Bảng Ngọc Ivern mùa 14, Cách Lên Đồ Ivern build mạnh nhất

Ivern mùa 14: Cách lên đồ và bảng ngọc Ivern Rừng Triệu Hồi Aeri. Cách chơi, bộ combo phải biết và list tướng khắc chế Ivern tại Kicdo.

Guide Ivern mùa 14

Ivern

Update 14.4

Hỗ trợ - Vị trí:

Sát thương: Phép thuật

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng B-
Tỷ lệ thắng 49.56%
Tỷ lệ chọn 0.8%
Tỷ lệ Ban 0.2%

Bảng ngọc Ivern Jungle với Win 45.45% và Pick 33.67%

Pháp thuật

Triệu Hồi Aery

Áo choàng mây        

Thăng Tiến Sức Mạnh        

Thủy thượng phiêu


Cảm hứng

Thị Trường Tương Lai        

Thấu Thị Vũ Trụ        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Bùa Nguyệt Thạch        

Lư Hương Sôi Sục        

Dây Chuyền Chuộc Tội        

Bảng ngọc Ivern aram với Win 59.11% và Pick 62.56%

Pháp thuật

Triệu Hồi Aery

Dải Băng Năng Lượng

Thăng Tiến Sức Mạnh        

Cuồng Phong Tích Tụ


Kiên định

Suối Nguồn Sinh Mệnh

Tiếp sức        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Nước Mắt Nữ Thần        

Bùa Nguyệt Thạch        

Quyền Trượng Đại Thiên Sứ        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Giày Khai Sáng Ionia        

Vương Miện Shurelya        

Dây Chuyền Chuộc Tội        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Trượng Lưu Thủy        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Lên đồ Ivern Aram

Bùa Nguyệt Thạch        

Giày Khai Sáng Ionia        

Dây Chuyền Chuộc Tội        

Trượng Lưu Thủy        

Lư Hương Sôi Sục        

Bình Thải Hóa Dược        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
57%
200 trận
Làn đường
95%
3%
Ivern Ngọc
The Keystone Summon Aery
The Rune Tree Inspiration
54%
The Keystone Summon Aery
The Rune Tree Domination
32%
Tỷ lệ chọn giầy
Ionian Boots of Lucidity
98%
Mobility Boots
1%
Thần thoại
Night Harvester
3%
Everfrost
3%
Tỷ lệ chọn trang bị
Redemption
44%
Ardent Censer
35%
Staff of Flowing Water
22%
Mejai s Soulstealer
12%
Imperial Mandate
10%
Chemtech Putrifier
8%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
95%
Summoner Spell Smite
95%
Summoner Spell Ghost
6%
9 giờ trước
roulette

roulette

FUT ESPORTS - EUW

Viego
VS.

0/2/3

Tốc Biến
Trừng Phạt
Linh Hồn Phong Hồ
Giày Khai Sáng Ionia
Phong Ấn Hắc Ám
Bùa Nguyệt Thạch
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Triệu Hồi Aery
Triệu Hồi Aery
Áo Choàng Mây
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thủy Thượng Phiêu
Thủy Thượng Phiêu
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Thị Trường Tương Lai
Thị Trường Tương Lai
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:04 Linh Hồn Phong HồMắt XanhBình Máu
04:26 GiàyPhong Ấn Hắc ÁmMắt Kiểm Soát
06:10 Giày Khai Sáng Ionia
10:19 Hỏa NgọcMắt Kiểm Soát
15:00 Bùa Nguyệt Thạch
9 giờ trước
roulette

roulette

FUT ESPORTS - EUW

Lillia
VS.

3/4/16

Tốc Biến
Trừng Phạt
Lư Hương Sôi Sục
Phong Ấn Hắc Ám
Dây Chuyền Chuộc Tội
Bùa Nguyệt Thạch
Giày Khai Sáng Ionia
Mắt Kiểm Soát
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Triệu Hồi Aery
Triệu Hồi Aery
Áo Choàng Mây
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thủy Thượng Phiêu
Thủy Thượng Phiêu
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Thị Trường Tương Lai
Thị Trường Tương Lai
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:05 Linh Hồn Phong HồMắt XanhBình Máu
04:20 Giày Khai Sáng IoniaMắt Kiểm Soát
06:47 Phong Ấn Hắc ÁmHồng Ngọc
09:07 Hỏa NgọcSách Cũ
10:02 Gương Thần BandleMắt Kiểm Soát
14:13 Bùa Nguyệt ThạchLinh Hồn Lạc LõngMáy Quét OracleMắt Kiểm Soát
15:49 Dị Vật Tai Ương
17:03 Lư Hương Sôi SụcMắt Kiểm Soát
23:45 Dị Vật Tai ƯơngChén Thánh
25:00 Dây Chuyền Chuộc TộiMắt Kiểm Soát
28:08 Mắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
10 giờ trước
Tomio

Tomio

- NA

Neeko
VS.

