Bảng Ngọc Zed mùa 14, Cách Lên Đồ Zed build mạnh nhất

Author: Son Acton

Zed mùa 14: Hướng dẫn Cách lên đồ Zed mùa 14 build mới và bảng ngọc Zed. Guide Zed và cách solo mạnh nhất, full combo chí mạng siêu sát thủ tại Kicdo.

Guide Zed mùa 14

Zed

Patch 14.7

Sát thủ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng S-
Tỷ lệ thắng 51.51%
Tỷ lệ chọn 9.2%
Tỷ lệ Ban 35.7%
Cách lên đồ Zed
Cách lên đồ Zed và bảng ngọc

Bảng ngọc Zed Middle với Win 51.91% và Pick 47.64%

Áp đảo

Sốc điện

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tối Thượng        


Pháp thuật

Tập Trung Tuyệt Đối        

Cuồng Phong Tích Tụ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Kiếm Điện Phong        

Mãng Xà Kích        

Áo Choàng Bóng Tối        

Bảng ngọc Zed Jungle với Win 45.00% và Pick 40%

Cảm hứng

Đòn Phủ Đầu        

Bước chân màu nhiệm        

Thị Trường Tương Lai        

Thấu Thị Vũ Trụ        


Áp đảo

Tác Động Bất Chợt

Thợ Săn Tối Thượng        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Mãng Xà Kích        

Kiếm Điện Phong        

Bảng ngọc Zed Top với Win 58.33% và Pick 51.06%

Cảm hứng

Đòn Phủ Đầu        

Bước chân màu nhiệm        

Thị Trường Tương Lai        

Thấu Thị Vũ Trụ        


Pháp thuật

Thăng Tiến Sức Mạnh        

Thiêu Rụi        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Kiếm Điện Phong        

Kiếm Ma Youmuu        

Thương Phục Hận Serylda        

Bảng ngọc Zed aram với Win 46.72% và Pick 46.95%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tối Thượng        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Nhát Chém Ân Huệ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Súng Hải Tặc        

Nguyên Tố Luân        

Thương Phục Hận Serylda        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Kiếm Điện Phong        

Giày Khai Sáng Ionia        

Gươm Thức Thời        

Thương Phục Hận Serylda        

Nguyên Tố Luân        

Áo Choàng Bóng Tối        

Trang bị ám sát thoát ẩn thoát hiện

Dạ Kiếm Draktharr        

Giày Khai Sáng Ionia        

Kiếm Ma Youmuu        

Áo Choàng Bóng Tối        

Súng Hải Tặc        

Cưa Xích Hóa Kỹ        

Lên đồ Zed Aram

Nguyệt Đao        

Giày Khai Sáng Ionia        

Súng Hải Tặc        

Thương Phục Hận Serylda        

Nguyên Tố Luân        

Áo Choàng Bóng Tối        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
53%
200 trận
Đường
80%
16%
Ngọc
The Keystone First Strike
The Rune Tree Sorcery
47%
The Keystone Electrocute
The Rune Tree Sorcery
17%
Boots
Ionian Boots of Lucidity
88%
Mercury s Treads
6%
Mobility Boots
2%
Tỷ lệ chọn trang bị
Voltaic Cyclosword
56%
Profane Hydra
39%
Serylda s Grudge
33%
Eclipse
32%
Edge of Night
31%
Youmuu s Ghostblade
24%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Teleport
49%
Summoner Spell Ignite
34%
Skill Order
Zed s Q: Razor Shuriken
Q
Zed s E: Shadow Slash
E
Zed s W: Living Shadow
W
18 giờ trước
DudsTheBoy

DudsTheBoy

- BR

Nasus
VS.

7/3/2

Thiêu Đốt
Tốc Biến
Kiếm Ma Youmuu
Thuốc Tái Sử Dụng
Móng Vuốt Ám Muội
Kiếm Dài
Giày Khai Sáng Ionia
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:16 Kiếm DàiBình MáuBình MáuBình Máu
03:29 Kiếm DàiDao Hung Tàn
05:47 GiàyKiếm DàiBình MáuBình Máu
07:30 Búa Chiến CaulfieldMắt Kiểm Soát
09:00 Kiếm Ma Youmuu
11:57 Dao Hung TànGiày Khai Sáng IoniaKiếm DàiThuốc Tái Sử Dụng
13:01 Búa Chiến Caulfield
15:49 Móng Vuốt Ám MuộiKiếm DàiMáy Quét Oracle
Một ngày trước
Calix

Calix

NongShim REDFORCE - KR

Azir
VS.

