Bảng Ngọc Leona mùa 14, Cách Lên Đồ Leona build mạnh nhất

Leona mùa 14: Cách lên đồ và bảng ngọc Leona Dư Chấn. Cách chơi và bộ combo của Leona Bình Minh Rực Rỡ một tướng sở hữu hàng tấn CC tại Kicdo.

Guide Leona mùa 14

Leona

Update 14.4

Tăng - Vị trí:

Sát thương: Phép thuật

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng B-
Tỷ lệ thắng 49.56%
Tỷ lệ chọn 5.2%
Tỷ lệ Ban 4.7%

Bảng ngọc Leona Support với Win 54.84% và Pick 58.49%

Kiên định

Dư Chấn

Suối Nguồn Sinh Mệnh

Giáp Cốt

Kiên Cường


Cảm hứng

Giao Hàng Bánh Quy        

Thấu Thị Vũ Trụ        

Tấn công        

Thủ        

Thủ        

Trang bị chính

Dây Chuyền Iron Solari        

Lời Thề Hiệp Sĩ        

Găng xích thù hận        

Bảng ngọc Leona aram với Win 51.63% và Pick 57.49%

Kiên định

Dư Chấn

Suối Nguồn Sinh Mệnh

Giáp Cốt

Lan Tràn


Chuẩn xác

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Tấn công        

Thủ        

Thủ        

Trang bị chính

Nước Mắt Nữ Thần        

Trái Tim Khổng Thần        

Băng Giáp Vĩnh Cửu        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Giáp Vai Nguyệt Thần        

Giày Thép Gai        

Găng xích thù hận        

Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác        

Lời Thề Hiệp Sĩ        

Giáp Thiên Nhiên        

Các sự lựa chọn thay thế

Đá Tỏa Sáng - Bất Định        

Đá Tỏa Sáng - Bảo Hộ        

Thú Tượng Thạch Giáp        

Dây Chuyền Chuộc Tội        

Khiên Băng Randuin        

Chuông Bảo Hộ Mikael        

Giáp Thiên Nhiên        

Lối lên đồ thứ hai

Cung Phong Linh        

Giày Cơ Động        

Dây Chuyền Iron Solari        

Tụ Bão Zeke        

Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác        

Găng xích thù hận        

Lời Thề Hiệp Sĩ        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
47%
200 trận
Làn đường
100%
Leona Ngọc
The Keystone Glacial Augment
The Rune Tree Resolve
82%
The Keystone Glacial Augment
The Rune Tree Sorcery
9%
Tỷ lệ chọn giầy
Plated Steelcaps
51%
Mercury s Treads
29%
Mobility Boots
8%
Thần thoại
Evenshroud
40%
Radiant Virtue
21%
Tỷ lệ chọn trang bị
Knight s Vow
9%
Anathema s Chains
9%
Zeke s Convergence
8%
Frozen Heart
5%
Abyssal Mask
3%
Thornmail
3%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Ignite
100%
15 giờ trước
Smash

Smash

T1 - KR

Rell
VS.

0/8/18

Thiêu Đốt
Tốc Biến
Ngọn Đuốc Thánh Quang
Mắt Kiểm Soát
Pháo Đài Sơn Thạch
Áo Choàng Gai
Đai Khổng Lồ
Giày Thủy Ngân
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Nâng Cấp Băng Giá
Nâng Cấp Băng Giá
Tốc Biến Ma Thuật
Tốc Biến Ma Thuật
Máy Dọn Lính
Máy Dọn Lính
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Kiên Cường
Kiên Cường
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+6 Giáp
+6 Giáp
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:12 Khiên Cổ VậtBình MáuBình MáuMắt Xanh
04:36 Hồng NgọcThuốc Tái Sử DụngMáy Quét Oracle
07:11 Đai Khổng Lồ
09:55 GiàyMắt Kiểm Soát
11:50 Mắt Kiểm SoátÁo Vải
12:54 Giày Thủy Ngân
14:26 Áo Vải
16:03 Mắt Kiểm Soát
17:54 Lá Chắn Quân ĐoànMắt Kiểm Soát
19:12 Ngọn Đuốc Thánh Quang
20:26 Mắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
22:20 Mắt Kiểm SoátGiáp Lụa
24:02 Áo Choàng GaiMắt Kiểm Soát
25:27 Mắt Kiểm Soát
26:56 Hồng NgọcMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
29:12 Mắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
30:39 Đai Khổng LồMắt Kiểm Soát
33:39 Mắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
21 giờ trước
Wadid

Wadid

- KR

Zyra
VS.