0/5/2

Tốc Biến
Trừng Phạt
Linh Hồn Hỏa Khuyển
Vương Miện Shurelya
Phong Ấn Hắc Ám
Giày Khai Sáng Ionia
Sách Cũ
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Triệu Hồi Aery
Triệu Hồi Aery
Áo Choàng Mây
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thủy Thượng Phiêu
Thủy Thượng Phiêu
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Tiếp Sức
Tiếp Sức
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:15 Mắt XanhLinh Hồn Hỏa Khuyển
03:55 GiàyGiày Khai Sáng Ionia
06:27 Phong Ấn Hắc ÁmMáy Quét Oracle
09:26 Hỏa Ngọc
11:09 Sách Cũ
14:28 Vương Miện Shurelya
17:00 Sách Cũ
11 giờ trước
roulette

roulette

FUT ESPORTS - EUW

Hecarim
VS.

2/2/9

Tốc Biến
Trừng Phạt
Dây Chuyền Chuộc Tội
Giày Khai Sáng Ionia
Phong Ấn Hắc Ám
Bùa Nguyệt Thạch
Mắt Kiểm Soát
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Triệu Hồi Aery
Triệu Hồi Aery
Áo Choàng Mây
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thủy Thượng Phiêu
Thủy Thượng Phiêu
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Thị Trường Tương Lai
Thị Trường Tương Lai
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:12 Linh Hồn Phong HồMắt XanhBình Máu
05:07 Giày Khai Sáng IoniaPhong Ấn Hắc Ám
06:57 Hồng NgọcMắt Kiểm Soát
10:00 Gương Thần BandleHỏa Ngọc
13:04 Bùa Nguyệt ThạchMắt Kiểm Soát
15:08 Dị Vật Tai Ương
20:09 Dây Chuyền Chuộc Tội
22:29 Mắt Kiểm Soát
12 giờ trước
roulette

roulette

FUT ESPORTS - EUW

Rengar
VS.

3/0/2

Tốc Biến
Trừng Phạt
Linh Hồn Phong Hồ
Phong Ấn Hắc Ám
Giày Khai Sáng Ionia
Bùa Nguyệt Thạch
Mắt Kiểm Soát
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Triệu Hồi Aery
Triệu Hồi Aery
Áo Choàng Mây
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thủy Thượng Phiêu
Thủy Thượng Phiêu
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Thị Trường Tương Lai
Thị Trường Tương Lai
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:13 Linh Hồn Phong HồMắt XanhBình Máu
04:57 Giày Khai Sáng Ionia
06:33 Phong Ấn Hắc ÁmMắt Kiểm Soát
08:29 Hỏa NgọcSách CũMáy Quét Oracle
11:44 Bùa Nguyệt ThạchMắt Kiểm Soát

Anh em có muốn biết Kalista mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Ivern

Bảng Ngọc tái tổ hợp Ivern

Bảng Ngọc tái tổ hợp Ivern

Ngọc Kiên Định:

Ngọc kiên định giúp cho Ivern trở nên sống lâu hơn. Chống chịu tốt trước kẻ địch và các phần bị khống chế.

Ngọc Hộ Vệ:

Hộ vệ đồng minh, bạn sử dụng kỹ năng lên này, thì khi có ai là đồng minh của bạn sẽ nhanh chóng cũng được hộ vộ.

Suối nguồn sinh mệnh:

Giúp hạn chế được khả năng di chuyển của tướng địch khi đánh đấu với bạn. Đồng thời đồng minh của bạn sẽ nhanh chóng được hồi máu đáng kể.

Kiểm soát điều kiện:

Cứ sau 10 phút, bạn sẽ được nhận + 8 giáp, và + 8 kháng phép, tăng tổng giáp và kháng phép 5 %.

