Bảng Ngọc Nidalee mùa 12 và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Nidalee mùa 12: Cách lên đồ và bảng ngọc Nidalee Rừng Sốc Điện. Phân tích cách chơi Nidalee có những combo nào, cách đánh ra sao. Tướng khắc chế Nidalee tại Kicdo.

Guide Nidalee mùa 12

Nidalee

Update 12.18

Hỗ trợ - Vị trí:

Sát thương: Phép thuật

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng B-
Tỷ lệ thắng 49.7%
Tỷ lệ chọn 4.3%
Tỷ lệ Ban 2.6%

Bảng ngọc Nidalee Sốc điện Rừng với Win 49.32% và Pick 58.04%

Áp đảo

Sốc điện

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu        


Pháp thuật

Thăng Tiến Sức Mạnh        

Thủy thượng phiêu

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Bảng ngọc Nidalee Thu Thập Hắc Ám Rừng với Win 47.90% và Pick 14.84%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu        


Chuẩn xác

Đắc thắng        

Nhát Chém Ân Huệ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Giày Pháp Sư        

Đai Tên Lửa Hextech        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Trượng Hư Vô        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Cách lên đồ thứ hai

Giày Khai Sáng Ionia        

Lưỡi Hái Bóng Đêm        

Sách Chiêu Hồn Mejai        

Kiếm Tai Ương        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Các sự lựa chọn tình huống

Dây Chuyền Chữ Thập        

Kính Nhắm Ma Pháp        

Trượng Lưu Thủy        

Số liệu thống kê 200 trận gần đây nhất từ các đại cao thủ

Tỷ lệ thắng
56%
200 trận
Làn đường
100%
Nidalee Ngọc
The Keystone Dark Harvest
The Rune Tree Sorcery
55%
The Keystone Electrocute
The Rune Tree Sorcery
22%
Thần thoại
Night Harvester
71%
Hextech Rocketbelt
28%
Tỷ lệ chọn trang bị
Zhonya s Hourglass
56%
Shadowflame
34%
Void Staff
21%
Rabadon s Deathcap
10%
Lich Bane
7%
Morellonomicon
6%
Tỷ lệ chọn giầy
Sorcerer s Shoes
80%
Ionian Boots of Lucidity
18%
Mercury s Treads
2%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Smite
100%
Một giờ trước
Lurox

Lurox

- EUW

Kindred
VS.

8/5/11

Trừng Phạt
Tốc Biến
Đồng Hồ Cát Zhonya
Trượng Hư Vô
Giày Pháp Sư
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Lưỡi Hái Bóng Đêm
Mắt Kiểm Soát
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Thu Thập Hắc Ám
Thu Thập Hắc Ám
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thủy Thượng Phiêu
Thủy Thượng Phiêu
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:09 Dao Găm Băng GiáThuốc Tái Sử DụngMắt Xanh
05:34 Sách QuỷSách CũMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
09:25 Giày Pháp Sư
13:24 Lưỡi Hái Bóng ĐêmSách CũMắt Kiểm Soát
17:24 Ngọn Lửa Hắc HóaMắt Kiểm Soát
22:43 Đá Hắc Hóa
26:26 Trượng Hư Vô
28:36 Mắt Kiểm SoátMắt Kiểm SoátSách Cũ
32:09 Đồng Hồ Ngưng Đọng
32:41 Sách Quỷ
35:59 Đồng Hồ Cát Zhonya
37:31 Mắt Kiểm Soát
Một giờ trước
Ellim

Ellim

Kwangdong Freecs - KR

Lillia
VS.

5/3/4

Trừng Phạt
Tốc Biến
Lưỡi Hái Bóng Đêm
Thuốc Tái Sử Dụng
Đồng Hồ Ngưng Đọng
Mắt Kiểm Soát
Giày Pháp Sư
Phong Ấn Hắc Ám
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thủy Thượng Phiêu
Thủy Thượng Phiêu
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:09 Dao Găm Nham ThạchThuốc Tái Sử Dụng
02:50 GiàyMắt Kiểm Soát
04:58 Giày Pháp SưSách CũMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
07:09 Máy Chuyển Pha Hextech
09:33 Sách Quỷ
11:53 Lưỡi Hái Bóng ĐêmPhong Ấn Hắc ÁmMắt Kiểm Soát
13:37 Đồng Hồ Ngưng ĐọngMắt Kiểm Soát
4 giờ trước
PangSu

PangSu

- KR

Talon
VS.

