Bảng Ngọc Diana mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Diana mùa 13: Hướng dẫn tăng bảng ngọc và cách lên đồ Diana với bộ trang bị mới. Video combo Diana và list tướng yếu hay mạnh hơn Vầng Trăng Ai Oán tại Kicdo.

Guide Diana mùa 13

Diana

Update 12.22

Đấu sĩ - Vị trí:

Sát thương: Phép thuật

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng B-
Tỷ lệ thắng 49.77%
Tỷ lệ chọn 9.4%
Tỷ lệ Ban 21.1%

Bảng ngọc Diana Rừng với Win 50.23% và Pick 22.31%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Nhát Chém Ân Huệ


Cảm hứng

Bước chân màu nhiệm        

Thấu Thị Vũ Trụ        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Bảng ngọc Diana Sôc Điện Mid với Win 53.92% và Pick 24.45%

Áp đảo

Sốc điện

Vị Máu        

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tàn Nhẫn


Cảm hứng

Giao Hàng Bánh Quy        

Thấu Thị Vũ Trụ        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị Diana Rừng có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Đai Tên Lửa Hextech        

Giày Pháp Sư        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Mũ Trụ Nguyền Rủa        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Lên đồ Diana Mid

Đai Tên Lửa Hextech        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Giày Pháp Sư        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

QUỶ THƯ MORELLO        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Các sự lựa chọn tình huống

Trượng Hư Vô        

Dây Chuyền Chữ Thập        

Mũ Trụ Nguyền Rủa        

Nanh Nashor        

Số liệu thống kê 200 trận gần đây nhất từ các đại cao thủ

Tỷ lệ thắng
54%
200 trận
Làn đường
99%
Diana Ngọc
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Inspiration
95%
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Domination
5%
Thần thoại
Hextech Rocketbelt
85%
Riftmaker
1%
Tỷ lệ chọn trang bị
Zhonya s Hourglass
56%
Shadowflame
36%
Nashor s Tooth
17%
Rabadon s Deathcap
16%
Morellonomicon
12%
Sunfire Aegis
12%
Tỷ lệ chọn giầy
Sorcerer s Shoes
91%
Mercury s Treads
4%
Plated Steelcaps
2%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Smite
99%
Summoner Spell Teleport
1%
Một giờ trước
Diamondprox

Diamondprox

- EUW

Master Yi
VS.

9/10/13

Trừng Phạt Nguyên Thủy
Tốc Biến
Đai Tên Lửa Hextech
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Đồng Hồ Cát Zhonya
Gậy Quá Khổ
Mắt Kiểm Soát
Giày Pháp Sư
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:15 Linh Hồn Mộc LongMắt XanhBình Máu
00:46 Máy Quét Oracle
04:04 Sách CũHồng NgọcMắt Kiểm Soát
05:40 Máy Chuyển Pha HextechSách CũMắt Kiểm Soát
10:11 Đai Tên Lửa HextechMắt Kiểm Soát
12:35 Giày Pháp SưMắt Kiểm Soát
13:56 Đồng Hồ Ngưng Đọng
15:24 Sách CũMắt Kiểm Soát
17:00 Giáp Tay SeekerSách Cũ
20:28 Đồng Hồ Cát ZhonyaMáy Chuyển Pha Hextech
22:55 Mắt Kiểm Soát
24:24 Gậy Quá Khổ
25:07 Ngọn Lửa Hắc HóaMắt Kiểm Soát
27:11 Gậy Quá Khổ
2 giờ trước
Diamondprox

Diamondprox

- EUW

Zed
VS.

11/1/10

Trừng Phạt Nguyên Thủy
Tốc Biến
Đai Tên Lửa Hextech
Mũ Phù Thủy Rabadon
Đồng Hồ Vụn Vỡ
Giày Pháp Sư
Giáp Tay Seeker
Sách Chiêu Hồn Mejai
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:16 Linh Hồn Mộc LongBình MáuMắt Xanh
01:05 Máy Quét Oracle
04:40 Máy Chuyển Pha HextechPhong Ấn Hắc Ám
06:38 Gậy Bùng NổMắt Kiểm Soát
10:29 Đai Tên Lửa HextechGiày Pháp SưMắt Kiểm Soát
12:09 Sách Chiêu Hồn MejaiĐồng Hồ Ngưng Đọng
16:43 Mũ Phù Thủy Rabadon
18:41 Giáp Tay Seeker
5 giờ trước
Diamondprox

Diamondprox

- EUW

Gwen
VS.

10/0/3

Trừng Phạt Nguyên Thủy
Tốc Biến
Đai Tên Lửa Hextech
Giày Pháp Sư
Phong Ấn Hắc Ám
Gậy Quá Khổ
Sách Cũ
Mũ Phù Thủy Rabadon
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:07 Linh Hồn Mộc LongMắt XanhBình Máu
00:39 Máy Quét Oracle
05:39 Máy Chuyển Pha HextechPhong Ấn Hắc ÁmMắt Kiểm Soát
09:32 Đai Tên Lửa Hextech
14:53 Mũ Phù Thủy Rabadon
18:16 Giày Pháp SưGậy Quá KhổSách Cũ
6 giờ trước
Diamondprox

Diamondprox

- EUW

Mordekaiser
VS.

5/4/10

Trừng Phạt Nguyên Thủy
Tốc Biến
Đai Tên Lửa Hextech
Phong Ấn Hắc Ám
Đồng Hồ Cát Zhonya
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Giày Pháp Sư
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:15 Linh Hồn Mộc LongBình MáuMắt Xanh
03:08 Phong Ấn Hắc ÁmHồng Ngọc
06:29 Máy Chuyển Pha HextechSách CũMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
08:25 Gậy Bùng Nổ
11:22 Đai Tên Lửa HextechSách Cũ
12:58 Mắt Kiểm Soát
14:50 Giày Pháp SưĐồng Hồ Ngưng Đọng
20:28 Ngọn Lửa Hắc HóaMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
22:51 Đồng Hồ Cát Zhonya
7 giờ trước
Diamondprox

Diamondprox

- EUW

Mordekaiser
VS.

