Bảng Ngọc Hecarim mùa 13, Cách Lên Đồ Hecarim build mạnh nhất

Cách lên đồ Hecarim mùa 13 và bảng ngọc Hecarim đi Rừng tốt nhất. Cách chơi Hecarim dọn rừng nhanh nhất và cách gank video combo tại Kicdo.

Guide Hecarim mùa 13

Hecarim

Update 13.23

Đấu sĩ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng D-
Tỷ lệ thắng 47.86%
Tỷ lệ chọn 3.4%
Tỷ lệ Ban 1.1%

Bảng ngọc Hecarim Jungle với Win 50.00% và Pick 30.65%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Pháp thuật

Áo choàng mây        

Mau lẹ        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Chùy Phản Kích        

Móng Vuốt Sterak        

Bảng ngọc Hecarim aram với Win 47.99% và Pick 53.3%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Pháp thuật

Áo choàng mây        

Mau lẹ        

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Nước Mắt Nữ Thần        

Búa Rìu Sát Thần        

Thần Kiếm Muramana        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Giày Khai Sáng Ionia        

Ngọn Thương Shojin        

Kiếm Manamune        

Rìu Đen        

Vũ Điệu Tử Thần        

Thương Phục Hận Serylda        

Lối lên đồ thứ hai

Giày Khai Sáng Ionia        

Tam Hợp Kiếm        

Tim Băng        

Giáp Thiên Nhiên        

Vũ Điệu Tử Thần        

Cưa Xích Hóa Kỹ        

Lối lên đồ thứ ba

Giày Khai Sáng Ionia        

Búa Rìu Sát Thần        

Kiếm Manamune        

Vũ Điệu Tử Thần        

Giáp Liệt Sĩ        

Thương Phục Hận Serylda        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
56%
75 matches
Làn đường
100%
Hecarim Ngọc
The Keystone Phase Rush
The Rune Tree Domination
33%
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Sorcery
27%
Tỷ lệ chọn giầy
Ionian Boots of Lucidity
81%
Mercury s Treads
10%
Plated Steelcaps
6%
Thần thoại
Divine Sunderer
51%
Stridebreaker
10%
Tỷ lệ chọn trang bị
Manamune
34%
Spear of Shojin
23%
Black Cleaver
21%
Force of Nature
9%
Ravenous Hydra
9%
Frozen Heart
9%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Ghost
100%
Summoner Spell Smite
100%
11 giờ trước
Markoon

Markoon

SK Gaming - EUW

Ivern
VS.

9/0/8

Tốc Hành
Trừng Phạt
Khiên Băng Randuin
Chùy Phản Kích
Mắt Kiểm Soát
Ngọn Giáo Shojin
Giày Khai Sáng Ionia
Hồng Ngọc
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Tăng Tốc Pha
Tăng Tốc Pha
Áo Choàng Mây
Áo Choàng Mây
Mau Lẹ
Mau Lẹ
Thủy Thượng Phiêu
Thủy Thượng Phiêu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:11 Linh Hồn Phong HồMắt Xanh
04:05 Giày Khai Sáng IoniaMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
08:00 Búa Chiến CaulfieldHồng Ngọc
10:38 Ngọn Giáo ShojinMắt Kiểm Soát
12:34 Hỏa NgọcDao Găm
14:36 Rìu Nhanh Nhẹn
18:52 Chùy Phản KíchHồng NgọcGiáp Lụa
23:07 Khiên Băng RanduinMắt Kiểm SoátHồng Ngọc
16 giờ trước
Bolulu

Bolulu

- EUW

Graves
VS.

