Bảng Ngọc Karthus mùa 13, Cách Lên Đồ Karthus mạnh nhất

Karthus mùa 13: Hướng dẫn tăng bảng ngọc và cách lên đồ Karthus với bộ trang bị mới. Video combo Karthus và list tướng yếu hay mạnh hơn Tiếng Ru Tử Thần tại Kicdo.

Guide Karthus mùa 13

Karthus

Update 13.1

Pháp sư - Vị trí:

Sát thương: Phép thuật

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng B-
Tỷ lệ thắng 49.26%
Tỷ lệ chọn 2.4%
Tỷ lệ Ban 2.2%

Bảng ngọc Karthus Jungle với Win 55.73% và Pick 65.5%

Cảm hứng

Đòn Phủ Đầu        

Bước chân màu nhiệm        

Thị Trường Tương Lai        

Vận Tốc Tiếp Cận


Áp đảo

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tối Thượng        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Bảng ngọc Karthus Bottom với Win 49.59% và Pick 98.4%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Vị Máu        

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tối Thượng        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Chốt Chặn Cuối Cùng        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Bảng ngọc Karthus Middle với Win 47.62% và Pick 91.3%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Vị Máu        

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tối Thượng        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Nhát Chém Ân Huệ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Bảng ngọc Karthus aram với Win 53.51% và Pick 55.82%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Phát bắn đơn giản

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tối Thượng        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Nhát Chém Ân Huệ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Trang bị Karthus Rừng có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Giày Pháp Sư        

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Trượng Hư Vô        

Quỷ Thư Morello        

Lên đồ Karthus Bot

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry        

Giày Pháp Sư        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Trượng Hư Vô        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Lên đồ Karthus Aram

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry        

Giày Pháp Sư        

Mũ Trụ Nguyền Rủa        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Trượng Hư Vô        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
54%
200 trận
Làn đường
90%
6%
Karthus Ngọc
The Keystone Dark Harvest
The Rune Tree Precision
92%
The Keystone First Strike
The Rune Tree Domination
7%
Thần thoại
Liandry s Anguish
98%
Luden s Tempest
2%
Tỷ lệ chọn trang bị
Rabadon s Deathcap
56%
Void Staff
45%
Shadowflame
34%
Rylai s Crystal Scepter
11%
Zhonya s Hourglass
9%
Morellonomicon
7%
Tỷ lệ chọn giầy
Sorcerer s Shoes
95%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
99%
Summoner Spell Exhaust
91%
Summoner Spell Teleport
7%
Một ngày trước
TynX

TynX

- EUW

Graves
VS.

6/8/5

Tốc Biến
Trừng Phạt
Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
Giày Pháp Sư
Trượng Hư Vô
Phong Ấn Hắc Ám
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Mắt Kiểm Soát
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Đòn Phủ Đầu
Đòn Phủ Đầu
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thị Trường Tương Lai
Thị Trường Tương Lai
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tối Thượng
Thợ Săn Tối Thượng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:34 Linh Hồn Hỏa KhuyểnBình Máu
03:31 Phong Ấn Hắc ÁmSách CũMáy Quét OracleMắt Kiểm Soát
04:37 Lam Ngọc
07:10 Sách Quỷ
09:30 Bí Chương Thất TruyềnMắt Kiểm Soát
12:21 Mặt Nạ Thống Khổ LiandryGiày Pháp SưMắt Kiểm Soát
16:38 Máy Chuyển Pha HextechGậy Quá Khổ
18:33 Ngọn Lửa Hắc HóaMắt Kiểm Soát
20:31 Gậy Bùng Nổ
22:48 Đá Hắc Hóa
24:22 Trượng Hư Vô
25:23 Mắt Kiểm Soát
2 ngày trước
Chovy

Chovy

Gen.G - KR

Nidalee
VS.

