Bảng Ngọc Evelynn mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Evelynn mùa 13: Hướng dẫn tăng bảng ngọc và cách lên đồ Evelynn với bộ trang bị mới. Video combo Evelynn và list tướng yếu hay mạnh hơn Yêu Nữ tại Kicdo.

Guide Evelynn mùa 13

Evelynn

Update 13.1

Sát thủ - Vị trí:

Sát thương: Phép thuật

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng A-
Tỷ lệ thắng 50.6%
Tỷ lệ chọn 2.7%
Tỷ lệ Ban 4.7%

Bảng ngọc Evelynn Jungle với Win 61.54% và Pick 100%

Áp đảo

Sốc điện

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tàn Nhẫn


Pháp thuật

Tập Trung Tuyệt Đối        

Cuồng Phong Tích Tụ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Bảng ngọc Evelynn aram với Win 51.25% và Pick 46.13%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tối Thượng        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Nhát Chém Ân Huệ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Đai Tên Lửa Hextech        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Đai Tên Lửa Hextech        

Giày Pháp Sư        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Trượng Hư Vô        

Kiếm Tai Ương        

Dây Chuyền Chữ Thập        

Lên đồ Evelynn Aram

Lưỡi Hái Bóng Đêm        

Giày Pháp Sư        

Kiếm Tai Ương        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Trượng Hư Vô        

Số liệu thống kê 200 trận gần đây nhất từ các đại cao thủ

Tỷ lệ thắng
44%
61 matches
Làn đường
100%
Evelynn Ngọc
The Keystone Electrocute
The Rune Tree Sorcery
43%
The Keystone Electrocute
The Rune Tree Inspiration
36%
Thần thoại
Hextech Rocketbelt
86%
Night Harvester
9%
Tỷ lệ chọn trang bị
Lich Bane
40%
Rabadon s Deathcap
31%
Void Staff
28%
Shadowflame
20%
Banshee s Veil
12%
Morellonomicon
5%
Tỷ lệ chọn giầy
Sorcerer s Shoes
98%
Ionian Boots of Lucidity
1%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Smite
100%
Một ngày trước
Tarzan

Tarzan

LNG Esports - KR

Nidalee
VS.

6/9/14

Trừng Phạt
Tốc Biến
Đai Tên Lửa Hextech
Giày Pháp Sư
Phong Ấn Hắc Ám
Kiếm Tai Ương
Mũ Phù Thủy Rabadon
Dây Chuyền Chữ Thập
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Tập Trung Tuyệt Đối
Tập Trung Tuyệt Đối
Cuồng Phong Tích Tụ
Cuồng Phong Tích Tụ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:18 Linh Hồn Hỏa KhuyểnMắt XanhBình Máu
01:01 Máy Quét Oracle
03:19 Phong Ấn Hắc ÁmMắt Kiểm Soát
05:16 GiàySách CũMắt Kiểm Soát
08:50 Giày Pháp SưMáy Chuyển Pha Hextech
15:00 Đai Tên Lửa HextechMắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
17:52 Linh Hồn Lạc LõngMắt Kiểm Soát
19:52 Sách QuỷMắt Kiểm Soát
22:33 Kiếm Tai ƯơngMắt Kiểm Soát
25:08 Mắt Kiểm Soát
27:22 Gậy Quá Khổ
28:40 Mắt Kiểm Soát
32:58 Mũ Phù Thủy Rabadon
37:34 Sách Quỷ
38:57 Dây Chuyền Chữ Thập
40:24 Dược Phẩm Thuật Pháp
2 ngày trước
Diamondprox

Diamondprox

- EUW

Viego
VS.

16/11/8

Trừng Phạt
Tốc Biến
Đai Tên Lửa Hextech
Giày Pháp Sư
Sách Chiêu Hồn Mejai
Mũ Phù Thủy Rabadon
Mắt Kiểm Soát
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cuồng Phong Tích Tụ
Cuồng Phong Tích Tụ
Tập Trung Tuyệt Đối
Tập Trung Tuyệt Đối
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:16 Linh Hồn Phong HồMắt XanhBình Máu
05:33 Giày Pháp SưMáy Quét OracleMắt Kiểm SoátMắt Xanh
08:34 Phong Ấn Hắc ÁmSách Chiêu Hồn MejaiMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
12:21 Máy Chuyển Pha HextechGậy Bùng NổMắt Kiểm Soát
14:56 Đai Tên Lửa Hextech
18:42 Máy Chuyển Pha HextechMắt Kiểm Soát
20:12 Gậy Quá Khổ
21:20 Mắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
22:54 Gậy Quá KhổThấu Kính Viễn Thị
25:33 Mũ Phù Thủy RabadonMắt Kiểm Soát
27:45 Gậy Quá Khổ
30:29 Ngọn Lửa Hắc HóaMắt Kiểm Soát
32:07 Mắt Kiểm Soát
32:38 Dược Phẩm Thuật Pháp
2 ngày trước
roulette

roulette

- EUW

Kindred
VS.

