Bảng Ngọc Soraka mùa 14, Cách Lên Đồ Soraka build mạnh nhất

Author: Son Acton

Soraka mùa 14: Hướng dẫn tăng bảng ngọc và cách lên đồ Soraka với bộ trang bị mới. Video combo Soraka và list tướng yếu hay mạnh hơn Tinh nữ Ionia tại Kicdo.

Guide Soraka mùa 14

Soraka

Patch 14.7

Hỗ trợ - Vị trí:

Sát thương: Phép thuật

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng S-
Tỷ lệ thắng 51.43%
Tỷ lệ chọn 5.8%
Tỷ lệ Ban 2.6%
Cách lên đồ Soraka
Cách lên đồ Soraka và bảng ngọc

Bảng ngọc Soraka Support với Win 51.77% và Pick 87.94%

Pháp thuật

Triệu Hồi Aery

Dải Băng Năng Lượng

Thăng Tiến Sức Mạnh        

Cuồng Phong Tích Tụ


Kiên định

Giáp Cốt

Tiếp sức        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Bùa Nguyệt Thạch        

Dây Chuyền Chuộc Tội        

Chuông Bảo Hộ Mikael        

Bảng ngọc Soraka aram với Win 51.12% và Pick 61.55%

Pháp thuật

Triệu Hồi Aery

Dải Băng Năng Lượng

Thăng Tiến Sức Mạnh        

Thiêu Rụi        


Kiên định

Giáp Cốt

Tiếp sức        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Nước Mắt Nữ Thần        

Bùa Nguyệt Thạch        

Giáp Máu Warmog        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Bùa Nguyệt Thạch        

Giày Khai Sáng Ionia        

Dây Chuyền Chuộc Tội        

Chuông Bảo Hộ Mikael        

Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác        

Giáp Máu Warmog        

Các sự lựa chọn thay thế

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Sách Chiêu Hồn Mejai        

Giáp Máu Warmog        

Giáp Tâm Linh        

Đá Tỏa Sáng - Bảo Hộ        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
51%
109 matches
Đường
99%
Ngọc
The Keystone Summon Aery
The Rune Tree Resolve
49%
The Keystone Summon Aery
The Rune Tree Domination
32%
Boots
Ionian Boots of Lucidity
84%
Boots of Swiftness
13%
Mercury s Treads
2%
Tỷ lệ chọn trang bị
Moonstone Renewer
72%
Redemption
43%
Mikael s Blessing
14%
Shurelya s Battlesong
14%
Warmog s Armor
3%
Mejai s Soulstealer
3%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Heal
68%
Summoner Spell Exhaust
14%
Skill Order
Soraka s W: Astral Infusion
W
Soraka s Q: Starcall
Q
Soraka s E: Equinox
E
Một ngày trước
Effort

Effort

OKSavingsBank BRION - KR

Renata Glasc
VS.

2/9/8

Tốc Biến
Hồi Máu
Mảnh Chân Băng
Thuốc Tái Sử Dụng
Mắt Kiểm Soát
Ngọc Quên Lãng
Bùa Nguyệt Thạch
Giày Khai Sáng Ionia
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Triệu Hồi Aery
Triệu Hồi Aery
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Mau Lẹ
Mau Lẹ
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Giáp Cốt
Giáp Cốt
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:10 Lưỡi Gươm Đoạt ThuậtBình MáuBình MáuMắt Xanh
03:07 GiàyMắt Kiểm SoátMáy Quét OracleBình Máu
04:54 Mắt Kiểm SoátMắt Kiểm SoátThuốc Tái Sử Dụng
06:15 Mắt Kiểm SoátHồng Ngọc
07:55 Giày Khai Sáng IoniaBùa Tiên
09:24 Hỏa Ngọc
11:18 Mắt Kiểm Soát
13:10 Gương Thần Bandle
15:06 Bùa Nguyệt ThạchMắt Kiểm Soát
19:26 Mắt Kiểm SoátNgọc Quên Lãng
20:33 Mắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
2 ngày trước
Milica

Milica

GALAKTICOS - EUW

Senna
VS.

