Bảng Ngọc Diana mùa 13, Cách Lên Đồ Diana mạnh nhất

Diana mùa 13: Hướng dẫn tăng bảng ngọc và cách lên đồ Diana với bộ trang bị mới. Video combo Diana và list tướng yếu hay mạnh hơn Vầng Trăng Ai Oán tại Kicdo.

Guide Diana mùa 13

Diana

Update 13.1

Đấu sĩ - Vị trí:

Sát thương: Phép thuật

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng B-
Tỷ lệ thắng 49.77%
Tỷ lệ chọn 9.4%
Tỷ lệ Ban 21.1%

Bảng ngọc Diana Jungle với Win 47.75% và Pick 93.28%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Nhát Chém Ân Huệ


Cảm hứng

Bước chân màu nhiệm        

Thấu Thị Vũ Trụ        

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Đai Tên Lửa Hextech        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Bảng ngọc Diana Middle với Win 20.00% và Pick 100%

Áp đảo

Sốc điện

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu        


Pháp thuật

Dải Băng Năng Lượng

Thiêu Rụi        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Bảng ngọc Diana aram với Win 51.28% và Pick 57.74%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tối Thượng        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Nhát Chém Ân Huệ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Lưỡi Hái Bóng Đêm        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Trang bị Diana Rừng có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Đai Tên Lửa Hextech        

Giày Pháp Sư        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Mũ Trụ Nguyền Rủa        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Lên đồ Diana Mid

Đai Tên Lửa Hextech        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Giày Pháp Sư        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

QUỶ THƯ MORELLO        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Các sự lựa chọn tình huống

Trượng Hư Vô        

Dây Chuyền Chữ Thập        

Mũ Trụ Nguyền Rủa        

Nanh Nashor        

5 giờ trước
Stixxay

Stixxay

Golden Guardians - NA

Hecarim
VS.

2/8/4

Trừng Phạt
Tốc Biến
Đồng Hồ Vụn Vỡ
Đai Tên Lửa Hextech
Linh Hồn Mộc Long
Giày Pháp Sư
Giáp Lụa
Sách Quỷ
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:06 Mắt XanhLinh Hồn Mộc LongMắt XanhBình Máu
00:55 Máy Quét Oracle
03:47 Sách CũMắt Kiểm Soát
05:03 Máy Chuyển Pha Hextech
07:15 Sách Cũ
09:50 Gậy Bùng NổGiày Pháp Sư
13:29 Đai Tên Lửa Hextech
15:40 Sách Cũ
16:23 Sách Quỷ
17:17 Giáp Lụa
20:08 Đồng Hồ Ngưng Đọng
11 giờ trước
Wayward

Wayward

Top Esports - KR

Viego
VS.

7/1/1

Tốc Biến
Trừng Phạt
Mắt Kiểm Soát
Linh Hồn Hỏa Khuyển
Giày Pháp Sư
Nanh Nashor
Sách Cũ
Máy Chuyển Pha Hextech
Mắt Sứ Giả
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:05 Linh Hồn Hỏa KhuyểnMắt XanhBình Máu
03:09 Sách CũMắt Kiểm Soát
05:30 Cung Gỗ
07:54 Gậy Bùng NổMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
10:25 Nanh NashorSách Cũ
12:42 Giày Pháp Sư
14:23 Máy Chuyển Pha HextechSách CũMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
12 giờ trước
Kanavi

Kanavi

JDG Intel Esports Club - KR

Graves
VS.

6/4/5

Tốc Biến
Trừng Phạt
Đai Tên Lửa Hextech
Quỷ Thư Morello
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Giày Pháp Sư
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:15 Linh Hồn Mộc LongBình MáuMắt Xanh
04:54 Máy Chuyển Pha Hextech
07:24 Sách CũMắt Kiểm Soát
09:54 Gậy Bùng NổMáy Quét Oracle
11:52 Giày Pháp Sư
13:12 Mắt Kiểm Soát
15:22 Đai Tên Lửa Hextech
17:03 Ngọc Quên Lãng
20:09 Quỷ Thư MorelloSách CũMắt Kiểm Soát
23:10 Gậy Quá KhổMáy Chuyển Pha Hextech
24:15 Ngọn Lửa Hắc Hóa
13 giờ trước
GIDEON

GIDEON

- KR

Viego
VS.

5/4/3

Trừng Phạt
Tốc Biến
Linh Hồn Hỏa Khuyển
Nanh Nashor
Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích Nghi
Sách Cũ
Giày Pháp Sư
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:13 Máy Quét Oracle
00:49 Linh Hồn Hỏa KhuyểnBình Máu
04:14 Cung GỗMắt Kiểm Soát
06:10 Sách CũMắt Kiểm Soát
09:53 Gậy Bùng NổMắt Kiểm Soát
11:06 Nanh Nashor
12:26 Giày Pháp SưHỏa Ngọc
14:29 Lá Chắn Quân Đoàn
17:07 Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích Nghi
17:44 Sách Cũ
14 giờ trước
Razork

Razork

Fnatic - EUW

Kindred
VS.

