Bảng Ngọc Vel'Koz mùa 14, Cách Lên Đồ Vel'Koz build mạnh nhất

Author: Son Acton

Vel'Koz mùa 14: Cách lên đồ và bảng ngọc VelKoz đang hiệu quả nhất hiện nay. Cách chơi, bộ combo bạn phải biết khi chơi Vel'Koz đi cùng list tướng khắc chế Vel'Koz tại Kicdo.

Guide Vel'Koz mùa 14

Vel'Koz

Patch 14.7

Pháp sư - Vị trí:

Sát thương: Phép thuật

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng A-
Tỷ lệ thắng 51.45%
Tỷ lệ chọn 2.1%
Tỷ lệ Ban 0.4%
Cách lên đồ VelKoz
Cách lên đồ Vel'Koz và bảng ngọc

Bảng ngọc Vel'Koz Support với Win 80.00% và Pick 45.45%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Phát bắn đơn giản

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tàn Nhẫn


Pháp thuật

Mau lẹ        

Thủy thượng phiêu

Linh Hoạt

Trang bị chính

Vương Miện Shurelya        

Trát Lệnh Đế Vương        

Bảng ngọc Vel'Koz Middle với Win 38.24% và Pick 64.15%

Pháp thuật

Thiên Thạch Bí Ẩn

Dải Băng Năng Lượng

Thăng Tiến Sức Mạnh        

Cuồng Phong Tích Tụ


Cảm hứng

Giao Hàng Bánh Quy        

Thấu Thị Vũ Trụ        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Trang bị chính

Quyền Trượng Đại Thiên Sứ        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Bảng ngọc Vel'Koz aram với Win 52.19% và Pick 49.73%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Phát bắn đơn giản

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tối Thượng        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Nhát Chém Ân Huệ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Súng Lục Luden        

Quyền Trượng Bão Tố        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Trang bị Vel'Koz Mid có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Giày Pháp Sư        

Súng Lục Luden        

Quyền Trượng Bão Tố        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry        

Lên đồ thuần hỗ trợ

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry        

Giày Pháp Sư        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Quỷ Thư Morello        

Cưa Xích Hóa Kỹ        

Dây Chuyền Chữ Thập        

Lên đồ Vel'Koz SP Meta mới

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry        

Giày Khai Sáng Ionia        

Kính Nhắm Ma Pháp        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Quỷ Thư Morello        

Động Cơ Vũ Trụ        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
55%
56 matches
Đường
61%
34%
Ngọc
The Keystone Arcane Comet
The Rune Tree Domination
43%
The Keystone Arcane Comet
The Rune Tree Inspiration
43%
Boots
Sorcerer s Shoes
46%
Boots of Swiftness
35%
Ionian Boots of Lucidity
15%
Tỷ lệ chọn trang bị
Luden s Companion
41%
Shurelya s Battlesong
29%
Liandry s Torment
29%
Horizon Focus
25%
Shadowflame
13%
Rabadon s Deathcap
12%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Heal
48%
Summoner Spell Barrier
16%
Skill Order
Vel Koz s Q: Plasma Fission
Q
Vel Koz s W: Void Rift
W
Vel Koz s E: Tectonic Disruption
E
Một ngày trước
361efe

361efe

Fenerbahçe Espor - EUW

Blitzcrank
VS.

5/13/5

Hồi Máu
Tốc Biến
Mảnh Chân Băng
Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
Giày Pháp Sư
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Sách Cũ
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Thiên Thạch Bí Ẩn
Thiên Thạch Bí Ẩn
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:33 Lưỡi Gươm Đoạt ThuậtBình MáuBình Máu
03:09 Sách CũBình Máu
04:32 Sách Cũ
06:45 Bí Chương Thất Truyền
08:49 Sách QuỷGiày
11:12 Mặt Nạ Thống Khổ LiandryMáy Quét OracleMắt Kiểm Soát
12:42 Giày Pháp Sư
15:02 Sách Cũ
16:07 Máy Chuyển Pha Hextech
19:15 Gậy Quá Khổ
21:58 Ngọn Lửa Hắc Hóa
23:28 Sách Cũ
5 ngày trước
Bolulu

Bolulu

- EUW

Thresh
VS.

7/2/13

Lá Chắn
Tốc Biến
Mảnh Chân Băng
Sách Chiêu Hồn Mejai
Đồng Hồ Cát Zhonya
Giày Khai Sáng Ionia
Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Thiên Thạch Bí Ẩn
Thiên Thạch Bí Ẩn
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:16 Lưỡi Gươm Đoạt ThuậtBình MáuBình Máu
04:19 GiàyPhong Ấn Hắc ÁmMắt Kiểm SoátBình Máu
06:01 Sách Quỷ
08:26 Giày Khai Sáng IoniaMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
12:44 Bí Chương Thất Truyền
17:19 Mặt Nạ Thống Khổ LiandrySách Cũ
19:53 Sách QuỷMắt Kiểm Soát
23:10 Giáp Tay Seeker
25:22 Đồng Hồ Cát ZhonyaMắt Kiểm Soát
27:44 Sách Chiêu Hồn Mejai
5 ngày trước
361efe

361efe

Fenerbahçe Espor - EUW

Swain
VS.

