Bảng Ngọc Jax mùa 14, Cách Lên Đồ Jax build mạnh nhất

Jax mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ Jax và cách lên đồ mạnh nhất. Cách chơi bộ combo biết mình phải ở đâu và làm gì vào đúng thời điểm là mấu chốt để tận dụng tối đa sức mạnh của Jax. 

Guide Jax mùa 14

Jax

Update 14.4

Sát thủ - Vị trí:

Sát thương: Hỗn hợp

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng B-
Tỷ lệ thắng 49.83%
Tỷ lệ chọn 6.0%
Tỷ lệ Ban 7.5%

Bảng ngọc Jax Top với Win 50.00% và Pick 29.67%

Chuẩn xác

Nhịp độ chết người

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Cảm hứng

Giao Hàng Bánh Quy        

Thấu Thị Vũ Trụ        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Tam Hợp Kiếm        

Giáo Thiên Ly        

Ngọn Thương Shojin        

Bảng ngọc Jax Jungle với Win 66.67% và Pick 73.17%

Chuẩn xác

Nhịp độ chết người

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Cảm hứng

Bước chân màu nhiệm        

Thấu Thị Vũ Trụ        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Tam Hợp Kiếm        

Rìu Đại Mãng Xà        

Đao Tím        

Bảng ngọc Jax aram với Win 53.76% và Pick 50.42%

Chuẩn xác

Nhịp độ chết người

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Kiên định

Kiểm Soát Điều Kiện

Kiên Cường

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Tam Hợp Kiếm        

Giáo Thiên Ly        

Ngọn Thương Shojin        

Trang bị Jax Top có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Tam Hợp Kiếm        

Giày Thép Gai        

Giáo Thiên Ly        

Móng Vuốt Sterak        

Ngọn Thương Shojin        

Ấn Thép        

Trang bị Jax Rừng có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Rìu Mãng Xà        

Giày Khai Sáng Ionia        

Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích Nghi        

Ngọn Thương Shojin        

Chuỳ Gai Malmortius        

Vũ Điệu Tử Thần        

Lên đồ thách đấu

Búa Rìu Sát Thần        

Giày Thép Gai        

Gươm Suy Vong        

Đao Tím        

Móng Vuốt Sterak        

Giáp Thiên Thần        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
61%
200 trận
Làn đường
83%
17%
Jax Ngọc
The Keystone Grasp of the Undying
The Rune Tree Inspiration
41%
The Keystone Lethal Tempo
The Rune Tree Inspiration
38%
Tỷ lệ chọn giầy
Plated Steelcaps
44%
Mercury s Treads
39%
Ionian Boots of Lucidity
11%
Thần thoại
Divine Sunderer
1%
Tỷ lệ chọn trang bị
Titanic Hydra
37%
Sterak s Gage
16%
Frozen Heart
15%
Wit s End
8%
Blade of The Ruined King
8%
Kaenic Rookern
6%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
97%
Summoner Spell Teleport
82%
Summoner Spell Smite
17%
Một giờ trước
Flandre

Flandre

- KR

Rumble
VS.

4/2/3

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Khiên Doran
Búa Rìu Sát Thần
Đồng Hồ Vụn Vỡ
Ngọn Giáo Shojin
Giáp Lụa
Giày Khai Sáng Ionia
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Quyền Năng Bất Diệt
Quyền Năng Bất Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Lan Tràn
Lan Tràn
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:11 Khiên DoranMắt XanhBình Máu
02:42 Thuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
04:10 Hồng Ngọc
06:34 Thủy KiếmHỏa Ngọc
09:01 Kiếm Dài
10:55 Búa Chiến Caulfield
12:36 Búa Rìu Sát Thần
14:41 Giày Khai Sáng IoniaHồng Ngọc
15:57 Búa Chiến Caulfield
18:35 Ngọn Giáo Shojin
19:52 Giáp Lụa
22:39 Đồng Hồ Ngưng Đọng
2 giờ trước
YSKM

YSKM

Invictus Gaming - KR

Renekton
VS.

1/2/0

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Kiếm Doran
Thuốc Tái Sử Dụng
Búa Rìu Sát Thần
Giày
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:09 Kiếm DoranMáy Quét OracleMắt XanhBình Máu
04:39 Thủy KiếmThuốc Tái Sử Dụng
07:26 Búa Chiến CaulfieldMắt Kiểm Soát
09:33 Hỏa Ngọc
11:51 Búa Rìu Sát Thần
13:52 Giày
2 giờ trước
Zzk

Zzk

INTZ - KR

Rumble
VS.

