Bảng Ngọc Samira mùa 14, Cách Lên Đồ Samira build mạnh nhất

Author: Son Acton

Samira mùa 14 với hướng dẫn tăng Bảng ngọc bổ trợ tái tổ hợp mới nhất. Cách lên đồ Samira Súng Hải Tặc trang bị mới khi R bay cả team địch. Cách chơi Samira combo lên cấp S nhanh như vã thuốc tại Kicdo.

Guide Samira mùa 14

Samira

Patch 14.7

Xạ thủ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng S-
Tỷ lệ thắng 50.53%
Tỷ lệ chọn 11.2%
Tỷ lệ Ban 21.4%
Cách lên đồ Samira
Cách lên đồ Samira và bảng ngọc

Bảng ngọc Samira Bottom với Win 54.32% và Pick 92.98%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Hút Máu        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Áp đảo

Tác Động Bất Chợt

Thợ Săn Kho Báu        

Tấn công        

Linh Hoạt

Trang bị chính

Súng Hải Tặc        

Vô Cực Kiếm        

Nỏ Thần Dominik        

Bảng ngọc Samira aram với Win 53.25% và Pick 71.18%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Hút Máu        

Nhát Chém Ân Huệ


Áp đảo

Vị Máu        

Thợ Săn Kho Báu        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Súng Hải Tặc        

Vô Cực Kiếm        

Nỏ Tử Thủ        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Súng Hải Tặc        

Vô Cực Kiếm        

Giày Thép Gai        

Huyết Kiếm        

Nỏ Thần Dominik        

Giáp Thiên Thần        

Lên đồ Samira Aram

Súng Hải Tặc        

Giày Thủy Ngân        

Vô Cực Kiếm        

Huyết Kiếm        

Nỏ Thần Dominik        

Vũ Điệu Tử Thần        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
63%
200 trận
Đường
100%
Ngọc
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Domination
98%
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Resolve
1%
Boots
Plated Steelcaps
58%
Boots of Swiftness
11%
Mercury s Treads
8%
Tỷ lệ chọn trang bị
The Collector
95%
Youmuu s Ghostblade
49%
Infinity Edge
47%
Immortal Shieldbow
40%
Lord Dominik s Regards
26%
Bloodthirster
16%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Cleanse
60%
Summoner Spell Ghost
16%
Skill Order
Samira s Q: Flair
Q
Samira s E: Wild Rush
E
Samira s W: Blade Whirl
W
4 giờ trước
KingKong

KingKong

- KR

Kalista
VS.

9/6/2

Hồi Máu
Tốc Biến
Giày Thủy Ngân
Kiếm Dài
Huyết Kiếm
Súng Hải Tặc
Cuốc Chim
Dạ Kiếm Draktharr
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Đốn Hạ
Đốn Hạ
Vị Máu
Vị Máu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+6 Giáp
+6 Giáp
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:03 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
05:56 Dao Hung TànThuốc Tái Sử Dụng
07:36 Kiếm DàiKiếm Dài
09:22 Búa Chiến Caulfield
10:19 Dạ Kiếm Draktharr
13:46 Dao Hung TànCuốc ChimThấu Kính Viễn Thị
16:17 Súng Hải TặcGiàyKiếm Dài
19:56 Kiếm B.F.
23:07 Huyết Kiếm
23:38 Cuốc ChimGiày Thủy Ngân
24:27 Kiếm Dài
4 giờ trước
Prismal

Prismal

- NA

Kalista
VS.

6/7/4

Tốc Biến
Thanh Tẩy
Súng Hải Tặc
Kiếm B.F.
Kiếm Doran
Vô Cực Kiếm
Giày Thép Gai
Áo Choàng Tím
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Vị Máu
Vị Máu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:03 Kiếm DoranBình Máu
03:26 Kiếm DàiBình MáuBình Máu
05:07 Kiếm DàiMắt Kiểm Soát
07:19 Dao Hung TànMắt Kiểm Soát
10:37 Súng Hải Tặc
12:13 Giày Thép Gai
15:03 Cuốc ChimMắt Kiểm Soát
17:59 Kiếm B.F.Thấu Kính Viễn Thị
19:25 Áo Choàng Tím
21:21 Vô Cực KiếmMắt Kiểm Soát
22:36 Mắt Kiểm Soát
23:29 Dược Phẩm Phẫn Nộ
24:46 Kiếm B.F.Áo Choàng Tím
18 giờ trước
UNF0RGIVEN

UNF0RGIVEN

Evil Geniuses LG - EUW

Kai'Sa
VS.