14/1/10

Hồi Máu
Tốc Biến
Giày Pháp Sư
Bão Tố Luden
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Gậy Quá Khổ
Gậy Quá Khổ
Sách Chiêu Hồn Mejai
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Thiên Thạch Bí Ẩn
Thiên Thạch Bí Ẩn
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:16 Nhẫn DoranBình MáuBình Máu
03:47 Gậy Bùng Nổ
06:00 Bí Chương Thất Truyền
08:16 GiàyPhong Ấn Hắc Ám
10:18 Bão Tố LudenMắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
13:44 Giày Pháp SưSách CũHồng Ngọc
16:06 Ngọn Lửa Hắc Hóa
19:16 Gậy Quá Khổ
20:34 Sách Chiêu Hồn Mejai
23:41 Gậy Quá Khổ
8 ngày trước
Kingen

Kingen

Hanwha Life Esports - KR

Karma
VS.

1/0/3

Hồi Máu
Tốc Biến
Mảnh Chân Băng
Mắt Kiểm Soát
Thuốc Tái Sử Dụng
Giày Pháp Sư
Bí Chương Thất Truyền
Sách Quỷ
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Thiên Thạch Bí Ẩn
Thiên Thạch Bí Ẩn
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Tập Trung Tuyệt Đối
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:03 Lưỡi Gươm Đoạt ThuậtBình MáuBình MáuMắt Xanh
04:59 Sách CũThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
07:27 Bí Chương Thất TruyềnMáy Quét OracleMắt Kiểm Soát
10:54 Sách QuỷMắt Kiểm Soát
12:52 Mắt Kiểm SoátGiày
14:34 Giày Pháp SưMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
8 ngày trước
361efe

361efe

Fenerbahçe Espor - EUW

Orianna
VS.

4/9/16

Lá Chắn
Tốc Biến
Đồng Hồ Cát Zhonya
Giày Pháp Sư
Bão Tố Luden
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Phong Ấn Hắc Ám
Sách Cũ
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Thiên Thạch Bí Ẩn
Thiên Thạch Bí Ẩn
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:06 Nhẫn DoranBình MáuBình Máu
04:52 Bí Chương Thất Truyền
06:37 GiàyPhong Ấn Hắc Ám
09:26 Gậy Bùng Nổ
12:15 Bão Tố LudenThấu Kính Viễn Thị
14:48 Giày Pháp SưHồng Ngọc
17:19 Gậy Quá Khổ
19:26 Máy Chuyển Pha Hextech
21:23 Ngọn Lửa Hắc Hóa
23:43 Sách Cũ
26:28 Sách Quỷ
27:50 Đồng Hồ Ngưng Đọng
31:06 Đồng Hồ Cát Zhonya
32:39 Sách Cũ

Anh em có muốn biết Rakan mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Bảng Ngọc tái tổ hợp Vel'Koz

Bảng ngọc phù hợp nhất cho Vel'Koz với nhánh ngọc chính là Thiên thạch bí ẩn dù cho chơi ở vị trí hỗ trợ hay đường giữa. Bởi vì đặc tính của Vel'Koz là chất tướng thiên hướng cấu rỉa đứng từ xa nhả skill vào mặt địch, việc có thêm sát thương bồi vào từ thiên thạch sẽ làm cho tướng địch vô cùng khó chịu.

Sát thương chủ đạo của Vel'Koz đến từ kỹ năng do đó việc spam liên tục sẽ luôn khiến Vel'Koz đói mana dẫn tới ngọc dải băng năng lượng là không thể thiếu. Ở các ngọc còn lại bạn có thể chọn theo tình huống thích hồi chiêu hay thích tăng sát thương thì tùy bạn.

Đối với vị trí SP nhóm ngọc phụ bạn nên chọn áp đảo và nếu đi mid bạn có thể chọn cảm hứng.

Cách lên đồ Vel'Koz

Như đã nói ở trên sát thương của Vel'Koz đến từ kỹ năng nên ngoài việc lên các món đồ AP bạn sẽ cần chọn các trang bị cho điểm hồi kỹ năng.

mặt nạ thống khổ đây có lẽ là item phù hợp nhất cho Vel'Koz dù cho bạn đi đường nào nó gây sát thương lớn theo thời gian dù cho có là tướng chống chịu cũng rất khó thở với trang bị này.