6/2/8

Tốc Biến
Trừng Phạt
Sách Chiêu Hồn Mejai
Giày Pháp Sư
Đai Tên Lửa Hextech
Trượng Hư Vô
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Tập Trung Tuyệt Đối
Tập Trung Tuyệt Đối
Cuồng Phong Tích Tụ
Cuồng Phong Tích Tụ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:11 Linh Hồn Hỏa KhuyểnBình MáuMắt Xanh
03:42 GiàyPhong Ấn Hắc Ám
07:00 Giày Pháp SưMắt Kiểm Soát
11:54 Máy Chuyển Pha HextechSách CũMắt Kiểm Soát
14:36 Gậy Bùng Nổ
16:43 Đai Tên Lửa HextechThấu Kính Viễn ThịMắt Kiểm Soát
19:29 Sách Chiêu Hồn MejaiMắt Kiểm SoátSách Cũ
22:24 Đá Hắc HóaMắt Kiểm Soát
24:23 Trượng Hư Vô
3 ngày trước
Kituruken

Kituruken

- EUW

Udyr
VS.

6/3/10

Tốc Biến
Trừng Phạt
Mũ Phù Thủy Rabadon
Mắt Kiểm Soát
Đai Tên Lửa Hextech
Sách Chiêu Hồn Mejai
Giày Pháp Sư
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
Tập Trung Tuyệt Đối
Tập Trung Tuyệt Đối
Thủy Thượng Phiêu
Thủy Thượng Phiêu
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:14 Linh Hồn Mộc LongMắt XanhBình Máu
04:31 Gậy Bùng NổMắt Kiểm Soát
07:40 GiàyPhong Ấn Hắc ÁmSách Cũ
10:38 Máy Chuyển Pha HextechSách Cũ
12:22 Đai Tên Lửa HextechMắt Kiểm Soát
16:15 Giày Pháp SưSách Chiêu Hồn MejaiMắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
18:56 Gậy Quá Khổ
22:01 Gậy Quá Khổ
25:39 Mũ Phù Thủy RabadonMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
3 ngày trước
roulette

roulette

- EUW

Nunu & Willump
VS.

3/2/3

Tốc Biến
Trừng Phạt
Linh Hồn Mộc Long
Mắt Kiểm Soát
Đai Tên Lửa Hextech
Giày Pháp Sư
Phong Ấn Hắc Ám
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Tập Trung Tuyệt Đối
Tập Trung Tuyệt Đối
Cuồng Phong Tích Tụ
Cuồng Phong Tích Tụ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:33 Linh Hồn Mộc LongMắt XanhBình Máu
04:18 Sách CũPhong Ấn Hắc ÁmMắt Kiểm Soát
06:54 GiàySách CũMắt Kiểm Soát
08:51 Giày Pháp Sư
09:55 Hồng Ngọc
12:43 Đai Tên Lửa HextechMắt Kiểm Soát

Tướng khắc chế

Tướng yếu hơn

Đồng đội tốt

Anh em có muốn biết LeBlanc mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Evelynn>

Bảng Ngọc bổ trợ Evelynn

Vị trí của Evelynn

Rừng

Phép bổ trợ Evelynn

Tốc biến + Trừng phạt

Cách lên đồ Evelynn

Cách lên đồ Evelynn

Bảng kỹ năng Evelynn

Thứ tự nâng kỹ năng Evelynn

Thứ tự nâng kỹ năng Evelynn

Chi tiết kỹ năng Evelynn

Yêu ẢnhYêu Ảnh

Khi không giao tranh, Evelynn tiến vào trạng thái Yêu Ảnh. Yêu Ảnh hồi máu cho Evelynn nếu ả đang thấp máu và cho Ngụy Trang sau cấp 6.