4/1/0

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Phong Ấn Hắc Ám
Khiên Doran
Giày
Hỏa Ngọc
Búa Chiến Caulfield
Búa Rìu Sát Thần
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Tăng Tốc Pha
Tăng Tốc Pha
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Kiên Cường
Kiên Cường
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:32 Khiên DoranBình MáuMắt Xanh
04:08 Phong Ấn Hắc ÁmThủy Kiếm
05:59 Thuốc Tái Sử DụngGiàyKiếm Dài
09:58 Búa Chiến Caulfield
12:11 Búa Rìu Sát Thần
15:48 Búa Chiến CaulfieldHỏa Ngọc
2 giờ trước
YSKM

YSKM

Invictus Gaming - KR

Renekton
VS.

4/5/9

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Kiếm Doran
Búa Rìu Sát Thần
Đồng Hồ Vụn Vỡ
Ngọn Giáo Shojin
Giáp Lụa
Giày Thép Gai
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Quyền Năng Bất Diệt
Quyền Năng Bất Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Lan Tràn
Lan Tràn
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:10 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
03:15 Kiếm Dài
06:28 Thủy KiếmHồng Ngọc
10:03 Búa Chiến Caulfield
10:58 Hỏa Ngọc
12:30 Búa Rìu Sát ThầnGiày
13:57 Kiếm Dài
16:06 Giày Thép GaiHỏa NgọcMắt Kiểm Soát
17:36 Kiếm Dài
19:22 Búa Chiến Caulfield
20:29 Cuốc Chim
21:44 Ngọn Giáo Shojin
23:46 Đồng Hồ Ngưng ĐọngGiáp Lụa
3 giờ trước
Wayward

Wayward

TOP ESPORTS - KR

Aatrox
VS.

7/2/7

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Rìu Đen
Búa Chiến Caulfield
Kiếm Doran
Búa Rìu Sát Thần
Giày Thép Gai
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:05 Kiếm DoranBình Máu
03:06 Kiếm DàiBình Máu
05:27 Thủy KiếmGiày
07:52 Hỏa Ngọc
09:54 Kiếm Dài
11:38 Búa Chiến Caulfield
12:55 Búa Rìu Sát ThầnMắt Kiểm Soát
15:40 Giày Thép GaiMắt Kiểm Soát
18:02 Búa Chiến CaulfieldHồng NgọcMắt Kiểm Soát
20:54 Rìu ĐenMắt Kiểm Soát
22:44 Búa Chiến CaulfieldMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát

Anh em có muốn biết Pantheon mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Jax

Jax mùa 14 là một sát thủ nhờ vào bộ kỹ năng có thể đi khá nhiều đường top, mid, rừng đều ổn. Jax sẽ không ngán bất cứ đối thủ nào về cuối game, và nếu team có thọt Jax hoàn toàn có thể cắt cử đi đẩy trộm trụ. Cùng xem phân tích chuyên sâu về cách build Jax ở dưới nhé. 

Bảng Ngọc bổ trợ Jax

Bảng ngọc Jax đường trên :

Bảng ngọc Jax mùa 14 đường trên

Bảng ngọc Jax đi rừng:

Bảng ngọc Jax mùa 14 đi rừng

Hiểu về cách dùng bảng ngọc Jax:

Chinh phục Chinh phục mang đến khả năng hồi phục và khả năng gây sát thương chuẩn. Điểm yếu không cung cấp khả năng đi lane tốt và không có nhiều tác dụng với các kèo tay dài. Chỉ với bộ combo Q +  đánh thường - W - E là đã đủ stack Chinh phục

Đắc thắng Đắc thắng : Sẽ hồi phục cho Jax khi hạ mục tiêu , hỗ trợ Jax trụ lại trong giao tranh và phang chùy vào mặt kẻ địch.

Huyền thoại tốc độ đánh Huyền thoại tốc độ đánh : Sẽ cung cấp cho các ông tốc độ đánh từ rất sớm, và việc đẩy trụ hay combo nuột như Yuuko luôn.

Chốt chặn cuối cùngChốt chặn cuối cùng : Càng ít máu càng mạnh, càng mạnh càng ảo tưởng, càng ảo tưởng càng chết ngu, rất là phù hợp cho những bạn có chút “máu chó” trong người . 10/10 cho Riot.