26/9/7

Tốc Biến
Thanh Tẩy
Cung Xanh
Huyết Kiếm
Súng Hải Tặc
Chùy Gai Malmortius
Vô Cực Kiếm
Giày Thủy Ngân
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:14 Kiếm DoranBình Máu
03:56 Dao Hung TànThuốc Tái Sử Dụng
06:22 Cuốc ChimKiếm DàiGiày
08:20 Súng Hải TặcMắt Kiểm SoátKiếm Dài
10:17 Kiếm B.F.
13:11 Vô Cực Kiếm
15:19 Giày Thủy NgânKiếm B.F.Thấu Kính Viễn Thị
17:29 Huyết Kiếm
19:46 Mắt Kiểm SoátKiếm Răng Cưa
21:44 Chùy Gai Malmortius
23:15 Kiếm DàiDược Phẩm Phẫn Nộ
26:24 Cung XanhDược Phẩm Phẫn Nộ
Một ngày trước
5kid

5kid

INFINITY - KR

Vayne
VS.

2/12/6

Hồi Máu
Tốc Biến
Dạ Kiếm Draktharr
Súng Hải Tặc
Kiếm Dài
Thuốc Tái Sử Dụng
Giày
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Vị Máu
Vị Máu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:12 Kiếm DàiBình MáuBình MáuBình MáuMắt Xanh
02:24 Kiếm DàiBình Máu
03:57 Dao Hung TànBình Máu
06:06 Kiếm DàiGiàyThuốc Tái Sử Dụng
07:11 Kiếm Dài
09:05 Búa Chiến Caulfield
11:23 Dạ Kiếm DraktharrKiếm Dài
12:14 Kiếm Dài
15:23 Dao Hung TànÁo Choàng Tím
18:25 Súng Hải TặcThấu Kính Viễn Thị
20:38 Kiếm Dài
Một ngày trước
Carfe

Carfe

Gen.G - KR

Kai'Sa
VS.

11/7/5

Thanh Tẩy
Tốc Biến
Cung Phong Linh
Nỏ Tử Thủ
Kiếm B.F.
Giày Thép Gai
Súng Hải Tặc
Kiếm Doran
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Hút Máu
Huyền Thoại: Hút Máu
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:02 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
03:36 Dao Hung TànMắt Kiểm SoátThuốc Tái Sử Dụng
06:14 GiàyCuốc ChimMắt Kiểm Soát
08:40 Súng Hải Tặc
10:19 Kiếm B.F.
12:18 Cung Phong Linh
15:01 Thấu Kính Viễn ThịGiày Thép GaiKiếm Dài
19:29 Huyết TrượngCuốc Chim
22:35 Nỏ Tử ThủKiếm B.F.

Anh em có muốn biết Ashe mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Bạn không nên chơi Samira nếu như chưa biết.

Samira mùa 14 là một xạ thủ sẽ tự động thay đổi vũ khí khi thay đổi khoảng cách. Tầm xa sẽ dùng súng và gần sẽ thay thành kiếm. Samira được Riot khẳng định đây sẽ là vị tướng chỉ có thể đi đường dưới - bottom.

Chính vì kỹ năng sẽ thay đổi theo khoảng cách người chơi sẽ khá bỡ ngỡ với cách cộng bảng ngọc Samira hay còn gọi là cách build bảng ngọc tái tổ hợp và cách lên đồ cho Samira nên mới đây Riot Blizzlol một thành viên của nhóm phân tích dữ liệu đăng tải cách build Samira tối ưu nhất.

Brad LOL

Đó là bạn hãy tập trung vào tỷ lệ chí mạng và hút máu mà bỏ qua tốc độ đánh.

Lý do là các kỹ năng của Samira không tương tác với tốc độ đánh mà chỉ có đánh thường. Lượng sát thương thực sự của Samira đến từ chiêu cuối Hỏa Ngục Liên Xạ do đó hãy lên đồ cộng thẳng SMCK và đồ hút máu.

