Bảng Ngọc Olaf mùa 13, Cách Lên Đồ Olaf mạnh nhất

Olaf mùa 13: Bảng ngọc và cách lên đồ Olaf Meta mới Chùy Hấp Huyết. Video combo Olaf và list tướng yếu hay mạnh hơn Chiến Binh Điên Cuồng tại Kicdo.

Guide Olaf mùa 13

Olaf

Update 13.1

Đấu sĩ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng S-
Tỷ lệ thắng 51.28%
Tỷ lệ chọn 2.9%
Tỷ lệ Ban 2.9%

Bảng ngọc Olaf Top với Win 52.28% và Pick 96.3%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Cảm hứng

Giao Hàng Bánh Quy        

Vận Tốc Tiếp Cận

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Rìu Mãng Xà        

Chùy Phản Kích        

Vũ Điệu Tử Thần        

Bảng ngọc Olaf Jungle với Win 64.29% và Pick 100%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Cảm hứng

Bước chân màu nhiệm        

Vận Tốc Tiếp Cận

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Bảng ngọc Olaf aram với Win 51.80% và Pick 49.68%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Áp đảo

Vị Máu        

Thợ Săn Kho Báu        

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Rìu Mãng Xà        

Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích Nghi        

Vũ Điệu Tử Thần        

Trang bị Olaf Rừng có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Chùy Hấp Huyết        

Vũ Điệu Tử Thần        

Giày Khai Sáng Ionia        

Chuỳ Gai Malmortius        

Rìu Đen        

Giáp Thiên Thần        

Trang bị Olaf Top có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Giày Thép Gai        

Tam Hợp Kiếm        

Vũ Điệu Tử Thần        

Chuỳ Gai Malmortius        

Giáp Gai        

Giáp Tâm Linh        

Các sự lựa chọn tình huống

Giáp Liệt Sĩ        

Rìu Đen        

Giáp Thiên Thần        

Thú Tượng Thạch Giáp        

Giáp Thiên Nhiên        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
60%
200 trận
Làn đường
94%
5%
Olaf Ngọc
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Inspiration
98%
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Resolve
2%
Thần thoại
Jak Sho, The Protean
50%
Stridebreaker
23%
Tỷ lệ chọn trang bị
Ravenous Hydra
80%
Maw of Malmortius
26%
Death s Dance
14%
Randuin s Omen
13%
Black Cleaver
8%
Chempunk Chainsword
5%
Tỷ lệ chọn giầy
Plated Steelcaps
81%
Ionian Boots of Lucidity
10%
Boots of Swiftness
2%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Ghost
96%
Summoner Spell Flash
75%
Summoner Spell Teleport
21%
5 giờ trước
Licorice

Licorice

Golden Guardians - NA

Swain
VS.

6/8/4

Tốc Hành
Dịch Chuyển
Mắt Kiểm Soát
Rìu Mãng Xà
Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích Nghi
Búa Chiến Caulfield
Giày Thép Gai
Cuốc Chim
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Vận Tốc Tiếp Cận
Vận Tốc Tiếp Cận
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:10 Khiên DoranBình MáuMắt Xanh
03:25 Giày
04:23 Kiếm Dài
06:55 Cuốc Chim
08:13 Rìu TiamatMắt Kiểm Soát
11:45 Rìu Mãng XàMắt Kiểm Soát
13:24 Lá Chắn Quân ĐoànMắt Kiểm Soát
17:24 Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích NghiMáy Quét OracleThấu Kính Viễn ThịMáy Quét Oracle
19:38 Giày Thép Gai
23:38 Búa Chiến CaulfieldMắt Kiểm Soát
26:49 Cuốc Chim
6 giờ trước
Diamondprox

Diamondprox

- EUW

Kindred
VS.

7/4/10

Trừng Phạt
Tốc Hành
Chùy Hấp Huyết
Móng Vuốt Sterak
Khiên Băng Randuin
Giày Thép Gai
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Vận Tốc Tiếp Cận
Vận Tốc Tiếp Cận
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:13 Linh Hồn Phong HồMắt XanhBình Máu
01:08 Máy Quét Oracle
04:05 Dây Thép Gai
05:02 Hồng NgọcMắt Kiểm Soát
06:58 Búa Chiến Caulfield
10:24 Chùy Hấp HuyếtGiày Thép GaiMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
12:49 Búa GỗHồng Ngọc
15:22 Cuốc Chim
18:18 Móng Vuốt SterakGiáp Cai NgụcHồng NgọcMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
21:44 Khiên Băng Randuin
7 giờ trước
Diamondprox

Diamondprox

- EUW

Viego
VS.

