Bảng Ngọc Master Yi mùa 14, Cách Lên Đồ Master Yi build mạnh nhất

Author: Son Acton

Master Yi mùa 14 : Hướng dẫn Cách lên đồ Master Yi với Dạ Kiếm Draktharr và bảng ngọc Master Yi tạo ra một Yi sát thủ Pentakill in Meta mùa này. Cách chơi, combo và tướng khắc chế Yi tại Kicdo.

Guide Master Yi mùa 14

Master Yi

Patch 14.7

Sát thủ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng S-
Tỷ lệ thắng 51.88%
Tỷ lệ chọn 6.7%
Tỷ lệ Ban 19.8%
Cách lên đồ Master Yi
Cách lên đồ Master Yi và bảng ngọc

Bảng ngọc Master Yi Jungle với Win 57.02% và Pick 91.44%

Chuẩn xác

Nhịp độ chết người

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Nhát Chém Ân Huệ


Áp đảo

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tàn Nhẫn

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Móc Diệt Thủy Quái        

Cuồng Đao Guinsoo        

Rìu Đại Mãng Xà        

Bảng ngọc Master Yi aram với Win 53.83% và Pick 54.37%

Chuẩn xác

Nhịp độ chết người

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Nhát Chém Ân Huệ


Áp đảo

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Súng Hải Tặc        

Gươm Suy Vong        

Đao Tím        

Trang bị Master Yi Rừng tỷ lệ thắng cao nhất

Giày Cuồng Nộ        

Gươm Suy Vong        

Cuồng Đao Guinsoo        

Đao Tím        

Giáp Thiên Thần        

Vũ Điệu Tử Thần        

Lên đồ Master Yi thách đấu

Giày Cuồng Nộ        

Móc Diệt Thủy Quái        

Gươm Suy Vong        

Cuồng Đao Guinsoo        

Vũ Điệu Tử Thần        

Giáp Thiên Thần        

Lên đồ Master Yi Aram

Dạ Kiếm Draktharr        

Giày Cuồng Nộ        

Súng Hải Tặc        

Gươm Suy Vong        

Vũ Điệu Tử Thần        

Đao Tím        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
59%
200 trận
Đường
99%
Ngọc
The Keystone Lethal Tempo
The Rune Tree Domination
90%
The Keystone Lethal Tempo
The Rune Tree Resolve
6%
Boots
Berserker s Greaves
79%
Plated Steelcaps
9%
Mercury s Treads
8%
Tỷ lệ chọn trang bị
Kraken Slayer
88%
Guinsoo s Rageblade
77%
Titanic Hydra
32%
Blade of The Ruined King
27%
Wit s End
26%
Sterak s Gage
9%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Smite
99%
Summoner Spell Flash
97%
Summoner Spell Ghost
3%
Skill Order
Master Yi s Q: Alpha Strike
Q
Master Yi s E: Wuju Style
E
Master Yi s W: Meditate
W
20 giờ trước
TynX

TynX

- EUW

Ngộ Không
VS.

5/3/5

Tốc Biến
Trừng Phạt
Gươm Suy Vong
Đai Khổng Lồ
Mắt Kiểm Soát
Giày Thép Gai
Giáp Cai Ngục
Cuồng Đao Guinsoo
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:11 Linh Hồn Phong HồBình Máu
04:19 Cung GỗKiếm DàiMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
07:24 Cuốc ChimMắt Kiểm Soát
11:01 Gươm Suy VongDao GămDao Găm
12:19 Giáp Lụa
16:08 Giày Thép GaiDao Phẫn NộSách CũMắt Kiểm Soát
18:43 Cuồng Đao GuinsooHồng Ngọc
20:55 Đai Khổng LồGiáp Cai Ngục
Một ngày trước
Yike

Yike

G2 Esports - EUW

Lee Sin
VS.

15/8/10

Tốc Biến
Trừng Phạt
Khiên Băng Randuin
Giáp Thiên Thần
Cung Gỗ
Gươm Suy Vong
Cuồng Đao Guinsoo
Giày Cuồng Nộ
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:13 Linh Hồn Mộc LongMáy Quét OracleMắt XanhBình Máu
05:21 Huyết TrượngDao GămMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
09:32 Gươm Suy VongDao GămDao Găm
10:28 Giày Cuồng NộDao GămMắt Kiểm Soát
12:47 Dao Phẫn NộSách CũMắt Kiểm Soát
15:27 Cuồng Đao Guinsoo
16:37 Kiếm DàiMắt Kiểm Soát
21:05 Khiên Băng RanduinMắt Kiểm Soát
22:43 Đồng Hồ Ngưng Đọng
24:17 Mắt Kiểm Soát
26:32 Cung Gỗ
28:55 Giáp Thiên ThầnMắt Kiểm Soát
31:03 Cung Gỗ
Một ngày trước
Diamondprox

Diamondprox

- EUW

Ekko
VS.