Bảng Ngọc bổ trợ Samira:

Bảng ngọc Samira hút máu tại Kicdo

 • Nhánh Chuẩn xác Chinh phục + Đắc thắng + Huyền thoại hút máu + Nhát chém ân huệ
 • Nhánh Áp đảo Vị máu + Thợ săn tham lam + 10% tốc đánh + 9 SMTU + 6 giáp

Bảng ngọc Samira theo hướng hút máu vừa đảm bảo có một lượng dame lớn từ ngọc Chinh phục. Vừa giúp xạ thủ máu giấy Samira tự tin nhảy vào giữa đội hình địch để tung chiêu cuối R Hỏa Ngục Liên Xạ hút máu từ skill kết hợp hút máu từ ngọc mang lại.

Bảng ngọc Samira sát lực dồn dame cực mạnh

Và nếu bạn thích làm Kai'sa mưa kiếm thì có thể áp dụng ngay cho Samira mưa kiếm

 • Chinh phục Hiện diện trí tuệ + Huyền thoại hút máu + Chốt chặn cuối cùng
 • Áp đảo Tác động bất chợt + Thợ săn tham lam + 18 SMTU + 6 giáp

Bảng ngọc Samira sát thủ sử dụng ngọc Tác động bất chợt làm tiền đề tăng xuyên giáp và kháng phép. Và tất nhiên vẫn sẽ sở hữu một lượng hút máu khổng lồ.

Bảng ngọc Samira URF:

 • Nhánh Chuẩn xác Chinh phục + Đắc thắng + Huyền thoại hút máu + Nhát chém ân huệ
 • Nhánh Áp đảo Vị máu + Thợ săn tham lam + 10% tốc đánh + 9 SMTU + 6 giáp

Vị trí của Samira

Xạ thủ thì đường dưới rồi chứ còn gì nữa. Riot bảo vậy mà thực tế một xạ thủ máu giấy tầm đánh ngắn lại không có khả năng xuyên giáp như Vayne chẳng hạn nên sẽ rất khó để đi đường khác.

Phép bổ trợ Samira

 • Khiên
 • Hồi máu
 • Tốc biến

Cách lên đồ Samira

Samira là một tướng có lẽ là kiểu tướng có nhiều kiểu build đồ nhất trong các tướng.

Tuy nhiên sau khi test các kiểu con đà điểu thì Kicdo nhận thấy cách lên đồ Samira tập trung vào Dame tức là nâng thẳng vào Sức Mạnh Công Kích và tỷ lệ chí mạng là hiệu quả nhất.

Cách lên đồ Samira đủ Dame và Giáp tại Kicdo

Ok Khởi đầu thì như bao xạ thủ khác:

 • Kiếm doran
 • Bình máu

Dưới đây là toàn bộ các Meta lên đồ cho Samira mà bạn có thể áp dụng:

Samira lên đồ theo kiểu sát thương chí mạng (Crc):

Vô cực kiếm Lưỡi hái linh hồnPhong thần kiếmCuông cung RunaanGiày cuồng nộVũ điệu tử thần

Samira lên đồ theo kiểu xuyên giáp (Lethality):

Huyết đaoTam hợp kiếmKiem Ma YoumuuDa kiem DraktharrmanamuneVũ điệu tử thần

Samira lên đồ theo lên tanker nhiều máu, giáp và kháng phép (Bruiser):

Rìu đenBúa BăngGiáp thiên thầnVũ điệu tử thầnGiày cuồng nộÁo choàng bóng tối

Samira lên đồ theo kiểu tốc độ đánh (Attack Speed):

Cuông cung RunaanVô cực kiếmGiày cuồng nộDao dien Statikkguom_cua_vo_danhMa_Vu_Song_Kiem

Samira lên đồ theo kiểu hút máu (Life Steal):

Huyet_KiemChuy_Gai_Malmortiusguom_cua_vo_danhHuyết đaoVũ điệu tử thầngiay_thuy_ngan

Samira lên đồ theo kiểu dame khủng (On hit):

cuong_dao_guinsooguom_cua_vo_danhDao dien StatikkPhong thần kiếmGiày cuồng nộdao_tim

Samira lên đồ theo kiểu giáp trâu (Tank):

Huyet_KiemBúa BăngVũ điệu tử thầnGiáp thiên thầngiap_gaigiay_ninja

Samira lên đồ theo kiểu dame AP:

Mu_phu_thuy_RabadonGiày cuồng nộcuong_dao_guinsookiem_sung_hextechkiem_chichsong_kiem_tai_uong

Bắt đầu có tiền trong tay thì lên Kiếm B.F. để có dame và sau đó là tiến tới Vô cực kiếm để có 25% sát thương chí mạng khi kết hợp với skill.