Tuy nhiên với lợi thế sải tay dài thì sẽ phải có hạn chế. Hạn chế ở đây của Vel'Koz chính là không hế cơ động với lượng máu ít nên rất dễ bốc hơi nếu bị dồn sát thương. Giải pháp ở đây chính là lên đồng hồ.

Cách chơi Vel'Koz

Đầu trận hãy cấu rỉa quấy rối làm mềm ưỡn ẹo nhẩy múa đủ kiểu mình có chân dài mà, không farm được chắc AD địch cay lắm.

Khi lên cấp 6 Vel'Koz có đợt tăng sức mạnh lớn bất cứ khi nào kẻ địch co cụm lại hãy R thẳng mặt, tụi nó sẽ chạy như bị tào tháo đuổi.

Giữa trận đóng vai trò người làm mềm, không cần cứ phải bắn vào mồm AD địch mà cứ thằng nào ở trước mặt bạn bắn. Để ý bản đồ setup vị trí an toàn nếu địch có co cụm hoặc đang trong địa hình chật hẹp bạn bật R và xả hết tinh túy tích lũy lên cả đội địch.

Cuối trận thì cố gắng sống càng lâu càng tốt bám vứu vào đội hình team mình sống bầy đàn đừng đi lẻ thế là được.

Combo 1:

Cách chơi Vel'Koz

Combo 2:

Cách chơi Vel'Koz

Vị trí của Vel'Koz

Support hoặc đường giữa

Phép bổ trợ Vel'Koz

Phép bổ trợ Vel'Koz

Điểm mạnh & yếu Vel'Koz

Điểm mạnh:

  •  Vel'Koz có khả năng cấu rỉa máu từ xa khá tốt
  •  Vel'Koz  đẩy lính cực nhanh và mạnh
  • Có được một bộ kỹ năng có thể phá các tanker

Điểm yếu:

  • Độ cơ động  Vel'Koz khá kém
  • Khả năng chống chịu không cao
  • Bộ kỹ năng định hướng yêu cầu phải chính xác cao.

Bảng kỹ năng Vel'Koz

Bảng kỹ năng Vel'Koz

Phân Rã Hữu Cơ

Phân rã hữu cơ là một trong những kỹ năng cơ bản của Vel'Koz,  do được đặt Phân Rã hữu cơ lên kẻ địch khi trúng đích, trong trường hợp nếu tích đủ 3 điểm cộng dồn thì kẻ địch sẽ phải chịu một lượng sát thương chuẩn đủ lớn gây ảnh hưởng nặng.

Phân Hạch Plasma

Vel'Koz với bảng kỹ năng này sẽ giúp bắn ra một luồng plasma chia làm hai tia khi kích hoạt,  hoặc khi trúng phải kẻ địch thì Tia plasma gây sát thương và làm chậm khi trúng đích.

Vel'Koz khi bắn ra một luồng plasma sẽ gây ra gây 80/120/160/200/240 (+) Sát thương Phép cùng với hiệu ứng làm chậm 70% giảm dần trong 1/1.4/1.8/2.2/2.6 giây sau đó.

Vết Rách Hư Không

Vel'Koz được mở ra một vết rách không gian dẫn tới vùng hư không,, chính vì vậy sẽ gây một lượng sát thương bộc phá khởi điểm,. Tiếp sau đó sẽ gây sát thương theo thời gian lên những nạn nhân bên vào bên trong vết rách không gian đó.

Vel'Koz sẽ mở ra được một vết rách không gian dẫn tới vùng hư không gây ra 30/50/70/90/110 (+) Sát thương Kép sau đó sẽ  thoáng chốc  gây thêm 45/75/105/135/165 (+) Sát thương.

Phá Vỡ Kết Cấu

Chiều này sẽ làm hhất văng kẻ địch lên không, và đầy lùi nhẹ những kẻ địch cạnh bên khu vực bạn đứng

Vel'Koz phá vỡ kết cấu của một khu vực cạnh bên tiếp nữa là rồi sau đó gây 70/100/130/160/190 (+) Sát thương Phép và rồi thì chúng sẽ hất văng những kẻ địch trúng chiêu lên không trong 0.75 giây.

Những kẻ địch trúng chiêu cạnh bên Vel’Koz sẽ bị ảnh hưởng và rồi bị đẩy lùi nhẹ về hướng kĩ năng được tung ra.

Tia Phân Hủy Sự Sống

Tia Phân Hủy Sống là tia phóng thích ra một luồng năng lượng tích tụ theo con trỏ chuột trong 2.5 giây sát thương tới  kẻ địch. Trong trường hợp này thì tướng địch bị Soi Chiếu sẽ chịu sát thương chuẩn.

Trong thời điểm nội tại: Thì phân rã tướng địch Soi Chiếu chúng chỉ trong vòng 7 giây.

Khắc chế Velkoz>

Các tướng hỗ trợ khác

Đối thủ đường giữa

Bình luận