3/6/10

Thiêu Đốt
Tốc Biến
Áo Choàng Bóng Tối
Dạ Kiếm Draktharr
Giày Khai Sáng Ionia
Cung Xanh
Búa Chiến Caulfield
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Vị Máu
Vị Máu
Mắt Thây Ma
Mắt Thây Ma
Thợ Săn Tối Thượng
Thợ Săn Tối Thượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:25 Kiếm DoranBình Máu
04:06 Kiếm DàiKiếm DàiMắt Kiểm Soát
06:47 Dao Hung TànGiàyThuốc Tái Sử Dụng
09:14 Kiếm DàiKiếm Dài
11:22 Búa Chiến CaulfieldMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
13:05 Dạ Kiếm DraktharrMắt Kiểm Soát
14:17 Kiếm Dài
16:47 Dao Hung TànGiày Khai Sáng IoniaMắt Kiểm Soát
18:17 Kiếm Dài
19:00 Hồng Ngọc
22:16 Áo Choàng Bóng TốiMắt Kiểm Soát
25:18 Búa Chiến Caulfield
27:10 Kiếm Dài
27:47 Kiếm Dài
29:56 Cung XanhMắt Kiểm Soát
Một ngày trước
DnDn

DnDn

NongShim REDFORCE - KR

Irelia
VS.

5/4/7

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Kiếm Doran
Kiếm Dài
Rìu Mãng Xà
Giày Khai Sáng Ionia
Nguyệt Đao
Kiếm Dài
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Đòn Phủ Đầu
Đòn Phủ Đầu
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thị Trường Tương Lai
Thị Trường Tương Lai
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Vị Máu
Vị Máu
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tàn Nhẫn
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:57 Kiếm DoranMắt XanhBình Máu
04:30 Búa Chiến CaulfieldKiếm DàiThuốc Tái Sử Dụng
09:56 Rìu Mãng Xà
10:45 Giày Khai Sáng Ionia
13:52 Búa Chiến CaulfieldDao Hung TànMáy Quét Oracle
14:28 Kiếm Dài
17:10 Nguyệt ĐaoKiếm Dài
Một ngày trước
Zeka

Zeka

Hanwha Life Esports - KR

Orianna
VS.

8/7/0

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Rìu Mãng Xà
Búa Chiến Caulfield
Kiếm Ma Youmuu
Giày Khai Sáng Ionia
Móng Vuốt Ám Muội
Cuốc Chim
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Vị Máu
Vị Máu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tối Thượng
Thợ Săn Tối Thượng
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:22 Khiên DoranBình MáuMắt Xanh
03:52 Kiếm DàiGiày
06:51 Dao Hung TànGiày Khai Sáng IoniaThuốc Tái Sử DụngMáy Quét Oracle
10:49 Kiếm Ma YoumuuMắt Kiểm Soát
12:40 Kiếm DàiMắt Kiểm Soát
14:03 Dao Hung Tàn
15:51 Kiếm DàiMắt Kiểm Soát
16:37 Búa Chiến Caulfield
20:16 Móng Vuốt Ám MuộiRìu TiamatKiếm DàiKiếm Dài
22:16 Búa Chiến CaulfieldHuyết TrượngRìu Mãng XàMắt Kiểm Soát
25:42 Cuốc ChimMắt Kiểm Soát
28:21 Búa Chiến Caulfield
Một ngày trước
Aegis

Aegis

RED Kalunga - BR

Varus
VS.

4/8/6

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Khiên Doran
Dạ Kiếm Draktharr
Hỏa Ngọc
Rìu Mãng Xà
Giày Khai Sáng Ionia
Búa Chiến Caulfield
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Đòn Phủ Đầu
Đòn Phủ Đầu
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thị Trường Tương Lai
Thị Trường Tương Lai
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:16 Khiên DoranBình Máu
03:33 Kiếm DàiThuốc Tái Sử Dụng
05:04 Dao Hung Tàn
09:10 Rìu TiamatKiếm DàiKiếm Dài
11:25 Búa Chiến Caulfield
13:38 Rìu Mãng Xà
16:09 Giày Khai Sáng IoniaKiếm DàiBúa Chiến Caulfield
17:50 Máy Quét Oracle
19:09 Dạ Kiếm Draktharr
20:18 Kiếm Dài
22:30 Búa Chiến Caulfield
23:58 Hỏa Ngọc

Anh em có muốn biết Zilean mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Bảng Ngọc tái tổ hợp Zed

Mỗi một ngọc chính như Sốc Điện, Đòn Phủ Đầu đều có tác dụng tốt với Zed. Nhưng ở thời điểm hiện tại Chinh Phục mới là ngọc đang cho tỷ lệ thắng cao nhất ở làn đường giữa.

Chinh phục mang lại rất nhiều sát thương và một lượng hồi máu phù hợp trao đổi chiêu thức đầu trận đấu dài hơi hơn. Kết hợp với các combo Zed sẽ chiếm ưu thế nhiều hơn khi đi Mid.