Ngọc Tiếp Sức:

Giúp hồi máu, và chắn mạnh hơn 5% và tăng thêm 10% mục tiêu thấp máu.

Cây cối thì sợ đao kiếm. Vậy bạn có muốn xem cách lên đồ Irelia Irelia "Vũ kiếm sư". Kẻ có thể chặt đôi khúc gỗ thân thiện này không.

Cách lên đồ Ivern

Cách lên đồ Ivern

Cách lên đồ Ivern Sp

Cách lên đồ của Ivern sẽ giống như một Sp trong team.

Trang bị Ivern đi Rừng full buff Supports giúp hỗ trợ cho team đồng đội chuẩn nhất gồm có:

Cốc quỷ Athene, Lư hương sôi sục, Dây chuyền chuộc tội, Dây chuyền Iron Solary, Lời thề hiệp sĩ.

hoặc Ivern với Sách chiêu hồn tất cả được chọn khi team bạn đã xanh hơn đối thủ.

Phép bổ trợ Ivern

Tốc biến + Trừng phạt: Đây chính là 2 phép bổ trợ tốt nhất cho Ivern đi Rừng tốt nhất.

Ivern   là vị tướng khá đặc biệt và thú vị với lối chơi. Ngoài ra thì cùng bộ chiêu thức của mình, Bạn có thể hãy thử sử dụng Ivern một lần. Ivern sẽ mang đến cho bạn ấn tượng với cách đánh của Thụ Thần Thân Thiện này đó.

Cách chơi Ivern

Combo 1:

Cách chơi Ivern

Combo 2:

Cách chơi Ivern combo

Combo 3:

Cách chơi Ivern bằng combo

Giai đoạn đi đường

Sau khi Ivern gieo mầm ở bùa xanh, cô có thể qua rừng đối phương xâm lăng cướp bùa đỏ ngay từ level 1. Khi có được trong tay Combo nhanh chóng: tung Rễ Rắc Rối qua tường + lao tới và đặt lùm cây + trừng phạt. Thì  tiếp đó Ivern có thể đảo nhanh qua Mid hay Top để gank hỗ trợ đồng đội, và bắt đầu tạo áp lực cho đối thủ của mình đáng kể.

Khi Ivern đạt cấp độ 6 sẽ sử dụng với chiêu cuối Daisy, sẽ khiến cho những pha đi gank của Ivern bỗng chốc trở nên đáng sợ hơn rất nhiều:

 Ivern có thể  sễ dàng băng trụ 1 + kết hợp với hất tung của Daisy tạo lên được khả năng ăn mạng là cực cao.

Trong giao tranh tổng

Khi combat tổng nổ ra thì Ivern sẽ giữ vai trò như một Sp hỗ trợ tầm xa với các đòn đánh thường cực tốt.

Combo Ivern:

Tạo bụi cỏ >> buff + tiếp tục  dồn sát thương hạ gục mục tiêu sau đó >>  Rễ Rắc Rối (khống chế mục tiêu khác và giúp đồng đội tiếp cận được mục tiêu tốt hơn) >> Kiến tạo bụi (sử dụng để tái kích hoạt sát thương tầm xa cộng thêm).

Việc tạo các bụi cỏ sẽ luôn đặt kẻ địch vào những tình huống bất lợi  cuối cùng sẽ giành lợi thế giao tranh về cho team bạn nhiều hơn.

Vòng rừng Ivern

Vòng rừng Ivern đội đỏ

Vòng rừng Ivern đội đỏ

Vòng rừng Ivern đội xanh

Vòng rừng Ivern đội xanh

Vị trí của Ivern

Đi rừng, Hỗ trợ.

Phép bổ trợ Ivern

Phép bổ trợ Ivern

Điểm mạnh & yếu Ivern

Điểm mạnh:

Ivern là tướng đi Rừng tốt, do có lối chơi siêu dị bậc nhất trong Liên Minh Huyền Thoại.

Đi Rừng nhưng lại thiên về phong cách Sp hỗ trợ team là phần lớn..

Ivern có thể chia sẻ bùa lợi xanh/ đỏ được với các đồng đội từ sớm. Ivern với khả năng cướp bóc rừng đối phương khá độc đáo và linh hoạt đây cũng là điểm nổi bật.