1/8/22

Tốc Biến
Thiêu Đốt
Giáp Vai Nguyệt Thần
Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác
Pháo Đài Sơn Thạch
Áo Choàng Gai
Găng Xích Thù Hận
Giày Cơ Động
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Nâng Cấp Băng Giá
Nâng Cấp Băng Giá
Tốc Biến Ma Thuật
Tốc Biến Ma Thuật
Máy Dọn Lính
Máy Dọn Lính
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Kiên Cường
Kiên Cường
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+6 Giáp
+6 Giáp
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:06 Khiên Cổ VậtBình MáuBình MáuMắt Xanh
01:13 Máy Quét Oracle
03:18 Thuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
06:44 GiàyHồng Ngọc
10:21 Giày Cơ ĐộngMắt Kiểm Soát
12:31 Đai Khổng Lồ
13:50 Giáp Lụa
15:41 Hỏa NgọcMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
17:38 Găng Xích Thù HậnHồng Ngọc
19:11 Giáp LụaMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
20:56 Dây Chuyền Sinh MệnhMắt Kiểm Soát
22:27 Áo VảiMắt Kiểm Soát
24:35 Giáp Vai Nguyệt ThầnMắt Kiểm Soát
26:16 Áo Choàng Gai
31:18 Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác
Một ngày trước
Raise

Raise

Kongdoo Monster - KR

Pyke
VS.

0/4/9

Thiêu Đốt
Tốc Biến
Pháo Đài Sơn Thạch
Dây Chuyền Sinh Mệnh
Giáp Vai Nguyệt Thần
Giày Thép Gai
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Dư Chấn
Dư Chấn
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Kiên Cường
Kiên Cường
Tốc Biến Ma Thuật
Tốc Biến Ma Thuật
Máy Dọn Lính
Máy Dọn Lính
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+6 Giáp
+6 Giáp
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:21 Khiên Cổ VậtBình MáuBình Máu
04:47 GiàyGiáp LụaMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
07:55 Hồng NgọcMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
09:47 Dây Chuyền Sinh Mệnh
12:29 Giày Thép GaiMắt Kiểm Soát
14:15 Áo VảiMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
15:42 Mắt Kiểm Soát
17:57 Giáp Vai Nguyệt ThầnMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
19:26 Hồng NgọcMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
20:36 Mắt Kiểm Soát
21:40 Dây Chuyền Sinh MệnhMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
Một ngày trước
Raise

Raise

Kongdoo Monster - KR

Pyke
VS.

2/10/20

Thiêu Đốt
Tốc Biến
Pháo Đài Sơn Thạch
Lời Thề Hiệp Sĩ
Mắt Kiểm Soát
Hồng Ngọc
Giáp Vai Nguyệt Thần
Giày Thép Gai
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Nâng Cấp Băng Giá
Nâng Cấp Băng Giá
Tốc Biến Ma Thuật
Tốc Biến Ma Thuật
Máy Dọn Lính
Máy Dọn Lính
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Suối Nguồn Sinh Mệnh
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+6 Giáp
+6 Giáp
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:10 Khiên Cổ VậtBình MáuBình MáuMắt Xanh
03:05 Thuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
05:40 Hồng NgọcMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
07:11 Mắt Kiểm Soát
08:50 GiàyMắt Kiểm Soát
11:22 Hỏa Ngọc
13:37 Giày Thép GaiMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
14:55 Hồng NgọcMắt Kiểm Soát
17:53 Giáp Vai Nguyệt ThầnMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
20:17 Vòng Tay Pha LêMắt Kiểm Soát
22:13 Mắt Kiểm SoátHồng Ngọc
24:12 Dây Chuyền Sinh MệnhMắt Kiểm Soát
25:54 Lời Thề Hiệp SĩMắt Kiểm SoátHồng Ngọc
27:22 Mắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
Một ngày trước
Nia

Nia

INTZ - KR

Rell
VS.

