Bảng Ngọc Illaoi mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Illaoi mùa 13: Cách lên đồ và bảng ngọc Illaoi Top mạnh nhất. Cách chơi Illaoi full combo và list tướng khắc chế Illaoi tại Kicdo.

Guide Illaoi mùa 13

Illaoi

Update 13.1

Đấu sĩ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng B-
Tỷ lệ thắng 49.93%
Tỷ lệ chọn 2.9%
Tỷ lệ Ban 2.2%

Bảng ngọc Illaoi Top với Win 50.85% và Pick 65.56%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Hiện diện trí tuệ        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Kiên định

Tàn Phá Hủy Diệt

Giáp Cốt

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Rìu Đen        

Găng Tay Băng Giá        

Móng Vuốt Sterak        

Bảng ngọc Illaoi aram với Win 59.66% và Pick 63.61%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Hiện diện trí tuệ        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Kiên định

Kiểm Soát Điều Kiện

Tiếp sức        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Búa Rìu Sát Thần        

Vũ Điệu Tử Thần        

Giáp Tâm Linh        

Trang bị Illaoi có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Giày Thép Gai        

Rìu Đen        

Găng Tay Băng Giá        

Móng Vuốt Sterak        

Khiên Băng Randuin        

Găng xích thù hận        

Lối lên đồ Illaoi búa rìu sát thần

Búa Rìu Sát Thần        

Giày Thép Gai        

Móng Vuốt Sterak        

Vũ Điệu Tử Thần        

Giáp Tâm Linh        

Giáp Gai        

Các sự lựa chọn thay thế

Thú Tượng Thạch Giáp        

Rìu Mãng Xà        

Rìu Đen        

Cưa Xích Hóa Kỹ        

Giáp Thiên Thần        

2 ngày trước
yzn

yzn

GALAKTICOS - EUW

Galio
VS.

1/7/1

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Bình Thuốc Biến Dị
Bánh Quy
Rìu Đen
Giày Thép Gai
Hồng Ngọc
Kiếm Dài
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:32 Bình Thuốc Biến Dị
04:12 Kiếm DàiKiếm Dài
05:55 Búa Chiến CaulfieldMắt Kiểm Soát
07:29 Hồng Ngọc
10:07 Hỏa NgọcKiếm DàiGiày
11:51 Rìu Đen
14:46 Giày Thép GaiHồng Ngọc
16:05 Kiếm Dài
14 ngày trước
Kackos

Kackos

Misfits Premier - EUW

Ornn
VS.

3/5/0

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Nước Mắt Nữ Thần
Cuốc Chim
Búa Rìu Sát Thần
Giày Thép Gai
Búa Gỗ
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Tiếp Sức
Tiếp Sức
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:13 Bình Thuốc Biến DịMắt Xanh
04:29 Nước Mắt Nữ ThầnLưỡi HáiMắt Kiểm Soát
06:12 Kiếm DàiKiếm Dài
08:58 Thủy KiếmBúa Chiến Caulfield
12:13 Búa Rìu Sát Thần
14:01 GiàyKiếm Dài
16:52 Búa GỗCuốc ChimGiày Thép Gai
14 ngày trước
Ayel

Ayel

- BR

Riven
VS.

14/7/3

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Thương Phục Hận Serylda
Rìu Mãng Xà
Giày Thép Gai
Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích Nghi
Vũ Điệu Tử Thần
Giáp Tâm Linh
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Quyền Năng Bất Diệt
Quyền Năng Bất Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Lan Tràn
Lan Tràn
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Đắc Thắng
Đắc Thắng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:07 Mắt XanhBình Thuốc Biến Dị
01:20 Mắt Kiểm Soát
02:56 Kiếm Dài
04:40 Búa Chiến CaulfieldGiày
06:04 Kiếm Dài
08:05 Cuốc ChimHuyết Trượng
10:30 Rìu Mãng XàGiày Thép GaiGiáp LụaHồng NgọcHồng Ngọc
12:33 Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích Nghi
15:22 Cung XanhKiếm Dài
17:33 Búa Chiến CaulfieldThương Phục Hận Serylda
19:29 Cuốc ChimGiáp Lưới
22:35 Vũ Điệu Tử Thần
24:11 Áo Vải
26:24 Áo Choàng Ám Ảnh
28:10 Giáp Tâm LinhDược Phẩm Phẫn Nộ
20 ngày trước
Castle

Castle

- KR

K'Sante
VS.

