Bảng Ngọc Varus mùa 13, Cách Lên Đồ Varus mạnh nhất

Varus mùa 13: Cách lên đồ và bảng ngọc Varus cấu rỉa, tốc đánh. Cách chơi Varus hiệu quả và tướng khắc chế Varus để lên kèo tại Kicdo.

Guide Varus mùa 13

Varus

Update 13.1

Xạ thủ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng B-
Tỷ lệ thắng 49.41%
Tỷ lệ chọn 3.2%
Tỷ lệ Ban 0.2%

Bảng ngọc Varus Bottom với Win 51.25% và Pick 51.21%

Pháp thuật

Thiên Thạch Bí Ẩn

Dải Băng Năng Lượng

Thăng Tiến Sức Mạnh        

Thiêu Rụi        


Cảm hứng

Bước chân màu nhiệm        

Giao Hàng Bánh Quy        

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Nỏ Tử Thủ        

Cuồng Đao Guinsoo        

Đao Tím        

Bảng ngọc Varus aram với Win 52.19% và Pick 51.12%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Vị Máu        

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Nhát Chém Ân Huệ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Nước Mắt Nữ Thần        

Dạ Kiếm Draktharr        

Thần Kiếm Muramana        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay kết hợp ngọc Mưa kiếm

Giày Cuồng Nộ        

Nỏ Tử Thủ        

Cuồng Đao Guinsoo        

Đao Tím        

Giáp Thiên Thần        

Thương Phục Hận Serylda        

Trang bị Varus AP

Nanh Nashor        

Giày Pháp Sư        

Quyền Trượng Ác Thần        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Trượng Hư Vô        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Lên đồ Varus Aram

Kiếm Manamune        

Giày Khai Sáng Ionia        

Dạ Kiếm Draktharr        

Súng Hải Tặc        

Áo Choàng Bóng Tối        

Thương Phục Hận Serylda        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
56%
200 trận
Làn đường
96%
4%
Varus Ngọc
The Keystone Arcane Comet
The Rune Tree Inspiration
53%
The Keystone Lethal Tempo
The Rune Tree Inspiration
22%
Thần thoại
Eclipse
34%
Immortal Shieldbow
25%
Tỷ lệ chọn trang bị
Youmuu s Ghostblade
67%
Manamune
51%
Serylda s Grudge
23%
Guinsoo s Rageblade
21%
Edge of Night
10%
Bloodthirster
7%
Tỷ lệ chọn giầy
Ionian Boots of Lucidity
39%
Boots of Swiftness
26%
Berserker s Greaves
21%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Heal
65%
Summoner Spell Cleanse
18%
Một giờ trước
Drop

Drop

- BR

Karthus
VS.

2/11/8

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Dạ Kiếm Draktharr
Rìu Mãng Xà
Mắt Kiểm Soát
Búa Chiến Caulfield
Thần Kiếm Muramana
Giày Khai Sáng Ionia
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Thiên Thạch Bí Ẩn
Thiên Thạch Bí Ẩn
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
Vị Máu
Vị Máu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:12 Kiếm DàiBình MáuBình MáuBình MáuMắt Xanh
04:04 Nước Mắt Nữ ThầnBình Máu
10:19 Rìu TiamatBúa Chiến CaulfieldGiàyMắt Kiểm Soát
11:16 Kiếm Dài
14:09 Rìu Mãng XàKiếm DàiBình MáuMắt Kiểm Soát
15:44 Kiếm Dài
18:47 Giày Khai Sáng IoniaDao Hung TànMắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
20:25 Kiếm Dài
22:19 Dạ Kiếm DraktharrMắt Kiểm Soát
23:33 Kiếm DàiKiếm Dài
27:12 Búa Chiến CaulfieldKiếm Dài
29:06 Kiếm ManamuneKiếm Dài
32:31 Búa Chiến CaulfieldMắt Kiểm Soát
2 giờ trước
Goku

Goku

- BR

Azir
VS.

