt Ám Muội        

Áo Choàng Bóng Tối        

Giày Thép Gai        

Rìu Đen        

Vũ Điệu Tử Thần        

Chuỳ Gai Malmortius        

Lên đồ Rek'sai Aram

Nguyệt Đao        

Giày Thủy Ngân        

Súng Hải Tặc        

Vũ Điệu Tử Thần        

Chuỳ Gai Malmortius        

Rìu Mãng Xà        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
54%
147 matches
Đường
93%
7%
Ngọc
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Inspiration
65%
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Domination
26%
Boots
Plated Steelcaps
51%
Mercury s Treads
25%
Ionian Boots of Lucidity
7%
Tỷ lệ chọn trang bị
Black Cleaver
41%
Stridebreaker
36%
Titanic Hydra
28%
Prowler s Claw
26%
Edge of Night
24%
Youmuu s Ghostblade
22%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
99%
Summoner Spell Smite
93%
Summoner Spell Teleport
5%
Skill Order
Rek Sai s Q: Queen s Wrath / Prey Seeker
Q
Rek Sai s E: Furious Bite / Tunnel
E
Rek Sai s W: Burrow / Un-burrow
W
9 giờ trước
Typhoon

Typhoon

NASR ESPORTS - EUW

Brand
VS.

5/3/10

Tốc Biến
Trừng Phạt
Đồng Hồ Vụn Vỡ
Chùy Phản Kích
Giày Thép Gai
Móng Vuốt Sterak
Hồng Ngọc
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:18 Linh Hồn Hỏa KhuyểnMắt XanhBình Máu
01:04 Máy Quét Oracle
03:17 Cuốc Chim
06:52 Dây Thép GaiRìu Nhanh NhẹnHồng Ngọc
10:34 Chùy Phản KíchHồng Ngọc
12:21 Giày Thép GaiMắt Kiểm Soát
18:07 Búa GỗCuốc ChimHồng Ngọc
19:20 Móng Vuốt SterakHồng Ngọc
22:28 Đồng Hồ Ngưng Đọng
10 giờ trước
Typhoon

Typhoon

NASR ESPORTS - EUW

Shaco
VS.

18/3/18

Tốc Biến
Trừng Phạt
Giáp Thiên Thần
Chùy Phản Kích
Giày Thủy Ngân
Rìu Đen
Giáp Thiên Nhiên
Móng Vuốt Sterak
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:13 Linh Hồn Hỏa KhuyểnMắt XanhBình Máu
00:53 Máy Quét Oracle
05:38 Dây Thép GaiKiếm DàiKiếm Dài
09:57 Chùy Phản KíchMắt Kiểm Soát
11:17 Giày Thủy Ngân
15:24 Búa GỗCuốc ChimHồng Ngọc
17:20 Móng Vuốt SterakBúa Chiến Caulfield
20:22 Hỏa Ngọc
21:39 Rìu ĐenHồng NgọcMắt Kiểm Soát
22:59 Đồng Hồ Ngưng Đọng
27:59 Giáp Thiên Thần
31:56 Giáp Thiên Nhiên
34:03 Dược Phẩm Phẫn Nộ
3 ngày trước
Typhoon

Typhoon

NASR ESPORTS - EUW

Ekko
VS.

11/0/12

Tốc Biến
Trừng Phạt
Giày Thủy Ngân
Chùy Phản Kích
Rìu Đen
Móng Vuốt Sterak
Kiếm B.F.
Mắt Kiểm Soát
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:09 Linh Hồn Hỏa KhuyểnMắt XanhBình Máu
00:42 Máy Quét Oracle
04:39 Dây Thép GaiKiếm Dài
10:09 Chùy Phản KíchKiếm Dài
12:59 Giày Thủy NgânBúa Chiến CaulfieldHồng NgọcMắt Kiểm Soát
15:18 Hỏa Ngọc
17:59 Rìu ĐenBúa Gỗ
21:04 Móng Vuốt Sterak
23:03 Kiếm B.F.Mắt Kiểm Soát
3 ngày trước
Typhoon

Typhoon

NASR ESPORTS - EUW

Maokai
VS.