3/3/4

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Bình Thuốc Biến Dị
Rìu Đen
Găng Tay Băng Giá
Giày Thủy Ngân
Búa Gỗ
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:02 Bình Thuốc Biến DịMắt Xanh
04:31 Hỏa Ngọc
08:56 Búa Chiến CaulfieldKiếm Dài
10:38 Thủy Kiếm
13:30 Rìu ĐenMắt Kiểm Soát
16:22 Giày Thủy NgânHồng NgọcMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
17:36 Hỏa Ngọc
19:58 Giáp Lưới
21:05 Găng Tay Băng Giá
23:23 Búa Gỗ
21 ngày trước
Kackos

Kackos

Misfits Premier - EUW

K'Sante
VS.

12/5/3

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Thương Phục Hận Serylda
Giáp Cai Ngục
Búa Tiến Công
Búa Rìu Sát Thần
Giày Thép Gai
Vũ Điệu Tử Thần
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Tiếp Sức
Tiếp Sức
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:16 Bình Thuốc Biến DịMắt Xanh
04:04 Thủy KiếmKiếm DàiMắt Kiểm Soát
06:39 Búa Chiến Caulfield
08:30 Hỏa NgọcGiày
11:30 Búa Rìu Sát ThầnKiếm DàiKiếm DàiMắt Kiểm Soát
13:22 Giày Thép GaiBúa Chiến Caulfield
16:04 Vũ Điệu Tử Thần
19:12 Cuốc ChimKiếm DàiThấu Kính Viễn Thị
21:08 Búa Tiến CôngKiếm Dài
22:59 Búa Chiến Caulfield
25:28 Thương Phục Hận Serylda
27:00 Giáp Lụa
28:20 Giáp Cai Ngục
30:45 Dược Phẩm Phẫn Nộ

Tướng khắc chế

Tướng yếu hơn

Đồng đội tốt

Anh em có muốn biết Zed mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách khắc chế Illaoi mùa 13 Cách lên đồ Illaoi>

Bảng Ngọc tái tổ hợp Illaoi

Bảng Ngọc tái tổ hợp Illaoi

Ngọc kiên định :với khả năng chống chiệu khống chế tốt

Ngọc quyền năng bất diệt: Cứ với mỗi 4 giây trong giao tranh, thì đòn đánh kế tiếp lên tướng sẽ gây thêm sát thương phép bằng 4% máu tối đa của bạn hiện có, và hồi cho bạn 2% máu tối đa. Cùng với đó là tăng vĩnh viễn 5 máu đáng kể.

Với những trường hợp tướng đánh xa, thì mức độ sát thương và hồi máu giảm bớt đi một nửa với tướng đánh xa, chính vì vậy họ chỉ nhận được 2 máu vĩnh viễn mà thôi.

Ngọc suối nguồn sinh mệnh : Ngọc này sẽ giúp hạn chế di chuyển một tướng địch, đồng thời đánh dấu kẻ đó trong thời gian 4 giây. Với các tướng đồng minh tấn công kẻ địch bị đánh dấu được hồi 5 + 1.0% máu tối đa của bạn trong vòng 2 giây tiện lợi.

Ngọc ngọn gió thứ hai : Là loại ngọc mà sau khi nhận sát thương từ một tướng địch, sẽ hồi lại 6 + 4% máu đã mất cản bạn trong vòng 10 giây.

Ngọc tiếp sức: Là loại ngọc hồi máu , đồng thời cũng là lá chắn bạn dùng lên chính mình sẽ mạnh hơn 5% , tăng thêm 10% nữa nếu bạn còn dưới 40% máu

Ngọc Áp đảo: Đây là loại ngọc tạo lên được đòn sát thương và tiếp cận mục tiêu.