Thuốc thời gian Thuốc thời gian đây là ngọc sẽ làm cho đối thủ bất ngờ với lượng máu hồi phục ngay lập tức của bạn. Chỉ việc dùng hồi máu hồi máu hoặc bánh bích quy bánh bích quy trước đó. Với 5 tốc độ cộng thêm sẽ hữu dụng với các pha outplay.

Với ngọc Chinh phục Chinh phục sẽ rất phù hợp nếu bạn phải đối đầu với các tướng tanker. Hoặc cụ thể các tướng sau: Irelia, Renekton, Fiora, Aatrox, Camelia, Jayce, Moderkaiser. 

Một cách build ngọc nữa đó là dùng ngọc Thăng tiến sức mạnh Thăng tiến sức mạnh và Áo choàng mây Áo choàng mây ở nhánh ngọc phụ phép thuật. Bộ ngọc này về late game Jax thực sự khủng khiếp.

Bạn có thể muốn xem thêm cách lên đồ Gnar Gnar "Mắt xích thượng cổ". Một đấu sĩ có sức chống chịu cực tốt. Hoặc mới đây một vị tướng xạ thủ lại có khả năng đánh cận chiến cực tốt là Samira. Với cách lên đồ Samira cực kỳ đa dạng bạn sẽ bất ngờ với những gì Samira có thể chơi.

Cách lên đồ Jax

Lên đồ Jax mùa 14 đường trên:

Bộ trang bị cơ bản của Jax đường trên mùa 14

Bộ trang bị cơ bản của Jax đường trên mùa 14

Lên đồ Jax khi team địch có AP mạnh và nhiều

Lên đồ Jax khi team địch có AP mạnh và nhiều

Lên đồ Jax khi team địch có AD mạnh và nhiều

Lên đồ Jax khi team địch có AD mạnh và nhiều

Cách lên đồ Jax

Bộ full trang bị đi Rừng của Jax mạnh nhất.

Khởi đầu:Bình thuốc biến dị : Friend-zone của bình thuốc thời gian, phải mua. Cung cấp khả năng hồi phục rất là đáng kể cho hắn ta.

Tiamat : Anhtrai-zone của Jax, cũng bắt buộc phải mua vì anh ta cho khả năng clear lính quá tuyệt.

Búa gỗ : Bị thằng top kia đè quá, rừng thì đang hú hí với ba con sói ? Mua cái này có thêm máu và trụ lại giao tranh thôi.

Trang bị chủ chốt :

Chúng ta đang ở guide của Zaris, một fan của TF Blade, vì thế chúng ta sẽ đi theo đường lối riêng của anh ta nhé :

Tam hợp kiếm : Là món bắt buộc, bắt buộc bắt buộc phải lên, như bún đậu thì phải có mắm tôm vậy, con nào mà dùng nước mắm ( Găng tay băng giá) thì tẩy chay nó nha, nó phá hỏng tinh hoa dân tộc. Túm lại, tam hợp cho mọi chỉ số jax cần, thêm nội tại truy đuổi và sát thương đòn đánh, mọi chỉ số của tam hợp đều được tận dụng rất tốt ( Đánh giá : 10/10 )

Rìu đen : Vì sao lại vậy ?

Trước hết, nó cung cấp cho Jax 40% hồi chiêu ( Tam hợp + rìu đen) , làm Jax chỉ còn 4,8 hồi chiêu E.

Thứ 2, nó cung cấp cho jax rất nhiều máu và dame + khả năng giảm giáp, cực kì rẻ mà còn mạnh hơn cả móng vuốt rất nhiều.

Thứ 3, nhìn rìu đen nó đẹp và lực hơn. Bù lại lỗ tầm 100 200 vàng (Đánh giá: 9/10)

Rìu đại mãng xà: Clear lính, máu trâu, dame to là tất cả những gì jax cần. (9/10)
Và các trang bị khác tùy game của các ông nhé.

Một số trang bị có thể hữu dụng :

Giáp thiên thần (Đánh giá: 7/10) .Chỉ hợp về cuối trận, vì được 1 lần hồi sinh

Mũ thích nghi (Đánh giá: 8/10). Chỉ số rất lực cho Jax, nội tại giảm dame cho jax, là 1 món đồ cực mạnh khi gặp (Cassiopeia, Ryze, Kennnen…)

Khiên Băng (Đánh giá: 7/10). Trang bị tình huống, nên dùng khi gặp nhiều tướng chí mạng team địch.
Điển hình : Tryndamere, Yasuo, Yasuo phiên bản chinh phục, Yasuo phiên bản skin ma kiếm, Yasuo Thông Thạo 7 rank Vàng 2 ….

