Bảng Ngọc Xayah mùa 14, Cách Lên Đồ Xayah build mạnh nhất

Author: Son Acton

Xayah mùa 14: Hướng dẫn tăng bảng ngọc và cách lên đồ Xayah với bộ trang bị mới. Video combo Xayah và list tướng yếu hay mạnh hơn Cô Nàng Nổi Loạn tại Kicdo.

Guide Xayah mùa 14

Xayah

Patch 14.7

Xạ thủ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng B-
Tỷ lệ thắng 49.24%
Tỷ lệ chọn 2.8%
Tỷ lệ Ban 0.2%
Cách lên đồ Xayah
Cách lên đồ Xayah và bảng ngọc

Bảng ngọc Xayah Bottom với Win 51.83% và Pick 74.21%

Chuẩn xác

Nhịp độ chết người

Hiện diện trí tuệ        

Huyền Thoại: Hút Máu        

Nhát Chém Ân Huệ


Cảm hứng

Bước chân màu nhiệm        

Giao Hàng Bánh Quy        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Móc Diệt Thủy Quái        

Đoản Đao Navori        

Nỏ Thần Dominik        

Bảng ngọc Xayah aram với Win 54.56% và Pick 76.16%

Chuẩn xác

Nhịp độ chết người

Hiện diện trí tuệ        

Huyền Thoại: Hút Máu        

Nhát Chém Ân Huệ


Áp đảo

Vị Máu        

Thợ Săn Kho Báu        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Móc Diệt Thủy Quái        

Đoản Đao Navori        

Huyết Kiếm        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Phong Thần Kiếm        

Giày Cuồng Nộ        

Đoản Đao Navori        

Đại Bác Liên Thanh        

Huyết Kiếm        

Giáp Thiên Thần        

Các sự lựa chọn tình huống

Huyết Kiếm        

Ma Vũ Song Kiếm        

Đại Bác Liên Thanh        

Nỏ Thần Dominik        

Giáp Thiên Thần        

Súng Hải Tặc        

Lên đồ Xayah Aram

Đoản Đao Navori        

Giày Cuồng Nộ        

Huyết Kiếm        

Nỏ Thần Dominik        

Ma Vũ Song Kiếm        

Súng Hải Tặc        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
55%
200 trận
Đường
100%
Ngọc
The Keystone Lethal Tempo
The Rune Tree Inspiration
98%
The Keystone Lethal Tempo
The Rune Tree Sorcery
1%
Boots
Berserker s Greaves
98%
Plated Steelcaps
1%
Tỷ lệ chọn trang bị
Kraken Slayer
93%
Navori Quickblades
80%
Bloodthirster
26%
Lord Dominik s Regards
23%
Phantom Dancer
7%
Rapid Firecannon
6%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Ghost
59%
Summoner Spell Cleanse
24%
Skill Order
Xayah s E: Bladecaller
E
Xayah s W: Deadly Plumage
W
Xayah s Q: Double Daggers
Q
25 phút trước
Ice

Ice

Zero Tenacity - KR

Kai'Sa
VS.

4/4/1

Tốc Hành
Tốc Biến
Mắt Kiểm Soát
Đoản Đao Navori
Kiếm Doran
Giày Cuồng Nộ
Móc Diệt Thủy Quái
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Đốn Hạ
Đốn Hạ
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:04 Kiếm DoranBình Máu
01:05 Kiếm DàiBình Máu
05:01 Giày Cuồng Nộ
07:08 Cung Gỗ
09:13 Bó Tên Ánh SángBình MáuMắt Kiểm Soát
10:45 Áo Choàng Tím
13:04 Móc Diệt Thủy QuáiKiếm DàiKiếm Dài
14:41 Búa Chiến CaulfieldÁo Choàng TímMắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
17:00 Mắt Kiểm Soát
19:27 Kiếm B.F.
20:49 Đoản Đao NavoriMắt Kiểm Soát
29 phút trước
Violet

Violet

Pentanet.GG - OCE

Yasuo
VS.

6/6/7

Tốc Hành
Tốc Biến
Ma Vũ Song Kiếm
Đao Chớp
Nỏ Thần Dominik
Giày Cuồng Nộ
Móc Diệt Thủy Quái
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Đốn Hạ
Đốn Hạ
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:14 Kiếm DoranBình Máu
04:03 Cung GỗBình MáuMắt Kiểm Soát
06:52 GiàyDao GămKiếm Dài
09:54 Giày Cuồng NộKiếm Dài
11:49 Móc Diệt Thủy Quái
15:33 Thấu Kính Viễn ThịKiếm B.F.
21:05 Đoản Đao NavoriMắt Kiểm Soát
22:17 Đao Chớp
23:21 Kiếm Dài
25:07 Kiếm Dài
27:02 Nỏ Thần Dominik
27:50 Song Kiếm
29:34 Ma Vũ Song Kiếm
32 phút trước
Kaori

Kaori

FUT ESPORTS - EUW

Kai'Sa
VS.

3/10/14

Tốc Biến
Hồi Máu
Kiếm B.F.
Đồng Hồ Vụn Vỡ
Giày Cuồng Nộ
Ma Vũ Song Kiếm
Đoản Đao Navori
Móc Diệt Thủy Quái
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:06 Kiếm DoranBình Máu
01:52 Bình Máu
03:04 Kiếm Dài
05:21 Kiếm DàiDao Găm
07:05 Cung GỗBó Tên Ánh Sáng
11:42 Móc Diệt Thủy QuáiGiày Cuồng Nộ
13:54 Kiếm DàiKiếm DàiMắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
15:11 Búa Chiến Caulfield
16:02 Áo Choàng Tím
19:20 Đoản Đao NavoriKiếm Dài
19:58 Mắt Kiểm Soát
21:42 Rìu Nhanh NhẹnMắt Kiểm Soát
26:40 Ma Vũ Song KiếmMắt Kiểm Soát
29:58 Kiếm B.F.Đồng Hồ Ngưng Đọng
2 giờ trước
Peach

Peach

EXCEL - KR

Twitch
VS.