7/0/4

Trừng Phạt
Tốc Biến
Linh Hồn Hỏa Khuyển
Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
Phong Ấn Hắc Ám
Giày Pháp Sư
Gậy Quá Khổ
Sách Cũ
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Đòn Phủ Đầu
Đòn Phủ Đầu
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thị Trường Tương Lai
Thị Trường Tương Lai
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tối Thượng
Thợ Săn Tối Thượng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:13 Linh Hồn Hỏa KhuyểnBình MáuMắt Xanh
05:25 Bí Chương Thất TruyềnMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
07:34 Mắt XanhPhong Ấn Hắc ÁmMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
10:23 Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
14:26 Giày Pháp SưGậy Quá KhổSách Cũ
2 ngày trước
Burry

Burry

- KR

Camille
VS.

5/8/5

Trừng Phạt
Tốc Biến
Linh Hồn Hỏa Khuyển
Giày
Phong Ấn Hắc Ám
Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Sách Cũ
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Thu Thập Hắc Ám
Thu Thập Hắc Ám
Phát Bắn Đơn Giản
Phát Bắn Đơn Giản
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tối Thượng
Thợ Săn Tối Thượng
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:30 Linh Hồn Hỏa KhuyểnBình MáuMắt Xanh
03:25 GiàyPhong Ấn Hắc ÁmMáy Quét Oracle
07:10 Bí Chương Thất Truyền
08:44 Sách Quỷ
10:01 Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
11:33 Sách Cũ
13:35 Máy Chuyển Pha Hextech
15:13 Gậy Quá Khổ
16:22 Ngọn Lửa Hắc Hóa
17:51 Sách Cũ
3 ngày trước
113

113

Karmine Corp - EUW

Shaco
VS.

14/10/22

Tốc Biến
Trừng Phạt
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
Phong Ấn Hắc Ám
Giày Pháp Sư
Mũ Phù Thủy Rabadon
Trượng Hư Vô
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Thu Thập Hắc Ám
Thu Thập Hắc Ám
Phát Bắn Đơn Giản
Phát Bắn Đơn Giản
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:07 Linh Hồn Hỏa KhuyểnBình Máu
03:16 Sách Cũ
04:39 Bí Chương Thất TruyềnMáy Quét Oracle
06:38 Sách Cũ
09:06 Gậy Bùng NổGiày Pháp Sư
11:17 Bão Tố Luden
13:55 Máy Chuyển Pha HextechGậy Quá Khổ
16:25 Ngọn Lửa Hắc HóaPhong Ấn Hắc Ám
19:35 Gậy Quá Khổ
23:35 Mũ Phù Thủy Rabadon
24:13 Sách Cũ
25:22 Đá Hắc Hóa
26:43 Dược Phẩm Thuật Pháp
30:11 Trượng Hư Vô
30:55 Dược Phẩm Thuật Pháp
32:49 Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
4 ngày trước
Farfetch

Farfetch

DenizBank İstanbul Wildcats Akademi - EUW

Talon
VS.

11/12/17

Trừng Phạt
Tốc Biến
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Mặt Nạ Ai Oán Liandry
Đồng Hồ Cát Zhonya
Mũ Phù Thủy Rabadon
Giày Pháp Sư
Sách Cũ
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Thu Thập Hắc Ám
Thu Thập Hắc Ám
Phát Bắn Đơn Giản
Phát Bắn Đơn Giản
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tối Thượng
Thợ Săn Tối Thượng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:02 Linh Hồn Hỏa KhuyểnBình Máu
03:44 Sách Quỷ
06:32 Sách CũSách CũGiày
09:55 Mặt Nạ Thống Khổ LiandrySách CũMắt Kiểm Soát
11:41 Giày Pháp SưMắt Kiểm SoátMáy Quét OracleThấu Kính Viễn Thị
14:40 Gậy Quá KhổHồng NgọcMáy Chuyển Pha Hextech
16:21 Ngọn Lửa Hắc Hóa
17:46 Sách Cũ
19:59 Sách QuỷĐồng Hồ Ngưng ĐọngSách Cũ
22:02 Giáp Tay Seeker
22:53 Đồng Hồ Cát Zhonya
26:24 Gậy Quá Khổ
29:16 Gậy Quá Khổ
30:51 Mặt Nạ Ai Oán Liandry
31:39 Mũ Phù Thủy RabadonSách Cũ