0/8/3

Trừng Phạt
Tốc Biến
Cuồng Đao Guinsoo
Gươm Suy Vong
Giày Cuồng Nộ
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Mưa Kiếm
Mưa Kiếm
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:07 Linh Hồn Mộc LongMắt XanhBình Máu
04:31 Cuốc Chim
07:26 Cung Gỗ
08:45 Huyết Trượng
12:31 Gươm Suy VongDao Găm
15:10 Giày Cuồng Nộ
17:12 Dao GămDao Găm
21:05 Cuốc Chim
23:57 Cuồng Đao Guinsoo
Một ngày trước
Kikis

Kikis

Gentlemen's Gaming - EUW

Taliyah
VS.

4/6/3

Tốc Biến
Trừng Phạt
Kiếm Dài
Giáp Lưới
Cuồng Đao Guinsoo
Giày Cuồng Nộ
Gươm Suy Vong
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:20 Linh Hồn Mộc LongMắt Xanh
04:34 Cuốc ChimKiếm DàiMắt Kiểm Soát
07:34 Cung Gỗ
10:41 Gươm Suy VongMắt Kiểm Soát
13:15 Dao Phẫn NộGiày
16:16 Cuốc ChimSách Cũ
19:37 Cuồng Đao GuinsooGiáp LụaMắt Kiểm Soát
20:44 Máy Quét OracleKiếm Dài
23:51 Giày Cuồng NộGiáp Lưới
3 ngày trước
Yike

Yike

G2 Esports - EUW

Vi
VS.

5/1/6

Tốc Biến
Trừng Phạt
Giày Cuồng Nộ
Gươm Suy Vong
Kiếm Dài
Dao Phẫn Nộ
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:11 Linh Hồn Mộc LongMắt XanhBình Máu
03:34 Kiếm DàiKiếm Dài
07:43 Huyết TrượngCung GỗCuốc Chim
09:15 Gươm Suy VongMắt Kiểm Soát
10:43 Dao GămDao Găm
14:14 Giày Cuồng NộDao Phẫn NộThấu Kính Viễn ThịMáy Quét Oracle

Anh em có muốn biết Akali mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Bảng Ngọc tái tổ hợp Master Yi

Nếu lên Master Yi sát thủ bạn hãy cầm ngọc Mưa Kiếm nhé.

Bảng Ngọc tái tổ hợp Master Yi

Bảng ngọc Master Yi mùa 14 đi rừng cầm chinh phục

Với bảng ngọc trên được sử dụng bởi 4LanPilot với tỷ lệ chiến thắng khủng khiếp 81,5% xếp hạng dựa trên site uy tín probuilds và op mới nhất tuần này. 

Cách lên đồ Master Yi

Cách lên đồ Master Yi

Cách lên đồ Master Yi mùa 14 đi rừng:

Khởi đầu trận đấu bạn nên có rựa thợ săn và thuốc tái sử dụng để tăng khả năng hồi phục và tiết kiệm tiền bạc

Về giày có rất nhiều sự lựa chọn vẫn cứ là phụ thuộc vào nhịp độ trận đấu và các tướng AD và AP địch để lên giày phù hợp.

Nhưng Yi là tướng thiên hướng tấn công đòi hỏi tốc độ đánh nên giày cuồng nộ luôn luôn là sự lựa chọn ưu tiên số 1

 • Giày cuồng nộ Giày cuồng nộ 
 • Phù phép huyết đao Phù phép huyết đao trang bị chính khi đi rừng và cực kỳ hợp với Master Yi nó sẽ gây ra 4% lượng máu tối đa cho mục tiêu cho mỗi đòn tấn công cơ bản
 • Cuồng đao Guinsoo Cuồng đao Guinsoo hoàn thành thứ 2 sau huyết đao
 • Gươm của vô danh Gươm của vô danh trang bị chính khi đi rừng
 • Rìu đen Rìu đen
 • Vũ điệu tử thần Vũ điệu tử thần
 • Đao tím Đao tím sẽ thay cho Rìu đen trong trường hợp team địch có AP mạnh

Cách chơi Master Yi

Tuyệt kỹ Alpha là kỹ năng làm nên tên tuổi của Master Yi. Khiến cho vị tướng này được nhiều người chọn chơi nhất tại máy chủ Việt Nam.

