Bảng Ngọc Nidalee mùa 13, Cách Lên Đồ Nidalee build mạnh nhất

Nidalee mùa 13: Cách lên đồ và bảng ngọc Nidalee Rừng Sốc Điện. Phân tích cách chơi Nidalee có những combo nào, cách đánh ra sao. Tướng khắc chế Nidalee tại Kicdo.

Guide Nidalee mùa 13

Nidalee

Update 13.23

Hỗ trợ - Vị trí:

Sát thương: Phép thuật

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng B-
Tỷ lệ thắng 49.7%
Tỷ lệ chọn 4.3%
Tỷ lệ Ban 2.6%

Bảng ngọc Nidalee Jungle với Win 58.59% và Pick 60.95%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu        


Pháp thuật

Thăng Tiến Sức Mạnh        

Thủy thượng phiêu

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Lưỡi Hái Bóng Đêm        

Kiếm Tai Ương        

Bảng ngọc Nidalee aram với Win 50.86% và Pick 68.09%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Nhát Chém Ân Huệ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Bão Tố Luden        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Giày Pháp Sư        

Đai Tên Lửa Hextech        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Trượng Hư Vô        

Cách lên đồ thứ hai

Giày Khai Sáng Ionia        

Lưỡi Hái Bóng Đêm        

Sách Chiêu Hồn Mejai        

Kiếm Tai Ương        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Các sự lựa chọn tình huống

Dây Chuyền Chữ Thập        

Kính Nhắm Ma Pháp        

Trượng Lưu Thủy        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
55%
200 trận
Làn đường
100%
Nidalee Ngọc
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Sorcery
52%
The Keystone Dark Harvest
The Rune Tree Sorcery
22%
Tỷ lệ chọn giầy
Ionian Boots of Lucidity
62%
Sorcerer s Shoes
37%
Plated Steelcaps
1%
Thần thoại
Night Harvester
71%
Hextech Rocketbelt
27%
Tỷ lệ chọn trang bị
Zhonya s Hourglass
41%
Shadowflame
39%
Void Staff
19%
Mejai s Soulstealer
16%
Rabadon s Deathcap
11%
Banshee s Veil
7%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Smite
100%
Summoner Spell Ignite
0%
2 giờ trước
Doxy

Doxy

- EUW

Bel'Veth
VS.

1/2/4

Tốc Biến
Trừng Phạt
Linh Hồn Hỏa Khuyển
Giày Pháp Sư
Gậy Bùng Nổ
Máy Chuyển Pha Hextech
Sách Cũ
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Thủy Thượng Phiêu
Thủy Thượng Phiêu
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:40 Linh Hồn Hỏa KhuyểnMắt XanhBình Máu
06:26 Giày Pháp SưMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
09:20 Gậy Bùng NổMắt Kiểm Soát
11:45 Sách CũHồng Ngọc
13:22 Máy Chuyển Pha HextechSách Cũ
2 giờ trước
Doxy

Doxy

- EUW

Master Yi
VS.

7/5/2

Tốc Biến
Trừng Phạt
Đai Tên Lửa Hextech
Giày Pháp Sư
Kiếm Tai Ương
Máy Chuyển Pha Hextech
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Thủy Thượng Phiêu
Thủy Thượng Phiêu
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:28 Linh Hồn Hỏa KhuyểnMắt XanhBình Máu
06:12 Giày Pháp SưMáy Chuyển Pha HextechMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
07:14 Mắt Kiểm Soát
09:44 Gậy Bùng NổSách Cũ
11:31 Đai Tên Lửa HextechMắt Kiểm Soát
14:35 Linh Hồn Lạc LõngSách Cũ
16:06 Kiếm Tai Ương
18:25 Máy Chuyển Pha Hextech
3 giờ trước
Leyan

Leyan

RARE ATOM - KR

Jarvan IV
VS.

5/6/7

Trừng Phạt
Tốc Biến
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Lưỡi Hái Bóng Đêm
Giày Pháp Sư
Giáp Tay Seeker
Đồng Hồ Ngưng Đọng
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thủy Thượng Phiêu
Thủy Thượng Phiêu
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:02 Linh Hồn Phong HồMắt XanhBình Máu
03:44 Sách CũGiày
06:37 Giày Pháp Sư
10:18 Máy Chuyển Pha HextechSách QuỷSách Cũ
14:09 Lưỡi Hái Bóng ĐêmGậy Quá KhổMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
17:30 Ngọn Lửa Hắc Hóa
20:14 Giáp Tay Seeker
22:17 Đồng Hồ Ngưng Đọng
3 giờ trước
Doxy

Doxy

- EUW

Vi
VS.