Tác động bất chợt: Sau khi bạn hết tàn hình hoặt lướt , bay, nhảy hoặc dịch chuyển gây sát thương lên các tướng thì bạn sẽ được cộng thêm 7 sát lực. Cùng với đó là 6 xuyên kháng phép trong 5 dây . Bạn chỉ mất 4 giây để hồi chiêu

Thợ săn tham lam: Sẽ giúp bạn Hồi máu bằng một phần sát thương mà kỹ năng gây ra. Hồi máu 2.5% + 2.5% mỗi cộng dồn nhờ vào Thợ Săn Tiền Thưởng.

Thợ săn tiền thưởng: Sẽ giúp bạn nhận được một cộng dồn Thợ Săn Tiền Thưởng trong lần đầu tiên. Khi bạn tham gia hạ gục mỗi tướng địch. và hồi máu sẽ giảm còn một phần ba với kỹ năng diện rộng.

Bạn chắc chắn muốn biết cách lên đồ Heimerdinger  "nhà phát minh lỗi lạc". Vì hắn có cùng cách đánh giống Illaoi, thay vì xúc tu thì sẽ là những khẩu pháo dữ dội. Không những vậy hắn cũng đi top đó.

Cách lên đồ Illaoi

Cách lên đồ Illaoi

Cách chơi Illaoi

Combo Illaoi

Combo Illaoi 2

Combo Illaoi 3

Giai đoạn đi đường

Dùng Xúc Tu Tàn Phá(Q): Việc này sử dụng để quấy rối đối thủ đi đường từ xa,Trong trường hợp nếu đánh chuẩn bạn sẽ được hồi lại một chút máu, và khi sử dụng Xúc Tu Tàn Phá(Q) trúng kẻ địch thì nó sẽ khiến Illaoi giành được lợi thế hơn đáng kể.

Dùng Lời Răn Khắc Nghiệt(W): Đây là chiêu để cho đối thủ của bạn biết tác hại khi hắn dám tiến lại gần, và để phá các Xúc Tu của bà.

Khi Illaoi bắt được Linh hồn với Thử Thách Linh Hồn(E), thì bạn hãy cố gắng gây nhiều sát thương nhất lên Linh hồn. Việc này là để giảm sức mạnh của chúng, đồng thời khiến đối thủ bị suy yếu dần. Với kỹ năng này đặc biệt hiệu quả với các tướng tầm xa đáng kể. Linh hồn không thể di chuyển được nữa, vì vậy nếu Illaoi kéo được chúng trong khi ở gần các Xúc Tu. Lúc đó bà sẽ gây thêm được rất nhiều sát thương và dễ dàng biến mục tiêu thành và 1 Tế Phẩm hoặc tiêu diệt chúng nhanh gọn hơn.

Bạn hãy cố gắng đứng gần các Xúc Tu nếu bạn có ý định trao đổi chiêu thức với đối thủ, tiếp sau đó kích hoạt Thử Thách Linh Hồn(E) để gây sát thương .

Trong giao tranh

Trong các cuộc giao tranh combat, bạn hãy giữ chiêu cuối Bước Nhảy Niềm Tin(R). Với kỹ năng diện rộng và lượng sát thương gây ra rất đáng sợ tại các địa hình nhỏ hẹp như hang Rồng hay Baron và trong rừng, cũng đừng quên là luôn để ý tới kẻ địch và  các địa hình xung quanh mỗi khi Illaoi lao tới.

Trong bất cứ khi nào kéo được Linh hồn ra và cũng như biến kẻ địch thành Tế Phẩm. Thì bạn nên ngay lập tức tìm cách mở giao tranh  điều này với lợi ích là khi đó Tế Phẩm sẽ tạo ra Xúc Tu hỗ trợ khi Illaoi lao vào.  Sử dụng Illaoi kích hoạt Bước Nhảy Niềm Tin(R) mang lại việc sẽ tạo ra một đội quân phối hợp Xúc Tu phá tan đội hình team địch -> khi đó Illaoi cũng rất khó bị hạ gục được hồi máu nhiều từ các Xúc Tu.

