Bảng Ngọc Diana mùa 13, Cách Lên Đồ Diana build mạnh nhất

Diana mùa 13: Hướng dẫn tăng bảng ngọc và cách lên đồ Diana với bộ trang bị mới. Video combo Diana và list tướng yếu hay mạnh hơn Vầng Trăng Ai Oán tại Kicdo.

Guide Diana mùa 13

Diana

Update 13.18

Đấu sĩ - Vị trí:

Sát thương: Phép thuật

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng B-
Tỷ lệ thắng 49.77%
Tỷ lệ chọn 9.4%
Tỷ lệ Ban 21.1%

Bảng ngọc Diana Jungle với Win 41.30% và Pick 93.88%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Nhát Chém Ân Huệ


Cảm hứng

Bước chân màu nhiệm        

Thấu Thị Vũ Trụ        

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Đai Tên Lửa Hextech        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Bảng ngọc Diana Jungle với Win 36.36% và Pick 37.93%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Hiện diện trí tuệ        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Áp đảo

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Đai Tên Lửa Hextech        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Bảng ngọc Diana aram với Win 53.18% và Pick 59.65%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tối Thượng        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Nhát Chém Ân Huệ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Lưỡi Hái Bóng Đêm        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Trang bị Diana Rừng có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Nanh Nashor        

Giày Pháp Sư        

Đai Tên Lửa Hextech        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Trượng Hư Vô        

Lên đồ Diana Mid

Đai Tên Lửa Hextech        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Giày Pháp Sư        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

QUỶ THƯ MORELLO        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Các sự lựa chọn tình huống

Trượng Hư Vô        

Dây Chuyền Chữ Thập        

Mũ Trụ Nguyền Rủa        

Nanh Nashor        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
59%
200 trận
Làn đường
74%
26%
Diana Ngọc
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Inspiration
69%
The Keystone Electrocute
The Rune Tree Resolve
22%
Tỷ lệ chọn giầy
Sorcerer s Shoes
94%
Mercury s Treads
2%
Thần thoại
Hextech Rocketbelt
71%
Night Harvester
26%
Tỷ lệ chọn trang bị
Shadowflame
45%
Zhonya s Hourglass
32%
Rabadon s Deathcap
25%
Void Staff
15%
Mejai s Soulstealer
9%
Nashor s Tooth
9%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Smite
74%
Summoner Spell Ignite
26%
12 giờ trước
Clid

Clid

Hanwha Life Esports - KR

Ekko
VS.

14/1/11

Trừng Phạt
Tốc Biến
Đồng Hồ Cát Zhonya
Đai Tên Lửa Hextech
Quỷ Thư Morello
Giày Pháp Sư
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:17 Linh Hồn Mộc LongBình MáuMắt Xanh
04:30 Gậy Bùng NổSách CũMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
10:00 Đai Tên Lửa HextechSách Cũ
11:42 Giày Pháp SưMắt Kiểm Soát
16:00 Đồng Hồ Cát ZhonyaNgọc Quên Lãng
18:53 Mắt Kiểm SoátQuỷ Thư Morello
20:22 Mắt Kiểm SoátSách Cũ
22:34 Máy Chuyển Pha HextechMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
24:30 Ngọn Lửa Hắc Hóa
13 giờ trước
Castle

Castle

kt Rolster - KR

Poppy
VS.

8/4/8

Trừng Phạt
Tốc Biến
Đai Tên Lửa Hextech
Mũ Phù Thủy Rabadon
Đồng Hồ Cát Zhonya
Gậy Quá Khổ
Giày Pháp Sư
Sách Cũ
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:02 Linh Hồn Mộc LongBình MáuMắt Xanh
06:44 Máy Chuyển Pha HextechGậy Bùng NổMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
11:18 Đai Tên Lửa HextechSách CũMắt Kiểm Soát
15:01 Giày Pháp SưSách QuỷĐồng Hồ Ngưng ĐọngMắt Kiểm Soát
17:41 Đồng Hồ Cát ZhonyaMắt Kiểm Soát
21:46 Gậy Quá Khổ
23:33 Gậy Quá KhổMắt Kiểm Soát
26:19 Mũ Phù Thủy Rabadon
29:07 Gậy Quá KhổSách Cũ
15 giờ trước
Skeanz

Skeanz

Karmine Corp - EUW

Taliyah
VS.

6/10/13

Tốc Biến
Trừng Phạt
Sách Cũ
Sách Quỷ
Nanh Nashor
Giày Thủy Ngân
Mũ Trụ Nguyền Rủa
Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích Nghi
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:02 Linh Hồn Mộc LongMắt XanhBình Máu
04:57 Gậy Bùng NổSách CũMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
07:22 Sách QuỷDao Găm
08:41 Cung Gỗ
10:36 Nanh NashorGiày Thủy Ngân
11:30 Giáp Lụa
13:53 Lá Chắn Quân Đoàn
16:39 Hỏa NgọcHồng Ngọc
17:55 Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích NghiSách Cũ
18:27 Mắt Kiểm Soát
19:28 Đai Khổng Lồ
23:25 Mũ Trụ Nguyền RủaMắt Kiểm Soát
25:25 Sách CũMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
27:41 Sách Quỷ
28:55 Sách Cũ
2 ngày trước
Castle

Castle

kt Rolster - KR

Jarvan IV
VS.