1/5/3

Tốc Biến
Hồi Máu
Mảnh Chân Băng
Vương Miện Shurelya
Hồng Ngọc
Bùa Tiên
Giày Khai Sáng Ionia
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Triệu Hồi Aery
Triệu Hồi Aery
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
Tiếp Sức
Tiếp Sức
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:03 Lưỡi Gươm Đoạt ThuậtMắt XanhBình MáuBình Máu
00:44 Máy Quét Oracle
02:59 GiàyHồng Ngọc
06:59 Giày Khai Sáng IoniaMắt Kiểm Soát
09:40 Hỏa NgọcMắt Kiểm Soát
10:58 Sách Cũ
11:54 Bùa Tiên
14:19 Gương Thần Bandle
15:26 Vương Miện ShurelyaMắt Kiểm Soát
16:44 Hồng Ngọc
17:46 Mắt Kiểm Soát
19:12 Bùa Tiên
3 ngày trước
EliWood

EliWood

Topo Centras Iron Wolves - EUW

Rakan
VS.

1/4/14

Hồi Máu
Tốc Biến
Dị Vật Tai Ương
Dây Chuyền Chuộc Tội
Mảnh Chân Băng
Ngọc Quên Lãng
Bùa Nguyệt Thạch
Giày Khai Sáng Ionia
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Triệu Hồi Aery
Triệu Hồi Aery
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Mau Lẹ
Mau Lẹ
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Tiếp Sức
Tiếp Sức
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:04 Lưỡi Gươm Đoạt ThuậtBình MáuBình MáuMắt Xanh
02:56 Hồng NgọcBùa Tiên
05:34 Hỏa NgọcMắt Kiểm Soát
07:17 Máy Quét OracleSách Cũ
09:22 Bùa Nguyệt Thạch
12:19 GiàyThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
14:48 Giày Khai Sáng IoniaMắt Kiểm Soát
18:39 Hồng NgọcBùa Tiên
20:22 Chén Thánh
22:05 Dị Vật Tai Ương
26:00 Dây Chuyền Chuộc TộiSách Cũ
27:58 Dị Vật Tai Ương
30:13 Ngọc Quên Lãng
4 ngày trước
Tay

Tay

FLUXO - BR

Renata Glasc
VS.

1/6/14

Tốc Biến
Hồi Máu
Mảnh Chân Băng
Giày Khai Sáng Ionia
Bùa Nguyệt Thạch
Mắt Kiểm Soát
Lư Hương Sôi Sục
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Triệu Hồi Aery
Triệu Hồi Aery
Áo Choàng Mây
Áo Choàng Mây
Mau Lẹ
Mau Lẹ
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Tiếp Sức
Tiếp Sức
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:16 Lưỡi Gươm Đoạt ThuậtBình MáuBình MáuMắt Xanh
03:17 GiàyBình MáuMáy Quét Oracle
06:33 Giày Khai Sáng IoniaHồng NgọcMắt Kiểm Soát
08:50 Hỏa NgọcMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
10:47 Sách CũMắt Kiểm Soát
13:40 Gương Thần Bandle
15:11 Bùa Nguyệt ThạchMắt Kiểm Soát
15:57 Sách Cũ
16:54 Mắt Kiểm Soát
18:51 Linh Hồn Lạc Lõng
20:19 Bùa Tiên
22:05 Dị Vật Tai Ương
22:39 Mắt Kiểm Soát
24:42 Lư Hương Sôi SụcMắt Kiểm Soát
5 ngày trước
BaeKHo

BaeKHo

- KR

Lulu
VS.