Hiện diện trí tuệ bổ xung cho Zed 15% hồi năng lượng. Một tướng phải dồn quá nhiều năng lượng để dứt điểm con mồi. Thì việc hồi một phần năng lượng sẽ giúp Zed tự tin vào giao tranh ám sát và thoát ra an toàn.

Huyền thoại hút máu sẽ cho hút máu mỗi khi hạ gục tướng, quái hãy chọn khi team địch có nhiều tướng ít máu. Ngược lại hãy chọn Huyền thoại kháng hiệu ứng nếu team địch có nhiều CC.

Bảng Ngọc tái tổ hợp Zed

Cách lên đồ Zed

Cách lên đồ Zed

Đây là bộ 3 trang bị quan trọng phải lên khi dùng Zed đi Mid đang có tỷ lệ thắng cao nhất:

  • Nguyệt Đao
  • Rìu Mãng Xà
  • Thương phục hận Serylda

Còn nếu dùng Zed đi rừng hãy thay Thương phục hận Serylda bằng Rìu Đen.

Cách chơi Zed

Combo R

Combo R cho Zed

Shadow 

Shadow combo R

Chọc

Chọc Zed

Nếu bạn muốn có thể điều khiển tốt tướng Zed trong Liên Minh Huyền Thoại. Thì bạn ngoài việc tìm hiểu bảng ngọc Zed, thì bạn còn cần lưu ý sử dụng các kỹ năng hợp lý nhất:

Khởi đầu game

Tướng Zed sẽ sử dụng kỹ năng Phi Tiêu Sắc Lẻm (Q) để cấu máu đối thủ của mình. Kỹ năng này sẽ giúp tướng Zed giảm sát thương đáng kể khi mà zed đi qua các đối thủ và farm lính từ xa, không bị cấu máu nhiều. Hãy cắm mắt chú ý thật tốt, để zed của bạn tránh bị gank và sử dụng kỹ năng Đường Kiếm Bóng Tối (E) hợp lý khi Zed vừa tung ra đòn sát thương lên đối phương của mình.

Lưu ý, bạn không nên sử dụng các kỹ năng liên tục, bởi Zed chỉ có 1 kỹ năng duy nhất để chạy thoát là Phân Thân Bóng Tối (W).

Với kỹ năng Phân Thân Bóng Tối (W) đây còn được sử dụng để né các kỹ năng Target với những mục tiêu vô cùng tốt.

Bạn hãy di chuyển sang các đường khác, việc này nhằm để hỗ trợ khi bạn đẩy lính của mình đi về phía trụ của đối phương nhanh chóng hơn. Bạn cũng nên sử dụng Dấu Ấn Tử Thần (R) để có thể tốc biến kết liễu đối phương khi cần nhanh hơn.

Tiếp theo là việc sử dụng Dấu Ấn Tử Thần (R) vào đối phương, cũng như canh thời điểm khi đối phương sử dụng kỹ năng chạy thoát thì bạn dùng Phân Thân Bóng Tối (W) để truy đuổi họ nhanh chóng hơn

Giữa game

Tướng Zed trong giai đoạn này có thể gây áp lực cực lớn lên phía đối phương. Khả năng dồn chết đối thủ trong một combo của zed lúc này rất tốt.

Bạn có thể sử dụng Đường Kiếm Bóng Tối (E) trước nhằm mục đích để làm chậm đối phương, cũng như giúp Phi Tiêu Sắc Lẻm (Q) dễ trúng kẻ địch  hơn. Rồi sau đó bạn sử dụng Dấu Ấn Tử Thần (R) để có đủ sát thương giết chết hạ gục được đối thủ. Hãy nhớ luôn cố gắng đẩy đường nhanh để đảo gank các lane khác.

Kết thúc game

Khả năng solo của tướng Zed khá mạnh ở giai đoạn này, thì bạn cũng có thể để Zed   có thể đẩy lẻ và tạo áp lực khá lớn lên đối thủ.Người chơi cần phải cắm mắt đầy đủ hoặc thực hiện núp bụi để có thể canh bắt các tướng đi lẻ của đối phương dễ dàng hơn.

Lưu ý trong những pha combat, thì Zed , bạn nên chú ý vào tướng chủ lực của đối phương là tướng nào. Khi đối phương đã sử dụng các hiệu ứng khống chế thì bạn cần trốn chạy. Đôi khi, bạn cũng không cần lao vào những pha combat  một cách điên rồ, mà bạn nên đứng khép góc so với đối phương, tránh sát thương cho mình.