Khá nhiều kỹ năng, mà đối phương không thể khống chế:

Trói với Rễ Rắc Rối

Giúp đồng đội ẩn thân với  Kiến Tạo Bụi.

Làm chậm với Hạt Hư Hỏng.

Hất tung với Daisy.

Với Ivern thì đồng đội có thể ra nhặt bùa bất cứ lúc nào cần.

Ivern băng trụ cũng là vấn đề không hề khó khăn gì.

Điểm yếu:

Bộ kỹ năng Ivern khá khó sử dụng hơn bình thường. Đối với  những người mới chơi Ivern lần đầu sẽ cảm thấy đôi chút bối rối.

Bạn cần thực hiện Kỹ năng khống chế cần sử dụng một cách hợp lý để đạt hiệu quả cao.

Khó chơi để có thể thành thục và linh hoạt nhất.

Lượng sát thương gây ra của Ivern khá ít hơn, so với một số tướng khác.

Bảng kỹ năng Ivern

Bảng kỹ năng Ivern

Thứ tự nâng kỹ năng Ivern max: E -> Q -> W.

Người Bạn Của Rừng Già (Nội tại)

+  Ivern thường không thể tấn công hoặc bị tấn công bởi quái thường.

Tướng có thể tạo ra các  lùm cây ma thuật ở bãi quái lớn dần theo các mức thời gian. Khi lùm cây lớn hẳn thì Ivern có thể trả tự do cho quái để nhận vàng cùng với kinh nghiệm.

Sau cấp 5, Ivern có thể  bắt đầu chia sẻ bùa rừng với đồng minh của mình dễ dàng.

Rễ Rắc Rối (Q)

+  Ivern tạo ra một rễ cây gây sát thương cùng trói chân mục tiêu địch trúng phải rất tiện lợi. Đồng minh của Ivern có thể lướt tới mục tiêu bị trói khá dễ dàng.

+  Ivern tạo ra một rễ cây gây 80/125/170/215/260 (+) sát thương phép sau đó trói chân kẻ địch đầu tiên trúng phải trong 1.2/1.4/1.6/1.8/2 giây. Đồng minh của Ivern có thể nhấp vào kẻ địch bị trói để lướt tới tầm đánh của họ.

Kiến Tạo Bụi (W)

+ Trong bụi cỏ thì đòn đánh của Ivern có tầm xa và đồng thời dễ gây thêm sát thương phép. Ivern có thể kích hoạt sau đó dễ dàng để tạo một bụi cỏ.

+  Nội tại: Trong bụi cỏ, đây làđòn đánh của Ivern có tầm xa và gây thêm 20/30/40/50/60 (+) sát thương phép đáng kể.

+ Kích hoạt: Ivern trồng một bụi cỏ thường có thể tồn tại 30 giây. Trong 3 giây, khu vực trong và xung quanh bụi cỏ sẽ được soi sáng lên khu vực.

Hạt Hư Hỏng (E)

+  Ivern đặt lá chắn lên một đồng minh việc này thứ phát nổ sau chốc lát để làm chậm và gây sát thương kẻ địch khi kẻ địch ở gần.

+ Ivern tạo lá chắn cho một đồng minh, và giúp hấp thụ tối đa 75/110/145/180/215 (+) sát thương. Sau 2 giây, lá chắn phát nổ gây 60/80/100/120/140 (+) sát thương phép tiếp tục làm chậm kẻ địch đi 40/45/50/55/60% trong 2 giây.

Daisy! (R)

+  Ivern có thể triệu hồi người bạn Daisy kề vai chiến đấu. Rồi sau đó Daisy sẽ tung sóng chấn động nếu cô tấn công một tướng địch liền ba lần liên tiếp.

+  Ivern triệu hồi người bạn khổng lồ Daisy. Trong trường hợp nếu Daisy tấn công một tướng địch ba lần liên tiếp, cô sẽ tung ra sóng chấn động và rồi sẽ hất tung kẻ địch trong 1 giây (3 giây hồi chiêu).

Khắc chế Ivern

Khắc chế Ivern

Warwick, Rengar, Nunu, Sylas, Nidalee

Khắc chế Ivern>

Đối thủ trong Rừng

Author Son Acton

Bình luận


Tướng mới anh em