7/5/1

Kiệt Sức
Tốc Biến
Nanh Nashor
Quyền Trượng Ác Thần
Trượng Hư Vô
Giày Pháp Sư
Kiếm Doran
Gậy Quá Khổ
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Mưa Kiếm
Mưa Kiếm
Vị Máu
Vị Máu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tối Thượng
Thợ Săn Tối Thượng
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:21 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
03:52 GiàyDao GămBình MáuBình Máu
06:02 Sách CũThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
08:33 Gậy Bùng Nổ
11:08 Cung Gỗ
12:55 Nanh NashorSách CũMắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
15:25 Trượng Ác MaGiày Pháp Sư
17:49 Gậy Bùng Nổ
20:44 Quyền Trượng Ác Thần
24:04 Sách CũMắt Kiểm Soát
27:11 Trượng Hư Vô
29:36 Gậy Quá Khổ
3 giờ trước
xMatty

xMatty

Team BDS - EUW

Tristana
VS.

19/3/4

Hồi Máu
Tốc Biến
Thần Kiếm Muramana
Kiếm Ma Youmuu
Móng Vuốt Ám Muội
Dao Hung Tàn
Giày
Cuốc Chim
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Thiên Thạch Bí Ẩn
Thiên Thạch Bí Ẩn
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Cuồng Phong Tích Tụ
Cuồng Phong Tích Tụ
Vị Máu
Vị Máu
Thợ Săn Tối Thượng
Thợ Săn Tối Thượng
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:10 Mắt XanhKiếm DàiBình MáuBình MáuBình MáuMắt Xanh
03:24 Nước Mắt Nữ ThầnKiếm DàiGiày
05:39 Dao Hung TànKiếm DàiMắt Kiểm Soát
08:35 Móng Vuốt Ám MuộiKiếm DàiMắt Kiểm Soát
11:13 Kiếm Manamune
12:43 Dao Hung TànBình MáuThấu Kính Viễn Thị
14:23 Kiếm Dài
18:12 Kiếm Ma YoumuuDao Hung TànCuốc Chim
3 giờ trước
xMatty

xMatty

Team BDS - EUW

Aphelios
VS.

10/8/7

Hồi Máu
Tốc Biến
Thần Kiếm Muramana
Thương Phục Hận Serylda
Móng Vuốt Ám Muội
Áo Choàng Bóng Tối
Dao Hung Tàn
Giày
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Thiên Thạch Bí Ẩn
Thiên Thạch Bí Ẩn
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Cuồng Phong Tích Tụ
Cuồng Phong Tích Tụ
Vị Máu
Vị Máu
Thợ Săn Tối Thượng
Thợ Săn Tối Thượng
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:05 Kiếm DàiBình MáuBình MáuBình MáuMắt Xanh
03:15 Nước Mắt Nữ Thần
06:27 Dao Hung TànKiếm DàiKiếm DàiBình Máu
08:56 GiàyBúa Chiến Caulfield
10:29 Kiếm Dài
12:56 Móng Vuốt Ám MuộiKiếm DàiMắt Kiểm Soát
14:40 Búa Chiến Caulfield
17:43 Kiếm ManamuneKiếm DàiMắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
19:21 Búa Chiến Caulfield
20:47 Kiếm Dài
22:10 Kiếm Dài
23:27 Cung Xanh
26:36 Thương Phục Hận SeryldaDao Hung TànMắt Kiểm Soát
32:07 Áo Choàng Bóng TốiDao Hung Tàn
4 giờ trước
DudsTheBoy

DudsTheBoy

KaBuM! Esports - BR

Ashe
VS.

5/3/4

Thanh Tẩy
Tốc Biến
Kiếm Manamune
Kiếm Ma Youmuu
Giày Khai Sáng Ionia
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Thiên Thạch Bí Ẩn
Thiên Thạch Bí Ẩn
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Tập Trung Tuyệt Đối
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:11 Kiếm DàiBình MáuBình MáuBình Máu
04:28 Nước Mắt Nữ ThầnDao Hung TànBình MáuBình Máu
08:25 Búa Chiến CaulfieldGiàyBình Máu
11:36 Kiếm Ma YoumuuGiày Khai Sáng IoniaKiếm DàiMắt Kiểm Soát
13:29 Kiếm Dài
16:12 Búa Chiến CaulfieldKiếm DàiThấu Kính Viễn Thị
16:46 Kiếm Manamune

Tướng khắc chế Varus Bot

Tướng yếu hơn

Tướng khắc chế Varus Mid

Anh em có muốn biết Rek'Sai mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách khắc chế Varus mùa 13 Cách lên đồ Varus>

Bảng Ngọc tái tổ hợp Varus

Bảng Ngọc tái tổ hợp Varus

Ngọc Varus CHUẨN XÁC, Ngọc nhịp độ chết người, ngọc đắc thắng, tốc độ đánh, nhát chém ân huệ.