6/7/4

Tốc Biến
Trừng Phạt
Đai Tên Lửa Hextech
Giày Pháp Sư
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:16 Linh Hồn Hỏa KhuyểnBình MáuMắt Xanh
03:31 Sách Cũ
04:19 Sách Cũ
05:47 Hồng Ngọc
08:46 Máy Chuyển Pha HextechGậy Bùng Nổ
11:13 Đai Tên Lửa Hextech
12:39 Giày Pháp Sư
16:30 Gậy Quá KhổSách CũHồng NgọcMáy Quét Oracle
17:26 Máy Chuyển Pha Hextech
18:49 Ngọn Lửa Hắc Hóa

Tướng khắc chế

Tướng yếu hơn

Tướng khắc chế trong Rừng

Anh em có muốn biết Nocturne mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Diana>

Bảng Ngọc bổ trợ Diana

Vị trí của Diana

Đường giữa

Phép bổ trợ Diana

Tốc biếnThiêu đốt 

Cách lên đồ Diana

Cách lên đồ Diana

Bảng kỹ năng Diana

Thứ tự nâng kỹ năng Diana

Thứ tự nâng kỹ năng Diana

Chi tiết kỹ năng Diana

Gươm Ánh TrăngGươm Ánh Trăng

Mỗi đòn đánh thứ ba hồi lại năng lượng và gây sát thương phép lan lên các kẻ địch gần đó. Mỗi lần tung chiêu tăng tốc độ đánh của 3 đòn đánh kế tiếp.

Trăng Lưỡi LiềmTrăng Lưỡi Liềm

Tiêu hao: 55
Khoảng cách: 900

Diana vung thanh gươm phóng thích một tia chớp năng lượng mặt trăng gây sát thương theo hình vòng cung trước khi phát nổ. Các đơn vị trúng chiêu sẽ bị trúng phải hiệu ứng Ánh Trăng, đồng thời bị lộ diện nếu chúng đang không tàng hình.

Diana vung thanh gươm phóng thích một tia chớp năng lượng mặt trăng theo hình vòng cung, gây 60/95/130/165/200 (+) sát thương phép.

Các đơn vị trúng chiêu sẽ chịu trạng thái Ánh Trăng, bị lộ diện nếu đang không tàng hình trong 3 giây.

Thác BạcThác Bạc

Tiêu hao: 40/55/70/85/100
Khoảng cách: 800

Diana tạo ra ba quả cầu bay quanh người, chúng sẽ phát nổ khi tiếp xúc với kẻ địch gây sát thương trên khu vực. Cô cũng được nhận một lớp giáp chặn sát thương tạm thời. Lớp giáp sẽ được gia tăng nếu quả cầu thứ ba phát nổ.

Tạo ra ba quả cầu bay quanh người, chúng sẽ phát nổ khi tiếp xúc với kẻ địch gây 22/34/46/58/70 (+) sát thương phép. Tồn tại trong 5 giây.

Ngoài ra còn tạo nên một lớp giáp chắn 40/55/70/85/100 (+) sát thương. Nếu quả cầu thứ ba phát nổ, lớp giáp được tăng thêm giá trị 40/55/70/85/100 (+).

Trăng MờTrăng Mờ

Tiêu hao: 70
Khoảng cách: 450

Diana hút và làm chậm tất cả kẻ địch gần đó. Nội tại tăng tốc độ đánh cho Diana sau khi tung chiêu.

Nội tại: Tăng tốc độ đánh nhận được từ Gươm Ánh Trăng lên 50/60/70/80/90%.

Kích hoạt: Làm lộ diện và hút tất cả kẻ địch xung quanh, sau đó làm chậm chúng đi 35/40/45/50/55% trong 2 giây.

Trăng NonTrăng Non

Tiêu hao: 50/65/80
Khoảng cách: 825

Diana dịch chuyển đến một kẻ địch rồi gây sát thương phép. Trăng Non không cần thời gian hồi chiêu khi được sử dụng để dịch chuyển đến một mục tiêu bị ảnh hưởng bởi Ánh Trăng.

Hóa thành hiện thân của mặt trăng báo oán, dịch chuyển đến một kẻ địch và gây 100/160/220 (+) sát thương phép.

Trăng Non không cần thời gian hồi chiêu khi được sử dụng để dịch chuyển đến một mục tiêu bị ảnh hưởng bởi Ánh Trăng. Mọi kẻ địch khác sẽ được hóa giải hiệu ứng Ánh Trăng, bất kể chúng có phải là mục tiêu của Trăng Non hay không.

Cách chơi Diana

Vòng rừng Diana

Vòng rừng Diana Red

Vòng rừng Diana bên đội đỏ

Vòng rừng Diana Blue

Vòng rừng Diana bên đội xanh

Điểm mạnh & yếu Diana

Khắc chế Diana

Đối thủ đường giữa

Post by Son Acton

Bình luận


Tips

Có lối chơi sát thủ tiếp cận one shot one kill hạ gục nhanh con mồi. Và cũng hữu dụng trong combat nhờ R Aoe lớn. Gank sớm từ cấp 3.

Tướng mới anh em

Milio
Milio
Nilah
Nilah
K'Sante
K'Sante