Bảng Ngọc Evelynn mùa 12 và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Evelynn mùa 12: Hướng dẫn tăng bảng ngọc và cách lên đồ Evelynn với bộ trang bị mới. Video combo Evelynn và list tướng yếu hay mạnh hơn Yêu Nữ tại Kicdo.

Guide Evelynn mùa 12

Evelynn

Update 12.18

Sát thủ - Vị trí:

Sát thương: Phép thuật

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng A-
Tỷ lệ thắng 50.6%
Tỷ lệ chọn 2.7%
Tỷ lệ Ban 4.7%

Bảng ngọc Evelynn Sốc Điện Rừng với Win 51.23% và Pick 69.31%

Áp đảo

Sốc điện

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu        


Pháp thuật

Tập Trung Tuyệt Đối        

Cuồng Phong Tích Tụ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Bảng ngọc Evelynn Rừng với Win 52.92% và Pick 49.45%

Cảm hứng

Đòn Phủ Đầu        

Bước chân màu nhiệm        

Thị Trường Tương Lai        

Thấu Thị Vũ Trụ        


Áp đảo

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Đai Tên Lửa Hextech        

Giày Pháp Sư        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Trượng Hư Vô        

Kiếm Tai Ương        

Dây Chuyền Chữ Thập        

Lên đồ Evelynn Aram

Lưỡi Hái Bóng Đêm        

Giày Pháp Sư        

Kiếm Tai Ương        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Trượng Hư Vô        

Số liệu thống kê 200 trận gần đây nhất từ các đại cao thủ

Tỷ lệ thắng
51%
200 trận
Làn đường
100%
Evelynn Ngọc
The Keystone Electrocute
The Rune Tree Inspiration
78%
The Keystone Electrocute
The Rune Tree Sorcery
10%
Thần thoại
Hextech Rocketbelt
94%
Night Harvester
4%
Tỷ lệ chọn trang bị
Lich Bane
37%
Rabadon s Deathcap
34%
Void Staff
33%
Banshee s Veil
18%
Shadowflame
6%
Morellonomicon
1%
Tỷ lệ chọn giầy
Sorcerer s Shoes
97%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Smite
100%
5 ngày trước
bless

bless

- KR

Master Yi
VS.

4/9/7

Trừng Phạt
Tốc Biến
Mắt Kiểm Soát
Linh Hồn Lạc Lõng
Đai Tên Lửa Hextech
Phong Ấn Hắc Ám
Giày Pháp Sư
Sách Quỷ
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Thu Thập Hắc Ám
Thu Thập Hắc Ám
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
Tập Trung Tuyệt Đối
Tập Trung Tuyệt Đối
Thủy Thượng Phiêu
Thủy Thượng Phiêu
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:03 Dao Găm Băng GiáThuốc Tái Sử DụngMáy Quét OracleMắt Xanh
00:45 Máy Quét Oracle
04:09 Phong Ấn Hắc ÁmMắt Kiểm Soát
07:12 Giày Pháp SưSách Cũ
11:44 Máy Chuyển Pha HextechGậy Bùng Nổ
13:09 Đai Tên Lửa Hextech
15:37 Sách Cũ
17:04 Sách Quỷ
20:14 Linh Hồn Lạc Lõng
6 ngày trước
Selfmade

Selfmade

Team Vitality - EUW

Diana
VS.

9/6/1

Tốc Biến
Trừng Phạt
Phong Ấn Hắc Ám
Đai Tên Lửa Hextech
Mắt Kiểm Soát
Giày Pháp Sư
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Đá Hắc Hóa
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Tập Trung Tuyệt Đối
Tập Trung Tuyệt Đối
Cuồng Phong Tích Tụ
Cuồng Phong Tích Tụ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:02 Dao Găm Băng GiáThuốc Tái Sử DụngMắt Xanh
03:46 Phong Ấn Hắc ÁmSách Cũ
07:55 Máy Chuyển Pha HextechGậy Bùng NổGiày
10:26 Đai Tên Lửa HextechMắt Kiểm Soát
12:26 Giày Pháp SưMắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
13:31 Sách Cũ
15:35 Máy Chuyển Pha Hextech
19:45 Gậy Quá Khổ
22:05 Ngọn Lửa Hắc HóaMắt Kiểm Soát
23:33 Sách Cũ
25:14 Đá Hắc Hóa
7 ngày trước
Ferret

Ferret

DenizBank İstanbul Wildcats Akademi - EUW

Taliyah
VS.

