Khắc chế Jax: Tướng khắc chế, trang bị và mẹo khắc chế

Author: Son Acton

Danh sách tướng khắc chế Jax hiệu quả nhất và tướng yếu hơn Jax. Cách xây dựng trang bị khi đối đầu với Jax. Điểm yếu lớn nhất của Jax.

Tướng khắc chế Jax

Khắc chế Jax>

Tóm lại, cách tốt nhất để khắc chế Jax là chọn các tướng có tầm đánh xa, làm choáng, làm chậm hoặc né sát thương khi bị tiếp cận.

Điểm yếu lớn nhất của Jax là giai đoạn đầu trận đấu chưa có trang bị để chống chịu và gây sát thương.

Xem thêm Khắc chế brand