7/9/3

Trừng Phạt
Tốc Hành
Rìu Đen
Chùy Phản Kích
Ngọn Giáo Shojin
Búa Chiến Caulfield
Giày Khai Sáng Ionia
Giáp Lụa
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Tăng Tốc Pha
Tăng Tốc Pha
Áo Choàng Mây
Áo Choàng Mây
Mau Lẹ
Mau Lẹ
Thủy Thượng Phiêu
Thủy Thượng Phiêu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:22 Linh Hồn Phong HồBình Máu
04:16 Giày Khai Sáng IoniaMắt Kiểm Soát
05:57 Kiếm Dài
08:16 Búa Chiến CaulfieldHồng Ngọc
10:28 Hỏa NgọcMáy Quét Oracle
12:31 Cuốc Chim
15:04 Ngọn Giáo ShojinKiếm DàiKiếm Dài
16:57 Hỏa NgọcRìu Nhanh NhẹnCuốc Chim
17:50 Dây Thép Gai
19:53 Chùy Phản KíchKiếm Dài
21:03 Giáp Lụa
23:23 Kiếm DàiBúa Chiến CaulfieldKiếm Dài
27:15 Rìu Đen
28:17 Búa Chiến CaulfieldGiáp Lụa
16 giờ trước
Jankos

Jankos

Team Heretics - EUW

Evelynn
VS.

14/8/11

Trừng Phạt
Tốc Hành
Chùy Phản Kích
Vũ Điệu Tử Thần
Thương Phục Hận Serylda
Ngọn Giáo Shojin
Giày Khai Sáng Ionia
Móng Vuốt Sterak
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Tăng Tốc Pha
Tăng Tốc Pha
Áo Choàng Mây
Áo Choàng Mây
Mau Lẹ
Mau Lẹ
Thủy Thượng Phiêu
Thủy Thượng Phiêu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:09 Linh Hồn Phong Hồ
03:22 GiàyKiếm Doran
08:36 Giày Khai Sáng IoniaHỏa NgọcBúa Chiến Caulfield
11:04 Ngọn Giáo Shojin
15:55 Rìu Nhanh NhẹnMáy Quét OracleHỏa Ngọc
17:48 Chùy Phản Kích
18:59 Hồng Ngọc
21:37 Cuốc ChimBúa Gỗ
23:45 Móng Vuốt SterakBúa Chiến Caulfield
28:23 Vũ Điệu Tử Thần
31:57 Cung Xanh
34:58 Thương Phục Hận Serylda
Một ngày trước
Jankos

Jankos

Team Heretics - EUW

Graves
VS.

12/3/5

Trừng Phạt
Tốc Hành
Chùy Phản Kích
Giày Khai Sáng Ionia
Ngọn Giáo Shojin
Kiếm Doran
Linh Hồn Phong Hồ
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Tăng Tốc Pha
Tăng Tốc Pha
Áo Choàng Mây
Áo Choàng Mây
Mau Lẹ
Mau Lẹ
Thủy Thượng Phiêu
Thủy Thượng Phiêu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:11 Linh Hồn Phong HồMắt Xanh
03:39 Giày Khai Sáng IoniaMắt Kiểm Soát
05:04 Cuốc ChimKiếm Doran
06:54 Hỏa NgọcKiếm Dài
09:00 Ngọn Giáo ShojinMắt Kiểm Soát
12:11 Rìu Nhanh NhẹnHỏa NgọcMáy Quét Oracle
13:56 Chùy Phản Kích
Một ngày trước
Juhan

Juhan

DRX - KR

Nunu & Willump
VS.

5/6/13

Trừng Phạt
Tốc Hành
Thương Phục Hận Serylda
Rìu Đen
Chùy Phản Kích
Đồng Hồ Vụn Vỡ
Ngọn Giáo Shojin
Giày Khai Sáng Ionia
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Tăng Tốc Pha
Tăng Tốc Pha
Áo Choàng Mây
Áo Choàng Mây
Mau Lẹ
Mau Lẹ
Thủy Thượng Phiêu
Thủy Thượng Phiêu
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:08 Linh Hồn Phong HồBình MáuMắt Xanh
04:28 Cuốc ChimMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
07:15 Hồng NgọcKiếm Dài
08:15 Mắt Kiểm Soát
10:53 Dây Thép GaiRìu Nhanh Nhẹn
13:01 Hỏa Ngọc
14:12 Chùy Phản KíchHồng Ngọc
16:50 Giày Khai Sáng IoniaHỏa Ngọc
20:19 Búa Chiến CaulfieldMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
22:57 Rìu ĐenMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
28:15 Ngọn Giáo ShojinMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
31:39 Cung XanhĐồng Hồ Ngưng Đọng
34:44 Thương Phục Hận Serylda