10/2/12

Tốc Biến
Trừng Phạt
Mắt Kiểm Soát
Chùy Phản Kích
Móng Vuốt Sterak
Kiếm Dài
Rìu Đen
Giày Xịn
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:09 Linh Hồn Hỏa KhuyểnMắt XanhBình Máu
00:40 Máy Quét Oracle
05:05 Rìu Nhanh NhẹnDây Thép Gai
06:41 Hỏa Ngọc
09:32 Chùy Phản KíchBúa Chiến Caulfield
14:36 Rìu ĐenKiếm Dài
17:52 Búa GỗHồng Ngọc
19:08 Cuốc Chim
21:02 Móng Vuốt SterakKiếm DàiMắt Kiểm Soát
3 ngày trước
113

113

Astralis - EUW

Lee Sin
VS.

2/7/7

Tốc Biến
Trừng Phạt
Rìu Đen
Chùy Phản Kích
Giày Thủy Ngân
Kiếm Doran
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:15 Linh Hồn Phong HồBình MáuMắt Xanh
02:57 Kiếm DoranMắt Kiểm Soát
06:20 Dây Thép GaiMáy Quét Oracle
08:14 Kiếm DàiKiếm Dài
12:30 Rìu Nhanh NhẹnHỏa Ngọc
13:27 Chùy Phản Kích
17:06 Giày Thủy NgânHồng NgọcMắt Kiểm Soát
19:29 Hỏa Ngọc
23:44 Búa Chiến CaulfieldKiếm Dài
26:25 Rìu Đen

Anh em có muốn biết Riven mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Bảng Ngọc tái tổ hợp Reksai

Bảng ngọc của Rek'sai gồm có nhánh chính và nhánh phụ. Nhánh chính gồm các ngọc: Thu Thập Hắc Ám, Tác Động Bất Chợt, Thu Thập Chiến Tích và Thợ Săn Tối Thượng. Nhánh phụ là nhánh ngọc Chuẩn Xác với sự hiện diện của hai ngọc: Đắc Thắng và Nhát Chém Chuẩn Xác.

Trong đó, bạn cần quan tâm đến nhánh chính nhiều hơn, bởi vì nó được sử dụng nhiều và mang về nhiều lợi ích hơn. Cụ thể như sau:

 • Thu Thập Hắc Ám: có khả năng gây sát thương lên một tướng thấp máu (tướng còn khoảng dưới 50% máu)
 • Tác Động Bất Chợt: gây thêm sát thương và tăng chỉ số áp lực, xuyên kháng phép sau khi thoát tàng hình hoặc dùng lướt, nhảy, bay,…
 • Thợ Săn Tối Thượng: Giảm thời gian hồi chiêu của chiêu cuối sau mỗi điểm hạ gục
 • Thu Thập Chiến Tích: có khả năng kiếm được sát thương vĩnh viễn từ việc hạ gục hoặc phá mắt của đối thủ.

Siêu xạ thủ với tầm bắn cực xa kết hợp với cuồng cung và được bảo kê tốt sẽ bắn nát đội hình địch. Chính là Varus với "Sợi xích tội lỗi" mở combat bắt chặt tất cả địch đang đứng gần nhau và nã tên hãy cùng xem cách lên đồ Varus Varus nhé.

Cách lên đồ Reksai

Trang phục hoàn chỉnh cho Rek'sai để có năng lượng tốt nhất trong cuộc chiến đó là gồm các trang bị sau:

 • Gương Truy Tung – Chiến Binh: gây sát thương chuẩn và làm giảm tốc độ của đối thủ 20% trong 2s đầu tiên
 • Rùi Đen: Gây sát thương vật lý lên tướng địch. Tướng địch này sẽ phải chịu trạng thái phân tách, đồng thời bị giảm 4% trong 6s.
 • Móng Vuốt Sterak: Trong trường hợp bạn nhận về từ 400 đến 1800 sát thương trong vòng 5s, sẽ có hiệu ứng Cơn Thịnh Nộ của Sterak trong 8s
 • Giày Thủy Ngân: thêm 30 kháng hiệu ứng
 • Giáp Liệt Sĩ: trong trường hợp bạn đang di chuyển và nhận về các điểm cộng dồn xung lực, tốc độ di chuyển sẽ tăng lên 60 trong khi đã đạt 100 điểm cộng dồn.
 • Giáp Thiên Thần: Hồi phục lại Tướng đồng minh đã hi sinh. Tướng này còn được hồi thêm 50% máu và 30% năng lượng tối đa sau 4s bất động.