Vị trí của Illaoi

Đường trên

Phép bổ trợ Illaoi

Phép bổ trợ Illaoi

Điểm mạnh & yếu Illaoi

Điểm mạnh:

+ ILLAOI   là đấu sỹ có bộ chiêu thức khá đặc biệt trong liên minh huyền thoại với khả năng triệu hồi và  gây sát thương cùng các Xúc Tu của bà.

+ILLAOI có khả năng hồi phục tốt sức chống chịu cao, nhờ những Xúc Tu Tàn Phá(Q) nội tại Tiên Tri Thượng Thần.

+Trong giai đoạn đầu game ILLAOI có khả năng đè đường đối thủ mạnh hơn, đẩy đường nhanh và gây sát thương diện rộng với Lời Răn Khắc Nghiệt(W) Xúc Tu Tàn Phá(Q). Đặc biệt là khả năng cấu máu từ xa tuyệt vời + làm chậm với Thử Thách Linh Hồn(E).

Không chỉ giành lợi thế ở đi đường mà ILLAOI  trong giao tranh tổng cũng vô cùng mạnh mẽ nhờ chiêu cuối Bước Nhảy Niềm Tin và các Xúc Tu xung quanh bà.

Điểm yếu:

+ ILLAOI không có bất kỳ hiệu ứng khống chế cứng nào

+  kỹ năng làm chậm là định hướng, cần phải kích hoạt trúng nữa.

+ Lượng sát thương của ILLAOI phụ thuộc khá nhiều vào chiêu cuối Bước Nhảy Niềm Tin(R).

+ Độ cơ động của Illaoi thường không quá cao.

Bảng kỹ năng Illaoi

Bảng kỹ năng Illaoi

Thứ tự nâng kỹ năng Illoai max E -> Q -> W:

+ Thử Thách Linh Hồn(E) kỹ năng đặc biệt nhất của Illaoi cùng  khả năng quấy rối gây cực kỳ khó chịu cho đối phương. Tại giai đoạn đầu, đồng thời nó cũng là chiêu thức cấu rỉa tầm xa hay  triệu hồi Xúc Tu kết hợp với làm chậm mục tiêu khá hiệu quả.

+ Tiếp sau đó là Xúc Tu Tàn Phá(Q):  giúp ILLAOI farm lính một cách nhanh hơn và gây sát thương mục tiêu và hồi phục một lượng máu cho bà  Xúc Tu nữa.

+ Lời Răn Khắc Nghiệt(W):  Chỉ cần lấy 1 điểm ở level 2 thì sẽ tăng khả năng cơ động tiếp cận mục tiêu và gia tăng sát thương từ các Xúc Tu  cùng với việc cộng max sau cùng.

+ Chiêu cuối Bước Nhảy Niềm Tin(R):  nâng theo đúng cấp độ của Illaoi .

Quyền Năng Bất Diệt : Mỗi 4 giây đòn đánh kế tiếp của bạn lên một tướng, gây thêm mức sát thương phép, hồi máu cho bạn, và tăng vĩnh viễn Máu.

+ TÀN PHÁ HỦY DIỆT:  Tích tụ một đòn đánh cực mạnh lên các trụ khi đứng gần nó.

+ KIỂM SOÁT ĐIỀU KIỆN: Sau 10 phút nhận thêm +8 Giáp và +8 Kháng Phép cùng với việc tăng tổng Giáp và Kháng Phép thêm 5%.

+ LAN TRÀN:  Nhận thêm máu vĩnh viễn khi có lính hoặc quái chết ở gần bạn.

+ VỊ MÁU:  Hồi máu khi bạn thực hiện gây sát thương một tướng địch.

+ THỢ SĂN THAM LAM: Tham gia vào việc hạ gục duy nhất tăng vĩnh viễn hút máu phép.

Khắc chế Illaoi

Khắc chế Illaoi

Heimerdinger, Kayle, Malzahar, Teemo, Vayne, Viktor

Đối thủ đường trên

Bình luận


Tướng mới anh em

Nilah
Nilah
Renata Glasc
Renata
K'Sante
K'Sante