10/3/5

Trừng Phạt Nguyên Thủy
Tốc Biến
Đai Tên Lửa Hextech
Gậy Quá Khổ
Đồng Hồ Cát Zhonya
Sách Cũ
Mắt Kiểm Soát
Giày Pháp Sư
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:11 Linh Hồn Mộc LongBình MáuMắt Xanh
04:30 Máy Chuyển Pha HextechMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
10:21 Đai Tên Lửa HextechGiày Pháp Sư
12:42 Sách CũSách QuỷMắt Kiểm Soát
13:47 Đồng Hồ Ngưng Đọng
16:04 Giáp Tay SeekerĐồng Hồ Cát Zhonya
17:24 Mắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
19:25 Gậy Quá Khổ
20:53 Sách Cũ

Tướng khắc chế

Tướng yếu hơn

Tướng khắc chế trong Rừng

Anh em có muốn biết Nocturne mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Diana>

Bảng Ngọc bổ trợ Diana

Vị trí của Diana

Đường giữa

Phép bổ trợ Diana

Tốc biếnThiêu đốt 

Cách lên đồ Diana

Cách lên đồ Diana

Bảng kỹ năng Diana

Thứ tự nâng kỹ năng Diana

Thứ tự nâng kỹ năng Diana

Chi tiết kỹ năng Diana

Gươm Ánh TrăngGươm Ánh Trăng

Mỗi đòn đánh thứ ba hồi lại năng lượng và gây sát thương phép lan lên các kẻ địch gần đó. Mỗi lần tung chiêu tăng tốc độ đánh của 3 đòn đánh kế tiếp.

Trăng Lưỡi LiềmTrăng Lưỡi Liềm

Tiêu hao: 55
Khoảng cách: 900

Diana vung thanh gươm phóng thích một tia chớp năng lượng mặt trăng gây sát thương theo hình vòng cung trước khi phát nổ. Các đơn vị trúng chiêu sẽ bị trúng phải hiệu ứng Ánh Trăng, đồng thời bị lộ diện nếu chúng đang không tàng hình.

Diana vung thanh gươm phóng thích một tia chớp năng lượng mặt trăng theo hình vòng cung, gây 60/95/130/165/200 (+) sát thương phép.

Các đơn vị trúng chiêu sẽ chịu trạng thái Ánh Trăng, bị lộ diện nếu đang không tàng hình trong 3 giây.

Thác BạcThác Bạc

Tiêu hao: 40/55/70/85/100
Khoảng cách: 800

Diana tạo ra ba quả cầu bay quanh người, chúng sẽ phát nổ khi tiếp xúc với kẻ địch gây sát thương trên khu vực. Cô cũng được nhận một lớp giáp chặn sát thương tạm thời. Lớp giáp sẽ được gia tăng nếu quả cầu thứ ba phát nổ.

Tạo ra ba quả cầu bay quanh người, chúng sẽ phát nổ khi tiếp xúc với kẻ địch gây 22/34/46/58/70 (+) sát thương phép. Tồn tại trong 5 giây.

Ngoài ra còn tạo nên một lớp giáp chắn 40/55/70/85/100 (+) sát thương. Nếu quả cầu thứ ba phát nổ, lớp giáp được tăng thêm giá trị 40/55/70/85/100 (+).

Trăng MờTrăng Mờ

Tiêu hao: 70
Khoảng cách: 450

Diana hút và làm chậm tất cả kẻ địch gần đó. Nội tại tăng tốc độ đánh cho Diana sau khi tung chiêu.

Nội tại: Tăng tốc độ đánh nhận được từ Gươm Ánh Trăng lên 50/60/70/80/90%.

Kích hoạt: Làm lộ diện và hút tất cả kẻ địch xung quanh, sau đó làm chậm chúng đi 35/40/45/50/55% trong 2 giây.

Trăng NonTrăng Non

Tiêu hao: 50/65/80
Khoảng cách: 825

Diana dịch chuyển đến một kẻ địch rồi gây sát thương phép. Trăng Non không cần thời gian hồi chiêu khi được sử dụng để dịch chuyển đến một mục tiêu bị ảnh hưởng bởi Ánh Trăng.

Hóa thành hiện thân của mặt trăng báo oán, dịch chuyển đến một kẻ địch và gây 100/160/220 (+) sát thương phép.

Trăng Non không cần thời gian hồi chiêu khi được sử dụng để dịch chuyển đến một mục tiêu bị ảnh hưởng bởi Ánh Trăng. Mọi kẻ địch khác sẽ được hóa giải hiệu ứng Ánh Trăng, bất kể chúng có phải là mục tiêu của Trăng Non hay không.

Cách chơi Diana

Vòng rừng Diana

Vòng rừng Diana Red

Vòng rừng Diana bên đội đỏ

Vòng rừng Diana Blue

Vòng rừng Diana bên đội xanh

Điểm mạnh & yếu Diana

Khắc chế Diana

Đối thủ đường giữa

Bình luận


Tips

Có lối chơi sát thủ tiếp cận one shot one kill hạ gục nhanh con mồi. Và cũng hữu dụng trong combat nhờ R Aoe lớn. Gank sớm từ cấp 3.

Tướng mới anh em

Nilah
Nilah
Renata Glasc
Renata
K'Sante
K'Sante