Bảng Ngọc Ekko mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Ekko mùa 13: Cách lên đồ và bảng ngọc Ekko Sốc Điện, Thu thập hắc ám. Cách chơi bộ combo phải biết và list tướng khắc chế Ekko tại Kicdo

Guide Ekko mùa 13

Ekko

Update 12.22

Sát thủ - Vị trí:

Sát thương: Phép thuật

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng A-
Tỷ lệ thắng 50.29%
Tỷ lệ chọn 5.4%
Tỷ lệ Ban 2.6%

Bảng ngọc Ekko Rừng với Win 69.87% và Pick 75.55%

Cảm hứng

Đòn Phủ Đầu        

Bước chân màu nhiệm        

Thị Trường Tương Lai        

Thấu Thị Vũ Trụ        


Áp đảo

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu        

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Bảng ngọc Ekko Sôc Điện Mid với Win 51.57% và Pick 73.45%

Áp đảo

Sốc điện

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu        


Cảm hứng

Máy Dọn Lính        

Thuốc Thời Gian

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Bảng ngọc Ekko Aram với Win 78.1% và Pick 74%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu        


Chuẩn xác

Đắc thắng        

Nhát Chém Ân Huệ

Tấn công        

Linh Hoạt

Phòng thủ

Lên đồ Ekko Rừng có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Đai Tên Lửa Hextech        

Giày Pháp Sư        

Nanh Nashor        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Trượng Hư Vô        

Lên đồ Ekko Mid có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Đai Tên Lửa Hextech        

Giày Pháp Sư        

Kiếm Tai Ương        

Sách Chiêu Hồn Mejai        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Lên đồ Ekko Aram

Lưỡi Hái Bóng Đêm        

Giày Pháp Sư        

Kiếm Tai Ương        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Số liệu thống kê 200 trận gần đây nhất từ các đại cao thủ

Tỷ lệ thắng
49%
200 trận
Làn đường
88%
12%
Ekko Ngọc
The Keystone First Strike
The Rune Tree Domination
49%
The Keystone Dark Harvest
The Rune Tree Inspiration
30%
Thần thoại
Hextech Rocketbelt
97%
1%
Tỷ lệ chọn trang bị
Nashor s Tooth
43%
Lich Bane
34%
Void Staff
25%
Rabadon s Deathcap
22%
Zhonya s Hourglass
19%
Shadowflame
13%
Tỷ lệ chọn giầy
Sorcerer s Shoes
80%
Mercury s Treads
14%
Plated Steelcaps
1%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Smite
88%
Summoner Spell Teleport
12%
2 giờ trước
Typhoon

Typhoon

Dark Passage - EUW

Evelynn
VS.

7/3/7

Tốc Biến
Trừng Phạt Nguyên Thủy
Sách Quỷ
Giày Pháp Sư
Đai Tên Lửa Hextech
Phong Ấn Hắc Ám
Mũ Phù Thủy Rabadon
Nanh Nashor
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Đòn Phủ Đầu
Đòn Phủ Đầu
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thị Trường Tương Lai
Thị Trường Tương Lai
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:10 Linh Hồn Hỏa KhuyểnMắt XanhBình Máu
05:27 Máy Chuyển Pha HextechPhong Ấn Hắc Ám
07:33 Gậy Bùng Nổ
10:16 Đai Tên Lửa Hextech
12:27 Giày Pháp SưSách CũDao Găm
13:50 Cung Gỗ
16:22 Gậy Bùng Nổ
18:40 Nanh NashorGậy Quá Khổ
21:00 Mũ Phù Thủy RabadonMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
23:33 Sách QuỷDược Phẩm Thuật Pháp
26:22 Dược Phẩm Thuật Pháp
2 giờ trước
Typhoon

Typhoon

Dark Passage - EUW

Elise
VS.