Ngọc nhanh chính

Nhịp độ chết người: đây là viên ngọc siêu cấp dành cho Varus , với một sự thay đổi về bản cập nhật gần đây hoàn hảo. Khi Nhịp Độ Chết Người được vươn lên cực kỳ mạnh mẽ khi tham gia tăng mạnh tốc độ đánh.

Ngọc đắc thắng: Mang đến khả năng hồi phục nhanh khi tham gia hạ gục kẻ địch, cực kỳ có ích trong việc tham gia giao tranh.

Ngọc tốc độ đánh nhanh: Giúp đẩy mạnh được khả năng bắn tay của Varus

Tiếp là ngọc Nhát Chém Ân Huệ: Giúp bạn có thể hạ gục nhanh kẻ thù khi mà lượng máu của bạn chỉ còn 40 %, đồng thời có thể kích hoạt nhanh nội tại tăng tốc đánh từ kỹ năng sức mạnh báo thù nội tại.

Ngọc nhanh phụ

Ngọc 1: Giao hàng bánh quy: Đây là viên ngọc được sử dụng nhiều và phổ biến hiện nay, bởi nó có khả năng hồi máu nhanh cho xạ thủ.

Ngọc 2: Bước Chân Màu Nhiệm: Giúp tiết kiệm tiền và giúp lên trang sớm nhất, đồng thời có thể lấy được viên ngọc tốc độ đánh, viên sát thương và viên giáp.

Siêu hỗ trợ cho Varus không ai khác chính là Veigar "Bậc thầy tiểu quỷ". Với "Bẻ cong không gian" kết hợp "sợi xích tội lỗi" thì team địch chỉ có đứng im mà ăn hành. Cùng xem cách lên đồ Veigar veigarnhé.

Cách lên đồ Varus

Cách lên đồ Varus

Cách chơi Varus

Combo Varus:

Cách chơi Varus

Để cấu rỉa và gây tối đa sát thương có thể.  Chúng ta chơi theo hướng Ép đường đối thủ -> kiểm soát ăn các mục tiêu quan trọng -> giữ vị trí -> snowball trận đấu -> win lane -->win game.

Đầu game

Varus là mẫu xạ thủ có khả năng tay đôi đi đường khá ổn với lượng sát thương hỗn hợp. Việc này giúp cho khả năng cấu rỉa tầm xa rất hiệu quả với Mũi Tên Xuyên Phá(Q). Cùng với đó là Varus sát thương diện rộng và làm chậm với Mưa Tên(E), sát thương theo phần trăm máu với Tên Độc(W).

Hãy luôn chơi chủ động để đẩy đường đẩy lính lên cao, đồng thời tạo áp lực cho đối thủ, đồng thời nhớ cắm mắt bụi cỏ ven sông để kiểm soát tầm nhìn, tránh bị đi rừng đối phương đi gank.

Trong trường hợp nội tại Sức Mạnh Báo Thù - được tăng tốc độ đánh khi hỗ trợ hoặc tiêu diệt, nên bạn hãy chọn thời điểm ngay sau khi Varus vừa last hit lính xong, để trao đổi chiêu thức tay đôi với đối thủ - sẽ có lợi hơn.

Giữa trận

Lợi thế từ đầu game lúc này bạn hãy kêu gọi đồng đội tổ chức những pha đi gank bắt lẻ  giúp cho tỷ lệ ăn mạng là tăng cao.

Combo để Varus bắn lẻ giao tranh nhỏ:

Kích hoạt Tên Độc W-> Mũi Tên Xuyên Phá Q(cấu máu trước) -> Sợi Xích Tội Lỗi R(trói chân mục tiêu) -> Mưa Tên E(làm chậm) -> Mũi Tên Xuyên Phá Q(hạ gục) - tiếp tục kết hợp đánh thường sau mỗi kỹ năng và trong thời gian chờ hồi chiêu.

Cuối game

Thời điểm mà sức mạnh của Varus được phát huy tối đa, trong bộ full trang bị tốc đánh + nội tại và Tên Độc(W), có thể bắn hạ bất kỳ tướng nào dù có là tanker trâu tới mấy đi nữa.