3/13/17

Thiêu Đốt
Tốc Biến
Giáp Bạch Ngọc
Đồng Hồ Vụn Vỡ
Mắt Kiểm Soát
Giày Thủy Ngân
Giáp Vai Nguyệt Thần
Giáp Gai
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Nâng Cấp Băng Giá
Nâng Cấp Băng Giá
Tốc Biến Ma Thuật
Tốc Biến Ma Thuật
Máy Dọn Lính
Máy Dọn Lính
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Kiên Cường
Kiên Cường
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+6 Giáp
+6 Giáp
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:04 Giáp ThépBình MáuBình Máu
03:58 Hồng NgọcMắt Kiểm SoátBình Máu
07:59 GiàyÁo VảiMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
09:33 Giày Thủy NgânMắt Kiểm SoátThuốc Tái Sử Dụng
12:04 Giáp LụaMắt Kiểm Soát
14:39 Dây Chuyền Sinh MệnhMắt Kiểm Soát
16:00 Áo Vải
19:18 Giáp Vai Nguyệt ThầnMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
21:28 Mắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
22:42 Mắt Kiểm Soát
23:44 Áo Choàng Gai
25:50 Hồng NgọcMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
28:36 Đai Khổng LồMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
30:30 Giáp GaiMắt Kiểm Soát
32:57 Đồng Hồ Ngưng ĐọngMắt Kiểm Soát

Anh em có muốn biết Lissandra mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Leona

Bảng Ngọc tái tổ hợp Leona

Bảng ngọc Leona

 • Kiên định: Loại ngọc siêu cấp giúp Leona sống lâu trăm tuổi, tăng khả năng chống chịu và khống chế.
 • Dư chấn: Sau khi đã bất động một vị tướng của địch, nhận thêm chống chịu sau đó gây ra sát thương thích ứng.
 • Kiên cường: dùng phép Bổ Trợ để nhận thêm kháng hiệu ứng và kháng làm chậm trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Kiểm soát điều khiển: 10 phút sau sẽ nhận được thêm +8 giáp và +8 kháng phép, nâng tổng giáp và kháng phép thêm 5%.
 • Ngọn gió thứ hai: Sau khi đã chịu sát thương từ tướng của địch sẽ được hồi lại một phần máu đã mất.

Chạy nhanh, đi xuyên tường, làm chậm mục tiêu nghe có ngon không. Đó chính là Kayn "Tử thần bóng tối". Chiêu cuối thì cứ phải gọi là đéo đỡ được. Cách lên đồ Kayn Kayncó gì đặc biệt

Cách lên đồ Leona

Cách lên đồ Leona

Cách chơi Leona

Combo 1:

Cách chơi Leona combo 1

Combo 2:

Cách chơi Leona combo 2

Combo 3:

Cách chơi Leona combo 3

Giai đoạn đầu:

 • Khiên mặt trời (Q) sử dụng ở lv1 đồng thời vào tank cho jung khi cảm thấy jung có thể ăn red.
 • Sử dụng nội tại của Khiên Cổ Vật, dọn linh nhanh chóng đồng thời hồi máu cho ad. Bên cạnh đó bạn cũng sẽ kiếm thêm được một chút vàng.
 • Nên ẩn nấp để tránh bị mất máu từ ad và sp từ đối thủ.
 • Thiên đỉnh kiếm (E) + Khiên mặt trời (Q): khi lên lv 2 sử dụng combo này để gây sát thương đột ngột cho đối thủ.

Giai đoạn giữa game

 • Vòng tay Targon: khi có vật phẩm này nên sử dụng để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng hơn và mang về lớp giáp ảo.
 • Nhật thực (W) + Thiên đỉnh kiếm (E) + Khiên mặt trời (Q): combo này sẽ dồn dame và gây thêm dame cho kẻ địch.
 • Thiên đỉnh kiếm (E) + Khiên mặt trời (Q) + Nhật Thực: combo này sẽ giúp bạn trụ lâu đồng thời làm lá chắn cho xạ thủ.
 • Sử dụng Giày Cơ Động để roam hiệu quả hơn. Nếu có cơ hội hãy cố gắng tận dụng để áp sát và sử dụng kỹ năng lên đối thủ.
 • Đạt tới lv6 bạn hãy sử dụng Thái Dương Hạ San (R) để làm choáng váng kẻ địch sau đó sử dụng combo Thiên Đỉnh Kiếm (E) + Khiên Mặt Trời (Q) để dồn kẻ địch và giết chúng nhanh gọn.