 Đao Tím (Đánh giá: 7/10). Một trang bị tình huống khác, gia tăng sự cơ động, tốc chạy kháng phép và nhiều thứ hữu dụng khác cho Jax, Bù lại không có máu.

Vũ điệu tử thần (Đánh giá : 7,5/10). Nếu ở phiên bản trước, 10.5, Vũ điệu có nhiều dame hơn thì ở bản này, vũ điệu đã được sửa lại, bỏ bớt dame và gia tăng chống chịu. Tuy nhiên, vô hình chung là 1 đợt nerf Jax ngầm vì Jax giờ đây có thể sử dụng Gươm vô danh như 1 món đồ hiệu quả hơn chăng .

Gươm vô danh (Đánh giá: 7,5/10). Chỉ số tạm ổn, không có chỉ số chống chịu làm Jax khá giấy, bù lai nội tại mới được buff ( 1 đòn đánh gây 12% máu hiện tại ) là quá mạnh và hữu dụng khi gặp các vị tướng máu trâu. Là một trang bị tình huống khi gặp: Ornn, Sett, Darius..

Móng vuốt sterak (Đánh giá :8/10) Công thủ toàn diện, còn tạo 1 lớp giáp giúp Jax tránh bị sốc dame .
Đừng bao giờ lên Cuồng Đao vì đơn giản, đó là gián tiếp biến Jax giao tranh yếu đi vì máu giấy, rất rất giấy.( Đánh giá: Như cái đầu b*** )

Các bạn nên có được Tam hợp kiếm Tam hợp kiếm là trang bị chấn phái là một trong những trang bị quan trọng nhất không thể thiếu. Vì Jax thường là tướng phải lao vào trong giao tranh mạnh, và đi gank.

Tiếp đó là trang bị Giày thủy ngân + Móng vuốt sẽ là lựa chọn phù hợp đối với Jax .

Kích hoạt Khiên băng, Quay tay lao: nhằm mục đích làm choáng làm chậm đối thủ cùng với việc gây sát thương nhiều nhất có thể.

Trong giáp thiên thần sẽ có công dụng giúp bạn hồi sinh trong trường hợp bị đối phương hạ gục khi giao tranh.Cách chơi Jax .

Cập nhật mới nhất theo probuilds 

Cách chơi Jax

Combo 1

Cách chơi Jax combo 1

Combo 2

Cách chơi Jax combo 2

Combo 3

Cách chơi Jax combo 3

Giai đoạn đầu trận  Jax

Bạn chỉ nên đi gank khi đã đạt được cấp độ 3, thì ban đầu nên tiếp cận kẻ địch để đánh thường đồng thời  làm chậm bằng bùa đỏ.

Trường hợp đối thủ đã mất Tốc biến và không có kỹ năng bỏ trốn thì  bạn cứ thẳng tay Combo: E + Q mà nện nhé. Điều này sẽ giúp tỷ lệ làm choáng là khá cao, sau đó thỏa mái mà dồn sát thương kẻ địch nhanh chóng.

Giai đoạn giữa cuối trận

Để tận dụng tối đa hiệu quả của việc thực hiện Phản công E làm choáng các mục tiêu thì bạn đôi khi bạn cần sử dụng thêm chiêu Tốc biến tạo tình huống. Việc này để làm choáng bất ngờ khiến đối thủ không kịp trở tay, bạn chiếm ưu thế hơn.

Kết hợp nhiều kỹ năng combo chuẩn xác: Đánh thường => Vận sức (W) => Đánh thường hiệu quả nhất.

Mẹo khi chơi Jax

Ở cấp 1, bạn có thể làm choáng đối thủ của mình khi có Phản công , sau khi bạn bị tấn công quái của bạn sẽ tấn công địch nên bạn kích hoạt Phản công và tiếp tục tự động tấn công đối thủ nếu bạn có thể ở trong phạm vi.

Nếu được thực hiện một cách chính xác, bạn nên chém đối thủ của mình để có một lượng sát thương lớn và buộc họ phải bật thuốc hoặc nói chung là lùi lại. 