10/2/2

Trừng Phạt
Tốc Hành
Chùy Hấp Huyết
Móng Vuốt Sterak
Hồng Ngọc
Giày Thép Gai
Kiếm B.F.
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Vận Tốc Tiếp Cận
Vận Tốc Tiếp Cận
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:07 Linh Hồn Phong HồMắt XanhBình Máu
04:10 Dây Thép GaiMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
06:31 Kiếm DàiHồng Ngọc
08:56 Búa Chiến CaulfieldHỏa Ngọc
11:26 Chùy Hấp HuyếtKiếm DàiGiáp Lụa
12:50 Giày Thép Gai
18:15 Móng Vuốt SterakHồng NgọcMắt Kiểm Soát
20:45 Kiếm B.F.Mắt Kiểm Soát
8 giờ trước
Diamondprox

Diamondprox

- EUW

Ngộ Không
VS.

3/0/2

Trừng Phạt
Tốc Hành
Chùy Hấp Huyết
Linh Hồn Phong Hồ
Giày Thép Gai
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Vận Tốc Tiếp Cận
Vận Tốc Tiếp Cận
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:07 Linh Hồn Phong HồMắt XanhBình Máu
04:12 Cuốc ChimMáy Quét Oracle
10:01 Dây Thép GaiBúa Chiến CaulfieldHỏa Ngọc
11:59 Chùy Hấp HuyếtGiày Thép GaiMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
10 giờ trước
Diamondprox

Diamondprox

- EUW

Taliyah
VS.

16/5/8

Trừng Phạt
Tốc Hành
Chùy Hấp Huyết
Đồng Hồ Vụn Vỡ
Thú Tượng Thạch Giáp
Ngọn Thương Shojin
Móng Vuốt Sterak
Giày Thép Gai
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Vận Tốc Tiếp Cận
Vận Tốc Tiếp Cận
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:19 Linh Hồn Phong HồMắt XanhBình Máu
04:13 Cuốc ChimDây Thép GaiMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
07:37 Chùy Hấp HuyếtMắt Kiểm Soát
09:55 Giày Thép GaiHồng NgọcHồng NgọcMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
15:19 Móng Vuốt SterakÁo Vải
19:47 Lá Chắn Quân ĐoànÁo VảiGiáp Lụa
21:28 Thú Tượng Thạch Giáp
25:15 Kiếm B.F.Búa Chiến Caulfield
26:58 Ngọn Thương ShojinMắt Kiểm SoátMắt Kiểm SoátDược Phẩm Phẫn Nộ
28:19 Đồng Hồ Ngưng Đọng
30:46 Dược Phẩm Phẫn Nộ

Tướng khắc chế Olaf trong Rừng

Tướng yếu hơn Olaf trong Rừng

Tướng khắc chế Olaf đường trên

Anh em có muốn biết Warwick mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Olaf>

Bảng Ngọc bổ trợ Olaf

Vị trí của Olaf

  • Đường trên
  • Rừng

Phép bổ trợ Olaf

Tốc biếnThiêu đốt + Trừng phạt

Cách lên đồ Olaf

Đi Rừng

Cách lên đồ Olaf Rừng

Chùy Hấp Huyết đang là key lên đồ cho Olaf khi mang đến thời gian hồi chiêu, sát thương, máu và khả năng trụ giao tranh khủng khiếp.

Bên cạnh đó nếu bạn bật W sẽ cường hóa khả năng hồi máu thêm từ Chùy Hấp Huyết kết hợp với móng vuốt Sterak bất tử trong giao tranh là có thật.

Với nội tại càng ít máu càng nhiều sát thương, đánh càng nhanh việc solo với Olaf là điều quá khó khăn.

Bảng kỹ năng Olaf

Thứ tự nâng kỹ năng Olaf

Thứ tự nâng kỹ năng Olaf

Chi tiết kỹ năng Olaf

Điên CuồngĐiên Cuồng

Cứ mỗi 1% máu mất đi, Tốc độ Đánh của Olaf được tăng lên 1%.