Vị trí của Zed

Đường giữa

Phép bổ trợ Zed

Phép bổ trợ Zed

Zed là một tướng được rất nhiều người chơi yêu thích như Faker, bởi tướng này không chỉ bởi thiết kế ngoại hình đậm chất một sát thủ Ninja. NGoài ra thì lối chơi phân bóng thoắt ẩn thoắt hiện rất linh hoạt, combo biến ảo khiến đối thủ khó phán đoán, khiến cho sát thủ này trở nên dũng mãnh hơn, tiếp là cùng lượng sát thương lớn gây ra tất cả những điều đó đã biến Zed trở thành một trong những sát thủ hàng đầu, dễ dàng chiến đấu tại đấu trường chuyên nghiệp.

Tuy nhiên thì Zed cũng là một tướng có độ thành thạo khó. Chính vì vậy người chơi  khá cao và cần được luyện tập kỹ càng trước khi đem vào leo rank xếp hạng để trở nên vượt trội hơn.

Tốc biến + Thiêu đốt:  đây là một trong những phép bổ trợ không thể thiếu cho Zed Mid, bởi chúng giúp Zed tăng khả năng đè đường SoloQ với đối thủ.

Tốc biến + Dịch chuyển:  Đây là 2 trang bị cần thiết cho Zed đi Top. Cũng như thực hiện dịch chuyển sẽ giúp Zed có thể hỗ trợ đồng đội, và tại các đường khác một cách tốt hơn nhiều. Nếu bạn muốn khô máu với đối thủ cũng có thế lựa chọn Thiêu đốt, chúng sẽ phát huy được những tác dụng hiệu quả.

Điểm mạnh & yếu Zed

Điểm mạnh:

- Đậm chất sát thủ: Đây là bộ kỹ năng đa dụng Combo đẹp mắt, với một ngoại hình cool ngầu, được nhiều game thủ chơi vô cùng yêu thích

- Khả năng farm lính an toàn: Phi Tiêu Sắc Lẻm(Q) thường có thời gian hồi chiêu thấp, nên nó để farm lính ở những giai đoạn đầu trận rất tốt.

Cùng với đó là tầm sử dụng khá xa, Zed   có thể cấu máu đối phương rất tốt. Đặc biệt hơn là với những pháp sư mỏng manh thì khả năng cấu máu sẽ tốt hơn. Trong các trường hợp bị ép vào trụ, thì Zed vẫn có thể farm dễ dàng với nội tại.

- Độ cơ động cao: Trong các trường hợp đẩy lính cao thì Zed vẫn không phải lo rừng đối phương gank.

- Truy đuổi, hạ gục đối thủ nhanh: Được hỗ trợ Rìu Đen khi tấn công đối phương và kích hoạt Kiếm Ma Youmuu, việc này sẽ khiến các mục tiêu khó có thể chạy thoát khỏi Chúa Tể Bóng Đêm.

Dễ dàng né các kỹ năng định hướng: Zed được mệnh danh là một vị tướng có độ ảo diệu cực kỳ cao, nên với những các bóng của mình cùng với tốc độ và lối chơi chọn điểm then chốt chuẩn, đã tạo nên được khả năng ảo diệu lớn.

Lao tới đối phương nhanh và gây sát thương lớn, khả năng tối ưu hóa lượng sát thương gây ra cao.

Điểm yếu:

-  Khả năng sát thương phần đầu trận bị giảm, nên việc đánh đầu trận người chơi cần có kỹ thuật tốt.

- Người chơi cần có kỹ năng cao, và khả năng di chuyển com bo tốt, để phát huy hiệu quả khả năng của Zed .

Bảng kỹ năng Zed

Bảng kỹ năng Zed

Phi Tiêu Sắc Lẻm Q: Đây được coi  là kỹ năng cấu máu, farm lính cùng với việc gây sát thương chính của Zed tạo ra. Chính vì vậy cần nâng tối đa kỹ năng này càng sớm càng tốt.

 Đường Kiếm Bóng Tối E: đây là kỹ năng gây sát thương nhiều thứ 2 chính vì vậy sẽ cần nâng tối đa tiếp theo để giúp zeb thêm mạnh hơn.

Phân Thân Bóng Tối W: là kỹ năng nâng 1 điểm ở vị trí 2, rồi sau đó tăng sau cùng trận.

Dấu Ấn Tử Thần R:  là kỹ năng được nâng theo đúng cấp độ

Khắc chế Zed

Lên giáp là cách tốt nhất để khắc chế Zed.

Nếu Zed đã sử dụng W, đây là thời điểm Zed yếu nhất, khó tẩu thoát, tốc độ chậm, kém cơ động.

E của Zed chỉ có thể làm chậm nếu bóng của hắn chạm vào bạn.

Trên đây là bài viết hướng dẫn chơi Zed bao gồm cách cộng bản ngọc bổ trợ và cách lên đồ của các người chơi thách đấu. Mỗi thời điểm đều sẽ có cách build mạnh nhất, bạn hãy quay lại Kicdo thường xuyên để cập nhất nhé.

Khắc chế Zed>

Đối thủ đường trên

Đối thủ đường giữa

Bình luận