Bảng Ngọc Karthus mùa 14, Cách Lên Đồ Karthus build mạnh nhất

Author: Son Acton

Karthus mùa 14: Hướng dẫn tăng bảng ngọc và cách lên đồ Karthus với bộ trang bị mới. Video combo Karthus và list tướng yếu hay mạnh hơn Tiếng Ru Tử Thần tại Kicdo.

Guide Karthus mùa 14

Karthus

Patch 14.7

Pháp sư - Vị trí:

Sát thương: Phép thuật

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng B-
Tỷ lệ thắng 49.26%
Tỷ lệ chọn 2.4%
Tỷ lệ Ban 2.2%
Cách lên đồ Karthus
Cách lên đồ Karthus và bảng ngọc

Bảng ngọc Karthus Jungle với Win 52.65% và Pick 83.33%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Phát bắn đơn giản

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tối Thượng        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Chốt Chặn Cuối Cùng        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Hỏa Khuẩn        

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Bảng ngọc Karthus Bottom với Win 38.78% và Pick 71.01%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Phát bắn đơn giản

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tối Thượng        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Nhát Chém Ân Huệ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Trang bị chính

Hỏa Khuẩn        

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Bảng ngọc Karthus aram với Win 50.06% và Pick 49.22%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Phát bắn đơn giản

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tối Thượng        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Nhát Chém Ân Huệ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Hỏa Khuẩn        

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Trang bị Karthus Rừng có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Giày Pháp Sư        

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Trượng Hư Vô        

Quỷ Thư Morello        

Lên đồ Karthus Bot

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry        

Giày Pháp Sư        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Trượng Hư Vô        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Lên đồ Karthus Aram

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry        

Giày Pháp Sư        

Mũ Trụ Nguyền Rủa        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Trượng Hư Vô        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
51%
136 matches
Đường
86%
14%
Ngọc
The Keystone First Strike
The Rune Tree Domination
54%
The Keystone Dark Harvest
The Rune Tree Precision
35%
Boots
Sorcerer s Shoes
96%
Tỷ lệ chọn trang bị
Liandry s Torment
86%
Rabadon s Deathcap
45%
Shadowflame
42%
Void Staff
32%
Malignance
27%
Zhonya s Hourglass
26%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Smite
86%
Summoner Spell Flash
85%
Summoner Spell Exhaust
27%
Skill Order
Karthus s Q: Lay Waste
Q
Karthus s E: Defile
E
Karthus s W: Wall of Pain
W
21 giờ trước
Broxah

Broxah

- EUW

Morgana
VS.

8/4/0

Tốc Biến
Trừng Phạt
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Đồng Hồ Cát Zhonya
Giày Pháp Sư
Phong Ấn Hắc Ám
Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
Gậy Quá Khổ
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Thu Thập Hắc Ám
Thu Thập Hắc Ám
Phát Bắn Đơn Giản
Phát Bắn Đơn Giản
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:08 Linh Hồn Hỏa KhuyểnMắt XanhBình Máu
04:53 Bí Chương Thất TruyềnMáy Quét OracleMắt Kiểm Soát
07:13 GiàyPhong Ấn Hắc Ám
10:15 Giày Pháp SưSách CũSách Quỷ
12:04 Mắt Kiểm Soát
14:34 Mặt Nạ Thống Khổ LiandryMáy Chuyển Pha Hextech
17:50 Ngọn Lửa Hắc HóaMắt Kiểm Soát
19:21 Sách CũSách Cũ
21:06 Sách QuỷGiáp Tay Seeker
24:14 Đồng Hồ Cát ZhonyaMắt Kiểm Soát
27:13 Gậy Quá Khổ
21 giờ trước
Djoko

Djoko

IZIDREAM - EUW

Graves
VS.