Phóng rìuPhóng rìu

Tiêu hao: 60
Khoảng cách: 1000

Olaf quẳng rìu xuống đất tại vị trí mục tiêu, gây sát thương lên những đơn vị nó xuyên qua và làm chậm Tốc độ Di chuyển của chúng. Nếu Olaf nhặt lại chiếc rìu, thời gian hồi kĩ năng giảm đi 4.5 giây.

Olaf ném rìu vào vị trí chỉ định, gây 80/125/170/215/260 (+) sát thương vật lý lên kẻ địch nó bay qua và làm chậm chúng đi 29/33/37/41/45% trong tối đa 2.5 giây. Rìu bay càng xa thì làm chậm càng kéo dài, nhưng không bao giờ ngắn hơn 1.5 giây.

Nếu Olaf nhặt được rìu, hồi chiêu của kỹ năng này được giảm 4.5 giây.

Rìu MáuRìu Máu

Tiêu hao: 30
Khoảng cách: 700

Tốc độ Đánh của Olaf được gia tăng , bên cạnh đó hắn cũng được nhận Hút Máu và tăng giá trị hồi máu từ mọi nguồn dựa trên số máu hắn đã tổn thất.

Trong 6 giây, Olaf nhận thêm 14/16/18/20/22% Hút Máu, đồng thời Tốc độ Đánh được tăng thêm 55/65/75/85/95%.

Trong suốt thời gian này, Olaf nhận thêm 1% hiệu lực hồi máu từ mọi nguồn theo mỗi 2% Máu đã tổn thất.

Bổ CủiBổ Củi

Khoảng cách: 325

Đòn đánh của Olaf mạnh tới mức gây sát thương chuẩn lên cả hắn và mục tiêu, và được trả lại số Máu đã tổn thất nếu hắn tiêu diệt được mục tiêu.

Olaf bổ rìu đầy hung hãn, gây 70/115/160/205/250 (+) sát thương chuẩn lên mục tiêu. Tiêu hao của kỹ năng này bằng 30% tổng sát thương gây ra, nhưng được hoàn trả nếu kỹ năng tiêu diệt được mục tiêu.

Đòn đánh thường làm giảm hồi chiêu Bổ Củi đi 1 giây.

Tận Thế RagnarokTận Thế Ragnarok

Khoảng cách: 400

Olaf miễn nhiễm với các trạng thái vô hiệu hóa.

Nội tại: Olaf nhận được 20/30/40 Giáp và 20/30/40 Kháng Phép.

Kích hoạt: Olaf loại bỏ tất cả khống chế trên mình rồi trở nên miễn nhiễm với chúng trong 6 giây. Ngoài ra Olaf còn được nhận 20/45/70% Tốc độ Di chuyển cộng thêm về phía tướng địch trong 1 giây. Suốt thời gian này, Olaf mất điểm cộng nội tại của Tận Thế Ragnarok nhưng bù lại nhận được Sức mạnh Công kích (15/20/25 + 30% tổng Sức mạnh Công kích của hắn).

Cách chơi Olaf

Khi trừng phạt quái rừng nhớ bật W sẽ giúp Olaf tăng khả năng hồi máu kể cả lúc ăn quả hồi phục cũng cho tác dụng tương tự.

Trong giao tranh không nhất thiết phải lao vào bắt xạ thủ bằng được cứ căn đủ dame kết liễu được tướng nào thì làm.

Vòng rừng Olaf

Vòng rừng Olaf đội đỏ

Vòng rừng Olaf đội đỏ

Vòng rừng Olaf đội xanh

Vòng rừng Olaf đội xanh

Điểm mạnh & yếu Olaf

Khắc chế Olaf

Đối thủ đường trên

Đối thủ trong Rừng

Post by Son Acton

Bình luận


Tips

R có thể né CC do đó hãy tập trung vào tuyến sau của địch để đạt hiệu quả cao nhất. Olaf 1vs1 rất mạnh và thậm chí có thể tự ăn rồng ko cần giúp đỡ. Mạnh ở đầu trận nên cần đi gank sớm.

Tướng mới anh em

Milio
Milio
Nilah
Nilah
K'Sante
K'Sante