Best Picks vs Karthus

Worst Picks vs Karthus

Best Lane Counters vs Karthus

Anh em có muốn biết Kled mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Karthus>

Bảng Ngọc bổ trợ Karthus

Vị trí của Karthus

Rừng

Phép bổ trợ Karthus

Tốc biến + Trừng phạt

Cách lên đồ Karthus

Cách lên đồ Karthus

Bảng kỹ năng Karthus

Thứ tự nâng kỹ năng Karthus

Thứ tự nâng kỹ năng Karthus

Chi tiết kỹ năng Karthus

Vong HồnVong Hồn

Khi chết, Karthus tiến vào trạng thái vong hồn cho phép hắn tiếp tục thi triển kỹ năng trong 7 giây.

Tàn PháTàn Phá

Tiêu hao: 20/26/32/38/44
Khoảng cách: 875

Karthus làm bùng phát một vụ nổ tại điểm đã chọn, gây sát thương lên những nạn nhân trúng chiêu.

Tạo ra một vụ nổ tại vị trí con trỏ chuột của Karthus. Sau 0.5 giây, gây 50/70/90/110/130 (+) sát thương phép lên các kẻ địch trúng chiêu.

Nếu chỉ có một đơn vị trúng chiêu, nó sẽ phải nhận gấp đôi sát thương.

Bức Tường Đau ĐớnBức Tường Đau Đớn

Tiêu hao: 70
Khoảng cách: 1000

Karthus tạo ra một bức tường xuyên thấu. Bất kì đơn vị kẻ địch nào bước qua đó đều sẽ bị giảm Tốc độ Di chuyển và Kháng Phép trong một thời gian cố định.

Tạo ra một bức tường tại vị trí đã chọn trong 5 giây. Kẻ địch bước qua đó sẽ bị giảm Kháng Phép đi 15% và Tốc độ Di chuyển đi 40/50/60/70/80% trong 5 giây (Tốc độ Di chuyển sẽ từ từ phục hồi theo thời gian).

Ô UếÔ Uế

Tiêu hao: 30/42/54/66/78
Khoảng cách: 550

Karthus hấp thụ linh hồn của các nạn nhân giúp hắn phục hồi Năng lượng theo mỗi đơn vị tiêu diệt được. Ngoài ra, Karthus còn có thể bao phủ lấy bản thân bằng những cơn sóng linh hồn các nạn nhân của hắn để gây sát thương lên những kẻ địch cạnh bên, nhưng bù lại phải tiêu hao Năng lượng liên tục.

Tắt: Khi Karthus tiêu diệt một đơn vị, hắn được phục hồi 20/27/34/41/48 Năng lượng.

Bật: Sử dụng Năng lượng để gây 30/50/70/90/110 (+) sát thương phép lên những kẻ địch cạnh bên mỗi giây.

Khúc Cầu HồnKhúc Cầu Hồn

Tiêu hao: 100
Khoảng cách: 10000

Sau khi niệm chú 3 giây, Karthus sát thương tất cả tướng địch.

Sau khi niệm chú 3 giây, Karthus gây 250/400/550 (+) sát thương phép lên tất cả tướng địch (bất kể khoảng cách).

Cách chơi Karthus

Vòng rừng Karthus

Vòng rừng Karthus đội đỏ

Vòng rừng Karthus đội đỏ

Vòng rừng Karthus đội xanh

Vòng rừng Karthus đội xanh

Điểm mạnh & yếu Karthus

Khắc chế Karthus

Đối thủ trong Rừng

Post by Son Acton

Bình luận


Tướng mới anh em

Milio
Milio
Nilah
Nilah
K'Sante
K'Sante