Bảng Ngọc Olaf mùa 13, Cách Lên Đồ Olaf build mạnh nhất

Olaf mùa 13: Bảng ngọc và cách lên đồ Olaf Meta mới Chùy Hấp Huyết. Video combo Olaf và list tướng yếu hay mạnh hơn Chiến Binh Điên Cuồng tại Kicdo.

Guide Olaf mùa 13

Olaf

Update 13.18

Đấu sĩ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng S-
Tỷ lệ thắng 51.28%
Tỷ lệ chọn 2.9%
Tỷ lệ Ban 2.9%

Bảng ngọc Olaf Top với Win 57.14% và Pick 89.36%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Cảm hứng

Giao Hàng Bánh Quy        

Vận Tốc Tiếp Cận

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Rìu Mãng Xà        

Chùy Phản Kích        

Vũ Điệu Tử Thần        

Bảng ngọc Olaf aram với Win 53.90% và Pick 47.65%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Áp đảo

Vị Máu        

Thợ Săn Kho Báu        

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Rìu Mãng Xà        

Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích Nghi        

Vũ Điệu Tử Thần        

Trang bị Olaf Rừng có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Rìu Mãng Xà        

Giày Thép Gai        

Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích Nghi        

Vũ Điệu Tử Thần        

Móng Vuốt Sterak        

Chuỳ Gai Malmortius        

Trang bị Olaf Top có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Giày Thép Gai        

Tam Hợp Kiếm        

Vũ Điệu Tử Thần        

Chuỳ Gai Malmortius        

Giáp Gai        

Giáp Tâm Linh        

Các sự lựa chọn tình huống

Giáp Liệt Sĩ        

Rìu Đen        

Giáp Thiên Thần        

Thú Tượng Thạch Giáp        

Giáp Thiên Nhiên        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
51%
200 trận
Làn đường
100%
Olaf Ngọc
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Inspiration
99%
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Resolve
2%
Tỷ lệ chọn giầy
Plated Steelcaps
81%
Ionian Boots of Lucidity
9%
Boots of Swiftness
3%
Thần thoại
Stridebreaker
66%
Jak Sho, The Protean
11%
Tỷ lệ chọn trang bị
Ravenous Hydra
36%
Death s Dance
24%
Sterak s Gage
18%
Maw of Malmortius
16%
Spear Of Shojin
14%
Frozen Heart
9%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Ghost
100%
Summoner Spell Flash
69%
Summoner Spell Teleport
27%
14 giờ trước
Kackos

Kackos

- EUW

Rumble
VS.

4/3/1

Tốc Hành
Dịch Chuyển
Chùy Phản Kích
Chùy Gai Malmortius
Giày Bạc
Búa Tiến Công
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Vận Tốc Tiếp Cận
Vận Tốc Tiếp Cận
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:11 Khiên DoranBình MáuMắt Xanh
03:03 Kiếm Dài
05:45 GiàyÁo VảiThuốc Tái Sử Dụng
09:01 Kiếm Răng CưaKiếm Dài
10:53 Chùy Gai Malmortius
12:24 Kiếm Dài
15:17 Giày BạcBúa Gỗ
17:29 Cuốc Chim
18:36 Búa Tiến CôngThấu Kính Viễn Thị
20:33 Rìu Nhanh NhẹnHỏa Ngọc
22:36 Chùy Phản Kích
14 giờ trước
Ayel

Ayel

- BR

Jax
VS.

1/10/2

Tốc Biến
Tốc Hành
Mắt Kiểm Soát
Lá Chắn Quân Đoàn
Rìu Mãng Xà
Kiếm Doran
Giày Thép Gai
Hỏa Ngọc
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Vận Tốc Tiếp Cận
Vận Tốc Tiếp Cận
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:04 Kiếm DoranMắt XanhBình Máu
03:04 Giáp LụaMắt Kiểm SoátThuốc Tái Sử Dụng
05:13 Giày
06:21 Giày Thép Gai
08:28 Kiếm DàiMắt Kiểm Soát
10:41 Búa Chiến Caulfield
14:25 Rìu Tiamat
17:50 Rìu Mãng Xà
19:54 Hỏa NgọcMắt Kiểm Soát
22:00 Lá Chắn Quân ĐoànMắt Kiểm Soát
18 giờ trước
Djoko

Djoko

IZIDREAM - EUW

Skarner
VS.