15/8/14

Tốc Biến
Trừng Phạt
Đai Tên Lửa Hextech
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Giày Pháp Sư
Kiếm Tai Ương
Mũ Phù Thủy Rabadon
Đá Hắc Hóa
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tối Thượng
Thợ Săn Tối Thượng
Tập Trung Tuyệt Đối
Tập Trung Tuyệt Đối
Cuồng Phong Tích Tụ
Cuồng Phong Tích Tụ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:04 Dao Găm Băng GiáThuốc Tái Sử DụngMắt Xanh
04:05 Gậy Bùng NổMắt Kiểm Soát
06:15 GiàyPhong Ấn Hắc Ám
07:49 Sách Cũ
09:48 Giày Pháp Sư
11:58 Máy Chuyển Pha HextechMắt Kiểm Soát
14:46 Đai Tên Lửa HextechLinh Hồn Lạc LõngMắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
17:20 Thủy Kiếm
21:00 Kiếm Tai ƯơngSách Cũ
22:19 Máy Chuyển Pha Hextech
25:08 Ngọn Lửa Hắc Hóa
25:39 Mắt Kiểm Soát
27:25 Gậy Quá Khổ
31:09 Gậy Quá Khổ
35:27 Mũ Phù Thủy RabadonSách Cũ
36:55 Đá Hắc Hóa
7 ngày trước
Selfmade

Selfmade

Team Vitality - EUW

Udyr
VS.

10/0/4

Tốc Biến
Trừng Phạt
Thuốc Tái Sử Dụng
Đai Tên Lửa Hextech
Giày Pháp Sư
Sách Chiêu Hồn Mejai
Mắt Kiểm Soát
Sách Cũ
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Tập Trung Tuyệt Đối
Tập Trung Tuyệt Đối
Cuồng Phong Tích Tụ
Cuồng Phong Tích Tụ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:09 Dao Găm Băng GiáMáy Quét OracleThuốc Tái Sử DụngMắt Xanh
04:27 Gậy Bùng NổPhong Ấn Hắc ÁmMắt Kiểm Soát
07:42 Giày Pháp Sư
11:01 Đai Tên Lửa Hextech
14:51 Sách Chiêu Hồn MejaiMắt Kiểm SoátSách Cũ
8 ngày trước
Memento

Memento

Mirage-Elyandra - EUW

Viego
VS.

9/9/7

Tốc Biến
Trừng Phạt
Mũ Phù Thủy Rabadon
Đai Tên Lửa Hextech
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Giày Thủy Ngân
Phong Ấn Hắc Ám
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:17 Dao Găm Băng GiáMắt XanhThuốc Tái Sử Dụng
06:13 Gậy Bùng NổSách CũMắt Kiểm Soát
08:54 Máy Chuyển Pha HextechSách CũPhong Ấn Hắc Ám
11:40 Đai Tên Lửa HextechSách Cũ
14:20 Giày Pháp SưMáy Chuyển Pha HextechMắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
15:45 Gậy Quá Khổ
17:13 Ngọn Lửa Hắc Hóa
20:03 Gậy Quá Khổ
20:34 Mắt Kiểm Soát
21:42 Mắt Kiểm Soát
23:13
28:09 Gậy Quá Khổ
29:16 Giày Thủy Ngân
32:43 Mũ Phù Thủy Rabadon

Tướng khắc chế

Tướng yếu hơn

Đồng đội tốt

Anh em có muốn biết LeBlanc mùa 12 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Evelynn>

Bảng Ngọc bổ trợ Evelynn

Vị trí của Evelynn

Rừng

Phép bổ trợ Evelynn

Tốc biến + Trừng phạt

Cách lên đồ Evelynn

Cách lên đồ Evelynn

Bảng kỹ năng Evelynn

Thứ tự nâng kỹ năng Evelynn

Thứ tự nâng kỹ năng Evelynn

Chi tiết kỹ năng Evelynn

Yêu ẢnhYêu Ảnh

Khi không giao tranh, Evelynn tiến vào trạng thái Yêu Ảnh. Yêu Ảnh hồi máu cho Evelynn nếu ả đang thấp máu và cho Ngụy Trang sau cấp 6.