Lý do vì nó tạo ra rất nhiều mẹo và biến thể cách dùng. Ví dụ:

Có lẽ hiệu quả nhất từ tuyệt kỹ này mang lại đó là khả năng né các đòn sát thương từ mọi nguồn. 

Khi trade dame hãy chọn thời điểm kẻ thủ tung ra bộ kỹ năng combo vào mặt bạn vừa để né vừa gây sát thương lên tướng địch hoặc quái rừng.

Thiền là cách để hồi kỹ năng Tuyệt kỹ Alpha cực nhanh. Hãy chắc rằng bạn đang là thợ săn thì hãy dùng.

Combo 1:

Cách chơi Master Yi combo 1

Q và ngay sau đó ân E để gây sát thương tối đa khi đánh tiếp. Chuyên dùng để dọn dẹp rừng

Combo 2:

Cách chơi Master Yi combo 2

Chuyên dùng để đi gank

Combo 3:

Cách chơi Master Yi combo 3

Combo tất sát về cơ bản vẫn giống Combo 2 cũng có thể thấy Yi khá dễ chơi ko nhiều combo phức tạp lắm.

Cách chơi Master Yi sát thủ:

Đầu Game farm kiếm vàng khi có đồ bắt đầu đi roam gank các lane còn lại bằng chiêu cuối. Cụ thể bạn sẽ dùng tốc độ đánh của Mưa Kiếm và Q để dồn dame.

Khi ăn mạng Dạ Kiếm sẽ cho bạn khả năng tàng hình đồng thời với tốc độ chạy của Yi sẽ giúp Yi tiếp cận dễ dàng các mục tiêu yếu máu.

Chi tiết cách chơi Master Yi đi rừng:

Khởi đầu trận đấu bắt đầu từ bùa xanh với trừng phạt. Hãy yêu cầu đồng đội hỗ trợ nên nhớ Yi rất yếu khi mới bắt đầu trận đấu.

Tiếp đến bãi Cóc và sói

Cua kỳ cục: tại thời điểm này đã bắt đầu có cua, ăn cua mà không cần phải lo về máu còn bao nhiêu vì cua không tấn công bạn.

Bùa đỏ, lúc này bạn đã có trừng phạt và tiếp tục sử dụng nên nó. Nếu đã lên cấp 3 hãy tăng thiền định để hồi máu. Việc ăn bùa đỏ ở cuối cùng cho phép bạn gank dễ hơn với buff đỏ trên người.

Vòng rừng Master Yi

Vòng rừng Master Yi đội đỏ

Vòng rừng Master Yi đội đỏ

Vòng rừng Master Yi đội xanh

Vòng rừng Master Yi đội xanh

Combo Master Yi

Mục tiêu:

Cướp thật nhiều rừng để tăng cấp độ.

Kiểm soát làn đường và đi gank.

Chỉ gank làn đường đang thọt.

Mẹo:

Trước khi Gank hãy chọn thời điểm tướng địch tung ra hiệu ứng CC rồi như thế Master Yi sẽ phát huy tối đa hiệu quả

Vị trí của Master Yi

Đi Rừng một số người dùng cả đi Top

Phép bổ trợ Master Yi

Phép bổ trợ Master Yi

Tốc biến và trừng phạt

Điểm mạnh & yếu Master Yi

Điểm mạnh:

 • Dọn quái nhanh
 • Về cuối trận khá xanh nên có thể cân team
 • Đẩy lẻ phá trụ nhanh
 • Thần ăn pentakill do tốc độ kết thúc mạng cực nhanh

Điểu yếu:

 • Nếu thiếu skill thường trở nen vô dụng do máu giấy
 • Ăn CC là toang

Bảng kỹ năng Master Yi

Bảng kỹ năng Master Yi

Lên max Q vì Yi chỉ tỏa sáng với Q vừa dùng Alpha để công lẫn thủ.

Khắc chế Master Yi

Master Yi sẽ không thực sự mạnh nếu không có chiêu cuối Chiến Binh Sơn Cước nên mục tiêu của Yi là farm mạnh đầu game do đó việc đi vào rừng của Yi nếu phát hiện hắn ở nửa bên kia bản đồ để cướp.

Yi có thể một mình ăn rồng việc cắm mắt kiểm soát và call đồng đội ngay khi phát hiện Yi bén mảng.

Khi combat nếu Yi bật chiêu cuối việc lùi lại là cần thiết, đồng đội ngã xuống thì sự đáng sợ của Yi sẽ càng nhân lên.

Chỉ chồng CC vào Yi khi hắn mất đi Tuyệt Kỹ Alpha.

#master_yi_mua_11 #kicdo

Khắc chế Masteryi>

Đối thủ đường trên

Đối thủ đường giữa

Đối thủ trong Rừng

Bình luận