0/1/20

Tốc Biến
Hồi Máu
Mảnh Chân Băng
Dây Chuyền Chuộc Tội
Đai Khổng Lồ
Bùa Nguyệt Thạch
Giày
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Triệu Hồi Aery
Triệu Hồi Aery
Áo Choàng Mây
Áo Choàng Mây
Mau Lẹ
Mau Lẹ
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
Tiếp Sức
Tiếp Sức
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Suối Nguồn Sinh Mệnh
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:09 Lưỡi Gươm Đoạt ThuậtBình MáuBình MáuMắt Xanh
00:45 Máy Quét Oracle
04:22 GiàyHồng Ngọc
05:31 Hỏa Ngọc
08:03 Gương Thần Bandle
10:13 Bùa Nguyệt ThạchMắt Kiểm Soát
11:42 Hồng Ngọc
13:05 Chén Thánh
14:26 Bùa TiênMắt Kiểm Soát
17:17 Dị Vật Tai ƯơngDây Chuyền Chuộc Tội
20:49 Đai Khổng LồMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát

Anh em có muốn biết Xayah mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Bảng Ngọc bổ trợ Soraka

Vị trí của Soraka

  • Đường trên
  • Hỗ trợ

Phép bổ trợ Soraka

Tốc biếnThiêu đốt 

Cách lên đồ Soraka

Cách lên đồ Soraka

Bảng kỹ năng Soraka

Thứ tự nâng kỹ năng Soraka

Thứ tự nâng kỹ năng Soraka

Chi tiết kỹ năng Soraka

Cứu RỗiCứu Rỗi

Soraka chạy nhanh hơn khi di chuyển về phía các đồng minh thấp máu cạnh bên.

Vẫn TinhVẫn Tinh

Tiêu hao: 40/45/50/55/60
Khoảng cách: 810

Một ngôi sao từ trên trời rơi xuống vị trí chỉ định, gây sát thương phép và làm chậm kẻ địch. Nếu một tướng địch bị trúng Vẫn Tinh, Soraka được hồi máu và nhận thêm tốc độ di chuyển khi chạy khỏi tướng địch.

Gọi sao rơi xuống vị trí chỉ định. Kẻ địch đứng trong vùng ảnh hưởng chịu 70/110/150/190/230 (+) sát thương phép và bị làm chậm đi 30% trong 2 giây.

Nếu Vẫn Tinh trúng một tướng địch, Soraka nhận được Hồi Sức trong 4 giây, hồi lại 14/16/18/20/22 (+) máu mỗi giây và nhận được 10% tốc độ di chuyển khi chạy khỏi tướng địch.

Tinh Tú Hộ MệnhTinh Tú Hộ Mệnh

Tiêu hao: 50/55/60/65/70
Khoảng cách: 550

Soraka hi sinh một phần Máu của bản thân để hồi máu cho một đơn vị đồng minh khác.

Hồi lại 80/110/140/170/200 (+) máu cho tướng đồng minh khác.

Nếu sử dụng khi đang được Hồi Sức, Soraka sẽ ban cho mục tiêu sức mạnh của hiệu ứng đó trong giây.

Không thể dùng nếu Soraka còn dưới 5%.

Điểm Phân CựcĐiểm Phân Cực

Tiêu hao: 70
Khoảng cách: 925

Tạo ra một vùng xoáy làm câm lặng tất cả kẻ địch bên trong. Khi vùng xoáy biến mất, tất cả những kẻ địch còn bên trong đều bị trói chân.

Tạo ra một vùng xoáy tại điểm đã chọn trong 1.5 giây, gây 70/110/150/190/230 (+) Sát thương Phép lên những Tướng địch trong vùng ảnh hưởng. Tướng địch trong vùng xoáy đó sẽ bị câm lặng cho đến khi thoát khỏi đấy.

Khi vùng xoáy biến mất, tất cả những nạn nhân còn đứng bên trong sẽ bị trói chân trong 1/1.25/1.5/1.75/2 giây và phải chịu 70/110/150/190/230 (+) Sát thương Phép.

Nguyện ƯớcNguyện Ước

Tiêu hao: 100
Khoảng cách: 25000

Soraka mang lại hi vọng cho đồng đội của mình bằng cách lập tức hồi máu cho bản thân và tất cả tướng đồng minh.

Viện cầu sức mạnh thần linh giúp phục hồi 150/250/350 (+) Máu cho tất cả Tướng đồng minh. Sức mạnh của Nguyện Ước được cường hóa 50% đối với các Tướng còn dưới 40% Máu.

Cách chơi Soraka

Điểm mạnh & yếu Soraka

Khắc chế Soraka

Khắc chế Soraka>

Đối thủ đường trên

Các tướng hỗ trợ khác

Bình luận