Gai Căm HậnGai Căm Hận

Tiêu hao: 40/45/50/55/60
Khoảng cách: 800

Evelynn dùng sợi roi trên lưng để tấn công, gây sát thương lên đơn vị đầu tiên trúng phải. Tiếp đó, Evelynn có thể bắn ra một dải gai vào kẻ địch gần đó tối đa 3 lần.

Sợi roi của Evelynn tấn công theo hướng chỉ định, gây 25/30/35/40/45 (+) sát thương phép lên đơn vị đầu tiên trúng phải và giúp 3 đòn đánh hoặc kỹ năng kế tiếp của Evelynn lên đơn vị đó gây thêm 10/20/30/40/50 (+) sát thương phép. Sau đó, Evelynn có thể tiếp tục tung chiêu này tối đa 3 lần.

Tiếp tục Tung chiêu: Bắn gai xuyên qua kẻ địch gần nhất, gây 25/30/35/40/45 (+) sát thương phép lên tất cả các đơn vị trúng phải.

Hoàn lại 60% hồi chiêu của Gai Căm Hận nếu sợi roi trúng quái. Gai Căm Hận ưu tiên mục tiêu Evelynn đang tấn công.

Khêu GợiKhêu Gợi

Tiêu hao: 60/70/80/90/100
Khoảng cách: 1200/1300/1400/1500/1600

Evelynn nguyền rủa mục tiêu, khiến đòn đánh hoặc kỹ năng kế tiếp của ả sau một khoảng trễ sẽ mê hoặc mục tiêu và giảm Kháng Phép của kẻ đó.

Nguyền rủa tướng hoặc quái chỉ định trong 5 giây. Nếu Evelynn dùng đòn đánh hoặc kỹ năng trúng mục tiêu, ả sẽ xóa bỏ lời nguyền, được hoàn trả năng lượng tiêu hao, và thoáng làm chậm mục tiêu đi 65%.

Nếu lời nguyền tồn tại tối thiểu 2.5 giây, xóa bỏ nó sẽ Mê Hoặc mục tiêu trong 1/1.25/1.5/1.75/2 giây và:

 

  • Đối với tướng: giảm Kháng Phép đi 25/27.5/30/32.5/35% trong giây.
    Đối với quái: gây 250/300/350/400/450 (+) sát thương phép. Thời gian Mê Hoặc tăng thêm 2 giây.


Dùng Khêu Gợi không khiến Evelynn bị mất Yêu Ảnh.

 

Quất RoiQuất Roi

Tiêu hao: 40/45/50/55/60
Khoảng cách: 210

Evelynn quất roi vào mục tiêu, gây sát thương. Sau đó ả sẽ được tăng tốc độ di chuyển trong chốc lát. Lần tung Quất Roi đầu tiên của Evelynn sau khi tiến vào trạng thái Yêu Ảnh gây thêm sát thương và đưa ả đến chỗ mục tiêu.

Dùng những sợi roi quất vào mục tiêu, đặt hiệu ứng trên đòn đánh và gây sát thương phép bằng cộng 3% (+%) máu tối đa của kẻ địch. Sau đó, nhận thêm 30% Tốc độ Di chuyển trong 2 giây.

Tiến vào trạng thái Yêu Ảnh hoàn lại hồi chiêu Quất Roi và cường hóa nó. Khi cường hóa, Quất Roi đưa Evelynn đến chỗ mục tiêu, đồng thời gây sát thương phép bằng cộng 4% (+%) máu tối đa của kẻ địch.

Hắc Ám Bùng NổHắc Ám Bùng Nổ

Tiêu hao: 100
Khoảng cách: 25000

Evelynn thoáng trở nên không thể bị chỉ định và càn quét vùng trước mặt trước khi dịch chuyển về sau một khoảng cách lớn.

Evelynn phóng thích năng lượng yêu ma, trở nên không thể bị chỉ định và càn quét các kẻ địch đứng trước mặt. Sau đó ả dịch chuyển về sau. Gây 250/500/750 (+) sát thương phép, tăng thành (+) với các kẻ địch dưới 30% máu.

Cách chơi Evelynn

Điểm mạnh & yếu Evelynn

Khắc chế Evelynn

Đối thủ trong Rừng

Post by Son Acton

Bình luận


Tướng mới anh em

Nilah
Nilah
Renata Glasc
Renata
udyr
Udyr