4/6/6

Tốc Hành
Trừng Phạt
Mắt Kiểm Soát
Giày Khai Sáng Ionia
Chùy Phản Kích
Áo Choàng Bạc
Giáp Tâm Linh
Đai Thanh Thoát
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Vận Tốc Tiếp Cận
Vận Tốc Tiếp Cận
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:23 Linh Hồn Phong HồMắt XanhBình Máu
02:51 Mắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
06:59 Dây Thép GaiHồng NgọcMắt Kiểm Soát
08:20 Hỏa NgọcKiếm DàiKiếm Dài
10:49 Chùy Phản KíchHồng NgọcMắt Kiểm Soát
18:42 Giáp Tâm LinhGiày Khai Sáng IoniaÁo VảiMắt Kiểm Soát
21:42 Hồng NgọcĐai Thanh Thoát
22:56 Áo Choàng BạcMắt Kiểm Soát
Một ngày trước
Kackos

Kackos

- EUW

Rumble
VS.

1/1/1

Tốc Hành
Dịch Chuyển
Chùy Phản Kích
Chùy Gai Malmortius
Giày Bạc
Búa Tiến Công
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Vận Tốc Tiếp Cận
Vận Tốc Tiếp Cận
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:24 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
06:54 Kiếm Răng CưaGiàyThuốc Tái Sử DụngMáy Quét OracleMắt Kiểm Soát
11:46 Chùy Gai Malmortius
13:08 Giày BạcKiếm Dài
16:08 Búa GỗHồng Ngọc
18:32 Búa Tiến Công
20:08 Rìu Nhanh Nhẹn
21:52 Dây Thép Gai
23:49 Chùy Phản Kích
2 ngày trước
Forest

Forest

T1 - KR

Lissandra
VS.

6/5/4

Tốc Hành
Tốc Biến
Rìu Mãng Xà
Giáp Cai Ngục
Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích Nghi
Giày Khai Sáng Ionia
Ngọn Giáo Shojin
Giáp Tâm Linh
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Vận Tốc Tiếp Cận
Vận Tốc Tiếp Cận
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:13 Khiên DoranBình MáuMắt Xanh
05:27 Giày Khai Sáng IoniaKiếm Dài
07:06 Kiếm Dài
10:38 Búa Chiến CaulfieldCuốc Chim
12:22 Rìu Mãng Xà
14:23 Lá Chắn Quân ĐoànHồng NgọcMắt Kiểm Soát
17:26 Hỏa NgọcHồng NgọcMáy Quét Oracle
19:43 Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích NghiHỏa NgọcMắt Kiểm Soát
21:59 Búa Chiến Caulfield
24:19 Ngọn Giáo ShojinGiáp LụaMắt Kiểm Soát
27:04 Giáp Cai NgụcÁo Choàng Ám Ảnh
29:50 Giáp Tâm Linh

Tướng khắc chế Olaf trong Rừng

Tướng yếu hơn Olaf trong Rừng

Tướng khắc chế Olaf đường trên

Anh em có muốn biết Warwick mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Olaf>

Bảng Ngọc bổ trợ Olaf

Vị trí của Olaf

  • Đường trên
  • Rừng

Phép bổ trợ Olaf

Tốc biếnThiêu đốt + Trừng phạt

Cách lên đồ Olaf

Đi Rừng

Cách lên đồ Olaf Rừng

Chùy Hấp Huyết đang là key lên đồ cho Olaf khi mang đến thời gian hồi chiêu, sát thương, máu và khả năng trụ giao tranh khủng khiếp.

Bên cạnh đó nếu bạn bật W sẽ cường hóa khả năng hồi máu thêm từ Chùy Hấp Huyết kết hợp với móng vuốt Sterak bất tử trong giao tranh là có thật.

Với nội tại càng ít máu càng nhiều sát thương, đánh càng nhanh việc solo với Olaf là điều quá khó khăn.

Bảng kỹ năng Olaf

Thứ tự nâng kỹ năng Olaf

Thứ tự nâng kỹ năng Olaf

Chi tiết kỹ năng Olaf

Điên CuồngĐiên Cuồng

Cứ mỗi 1% máu mất đi, Tốc độ Đánh của Olaf được tăng lên 1%.