Cách chơi Reksai

Cách chơi của tướng này đó là luôn nhớ sử dụng Độn Thổ khi đi rừng. Với cách này, bạn sẽ dễ dàng phát hiện được các bước di chuyển của kẻ địch. Đồng thời cũng giúp cho bạn có thể sử dụng Nội tại khi ăn quái rừng và hất tung được chúng.

Trong trường hợp thanh nộ đã tích đủ, hãy sử dụng Ngồm Ngoàm Ngấu Nghiến để có sát thương chuẩn. Cố gắng đào nhiều hầm trong rừng của bạn để có thể dễ dàng hơn khi di chuyển qua lại giữa các bãi quái và truy đuổi (hoặc trốn chạy) kẻ thù sớm hơn. Nếu muốn tạo bất ngờ cho đối phương, bạn có thể kết hơn giữa Tốc Biến và Độn Thổ. Cuối giảm, hãy sử dụng combo để đối phương lên bảng ngay bằng cách canh góc và chọn thời điểm hợp lý.

Vòng rừng Rek'sai

Vòng rừng Rek'sai đội xanh

Vòng rừng Rek'sai đội xanh

Vòng rừng Rek'sai đội đỏ

Vòng rừng Rek'sai đội đỏ

Vị trí của Reksai

Phép bổ trợ Reksai

Các phép bổ trợ của Rek'sai gồm có: Tốc Biến, Trừng Phạt, Thiêu Đốt và Dịch Chuyển. Trong đó, Tốc Biến và Trừng Phạt là hai phép bổ trợ mặc định. Trong trường hợp nếu bạn đi Top, hãy chọn Thiêu Đốt hoặc Dịch Chuyển để có kết quả tốt nhất.

Điểm mạnh & yếu Reksai

Điểm mạnh của abc đó là có khả năng gank tốt, kiểm soát bản đồ tốt. Mức sát thương cao và khả năng solo tay đôi khá mạnh. Tướng này cũng hồi phục rất tốt khi ăn quái.

Đi kèm với đó là hai điểm yếu: tầm nhìn kém khi độn thổ và sức mạnh phục thuộc vào trang bị.

Bảng kỹ năng Reksai

 • Nữ Hoàng Phẫn Nộ: đây là kỹ năng gây sát thương chính và tạo tiền đề để thanh nộ nâng tối đa
 • Độn Thổ: kỹ năng này giúp cho tướng có khả năng áp sát mục tiêu. Vượt địa hình tốt và farm rừng nhanh hơn. Tuy nhiên, chỉ nên nâng kỹ năng này cuối cùng.
 • Ngồm Ngoàm Ngấu Nghiến: kỹ năng sát thương chuẩn trong trường hợp đã đầy thanh nộ. Nên nâng tối đa ở vị trí thứ 2.

Khắc chế Reksai

Các tướng khắc chế được Rek'sai hiện nay là: Kindred, Jax, Kha’Zix, Nidalee,… trong đó, Kindred có khả năng thả diều cực tốt, bắn rát và là địch thủ trực tiếp của Rek’Sai. Trong trường hợp đối mặt với tướng này, bạn nên sửu dụng Độn Thổ hoặc Tốc Biến.

Tiếp đó là Jax với khả năng phản công né đoàn và đôi tay mạnh. Với những khả năng này, nếu bạn thiếu kỹ năng hoặc cẩn thận, sẽ bị Jax tiễn lên bảng cực sớm.

Tiếp theo là Kha’Zix, với sức mạnh 50 – 50 mang đến nhiều khó chịu cho Rek’sai trong suất trận đấu. Tuy nhiên, xét chung và lâu dài thì Rek’Sai vẫn có đôi chút nhỉnh hơn, vì thế bạn không nên quá lo lắng khi gặp tướng này.

Với những thông tin đã cung cấp trên đây, chúc bạn có được những giờ phút giải trí hấp dẫn, lôi cuốn nhất. Nếu cần được đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, chuyên nghiệp hỗ trợ tư vấn thêm bất kỳ thông tin nào khác, hãy để lại bình luận phía bên dưới bạn nhé!

Khắc chế Reksai>

Đối thủ trong Rừng

Bình luận