13/6/11

Trừng Phạt
Tốc Biến
Lưỡi Hái Bóng Đêm
Giày Pháp Sư
Đồng Hồ Cát Zhonya
Trượng Hư Vô
Dây Chuyền Chữ Thập
Gậy Quá Khổ
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thủy Thượng Phiêu
Thủy Thượng Phiêu
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:03 Dao Găm Băng GiáThuốc Tái Sử DụngMắt Xanh
03:47 Giày Pháp SưMắt Kiểm Soát
06:36 Máy Chuyển Pha HextechMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
09:25 Sách QuỷSách Cũ
12:06 Lưỡi Hái Bóng ĐêmSách CũMắt Kiểm Soát
13:43 Đồng Hồ Ngưng ĐọngGiáp LụaMắt Kiểm Soát
16:29 Đồng Hồ Cát ZhonyaMắt Kiểm Soát
19:23 Đá Hắc HóaMắt Kiểm Soát
21:04 Trượng Hư Vô
22:37 Dây Chuyền Sự SốngSách Cũ
24:14 Sách Quỷ
26:59 Dây Chuyền Chữ ThậpMắt Kiểm Soát
28:59 Gậy Quá Khổ
5 giờ trước
YoungJae

YoungJae

Gen.G - KR

Bel'Veth
VS.

4/3/4

Tốc Biến
Trừng Phạt
Lưỡi Hái Bóng Đêm
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Đồng Hồ Cát Zhonya
Mắt Kiểm Soát
Giày Pháp Sư
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Thu Thập Hắc Ám
Thu Thập Hắc Ám
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Mắt Thây Ma
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thủy Thượng Phiêu
Thủy Thượng Phiêu
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:03 Dao Găm Nham ThạchThuốc Tái Sử DụngMắt Xanh
04:12 Sách CũGiàyMắt Kiểm Soát
07:07 Máy Chuyển Pha HextechGiày Pháp SưSách CũMắt Kiểm Soát
13:22 Lưỡi Hái Bóng ĐêmĐồng Hồ Ngưng ĐọngSách QuỷMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
16:17 Đồng Hồ Cát ZhonyaSách Cũ
18:59 Máy Chuyển Pha HextechGậy Quá KhổMắt Kiểm Soát
21:08 Ngọn Lửa Hắc Hóa
5 giờ trước
Peach

Peach

- KR

Taliyah
VS.

7/4/9

Trừng Phạt
Tốc Biến
Gậy Quá Khổ
Sách Cũ
Phong Ấn Hắc Ám
Lưỡi Hái Bóng Đêm
Giày Pháp Sư
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Thu Thập Hắc Ám
Thu Thập Hắc Ám
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thủy Thượng Phiêu
Thủy Thượng Phiêu
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:10 Dao Găm Băng GiáThuốc Tái Sử Dụng
02:02 Máy Quét Oracle
04:09 Giày Pháp SưMắt Kiểm Soát
06:27 Phong Ấn Hắc Ám
08:46 Sách QuỷSách Cũ
12:52 Lưỡi Hái Bóng ĐêmMắt Kiểm Soát
16:09 Gậy Quá KhổSách Cũ

Tướng khắc chế

Tướng yếu hơn

Anh em có muốn biết Lux mùa 12 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Nidalee>

Bảng Ngọc tái tổ hợp Nidalee

Bảng Ngọc tái tổ hợp Nidalee

Bảng ngọc Nidalee mùa 12 đi rừng cầm Áp đảo:

Thu thập hắc ám Thu thập hắc ám có tác động lớn vào cuối game và tốt hơn nhiều so với sốc điện sốc điện. Tăng sát thương và khả năng 1 cái phóng lao có thể lấy được trên 70% máu địch đôi khi là chết luôn.

Tác động bất chợt Tác động bất chợt vị trí của bạn thường là gank từ trong rừng, bụi với 7 sát lực 6 xuyên kháng phép thì còn gì bằng

Thu thập nhãn cầu Thu thập nhãn cầu thường xuyên gank bot thì việc hạ được ít nhất 1 tướng ngọc này sẽ được kích hoạt và sẽ là tiền đề để kill nốt địch còn lại. Và sẽ hựu dụng về cuối khi thường xuyên combat tổng.