Mới đây Game thủ Slayder đã có cách build lên đồ cho Samira với 100% chí mạng. Và qua bao nhiêu bài test Samira lên đồ chí mạng là the best nhất quả đất gồm các món như sau:

Vô cực kiếmLưỡi hái linh hồnPhong thần kiếmGiày cuồng nộVũ điệu tử thầnMa_Vu_Song_Kiem

Lưỡi hái linh hồn + Vô cực kiếm + Phong thần kiếm + Ma Vũ Song Kiếm + Vũ Điệu tử thần + Giày cuồng nộ

Bạn có thể lên Giày Cuồng Nộ và Giáp Thiên Thần như một lệnh bài miễn tử khi lao vào giữa đội hình địch.

Nếu gặp tanker quá cứng việc làm mềm là cần thiết:

Nỏ thần Dominik với 45 sức mạnh công kích và 35% xuyên giáp hoặc nếu khả năng hồi máu của địch quá trâu thì Lời nhắc tử vong sẽ gây vết thương sâu lên địch trong 5s.

Còn nếu bạn chọn con đường hút máu. Thì không item nào tốt hơn là Huyết Kiếm 20% hút máu.

Tăng tốc đánh để cấu rỉa thì cứ tam hợp kiếm và Ma vũ song kiếm.

Thiên hướng sát thủ thì lên Vũ điệu tử thần và Rìu đen.

Bảng kỹ năng Samira

Thứ tự nâng kỹ năng cho Samira

Thứ tự nâng kỹ năng cho Samira Q -> E-> W

Daredevil Impulse (P) - Nội tại: Thích thể hiện

Thích thể hiện

Bem 6 đòn đánh khác nhau sẽ công dồn điểm phong cách lên cấp S. Cấp thấp nhất là E ở mỗi điểm cộng Phong Cách tốc độ và khả năng di chuyển sẽ được cộng thêm. Càng đánh càng hung nên chọn ngọc Chinh phục là đúng.

Tầm xa trên 200 thì Samira dùng súng bắn phi đạn gần thì dùng đao hoặc gọi là kiếm cũng được. Kiếm thì cho thêm sát thương phép nhé. Và lượng sát thương phép sẽ tăng lên theo lượng máu đã mất của kẻ địch.

Nội tại có khả năng stun hất kẻ địch lên không trong 0.5s nhớ nhé anh em của Yasuo. Keke. Hiệu ứng này không thể xảy ra trên cùng một mục tiêu nhiều lần sau mỗi 10s.

TARGET RANGE: 800 / 850 / 900 / 950 / 1000

Flair (Q) - Ứng biến

Ứng biến

Xa thì dùng 2 cây súng mini để sấy. Gần thì dùng kiếm để quạt. Cả 2 kiểu đều cho đòn đánh chí mạng và tăng 25% sát thương. Đều sẽ gây ra sát thương vật lý.

Nếu như Samira đang dùng đánh liều đương nhiên cô ta sẽ chuyển thành kiếm và chém tất cả mục tiêu theo hình nón. Gây ra sát thương như nhau với tất cả kẻ thù dính phải, một dạng combo đó.

PHYSICAL DAMAGE: 0 / 5 / 10 / 15 / 20 (+ 100% AD)

Tầm đánh 950/x rộng 120/130 tốc độ 2600 

Tiêu tốn 30 mana. COOLDOWN: 6 / 5 / 4 / 3 / 2

Blade Whirl (W) - Lốc kiếm

Lốc kiếm

Samira chém xung quanh mình hai lần trong vòng 1.25s. Nhát chém đầu tiên xảy ra ngay lập tức và lần thứ hai được thực hiện trong 0.25s. Đều gây sát thương vật lý lên kẻ địch xung quanh.

Không chỉ vậy còn còn chặn đường đạn của kẻ địch như tường gió của Yasuo.