2/0/0

Tốc Biến
Trừng Phạt Nguyên Thủy
Linh Hồn Hỏa Khuyển
Gậy Bùng Nổ
Phong Ấn Hắc Ám
Máy Chuyển Pha Hextech
Mắt Kiểm Soát
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Đòn Phủ Đầu
Đòn Phủ Đầu
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thị Trường Tương Lai
Thị Trường Tương Lai
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:34 Linh Hồn Hỏa KhuyểnMắt XanhBình Máu
04:22 Gậy Bùng NổPhong Ấn Hắc Ám
07:22 Máy Chuyển Pha HextechMắt Kiểm Soát
3 giờ trước
Perkz

Perkz

Team Vitality - EUW

Syndra
VS.

16/7/5

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Đai Tên Lửa Hextech
Sách Chiêu Hồn Mejai
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Trượng Hư Vô
Kiếm Tai Ương
Giày Pháp Sư
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
Tập Trung Tuyệt Đối
Tập Trung Tuyệt Đối
Cuồng Phong Tích Tụ
Cuồng Phong Tích Tụ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:05 Bình Thuốc Biến DịMắt Xanh
03:52 Phong Ấn Hắc Ám
06:26 Giày Pháp Sư
08:01 Gậy Bùng Nổ
10:26 Máy Chuyển Pha HextechSách Cũ
11:35 Đai Tên Lửa HextechThủy KiếmMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
13:57 Sách Chiêu Hồn Mejai
16:03 Sách Quỷ
18:19 Kiếm Tai Ương
18:52 Mắt Kiểm Soát
21:56 Trượng Hư Vô
24:07 Gậy Quá KhổDược Phẩm Thuật Pháp
27:20 Ngọn Lửa Hắc Hóa
30:08 Dược Phẩm Thuật Pháp
8 giờ trước
eXyu

eXyu

Dignitas - NA

Xin Zhao
VS.

12/7/1

Trừng Phạt Nguyên Thủy
Tốc Biến
Mũ Phù Thủy Rabadon
Đai Tên Lửa Hextech
Mắt Kiểm Soát
Trượng Hư Vô
Kiếm Tai Ương
Giày Pháp Sư
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Đòn Phủ Đầu
Đòn Phủ Đầu
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thị Trường Tương Lai
Thị Trường Tương Lai
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:17 Linh Hồn Hỏa KhuyểnBình MáuMắt Xanh
06:29 Gậy Bùng NổSách CũPhong Ấn Hắc ÁmMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
09:39 Đai Tên Lửa HextechMắt Kiểm Soát
11:50 Giày Pháp Sư
13:21 Thủy Kiếm
15:42 Sách Quỷ
17:23 Kiếm Tai Ương
19:24 Gậy Quá KhổGậy Quá Khổ
22:30 Mũ Phù Thủy RabadonMắt Kiểm Soát
23:52 Gậy Bùng NổMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
26:42 Trượng Hư VôDược Phẩm Thuật Pháp
9 giờ trước
Malrang

Malrang

Rogue - KR

Lee Sin
VS.

2/2/2

Trừng Phạt Nguyên Thủy
Tốc Biến
Quỷ Thư Morello
Đai Tên Lửa Hextech
Giày Pháp Sư
Đá Hắc Hóa
Phong Ấn Hắc Ám
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Đòn Phủ Đầu
Đòn Phủ Đầu
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thị Trường Tương Lai
Thị Trường Tương Lai
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:02 Mắt XanhLinh Hồn Hỏa KhuyểnMắt XanhBình Máu
05:11 Gậy Bùng NổPhong Ấn Hắc ÁmMắt Kiểm Soát
08:13 Máy Chuyển Pha Hextech
10:54 Đai Tên Lửa Hextech
16:01 Quỷ Thư MorelloMáy Quét OracleThấu Kính Viễn Thị
17:13 Mắt Kiểm Soát
20:26 Giày Pháp SưMắt Kiểm SoátSách Cũ
22:28 Đá Hắc HóaMắt Kiểm Soát