Giai đoạn cuối game

 • Sử dụng Thái Dương Hạ San (R) để mở giao tranh
 • Hãy lao nhanh lên phía trước, gây khống chế lên kẻ địch để lấy lợi thế cho team.
 • Tùy vào tình huống khi đó mà bạn có thể lựa chọn tấn công hay cover.

Vị trí của Leona

Hỗ trợ

Phép bổ trợ Leona

Phép bổ trợ Leona

Kiệt sức: sử dụng khi đối phương là những đối thủ khó ưa và khó nhằn

Tốc biến + Thiêu đốt: thích hợp cho lối chơi không mấy nhẹ nhàng của vị tướng này.

Trên đây là một số gợi ý để bạn sử dụng vị tướng Leona màu 9 này một cách tốt hơn. Tham khảo về các vị tướng khác trong Vũ trụ Liên Minh Huyền Thoại trên website.

Điểm mạnh & yếu Leona

Ưu điểm:

 • Có khả năng chống chịu cao
 • Có thể khống chế cứng
 • Có thể gây áp lực lớn lên kẻ địch
 • Có khả năng giao tranh
 • Chỉ số cơ bản và các kỹ năng ở mức độ cao

Nhược điểm:

 • Bị một vài vị tướng khắc chế
 • Khả năng bảo vệ xạ thủ không được tốt
 • Không có kỹ năng chạy trốn
 • Chơi khá liều lĩnh

Bảng kỹ năng Leona

Bảng kỹ năng Leona

 • Khiên mặt trời: khi phát đòn tiếp theo bằng khiên mặt trời sẽ ra tăng lực sát thương lên kẻ địch và chúng chúng choáng váng.
 • Ánh sáng mặt trời: sử dụng kỹ năng này có thể gây sát thương cho kẻ địch trong vòng 1.5 giây. Các tướng đồng minh khi gây sát thương lên kẻ địch đồng thời sẽ tiêu thụ thêm Ánh sáng Mặt trời tăng thêm sát thương.
 • Thiên đỉnh kiếm: Leona khi phóng ra một lưỡi kiếm có thể gây sát thương lên toàn bộ kẻ địch tại một đường thẳng. Tướng của địch ở vị trí cuối cùng khi trúng sẽ bị bất động, Leona phóng tới vị trí đó và tiêu diệt.
 • Nhật thực: giúp Leona tăng Giáp và Kháng Phép. Lần đầu hiệu ứng kết thúc, nếu xung quanh vị tướng này có kẻ địch thì sẽ gây thêm lực sát thương lên chúng. Bên cạnh đó Leona cũng sẽ được công thêm 3 giây Giáp và kháng phép.
 • Thái Dương Hạ San: giúp vị tướng này triệu hồi sức mạnh của thái dương. Sức mạnh này sẽ gây sát thương lên kẻ địch trong một khu vực nhất định. Những kẻ địch trong khu vực này sẽ bị choáng và ở gần đó sẽ bị làm chậm. Leona sử dụng lưỡi kiếm của mình gây thêm lực sát thương.

Khắc chế Leona

Khắc chế Leona

 • Khi tướng này kích hoạt Nhật Thực, đồng nghĩa với việc giao tranh sắp được mở.
 • Nếu bạn cảm thấy đủ khả năng, hãy trừng phạt vì Leona đã sử dụng hụt Thiên Đỉnh Kiếm.
 • Bạn có thể né được chiêu cuối của Leona một cách dễ dàng vì chúng chỉ có thể gây choáng ở khu vực trung tâm mà thôi.
 • Bản thân Leona không thể tự kích hoạt nội tại mà chỉ có thể cho phép các đồng đội gây thêm sát thương lên những kẻ địch đã bị trúng kỹ năng của Leona, bạn chỉ cần không lại cần các đồng đội của Leona thì khả năng nhận sát thương là rất thấp.

 

Khắc chế Leona>

Các tướng hỗ trợ khác

Author Son Acton

Bình luận


Tips

Cấp 2 vô cùng mạnh mẽ chơi lấn át ở level này. R thời gian hồi chiêu thấp phạm vi tác động rộng chồng CC bắt bớ ngay khi có R, roam các đường để tận dụng R triệt để nếu way lính đang không tốt.

Tướng mới anh em