7/9/6

Tốc Biến
Trừng Phạt
Đai Tên Lửa Hextech
Giày Khai Sáng Ionia
Kiếm Tai Ương
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Thủy Thượng Phiêu
Thủy Thượng Phiêu
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:30 Linh Hồn Hỏa KhuyểnMắt XanhBình Máu
04:14 Máy Chuyển Pha HextechGiàyMáy Quét OracleMắt Kiểm Soát
07:25 Giày Khai Sáng IoniaGậy Bùng Nổ
11:43 Đai Tên Lửa HextechMáy Quét OracleMắt Kiểm Soát
14:14 Sách QuỷSách CũMắt Kiểm Soát
15:42 Linh Hồn Lạc LõngMắt Kiểm Soát
17:35 Thủy Kiếm
18:57 Kiếm Tai Ương
4 giờ trước
Edge

Edge

Kongdoo Monster - KR

Lee Sin
VS.

3/3/12

Tốc Biến
Trừng Phạt
Sách Quỷ
Lưỡi Hái Bóng Đêm
Giáp Tay Seeker
Phong Ấn Hắc Ám
Giày Khai Sáng Ionia
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thủy Thượng Phiêu
Thủy Thượng Phiêu
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:12 Linh Hồn Hỏa KhuyểnBình MáuMắt Xanh
04:40 Giày Khai Sáng IoniaMáy Quét OracleMắt Kiểm Soát
06:16 Sách CũPhong Ấn Hắc Ám
09:45 Máy Chuyển Pha HextechSách CũMắt Kiểm Soát
11:58 Sách QuỷSách Cũ
14:01 Lưỡi Hái Bóng ĐêmMắt Kiểm Soát
15:13 Giáp Lụa
17:30 Sách Quỷ
18:50 Giáp Tay SeekerMắt Kiểm Soát

Tướng khắc chế

Tướng yếu hơn

Anh em có muốn biết Lux mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Nidalee>

Bảng Ngọc tái tổ hợp Nidalee

Bảng Ngọc tái tổ hợp Nidalee

Bảng ngọc Nidalee mùa 13 đi rừng cầm Áp đảo:

Thu thập hắc ám Thu thập hắc ám có tác động lớn vào cuối game và tốt hơn nhiều so với sốc điện sốc điện. Tăng sát thương và khả năng 1 cái phóng lao có thể lấy được trên 70% máu địch đôi khi là chết luôn.

Tác động bất chợt Tác động bất chợt vị trí của bạn thường là gank từ trong rừng, bụi với 7 sát lực 6 xuyên kháng phép thì còn gì bằng

Thu thập nhãn cầu Thu thập nhãn cầu thường xuyên gank bot thì việc hạ được ít nhất 1 tướng ngọc này sẽ được kích hoạt và sẽ là tiền đề để kill nốt địch còn lại. Và sẽ hựu dụng về cuối khi thường xuyên combat tổng.

Thợ săn tham lamThợ săn tham lam hồi máu 1,5-2% sát thương gây ra. Chắc mỗi cú phóng lao bạn sẽ bền bỉ hơn để hóa thành rạng hổ lao vào kẻ địch

Bước chân màu nhiệmBước chân màu nhiệm tiết kiệm được 300 vàng, mà Nidalee cũng sẽ chưa cần đến giày ngay do khả năng tăng tốc mỗi lần đi trong bụi cậy. Rành tiền mà làm việc khác

Thấu thị vũ trụThấu thị vũ trụ giảm 5% đủ thứ, đồng nghĩa nhiều cơ hội để spam skill hơn

Tấn côngTấn công

Linh hoạtLinh hoạt

Phòng thủPhòng thủ

Cách lên đồ Nidalee

Cách lên đồ Nidalee

Rựa thợ sănthuốc tái sử dụng đã là 2 món trang bị cho người đi rừng không thể thiếu.