Tướng khắc chế Ekko Rừng

Tướng khắc chế Ekko Mid

Tướng yếu hơn

Anh em có muốn biết Ezreal mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách khắc chế Ekko mùa 13 Cách lên đồ Ekko>

Bảng Ngọc tái tổ hợp Ekko

Bảng Ngọc tái tổ hợp Ekko

Bảng ngọc của abc gồm nhánh ngọc chính và nhánh ngọc phụ. Trong đó nhánh ngọc chính gồm: ngọc Sốc Điện, ngọc Thu Thập Chiến Tích, ngọc Tác Động Bất Chợt, ngọc Thợ Săn Tàn Nhẫn. Tác dụng của các viên ngọc này cụ thể như sau:

 • Ngọc Sốc Điện: gây thêm sát thương, dồn damge cực tốt
 • Ngọc Thu Thập Chiến Tích: là loại ngọc cao cấp thứ 2, với khả năng tăng lượng sát thương nhỏ sau mỗi điểm hạ gục hoặc khi phá mắt.
 • Ngọc Tác Động Bất Chợt: giúp cho Ekko tăng khả năng cơ động và các kỹ năng của mình. Khi ngọc này được kích hoạt, sẽ gây thêm lượng sát thương khá lớn.
 • Ngọc Thợ Săn Tàn Nhẫn: ngọc sơ cấp này có khả năng tăng tốc độ di chuyển cho Ekko khi đã hạ gục tướng đối thủ.

Nhánh ngọc phụ bao gồm: Cuồng Phong Tích Tụ, Quyền Năng Bất Diệt.

Với mức sát thương khủng khiếp. Cùng "bắt giữ" tự hắn sẽ làm lên chuyện thậm chí cân 2 cân 3 cũng được vì chiêu cuối có thể tái kích hoạt nếu hắn kết liễu được đối thủ.

Hãy cẩn thận hắn Darius "Đại tướng Noxus" cách lên đồ Darius Dariussẽ giúp bạn bá đạo đường trên.

Cách lên đồ Ekko

Cách lên đồ Ekko

Lên đồ cho Ekko bao gồm nhiều loại trang bị khác nhau như:

 • Trang bị khởi đầu: Nhãn Doran, Bình Máu, Mắt Vật Tổ
 • Trang bị về lần đầu: Súng Hextech, Mắt Kiểm Soát
 • Trang bị trấn phái gồm có: Đai Lưng Hextech và Song Kiếm Tai Ương
 • Trang bị phù hợp gồm: Quỷ Thư Morello, Vọng Âm Của Luden, Trượng Trường Sinh, Trượng Hư Vô, Đồng Hồ Cát Zhonya, Mũ Phù Thủy Rabadon.
 • Giày: Giày Pháp Sư và Giày Thủy Tinh

Trong đó, trang bị hoàn chỉnh cho Ekko để tướng này có khả năng đẩy lẻ tốt hơn, tham gia giao tranh hiệu quả và an toàn như sau:

 • Đồng Hồ Cát Zhonya: Ngưng đọng 2.5. Thời gian này bạn sẽ không bị định vị, không bị sát thương. Đồng thời cũng không thể thực hiện được bất kỳ thao tác nào khác.
 • Mũ Phù Thủy Baradon: gia tăng sức mạnh pháp thuật lên 35%
 • Song Kiếm Tai Ương: sau khi sử dụng 1 kỹ năng thì đòn tiếp theo cua rbanj sẽ tăng thêm 75 sát thương vật kỹ cơ bản
 • Trượng Hư Vô: Thêm 35% xuyên kháng phép
 • Đai Lưng Hextech: Kích hoạt được cầu lửa. Ekko sẽ lướt tới phía trước và bắn ra một loạt cầu lửa, gây ra sát thương tới 75 – 150 sát thương phép. Nếu kẻ đích trúng càng nhiều thì sẽ chịu thêm 20% sát thương.
 • Giày Pháp Sư: thêm 45 tốc độ di chuyển.