Thợ săn tham lamThợ săn tham lam hồi máu 1,5-2% sát thương gây ra. Chắc mỗi cú phóng lao bạn sẽ bền bỉ hơn để hóa thành rạng hổ lao vào kẻ địch

Bước chân màu nhiệmBước chân màu nhiệm tiết kiệm được 300 vàng, mà Nidalee cũng sẽ chưa cần đến giày ngay do khả năng tăng tốc mỗi lần đi trong bụi cậy. Rành tiền mà làm việc khác

Thấu thị vũ trụThấu thị vũ trụ giảm 5% đủ thứ, đồng nghĩa nhiều cơ hội để spam skill hơn

Tấn côngTấn công

Linh hoạtLinh hoạt

Phòng thủPhòng thủ

Cách lên đồ Nidalee

Cách lên đồ Nidalee

Rựa thợ sănthuốc tái sử dụng đã là 2 món trang bị cho người đi rừng không thể thiếu.

Có một sự thực là Nidalee rất đáng sợ với những pha phi lao chết người. Để spam được phi lao bắt buộc bạn phải mua thật nhiều đồ giảm thời gian hồi chiêu. Dó đó món đồ tiếp theo khuyên nghị bạn lên đồ giày khai sáng Ionia giay khai sang iolia.

Phù phép: thần vọng Phù phép: thần vọng ngoài 80 SMPT còn cung cấp 10% giảm hồi chiêu vừa đi rừng hiệu quả và cho phép Nidalee đấu tay đôi với bất kỳ đối thủ nào.

Song kiếm tai ương Song kiếm tai ương thêm 7% tốc độ di chuyển 10% giảm hồi chiêu. Sau 1 đòn đánh thường bạn sẽ được cộng tới 75 STVL và 50% SMPT. Món đồ đáp ứng được tất cả nhu cầu của Nidalee

Cách chơi Nidalee

Bộ combo

Cách chơi Nidalee combo

Đầu trận

Nidalee giai đoạn đầu trận rất mạnh bạn có thể dọn hết 1 vòng rừng với tốc độ tróng mặt mà không tốn quá nhiều máu lẫn mana.

Cách đi dùng skill khi đi rừng: skill vồ W ở bãi chim, sói. Dùng phi lao Q nhắm vào bùa lợi xanh hoặc đỏ trước khi vả hết quái chỉ cần căn chẩn vì tầm phi lao sẽ khá xa. Và phi lao càng xa lượng sát thương sẽ càng lớn.

Sau khi dọn xong bạn có thể đi gank liên tục ngay khi có 3 skill cần thiết.

Giữa game

Kiểm soát tầm nhìn bằng bẫy rập, hãy đặt bẫy ở bụi những vị trí bạn chuẩn bị gank. Một khi địch dính bẫy hoặc phi lao hãy dồn toàn bộ sát thương vì lúc đó Nidalee mạnh nhất.

Máu ít và yếu hơn các tướng rừng khác. Nếu không chắc vị trí tướng rừng địch hãy dùng phi lao để kiểm tra bụi. Đừng để Rengar nhảy ra từ bụi bạn chắc chắn sẽ thua không solo được đâu.

Chỉ mạnh ở đầu và giữa game nên bạn hãy kết thúc ván đấu ở 2 giai đoạn này nếu không về cuối sẽ bị bật lại.

Cuối game

Chẳng thể hổ báo chỉ còn đóng vai trò cấu rỉa máu team địch từ xa trong những pha combat. Để ý đồng đội ai hết máu thì hồi cho họ

Vị trí của Nidalee

Đi rừng

Phép bổ trợ Nidalee

Phép bổ trợ Nidalee

Tốc biến và trừng phạt

Điểm mạnh & yếu Nidalee

Điểm mạnh: 

Là một tướng từ trang phục đã nói lên đây là một tướng đi rừng cực nhanh

Biến hóa vừa có thể đánh xa cũng có thể đánh gần

Cú phi lao cực kỳ khó chịu

Kiểm soát tầm nhìn tốt nhờ khả năng tăng tốc khi ở trong bụi

Điểm yếu:

Không có CC 

Khó chơi phải biết ước lượng khoảng cách tầm đi phi lao mới chuẩn

Combat là điểm yếu 

Bảng kỹ năng Nidalee

Bảng kỹ năng Nidalee

Max Q là đương nhiên sau đó đên E và W

Khắc chế Nidalee

Khắc chế Nidalee

Lee Sin

Rengar

Kayn

Đối thủ trong Rừng

Post by Son Acton

Bình luận


Tips

Khả năng gây sát thương tầm xa và dồn sát thương tốt. Khi địch còn khoảng 1k máu phóng lao vào mục tiêu để kích hoạt nội tại. Hóa báo cắn xé và trừng phạt sẽ tối đa hóa sát thương.

Tướng mới anh em

Nilah
Nilah
Renata Glasc
Renata
udyr
Udyr