8/5/15

Tốc Biến
Trừng Phạt
Mũ Phù Thủy Rabadon
Bão Tố Luden
Đồng Hồ Ngưng Đọng
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Trượng Hư Vô
Giày Pháp Sư
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Đòn Phủ Đầu
Đòn Phủ Đầu
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thị Trường Tương Lai
Thị Trường Tương Lai
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tối Thượng
Thợ Săn Tối Thượng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:07 Linh Hồn Hỏa KhuyểnMắt Xanh
03:12 Sách CũPhong Ấn Hắc ÁmMáy Quét Oracle
06:52 Bí Chương Thất Truyền
09:47 Bão Tố LudenMắt Kiểm Soát
11:41 Giày Pháp SưMắt Kiểm Soát
15:02 Gậy Quá Khổ
17:55 Mũ Phù Thủy Rabadon
19:56 Sách CũHồng Ngọc
21:47 Máy Chuyển Pha Hextech
22:57 Gậy Quá Khổ
25:14 Ngọn Lửa Hắc HóaĐá Hắc HóaGậy Bùng Nổ
27:18 Trượng Hư VôĐồng Hồ Ngưng Đọng
Một ngày trước
Flakked

Flakked

Team Heretics - KR

Nidalee
VS.

3/3/7

Tốc Biến
Trừng Phạt
Đồng Hồ Vụn Vỡ
Giày Pháp Sư
Phong Ấn Hắc Ám
Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
Quỷ Thư Morello
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Thu Thập Hắc Ám
Thu Thập Hắc Ám
Phát Bắn Đơn Giản
Phát Bắn Đơn Giản
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tối Thượng
Thợ Săn Tối Thượng
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:12 Linh Hồn Hỏa KhuyểnBình MáuMắt Xanh
03:35 Phong Ấn Hắc ÁmGiàyMắt Kiểm Soát
08:37 Bí Chương Thất TruyềnSách CũMáy Quét OracleMắt XanhMắt Kiểm Soát
12:49 Sách QuỷGiày Pháp Sư
16:25 Mặt Nạ Thống Khổ LiandrySách CũThấu Kính Viễn ThịMắt Kiểm Soát
19:44 Ngọc Quên LãngSách CũSách Cũ
22:15 Quỷ Thư MorelloMắt Kiểm Soát
23:42 Đồng Hồ Ngưng Đọng
24:16 Mắt Kiểm Soát
Một ngày trước
113

113

Astralis - EUW

Ivern
VS.

10/9/10

Tốc Biến
Trừng Phạt
Mũ Phù Thủy Rabadon
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Trượng Hư Vô
Gậy Quá Khổ
Giày Pháp Sư
Bão Tố Luden
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Đòn Phủ Đầu
Đòn Phủ Đầu
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Thị Trường Tương Lai
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
Phát Bắn Đơn Giản
Phát Bắn Đơn Giản
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:11 Linh Hồn Phong HồBình MáuMắt Xanh
02:30 Phong Ấn Hắc ÁmNhẫn DoranMáy Quét Oracle
05:33 Giày Pháp SưSách Cũ
07:51 Bí Chương Thất Truyền
12:25 Bão Tố Luden
15:54 Gậy Quá Khổ
17:21 Gậy Quá Khổ
19:05 Mũ Phù Thủy RabadonMáy Chuyển Pha Hextech
21:38 Dược Phẩm Thuật Pháp
24:31 Ngọn Lửa Hắc Hóa
26:55 Gậy Bùng Nổ
28:19 Dược Phẩm Thuật Pháp
29:44 Đá Hắc Hóa
31:40 Trượng Hư Vô
32:13 Dược Phẩm Thuật Pháp
34:47 Gậy Quá Khổ
Một ngày trước
113

113

Astralis - EUW

Kayn
VS.