Cách chơi Ekko

Combo 1:

Cách chơi Ekko combo 1

Combo 2:

Cách chơi Ekko combo 2

Combo 3:

Cách chơi Ekko combo 3

Giai đoạn đầu, bạn nên dùng Dây Cót Thời Gian để cấu máu đối phương. Cách này cũng sẽ khiến cho bạn đẩy farm nhanh hơn. Khi đối phương có các kỹ năng định hướng, bạn hãy sử dụng Biến Chuyển Pha để tránh. Nếu có sở hữu thêm Lưỡng Giới Đồng Quy, hãy sử dụng nó để làm choaáng đối thủ . Lưu ý khi sử dụng Lưỡng Giới Đồng Quy là sản phẩm này có độ trễn khoảng 1.5s. Vì thế nên phán đoán khả năng, hướng di chuyển của đối phương để đặt cho phù hợp nhất.

Cũng không nên buồn nếu không phán đoán được đúng đường đi của đối phủ, bởi khi đó Lưỡng Giới Đồng Quy sẽ có tác dụng chặn đường lui tiến của đối thủ. Để có được kết quả cao nhất, hãy đứng trong bụi và tung đòn để chuẩn xác và đối thủ bất ngờ.

Vị trí của Ekko

Đi rừng, Đường giữa, Đường trên

Phép bổ trợ Ekko

Phép bổ trợ Ekko

Là một pháp sư rất linh hoạt về cả lối chơi và trạng bị nên Ekko có thể tạo ra nhiều comno thay đổi tình tế. Hiện nay, Ekko có 4 phép bổ trợ bao gồm: Tốc biến, Thiêu đốt, Dịch chuyển, Trừng phạt. Các phép bổ trợ này có tác dụng như sau:

 • Tốc biến và Thiêu đốt: dồn sát thương, từ đó ép đối thủ ngay từ đầu trận.
 • Dịch chuyển: là phép bổ trợ để bạn quay về nhanh chóng khi gặp đối thủ cấu rỉa mạnh.
 • Trừng phạt: Dùng cho trường hợp đi rừng.

Điểm mạnh & yếu Ekko

Điểm mạnh của pháp sư này là có khả năng cơ động cao, từ đó gây khó chịu cho đối phương, giảm khả năng đấu của đối phương. Ekko cũng có khả năng farm lính tốt, cấu rỉa máu hiệu quả. Lượng sát thương phép thuật của Ekko cao, mặc dù đươc trang bị chống chịu.

Bên cạnh các ưu điểm là nhược điểm yếu ban đầu và không có kỹ năng phục hồi. Các ưu điểm được tạo nên chủ yếu từ kỹ năng kết hợp chiêu combo từ người chơi.

Bảng kỹ năng Ekko

Bảng kỹ năng Ekko

Các kỹ năng của Ekko bao gồm: Dây Cót Thời Gian, Lưỡng Giới ĐỒng Quy, Đột Phá Thời Gian và Biến Chuyển Pha.

Khắc chế Ekko

Khắc chế Ekko

Các tướng khắc chế Ekko hiện nay bao gồm: Malzahar, Lulu, Twised Fate,... Trong đó đáng gờm nhất là Malzahar bởi vì tướng này có khả năng câm lăng và áp chế trong thời gian giao tranh.Trước khả năng khống chế cứng này từ Malzahar, Ekko phải lên bảng đếm số trước khi tỉnh để sử dụng chiêu Đột Phá Thời Gian.

Với những thông tin đã cung cấp trên đây về abc, chúc bạn sớm thông thạo cách sử dụng Ekko và có được trận đấu thú vị nhất. Cuối cùng, đừng quên để lại bình luận phía dưới nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc nào khác cần được tư vấn bạn nhé!

#kicdo

Đối thủ đường giữa

Đối thủ trong Rừng

Bình luận


Tips

E Q hoặc E W cùng lúc sẽ hủy động tác thừa. 

Tướng mới anh em

Nilah
Nilah
Renata Glasc
Renata
K'Sante
K'Sante