Khi bạn đạt được 6 điều phổ biến cần làm là tự động minion hai lần, sau đó Nhảy và Nện vào đối thủ của bạn, tự động hóa chúng và lập tức làm theo với Vận sức . Combo này sẽ gây ra một lượng sát thương lớn như Sức mạnh bậc thầy + Vận sức của Không khoan nhượng nội tại của bạn gây ra khá nhiều thiệt hại trong một vụ nổ ngắn. 

Bạn cũng có thể hủy combo tự động tấn công Phản công. Ngay khi sát thương từ vùng đất tự động của bạn kích hoạt lại Counter Strike và điều này sẽ hủy phần còn lại của cuộc tấn công tự động của bạn. Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn thực hiện một kết hợp nhanh với W và Titanic Hydra của bạn chẳng hạn.

Trick biến về và đẩy lính trong 1: Khi các ông định biến về, nhìn thấy đàn lính địch còn vài con nhỏ thấp máu, các ông hãy bật E và biến về cùng lúc, khi E hết nó sẽ E giết bọn lính và ông vẫn có thể biến về bình thường. Lợi ích : Giảm 2s biến về, rất quan trọng khi đi top (Cả rừng nữa )

Q đánh thường khi bay : Khi các ông Q kẻ địch, trên đường bay các ông hãy click đánh thường vào chúng, khi đáp xuống Jax sẽ đánh nhanh hơn rất nhiều. Lợi ích : Dồn combo lẹ.

Bay qua tường cùng mắt: Q của Jax có thể bay nhảy bất cứ nơi đâu, miễn sao có thể nhấn vào. Q vào mắt và bay qua tường là 1 trick hay. Lợi ích: Cơ động.

W sẽ reset đòn đánh thường .

Vị trí của Jax

Đường trên và rừng

Phép bổ trợ Jax

Phép bổ trợ Jax

Jax vốn là một tướng đấu sĩ khá mạnh ở trong khu vực đường trên cũng như việc đi rừng trong thời điểm hiện tại.  Chính vì vậy mà Jax được nhiều người chơi sử dụng bởi khả năng solo tay đôi cực tốt của tướng.  Cũng như việc đẩy lẻ push trụ rất khó chịu đầy uy lực.

Hơn thế nữa về cuối game  thì Jax với bộ trang bị đầy đủ, thì tướng lại  vô cùng bá đạo chỉ một vài Combo nện. Đây cũng là tiễn đối thủ lên bảng điểm số tốt, và ít vị tướng nào có thể solo đánh lại được Jax .

Tốc biến + Dịch chuyển:  Đây chính là bộ đôi phép bổ trợ, với mức chuẩn nhất cho Jax đường trên Top. Khả năng Thiêu đốt sẽ giúp cho bạn có khả năng snowball lane tốt hơn. Cũng như khả năng Trừng phạt: đây là khả năng mặc định cho Jax đi Rừng.

Tốc biến: Phép bổ trợ tốt nhất cho mọi game đấu.  Có một số người thích dùng Tốc Hành hơn. Nhưng Tốc Biến có ích hơn trong nhiều trường hợp khác nhau, giúp Jax có thể thoát nhanh khỏi các tình huống gank cùng với việc  kết hợp combo Mắt + Q.

Dịch chuyển: Đi top mà  chúng ta không có dịch chuyển thật sự rất khó.Jax sẽ cần đến dịch chuyển này  để hỗ trợ anh ta khi đi đẩy lẻ dễ dàng hơn ở bất cứ khi nào có combat nổ ra.

Điểm mạnh & yếu Jax

Điểm mạnh:

- Gây sát thương hỗn hợp cả vật lý và phép làm cho kẻ địch rất khó để chọn trang bị chống chịu phù hợp để chống đỡ

- Jax là khắc tinh của những vị tướng cần đánh thường nhiều cực tốt.

- Jax là tướng đẩy đường cũng như đẩy trụ cực nhanh

- Có khả năng dồn sát thương tới một mục tiêu mạnh đáng kể

- Khả năng cơ động của Jax khá cao, cộng với khả năng  truy đuổi mục tiêu và chạy trốn tốt.

- Sát thương của jax sẽ tăng tiến theo thời gian, cũng như càng về cuối game càng mạnh hơn.

Điểm yếu của Jax

- Jax chỉ có thể thật sự mạnh từ cấp độ 6 trở đi mà thôi.

- Kỹ năng khống chế của Jax duy nhất là chiêu E, và chúng có thời gian hồi khá lâu nên cần phải sử dụng hợp lý, để có thể khống chế tốt nhất.