Gai Căm HậnGai Căm Hận

Tiêu hao: 40/45/50/55/60
Khoảng cách: 800

Evelynn dùng sợi roi trên lưng để tấn công, gây sát thương lên đơn vị đầu tiên trúng phải. Tiếp đó, Evelynn có thể bắn ra một dải gai vào kẻ địch gần đó tối đa 3 lần.

Sợi roi của Evelynn tấn công theo hướng chỉ định, gây 25/30/35/40/45 (+) sát thương phép lên đơn vị đầu tiên trúng phải và giúp 3 đòn đánh hoặc kỹ năng kế tiếp của Evelynn lên đơn vị đó gây thêm 10/20/30/40/50 (+) sát thương phép. Sau đó, Evelynn có thể tiếp tục tung chiêu này tối đa 3 lần.

Tiếp tục Tung chiêu: Bắn gai xuyên qua kẻ địch gần nhất, gây 25/30/35/40/45 (+) sát thương phép lên tất cả các đơn vị trúng phải.

Hoàn lại 60% hồi chiêu của Gai Căm Hận nếu sợi roi trúng quái. Gai Căm Hận ưu tiên mục tiêu Evelynn đang tấn công.

Khêu GợiKhêu Gợi

Tiêu hao: 60/70/80/90/100
Khoảng cách: 1200/1300/1400/1500/1600

Evelynn nguyền rủa mục tiêu, khiến đòn đánh hoặc kỹ năng kế tiếp của ả sau một khoảng trễ sẽ mê hoặc mục tiêu và giảm Kháng Phép của kẻ đó.

Nguyền rủa tướng hoặc quái chỉ định trong 5 giây. Nếu Evelynn dùng đòn đánh hoặc kỹ năng trúng mục tiêu, ả sẽ xóa bỏ lời nguyền, được hoàn trả năng lượng tiêu hao, và thoáng làm chậm mục tiêu đi 65%.

Nếu lời nguyền tồn tại tối thiểu 2.5 giây, xóa bỏ nó sẽ Mê Hoặc mục tiêu trong 1/1.25/1.5/1.75/2 giây và:

 

  • Đối với tướng: giảm Kháng Phép đi 25/27.5/30/32.5/35% trong giây.
    Đối với quái: gây 250/300/350/400/450 (+) sát thương phép. Thời gian Mê Hoặc tăng thêm 2 giây.


Dùng Khêu Gợi không khiến Evelynn bị mất Yêu Ảnh.

 

Quất RoiQuất Roi

Tiêu hao: 40/45/50/55/60
Khoảng cách: 210

Evelynn quất roi vào mục tiêu, gây sát thương. Sau đó ả sẽ được tăng tốc độ di chuyển trong chốc lát. Lần tung Quất Roi đầu tiên của Evelynn sau khi tiến vào trạng thái Yêu Ảnh gây thêm sát thương và đưa ả đến chỗ mục tiêu.

Dùng những sợi roi quất vào mục tiêu, đặt hiệu ứng trên đòn đánh và gây sát thương phép bằng cộng 3% (+%) máu tối đa của kẻ địch. Sau đó, nhận thêm 30% Tốc độ Di chuyển trong 2 giây.

Tiến vào trạng thái Yêu Ảnh hoàn lại hồi chiêu Quất Roi và cường hóa nó. Khi cường hóa, Quất Roi đưa Evelynn đến chỗ mục tiêu, đồng thời gây sát thương phép bằng cộng 4% (+%) máu tối đa của kẻ địch.

Hắc Ám Bùng NổHắc Ám Bùng Nổ

Tiêu hao: 100
Khoảng cách: 25000

Evelynn thoáng trở nên không thể bị chỉ định và càn quét vùng trước mặt trước khi dịch chuyển về sau một khoảng cách lớn.

Evelynn phóng thích năng lượng yêu ma, trở nên không thể bị chỉ định và càn quét các kẻ địch đứng trước mặt. Sau đó ả dịch chuyển về sau. Gây 250/500/750 (+) sát thương phép, tăng thành (+) với các kẻ địch dưới 30% máu.

Cách chơi Evelynn

Vòng rừng Evelynn

Vòng rừng Evelynn bên đội đỏ

Vòng rừng Evelynn bên đội đỏ

Vòng rừng Evelynn bên đội xanh

Vòng rừng Evelynn bên đội xanh

Điểm mạnh & yếu Evelynn

Khắc chế Evelynn

Đối thủ trong Rừng

Bình luận


Tướng mới anh em

Nilah
Nilah
Renata Glasc
Renata
K'Sante
K'Sante