Varus chỉ thực sự mạnh trong những tình huống cấu rỉa máu từ xa và oneshot mục tiêu yếu máu ít khả năng chống chịu chúng ta cần trang bị chuẩn mạnh nhất cho Varus Sát lực.

Trong trường hợp  đối phương có nhiều tướng pháp sư mạnh, hiệu ứng khống chế, hoặc Varus đi Mid vậy bạn  hãy lựa chọn: Giày thủy ngân và Chùy gai điều này mục đích để tăng sức chống chịu kháng phép tránh bị sốc damge an toàn hơn cho Varus .

Bạn cũng có thể sử dụng cách lên đồ  truyền thống với Thần kiếm Muramana mục đích cung cấp được nguồn mân dồi dào- varus thoải mái hơn trong các việc cấu rỉa của mình.

Vị trí của Varus

Đường dưới hoặc giữa

Phép bổ trợ Varus

Phép bổ trợ Varus

Phép bổ trợ Tốc biến + Hồi máu đây là những phép bổ trợ cần thiết trong giai đoạn đi đường của Varus cũng như những pha giao tranh. Điều này sẽ giúp Varus tăng khả năng sống sót cao hơn và gây được nhiều sát thương hơn với đối thủ

Khả năng hồi máu nhanh sẽ giúp khả năng hồi phục của mình cũng như lẫn đồng minh tăng lên Điều này sẽ giúp giai đoạn đi đường sẽ dễ dàng hơn, nhất là trong việc kiếm những chỉ số lính hoặc trao đổi chiêu thức Đặc biệt hơn nữa việc hồi máu tăng một lượng tốc độ di chuyển nhất định cũng giúp cho Varus có được khả năng chạy trốn trong những tình huống nguy hiểm, tránh ảnh hưởng tới tính mạng.

Phép bổ trợ tốc biến mặc định là một phép bổ trợ bắt buộc với bất kỳ xạ thủ nào nếu họ không muốn 'bốc hơi' trong vòng một nốt nhạc ở giai đoạn đi đường và giao tranh. 

Điểm mạnh & yếu Varus

Điểm mạnh

Varus có khả năng đi đường và tay đôi ổn định.

Varus có khả năng cân team cực khỏe , nhất là khi về cuối trận với nội tại Sức Mạnh Báo Thù, thì nếu Varus được bắn và có đồng đội bảo kê tốt hơn

Với các kỹ năng có tầm đánh khá xa với diện rộng, khả năng cấu rỉa máu và làm chậm tốt, giúp Varus sống dai hơn.

Tại chiêu cuối Sợi Xích Tội Lỗi - khống chế nhiều mục tiêu, thì Varus rất hiệu quả cho việc mở giao tranh cũng như bắt lẻ đối phương khiến đối phương bất ngờ

Chiêu Tên Độc, đây là một trong những chiêu  gây sát thương theo % máu điều này có thể bắn hạ những vị tướng trâu bò khá dễ dàng, không mấy lo ngại.

Varus với việc gây sát thương hỗn hợp cả SMCK và SMPT nên rất có lợi khi đi đường cũng như trong giao tranh chiến đấu, làm cho phương phải lên nhiều loại trang bị chống chịu.

Điểm yếu:

Varus không gây được nhiều sát thương chí mạng như các Xạ thủ thông thường chính vì vậy mà chúng  ít có khả năng gây đột biến ván đấu.

Varus cần  có thời gian và tích điểm cộng dồn để có thể phát huy tối đa sức mạnh của mình.

Hầu hết thì kỹ năng đều là định hướng đều đòi hỏi người chơi sử dụng 1 cách chuẩn xác và thông minh.

Lượng sát thương đầu ra phụ thuộc nhiều vào các giai đoạn phát bắn thường, đòn đánh tay.

Bảng kỹ năng Varus

Bảng kỹ năng Varus

Khắc chế Varus

Khắc chế Varus

Sivir ,Jhin ,Jinx ,Twitch ,Kog'Maw, Tristana

Đối thủ đường dưới

Post by Son Acton

Bình luận


Tips

Cấu rỉa E và Q trước khi all-in. Combat cấu rỉa liên tục với Q chọn các địa hình chật hẹp hoặc khi địch đứng gần nhau hãy R.

Tướng mới anh em

Milio
Milio
Nilah
Nilah
K'Sante
K'Sante