- Jax có khả năng dọn quái đầu trận hơi chậm bình thường nếu như chưa có Tiamat.

- Ban đầu thì Jax sẽ khá tốn năng lượng.

- Lượng sát thương  của Jax ở trong giai đoạn ban đầu khá thấp khiến cho Jax khó có thể để đi gank.

Bảng kỹ năng Jax

Thứ tự nâng kỹ năng cho Jax max W-> Q -> E

Bảng kỹ năng Jax

Không Khoan Nhượng (Nội tại)

– Các đòn đánh cơ bản liên tục của Jax  sẽ giúp việc gia tăng cho JAx có được tốc độ đánh.

Nhảy Và Nện (Q)

– Jax nhảy bổ vào một mục tiêu vì thế mà khả năng tấn công nạn nhân bằng vũ khí của mình tốt hơn trước đối thủ

Jax có khả năng  nhảy bổ vào một đơn vị, gây  ra 80/120/160/200/240 (+) (+) sát thương vật lý nếu đây chính là kẻ địch.

Vận Sức (W)

– Jax có khả năng tích tụ năng lượng vào vũ khí, tiếp đó là việc khiến đòn đánh kế gây thêm sát thương cao hơn.

– Jax tích tụ là năng lượng vào vũ khí của tướng làm cho đòn đánh hoặc kĩ năng Nhảy Và Nện được kế tiếp gây thêm 40/75/110/145/180 (+) Sát thương Phép.

Phản Công (E)

– Sự thiện chiến của Jax giúp tránh khỏi tất cả các đòn đánh trong một thời gian ngắn nhanh chóng phản công  đồng thời gây choáng lên kẻ địch.

– Jax tiến giúp tránh được tất cả những đòn đánh thường tung lên và nhận giảm 25% sát thương từ các kĩ năng tác động trong diện rộng.

– Nội tại: Trong mỗi đòn đánh thứ ba liên tiếp tung ra  thì Jax gây thêm 100/160/220 (+) Sát thương Phép đáng kể.

Theo leagueoflegends.com thông tin về vị tướng Jax:

"Unmatched in both his skill with unique armaments and his biting sarcasm, Jax is the last known weapons master of Icathia. After his homeland was laid low by its own hubris in unleashing the Void, Jax and his kind vowed to protect what little remained. As magic now rises in the world, this slumbering threat stirs once more, and Jax roams Valoran, wielding the last light of Icathia and testing all warriors he meets to see if any are strong enough to stand beside him..."

Khắc chế Jax

Khắc chế Jax

RyzeireliaAatrox

kledQuinnPantheon

Wukong, Rammus, Poppy, Udyr, Gnar, Riven

Mua tướng Jax cần bao nhiêu Tinh Hoa Lam?

Để mở khóa tướng Jax bạn cần 450 Tinh Hoa Lam hoặc 79 RP.

Cách cầm Jax khi đấu với Renekton?

Để ý thanh nộ của Renekton và lính nếu thanh nộ đầy hãy chủ động lùi lại. Nấp trong bụi trước tao bất ngờ và CC khi múa trùy xong.

Jax với Yi ai thắng?

Jax sẽ mạnh hơn trong hầu hết trường hợp. Khi Master Yi bật chiêu cuối bạn hãy dùng Phản Công E để tránh sát thương và trả ngược CC vào Yi.

Irelia vs jax ai mạnh hơn?

Jax mạnh hơn.

Jax vs Nasus ai manh hơn?

Khá cân kèo ai lên được nhiều đồ hơn người đấy sẽ thắng.

Trên đây là bộ bảng ngọc Jax mùa 14 được lấy theo cảm hứng của TF Blade một trong những người chơi vị trí đường trên hay nhất trên thế giới. Cách lên đồ Jax lấy theo trend đang hot và có tỷ lệ thắng cao nhất hi vọng sẽ giúp bạn leo rank với vị tướng này.

#bang_ngoc_Jax #kicdo #lmht

Khắc chế Jax>

Đối thủ đường trên

Đối thủ đường giữa

Đối thủ trong Rừng

Author Son Acton

Bình luận


Tips

Tích nội tại lên lính trước khi bạn trade dame. E chỉ dùng khi thực sự cần thiết vì thời gian hồi chiêu tương đối lâu. Combo chủ đạo vẫn là Q sau đó E.

Tướng mới anh em