3/6/5

Tốc Hành
Tốc Biến
Kiếm Doran
Mắt Kiểm Soát
Nỏ Thần Dominik
Đoản Đao Navori
Phong Thần Kiếm
Giày Cuồng Nộ
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Đốn Hạ
Đốn Hạ
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:14 Kiếm DoranBình Máu
05:26 Bó Tên Ánh SángBình Máu
07:18 Mảnh Vỡ Kircheis
08:52 Áo Choàng Tím
10:42 Phong Thần KiếmKiếm DàiMắt Kiểm Soát
12:17 Kiếm B.F.
13:41 Thấu Kính Viễn ThịBúa Chiến Caulfield
15:31 Đoản Đao Navori
17:11 Áo Choàng Tím
22:17 Nỏ Thần Dominik
23:16 Giày Cuồng NộMắt Kiểm Soát
2 giờ trước
Flakked

Flakked

Team Heretics - KR

Ziggs
VS.

12/3/6

Tốc Biến
Thanh Tẩy
Huyết Trượng
Giày Cuồng Nộ
Phong Thần Kiếm
Đoản Đao Navori
Song Kiếm
Rìu Nhanh Nhẹn
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Đốn Hạ
Đốn Hạ
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:35 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
02:54 Giày
05:17 Kiếm DàiDao Găm
07:47 Huyết TrượngGiày Cuồng Nộ
10:33 Bó Tên Ánh SángKiếm Dài
12:52 Phong Thần Kiếm
15:17 Kiếm DàiÁo Choàng Tím
17:21 Búa Chiến CaulfieldThấu Kính Viễn Thị
20:18 Đoản Đao Navori
22:06 Áo Choàng Tím
24:10 Song KiếmRìu Nhanh Nhẹn

Anh em có muốn biết Annie mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Bảng Ngọc bổ trợ Xayah

Vị trí của Xayah

Đường dưới

Phép bổ trợ Xayah

Tốc biếnHồi máu 

Cách lên đồ Xayah

Cách lên đồ Xayah

Bảng kỹ năng Xayah

Thứ tự nâng kỹ năng Xayah

Thứ tự nâng kỹ năng Xayah

Chi tiết kỹ năng Xayah

Nhát Cắt Gọn GàngNhát Cắt Gọn Gàng

Sau khi dùng một kỹ năng, vài đòn đánh kế tiếp của Xayah sẽ đánh trúng tất cả kẻ địch trên đường bay và để lại một Lông Vũ cho cô triệu hồi.

Phi Dao ĐôiPhi Dao Đôi

Tiêu hao: 50
Khoảng cách: 400

Xayah phi ra hai dao gây sát thương và để lại Lông Vũ trên đất.

Xayah ném ra hai phi dao gây (+1.2/1.3/1.4/1.5/1.6) sát thương vật lý và để lại hai Lông Vũ trên mặt đất. Mục tiêu dính nhiều phi dao chịu 50% sát thương ở phát thứ hai.

Bộ Cánh Chết NgườiBộ Cánh Chết Người

Tiêu hao: 60/55/50/45/40
Khoảng cách: 1000

Xayah tạo một cơn bão phi dao tăng tốc độ và sát thương của đòn đánh thường, đồng thời cho cô tốc chạy nếu tấn công một tướng.

Xayah tạo ra một cơn bão phi dao trong 4 giây tăng cho cô 30/35/40/45/50% tốc độ đánh và khiến đòn đánh tấn công thêm một lần nữa, gây 20% sát thương.

Nếu Bộ Cánh Chết Người đánh trúng tướng địch, đồng minh đang có Bộ Cánh Chết Người nhận thêm 30% tốc độ di chuyển trong 1.5 giây.

Nếu Rakan ở gần đó, anh cũng nhận được hiệu ứng từ Bộ Cánh Chết Người.

Triệu Hồi Lông VũTriệu Hồi Lông Vũ

Tiêu hao: 40
Khoảng cách: 2000

Xayah triệu hồi tất cả Lông Vũ rơi trên đất, gây sát thương và trói chân kẻ địch'

Xayah gọi về tất cả Lông Vũ, gây 55/65/75/85/95 (+) (+) sát thương vật lý lên kẻ địch chúng đi qua (tăng theo tỉ lệ chí mạng).

Lông Vũ trúng cùng một kẻ địch sẽ trói chân chúng trong 1 giây.

Lính chịu 50% sát thương từ Triệu Hồi Lông Vũ.

Bão Tố Nổi DậyBão Tố Nổi Dậy

Tiêu hao: 100
Khoảng cách: 450

Xayah nhảy lên không, không thể bị chỉ định và quăng ra một loạt phi dao, để lại Lông Vũ trên mặt đất.

Xayah nhảy lên không, trở nên không thể bị chỉ định. Sau đó, cô sẽ rải mưa phi dao xuống kẻ địch, gây 100/150/200 (+) sát thương vật lý và để lại một dàn Lông Vũ trên đất.

Xayah có thể di chuyển khi đang trên không.

Cách chơi Xayah

Điểm mạnh & yếu Xayah

Khắc chế Xayah

Khắc chế Xayah>

Đối thủ đường dưới

Bình luận