Tướng khắc chế

Tướng yếu hơn

Đồng đội tốt

Anh em có muốn biết Nasus mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Hecarim>

Bảng Ngọc tái tổ hợp Hecarim

Bảng Ngọc tái tổ hợp Hecarim

Chinh Phục là ngọc chính và hiệu quả nhất cho việc chọn bảng ngọc Hecarim, lý do Hecarim kết hợp với tốc hành sẽ tạo ra lối chơi mới gây sát thương lâu dài thay vì dồn dame như trước đây. Sát thương tăng khả năng phục hồi tăng, tốc độ từ tốc hành duy trì lâu hơn thì còn ngọc nào phù hợp hơn nữa.

Đắc thắng gank nhiều lấy mạng nhiều vừa được hồi máu vừa được 20 vàng đặc biệt khi vào các pha combat khả năng trụ lại vào ra trong giao tranh sẽ càng được ngọc này phát huy.

Kháng hiệu ứng tốc độ thì có rồi nhưng ăn phải hiệu ứng CC thì oẳng à do đó bạn phải chọn ngọc này.

Chốt chặn cuối cùng là người phải nhẩy vào mở combat nên thường xuyên bị ăn hành việc ngưỡng máu chỉ còn 60 thậm chí 30% là rõ, ngay lập tức kích hoạt ngọc này và bạn sẽ có thêm một lượng sát thương đột biến để dồn dame con mồi.

Ở nhóm ngọc phụ sẽ cộng thêm giáp kháng phép và cả kháng làm chậm. Đây có thể coi là bảng ngọc chuẩn nhất cho Hecarim tại thời điểm hiện tại.

Cách lên đồ Hecarim

Cách lên đồ Hecarim

Trang bị lên đồ cho Hecarim tùy theo từng trường hợp như:

+ Trang bị khởi đầu:

 • Bùa Thợ Săn dùng khi đi từng để gây thêm sát thương và hồi máu
 • Thuốc Tái Sử Dụng gia tăng thêm khả năng hồi phục khi farm quái rừng
 • Mắt Vật Tổ để kiểm soát tầm nhìn không bị đối phương cướp rừng giai đoạn đầu

+ Trang bị lần về đầu tiên:

 • Đao Đụng Độ dùng khi đi rừng để tăng sát thương lên tướng và giảm sức tấn công của địch
 • Thủy Kiếm tăng thêm năng lượng để Hecarim dọn quái rừng và tăng thêm sát thương sau mỗi lần dùng kỹ năng
 • Mắt Kiểm Soát dùng để kiểm soát 2 con sông
 • Thuốc Của Thợ Săn để sử dụng trong các pha gank

+ Trang bị trấn phái:

 • Tam Hợp Kiếm thêm sát thương, máu, tốc độ di chuyển, tốc độ đánh và chí mạng
 • Đao Đụng Độ - Quỷ Lửa tăng máu để Hecarim thêm phần cứng cáp

Những trang bị phù hợp nhất mà bạn nên lựa chọn cho Hecarim đó là:

 • Tam Hợp Kiếm
 • Đao Đụng Độ - Quỷ Lửa
 • Giày Thủy Ngân
 • Vinh Quang Chân Chính
 • Giáp Tâm Linh
 • Giáp Thiên Thần

Cách chơi Hecarim

Combo 1:

Cách chơi Hecarim combo 1

Combo 2:

Cách chơi Hecarim combo 2

Combo 3:

Cách chơi Hecarim combo 3

Cách chơi Hecarim có ba giai đoạn: đầu game, giữa game và cuối game. Cách chơi sẽ tùy thuộc vào từng kĩ năng của người chơi nên ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn come sử dụng để đánh khi giao tranh và bắt mục tiêu lẻ.

+ Combo dùng để mở giao tranh: kích hoạt E để lấy tốc độ sau đó húc vào mục tiêu gây sát thương. Dùng chiêu R để làm địch hoảng sợ rồi kích hoạt chiêu W đồng thời liên tục sử dụng chiêu Q.