Có một sự thực là Nidalee rất đáng sợ với những pha phi lao chết người. Để spam được phi lao bắt buộc bạn phải mua thật nhiều đồ giảm thời gian hồi chiêu. Dó đó món đồ tiếp theo khuyên nghị bạn lên đồ giày khai sáng Ionia giay khai sang iolia.

Phù phép: thần vọng Phù phép: thần vọng ngoài 80 SMPT còn cung cấp 10% giảm hồi chiêu vừa đi rừng hiệu quả và cho phép Nidalee đấu tay đôi với bất kỳ đối thủ nào.

Song kiếm tai ương Song kiếm tai ương thêm 7% tốc độ di chuyển 10% giảm hồi chiêu. Sau 1 đòn đánh thường bạn sẽ được cộng tới 75 STVL và 50% SMPT. Món đồ đáp ứng được tất cả nhu cầu của Nidalee

Cách chơi Nidalee

Vòng rừng Nidalee

Vòng rừng Nidalee đội xanh

Vòng rừng Nidalee đội xanh

Vòng rừng Nidalee đội đỏ

Vòng rừng Nidalee đội đỏ

Bộ combo

Cách chơi Nidalee combo

Đầu trận

Nidalee giai đoạn đầu trận rất mạnh bạn có thể dọn hết 1 vòng rừng với tốc độ tróng mặt mà không tốn quá nhiều máu lẫn mana.

Cách đi dùng skill khi đi rừng: skill vồ W ở bãi chim, sói. Dùng phi lao Q nhắm vào bùa lợi xanh hoặc đỏ trước khi vả hết quái chỉ cần căn chẩn vì tầm phi lao sẽ khá xa. Và phi lao càng xa lượng sát thương sẽ càng lớn.

Sau khi dọn xong bạn có thể đi gank liên tục ngay khi có 3 skill cần thiết.

Giữa game

Kiểm soát tầm nhìn bằng bẫy rập, hãy đặt bẫy ở bụi những vị trí bạn chuẩn bị gank. Một khi địch dính bẫy hoặc phi lao hãy dồn toàn bộ sát thương vì lúc đó Nidalee mạnh nhất.

Máu ít và yếu hơn các tướng rừng khác. Nếu không chắc vị trí tướng rừng địch hãy dùng phi lao để kiểm tra bụi. Đừng để Rengar nhảy ra từ bụi bạn chắc chắn sẽ thua không solo được đâu.

Chỉ mạnh ở đầu và giữa game nên bạn hãy kết thúc ván đấu ở 2 giai đoạn này nếu không về cuối sẽ bị bật lại.

Cuối game

Chẳng thể hổ báo chỉ còn đóng vai trò cấu rỉa máu team địch từ xa trong những pha combat. Để ý đồng đội ai hết máu thì hồi cho họ

Vị trí của Nidalee

Đi rừng

Phép bổ trợ Nidalee

Phép bổ trợ Nidalee

Tốc biến và trừng phạt

Điểm mạnh & yếu Nidalee

Điểm mạnh: 

Là một tướng từ trang phục đã nói lên đây là một tướng đi rừng cực nhanh

Biến hóa vừa có thể đánh xa cũng có thể đánh gần

Cú phi lao cực kỳ khó chịu

Kiểm soát tầm nhìn tốt nhờ khả năng tăng tốc khi ở trong bụi

Điểm yếu:

Không có CC 

Khó chơi phải biết ước lượng khoảng cách tầm đi phi lao mới chuẩn

Combat là điểm yếu 

Bảng kỹ năng Nidalee

Bảng kỹ năng Nidalee

Max Q là đương nhiên sau đó đên E và W

Khắc chế Nidalee

Khắc chế Nidalee

Lee Sin

Rengar

Kayn

Đối thủ trong Rừng

Post by Son Acton

Bình luận


Tips

Khả năng gây sát thương tầm xa và dồn sát thương tốt. Khi địch còn khoảng 1k máu phóng lao vào mục tiêu để kích hoạt nội tại. Hóa báo cắn xé và trừng phạt sẽ tối đa hóa sát thương.

Tướng mới anh em

Milio
Milio
Nilah
Nilah
K'Sante
K'Sante

Khắc chế Aatrox chưa bao giờ dễ đến thế. Này thì hồi máu này thì chống chịu tốt với chúng tôi. Chi tiết tướng khắc chế Aatrox cần có kỹ năng gì.