Khắc chế Vel'Koz: Tướng khắc chế, trang bị và mẹo khắc chế

Author: Son Acton

Cách khắc chế VelKoz mới nhất. Các tướng khắc chế VelKoz hiệu quả dựa trên tỷ lệ thắng. Điểm yếu lớn nhất của VelKoz. Trang bị khắc chế VelKoz

Tướng khắc chế Vel'Koz

Tướng khắc chế Vel'Koz

Tướng yếu hơn Vel'Koz

Tướng có tỷ lệ thắng cao khi đối đầu Vel'Koz

Khắc chế VelKoz>

Tóm lại, cách tốt nhất để khắc chế VelKoz là chọn các tướng có khả năng di chuyển nhanh, kiểu tướng ám sát, cơ động. Có thể sử dụng khống chế cứng để ngắt chiêu cuối của Vel'Koz

Điểm yếu lớn nhất của VelKoz là kém linh động, chịu đòn kém và dễ bị ngắt chiêu cuối.

Xem thêm Khắc chế rakan