3/4/5

Tốc Biến
Trừng Phạt
Đồng Hồ Ngưng Đọng Hoàn Hảo
Linh Hồn Phong Hồ
Giày Pháp Sư
Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
Phong Ấn Hắc Ám
Sách Quỷ
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Đòn Phủ Đầu
Đòn Phủ Đầu
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Thị Trường Tương Lai
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Thợ Săn Tối Thượng
Thợ Săn Tối Thượng
Phát Bắn Đơn Giản
Phát Bắn Đơn Giản
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:12 Linh Hồn Phong HồBình MáuMắt Xanh
00:49 Máy Quét Oracle
03:54 Giày Pháp SưMắt Kiểm Soát
06:23 Bí Chương Thất Truyền
09:23 Sách Quỷ
12:08 Mặt Nạ Thống Khổ LiandryPhong Ấn Hắc Ám
13:50 Sách Quỷ

Anh em có muốn biết Kled mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Bảng Ngọc bổ trợ Karthus

Vị trí của Karthus

Rừng

Phép bổ trợ Karthus

Tốc biến + Trừng phạt

Cách lên đồ Karthus

Cách lên đồ Karthus

Bảng kỹ năng Karthus

Thứ tự nâng kỹ năng Karthus

Thứ tự nâng kỹ năng Karthus

Chi tiết kỹ năng Karthus

Vong HồnVong Hồn

Khi chết, Karthus tiến vào trạng thái vong hồn cho phép hắn tiếp tục thi triển kỹ năng trong 7 giây.

Tàn PháTàn Phá

Tiêu hao: 20/26/32/38/44
Khoảng cách: 875

Karthus làm bùng phát một vụ nổ tại điểm đã chọn, gây sát thương lên những nạn nhân trúng chiêu.

Tạo ra một vụ nổ tại vị trí con trỏ chuột của Karthus. Sau 0.5 giây, gây 50/70/90/110/130 (+) sát thương phép lên các kẻ địch trúng chiêu.

Nếu chỉ có một đơn vị trúng chiêu, nó sẽ phải nhận gấp đôi sát thương.

Bức Tường Đau ĐớnBức Tường Đau Đớn

Tiêu hao: 70
Khoảng cách: 1000

Karthus tạo ra một bức tường xuyên thấu. Bất kì đơn vị kẻ địch nào bước qua đó đều sẽ bị giảm Tốc độ Di chuyển và Kháng Phép trong một thời gian cố định.

Tạo ra một bức tường tại vị trí đã chọn trong 5 giây. Kẻ địch bước qua đó sẽ bị giảm Kháng Phép đi 15% và Tốc độ Di chuyển đi 40/50/60/70/80% trong 5 giây (Tốc độ Di chuyển sẽ từ từ phục hồi theo thời gian).

Ô UếÔ Uế

Tiêu hao: 30/42/54/66/78
Khoảng cách: 550

Karthus hấp thụ linh hồn của các nạn nhân giúp hắn phục hồi Năng lượng theo mỗi đơn vị tiêu diệt được. Ngoài ra, Karthus còn có thể bao phủ lấy bản thân bằng những cơn sóng linh hồn các nạn nhân của hắn để gây sát thương lên những kẻ địch cạnh bên, nhưng bù lại phải tiêu hao Năng lượng liên tục.

Tắt: Khi Karthus tiêu diệt một đơn vị, hắn được phục hồi 20/27/34/41/48 Năng lượng.

Bật: Sử dụng Năng lượng để gây 30/50/70/90/110 (+) sát thương phép lên những kẻ địch cạnh bên mỗi giây.

Khúc Cầu HồnKhúc Cầu Hồn

Tiêu hao: 100
Khoảng cách: 10000

Sau khi niệm chú 3 giây, Karthus sát thương tất cả tướng địch.

Sau khi niệm chú 3 giây, Karthus gây 250/400/550 (+) sát thương phép lên tất cả tướng địch (bất kể khoảng cách).

Cách chơi Karthus

Vòng rừng Karthus

Vòng rừng Karthus đội đỏ

Vòng rừng Karthus đội đỏ

Vòng rừng Karthus đội xanh

Vòng rừng Karthus đội xanh

Điểm mạnh & yếu Karthus

Khắc chế Karthus

Đối thủ trong Rừng

Bình luận