+ Combo dùng để bắt mục tiêu đơn lẻ: kích hoạt E lấy tốc độ rồi đi lên trước đối phương và húc ngược mục tiêu về. Kích hoạt W đồng thời sử dụng liên tục Q . Nếu đối phương có cơ hội thoát thì dùng chiêu R.

Vòng rừng Hecarim

Vòng rừng Hecarim đội đỏ

Vòng rừng Hecarim đội đỏ

Vòng rừng Hecarim đội xanh

Vòng rừng Hecarim đội xanh

Vị trí của Hecarim

Rừng và Đường trên

Được mệnh danh là Bóng Ma Chiến Tranh Hecarim khiến nhiều đối thủ phải khiếp sợ về khả năng tấn công của nó. Mức độ phòng thủ tốt với những tuyệt chiêu rất đỉnh. Hecarim ở vị trí Cận chiến có vai trò là Đấu Sĩ và Đỡ Đòn.

Phép bổ trợ Hecarim

Phép bổ trợ Hecarim

Nhờ nội tại sẽ cộng thêm sức mạnh công kích tương đương với phần trăm tốc độ di chuyển nên Tốc Hành sẽ là phép bổ trợ tối ưu nhất. Đặc biệt nó cũng hồi tương đối nhanh.

Điểm mạnh & yếu Hecarim

Điểm mạnh: 

 • Là tướng có khả năng vô cùng tốt, tạo áp lực cực mạnh ở các làn đường nhờ lợi thế về tốc độ di chuyển.
 • Mở giao tranh bằng chiêu thức cuối mạnh mẽ
 • Khả năng dọn rừng nhanh chóng, sát thương lớn với chiêu Q và Chinh Phục

Điểm yếu:

 • Trong giai đoạn đầu Hecarim có sức chiến đấu khá yếu nên dễ bị cướp rừng
 • Khi đã sử dụng hết kỹ năng đây là cơ hội để các đối thủ thả diều Hecarim
 • Trong giai đoạn đầu của Hecarim thường thiếu mana

Bảng kỹ năng Hecarim

Bảng kỹ năng Hecarim

Kỹ năng của Hecarim S10 có 4 kỹ năng đặc biệt hỗ trợ người chơi như sau:

 • Càn Quét (Q) để dọn quái rừng và gây sát thương trong thời gian hồi chiêu ngắn. Chiêu thức này rất có lợi nên cần được nâng tối đa đầu tiên
 • Nhiếp Hồn Trận (W) nâng ở cấp độ 2 để hồi phục và dọn quái nhanh. Kỹ năng này nên nâng cấp ở sau cùng
 • Vó Ngựa Hủy Diệt (E) nâng cấp độ 3 để gia tăng gank cho chiêu E. Kỹ năng này sẽ giúp tướng gây sát thương trên phạm vi lớn hơn
 • Bóng Ma Kị Sĩ (R) vừa là kỹ năng gây sát thương vừa mở giao tranh chính nhưng cần phải mở đúng cấp độ để co hiệu quả cao nhất.

Khắc chế Hecarim

Khắc chế Hecarim

Khắc chế Hecarim sẽ có những tướng sau:

 • Nidalee
 • Graves
 • Jarvan IV
 • Elise
 • Gragas
 • Kha’Zix
 • Rek’Sai

Tùy theo  cách chơi của mỗi người sẽ có một chiến thuật riêng để phát huy khả năng của Hecarim. Với những thông tin về Hecarim mà chúng tôi chia sẻ trên hi vọng sẽ có ích với bạn. Chúc bạn chơi game vui vẻ.

Cách khắc chế Hecarim mùa 13

Đối thủ trong Rừng

Post by Son Acton

Bình luận


Tips

R là công cụ gank hiệu quả cứ có là tìm lane để dùng. Đầu game nên đi cướp rừng đối phương gặp thì táng luôn. 

Tướng mới anh em

Milio
Milio
Nilah
Nilah
K'Sante
K'Sante

Khắc chế Aatrox chưa bao giờ dễ đến thế. Này thì hồi máu này thì chống chịu tốt với chúng tôi. Chi tiết tướng khắc chế Aatrox cần có kỹ năng gì.