Phóng rìuPhóng rìu

Tiêu hao: 60
Khoảng cách: 1000

Olaf quẳng rìu xuống đất tại vị trí mục tiêu, gây sát thương lên những đơn vị nó xuyên qua và làm chậm Tốc độ Di chuyển của chúng. Nếu Olaf nhặt lại chiếc rìu, thời gian hồi kĩ năng giảm đi 4.5 giây.

Olaf ném rìu vào vị trí chỉ định, gây 80/125/170/215/260 (+) sát thương vật lý lên kẻ địch nó bay qua và làm chậm chúng đi 29/33/37/41/45% trong tối đa 2.5 giây. Rìu bay càng xa thì làm chậm càng kéo dài, nhưng không bao giờ ngắn hơn 1.5 giây.

Nếu Olaf nhặt được rìu, hồi chiêu của kỹ năng này được giảm 4.5 giây.

Rìu MáuRìu Máu

Tiêu hao: 30
Khoảng cách: 700

Tốc độ Đánh của Olaf được gia tăng , bên cạnh đó hắn cũng được nhận Hút Máu và tăng giá trị hồi máu từ mọi nguồn dựa trên số máu hắn đã tổn thất.

Trong 6 giây, Olaf nhận thêm 14/16/18/20/22% Hút Máu, đồng thời Tốc độ Đánh được tăng thêm 55/65/75/85/95%.

Trong suốt thời gian này, Olaf nhận thêm 1% hiệu lực hồi máu từ mọi nguồn theo mỗi 2% Máu đã tổn thất.

Bổ CủiBổ Củi

Khoảng cách: 325

Đòn đánh của Olaf mạnh tới mức gây sát thương chuẩn lên cả hắn và mục tiêu, và được trả lại số Máu đã tổn thất nếu hắn tiêu diệt được mục tiêu.

Olaf bổ rìu đầy hung hãn, gây 70/115/160/205/250 (+) sát thương chuẩn lên mục tiêu. Tiêu hao của kỹ năng này bằng 30% tổng sát thương gây ra, nhưng được hoàn trả nếu kỹ năng tiêu diệt được mục tiêu.

Đòn đánh thường làm giảm hồi chiêu Bổ Củi đi 1 giây.

Tận Thế RagnarokTận Thế Ragnarok

Khoảng cách: 400

Olaf miễn nhiễm với các trạng thái vô hiệu hóa.

Nội tại: Olaf nhận được 20/30/40 Giáp và 20/30/40 Kháng Phép.

Kích hoạt: Olaf loại bỏ tất cả khống chế trên mình rồi trở nên miễn nhiễm với chúng trong 6 giây. Ngoài ra Olaf còn được nhận 20/45/70% Tốc độ Di chuyển cộng thêm về phía tướng địch trong 1 giây. Suốt thời gian này, Olaf mất điểm cộng nội tại của Tận Thế Ragnarok nhưng bù lại nhận được Sức mạnh Công kích (15/20/25 + 30% tổng Sức mạnh Công kích của hắn).

Cách chơi Olaf

Khi trừng phạt quái rừng nhớ bật W sẽ giúp Olaf tăng khả năng hồi máu kể cả lúc ăn quả hồi phục cũng cho tác dụng tương tự.

Trong giao tranh không nhất thiết phải lao vào bắt xạ thủ bằng được cứ căn đủ dame kết liễu được tướng nào thì làm.

Vòng rừng Olaf

Vòng rừng Olaf đội đỏ

Vòng rừng Olaf đội đỏ

Vòng rừng Olaf đội xanh

Vòng rừng Olaf đội xanh

Điểm mạnh & yếu Olaf

Khắc chế Olaf

Đối thủ đường trên

Đối thủ trong Rừng

Post by Son Acton

Bình luận


Tips

R có thể né CC do đó hãy tập trung vào tuyến sau của địch để đạt hiệu quả cao nhất. Olaf 1vs1 rất mạnh và thậm chí có thể tự ăn rồng ko cần giúp đỡ. Mạnh ở đầu trận nên cần đi gank sớm.

Tướng mới anh em

Milio
Milio
Nilah
Nilah
K'Sante
K'Sante