10/3/11

Trừng Phạt
Tốc Biến
Đai Tên Lửa Hextech
Đồng Hồ Cát Zhonya
Nanh Nashor
Giày Pháp Sư
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:14 Linh Hồn Mộc LongBình MáuMắt Xanh
04:53 Máy Chuyển Pha HextechSách CũMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
07:48 Đai Tên Lửa Hextech
12:41 Giày Pháp SưSách QuỷMắt Kiểm SoátGiáp Lụa
14:48 Đồng Hồ Ngưng Đọng
17:30 Đồng Hồ Cát ZhonyaSách CũMắt Kiểm Soát
19:18 Gậy Bùng Nổ
21:16 Sách Quỷ
25:09 Nanh Nashor
26:23 Mắt Kiểm Soát
3 ngày trước
Akabane

Akabane

- EUW

Viego
VS.

5/5/15

Tốc Biến
Trừng Phạt
Đồng Hồ Cát Zhonya
Đai Tên Lửa Hextech
Cung Gỗ
Sách Quỷ
Giày Pháp Sư
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:14 Linh Hồn Hỏa KhuyểnBình MáuMắt Xanh
03:47 Gậy Bùng NổMáy Quét Oracle
10:04 Đai Tên Lửa Hextech
13:47 Giày Pháp SưCung GỗSách Cũ
15:09 Sách QuỷMắt Kiểm Soát
17:10 Đồng Hồ Ngưng Đọng
18:46 Mắt Kiểm Soát
20:55 Đồng Hồ Cát ZhonyaSách Cũ
22:31 Sách Quỷ
24:00 Mắt Kiểm Soát

Tướng khắc chế

Tướng yếu hơn

Tướng khắc chế trong Rừng

Anh em có muốn biết Nocturne mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Diana>

Bảng Ngọc bổ trợ Diana

Vị trí của Diana

Đường giữa

Phép bổ trợ Diana

Tốc biếnThiêu đốt 

Cách lên đồ Diana

Cách lên đồ Diana

Bảng kỹ năng Diana

Thứ tự nâng kỹ năng Diana

Thứ tự nâng kỹ năng Diana

Chi tiết kỹ năng Diana

Gươm Ánh TrăngGươm Ánh Trăng

Mỗi đòn đánh thứ ba hồi lại năng lượng và gây sát thương phép lan lên các kẻ địch gần đó. Mỗi lần tung chiêu tăng tốc độ đánh của 3 đòn đánh kế tiếp.

Trăng Lưỡi LiềmTrăng Lưỡi Liềm

Tiêu hao: 55
Khoảng cách: 900

Diana vung thanh gươm phóng thích một tia chớp năng lượng mặt trăng gây sát thương theo hình vòng cung trước khi phát nổ. Các đơn vị trúng chiêu sẽ bị trúng phải hiệu ứng Ánh Trăng, đồng thời bị lộ diện nếu chúng đang không tàng hình.

Diana vung thanh gươm phóng thích một tia chớp năng lượng mặt trăng theo hình vòng cung, gây 60/95/130/165/200 (+) sát thương phép.

Các đơn vị trúng chiêu sẽ chịu trạng thái Ánh Trăng, bị lộ diện nếu đang không tàng hình trong 3 giây.

Thác BạcThác Bạc

Tiêu hao: 40/55/70/85/100
Khoảng cách: 800

Diana tạo ra ba quả cầu bay quanh người, chúng sẽ phát nổ khi tiếp xúc với kẻ địch gây sát thương trên khu vực. Cô cũng được nhận một lớp giáp chặn sát thương tạm thời. Lớp giáp sẽ được gia tăng nếu quả cầu thứ ba phát nổ.

Tạo ra ba quả cầu bay quanh người, chúng sẽ phát nổ khi tiếp xúc với kẻ địch gây 22/34/46/58/70 (+) sát thương phép. Tồn tại trong 5 giây.

Ngoài ra còn tạo nên một lớp giáp chắn 40/55/70/85/100 (+) sát thương. Nếu quả cầu thứ ba phát nổ, lớp giáp được tăng thêm giá trị 40/55/70/85/100 (+).

Trăng MờTrăng Mờ

Tiêu hao: 70
Khoảng cách: 450

Diana hút và làm chậm tất cả kẻ địch gần đó. Nội tại tăng tốc độ đánh cho Diana sau khi tung chiêu.

Nội tại: Tăng tốc độ đánh nhận được từ Gươm Ánh Trăng lên 50/60/70/80/90%.

Kích hoạt: Làm lộ diện và hút tất cả kẻ địch xung quanh, sau đó làm chậm chúng đi 35/40/45/50/55% trong 2 giây.

Trăng NonTrăng Non

Tiêu hao: 50/65/80
Khoảng cách: 825

Diana dịch chuyển đến một kẻ địch rồi gây sát thương phép. Trăng Non không cần thời gian hồi chiêu khi được sử dụng để dịch chuyển đến một mục tiêu bị ảnh hưởng bởi Ánh Trăng.

Hóa thành hiện thân của mặt trăng báo oán, dịch chuyển đến một kẻ địch và gây 100/160/220 (+) sát thương phép.

Trăng Non không cần thời gian hồi chiêu khi được sử dụng để dịch chuyển đến một mục tiêu bị ảnh hưởng bởi Ánh Trăng. Mọi kẻ địch khác sẽ được hóa giải hiệu ứng Ánh Trăng, bất kể chúng có phải là mục tiêu của Trăng Non hay không.

Cách chơi Diana

Vòng rừng Diana

Vòng rừng Diana Red

Vòng rừng Diana bên đội đỏ

Vòng rừng Diana Blue

Vòng rừng Diana bên đội xanh

Điểm mạnh & yếu Diana

Khắc chế Diana

Đối thủ đường giữa

Post by Son Acton

Bình luận


Tips

Có lối chơi sát thủ tiếp cận one shot one kill hạ gục nhanh con mồi. Và cũng hữu dụng trong combat nhờ R Aoe lớn. Gank sớm từ cấp 3.

Tướng mới anh em

Milio
Milio
Nilah
Nilah
K'Sante
K'Sante