SLASH DAMAGE:20 / 35 / 50 / 65 / 80 (+ 80% bonus AD)

Tiêu tốn 60 mana

COOLDOWN: 30 / 28 / 26 / 24 / 22

Tầm đánh 325

Khi sử dụng Samira sẽ hét lên: "Don't think so."

Wild Rush (E) - Đánh liều

Đánh liều

Samira lao tới theo hướng của đồng minh hoặc kẻ địch và chém tất cả kẻ thù trên đường đi của cô ấy. Gây sát thương phép lên kẻ địch trên đường lướt và cộng thêm tốc độ đánh trong 3s. Hạ gục mục tiêu thì hồi lại luôn nhé.

Tầm đánh 600/650, tiêu tốn 40 mana, Cooldown: 15/14/13/12/ 11

SÁT THƯƠNG PHÉP: 50/60/70/80/90 (+ 20% AD cộng thêm )
TỐC ĐỘ TẤN CÔNG: 30/35/40/45 / 50%

Inferno Trigger (R) - Hỏa ngục liên xạ

Hỏa ngục liên xạ

Samira bắn một loạt đạt từ hai cây súng của mình theo tứ phía trong 2s. Làm chậm bản thân đi 25% gây sát thương vật lý. Đối với lính sẽ là 75%. Có chí mạng và hồi máu. Điều kiện mở khóa là đạt cấp S phong cách.

Mana tiêu tốn 100/50/0 cộng dồn S 6 phong cách. Thời gian hồi chiêu 3s.

THIỆT HẠI VẬT LÝ MỖI LẦN BẮN:10/20/30 (+ 60% AD)

Chế nhạo: Đây là hoạt ảnh thú vị nếu không bị làm gián đoạn Samira sẽ tung 1 đồng xu theo hướng cô ta đối mặt.

Cách chơi Samira

Để đạt cấp S nhanh Samira cần tung kỹ năng liên tục giữa các đòn đánh thường. Nếu bạn quên không dùng kỹ năng thì mãi mãi nội tại của Samira chỉ ở cấp E. 

 • Xạ thủ nhưng lại sở hữu skill cận chiến hay chưa -> còn có thể làm sát thủ.
 • Sở hữu lượng sát thương khởi đầu tương tự như Jhin, Kai'sa, Twitch.
 • Còn về tầm đánh thì ngang ngang Lucian, Kog'maw, Sivir.
 • Để tăng điểm phong cách đòi hỏi phải sử dụng nhiều đòn đánh khác nhau chắc hẳn tại đây bạn đã chọn ngọc Chinh phục rồi đúng không.
 • Có sở hữu sát thương chí mạng và khả năng hút máu ở chiêu cuối Hỏa ngục liên xạ. 
 • Chiêu cuối thời gian hồi chiêu chỉ 3s gần như là anh em có thể tung ra liên tục.

Để chơi được Samira hiệu quả, bắt buộc Samira phải đi cùng tướng chống chịu hỗ trợ nếu không Samira sẽ không thể trụ được do kiểu vừa máu giấy tầm đánh lại ngắn.

Combo:

Combo Samira

Đạt cấp S ngay nhé combo chuẩn đó.

AA > Q > AA
AA > E > AA > Melee Q
AA > E > Q during E > AA
AA > E > Q during E > AA > W

AA > Q > AA > E > AA > W > Cancel second swing of W with R
AA > Q > AA > E > AA > Q > AA > W > Cancel second swing of W with R
AA > E > AA > Q > AA > W > Cancel second swing of W with R

Giai đoạn đi đường hay đầu Game:

Sẽ làm thảm họa cho Samira nếu không có hỗ trợ cứng. Với tầm bắn chỉ 500 hãy cố gắng farm để lên cấp 2-3 nhanh nhất có thể đừng trade dame bạn sẽ thua đấy.

Khi đến cấp 5 Q đã bắt đầu có giá trị khi thời gian hồi chiêu chỉ 4s với mức tiêu hao năng lượng thấp.

Cấp 6 giá trị thực sự của Samira chính là ở cấp độ này khi bạn mở khóa được Hỏa Ngục Liên Xạ chỉ mất 3s để hồi chiêu. Việc của bạn là combo đúng bài để cộng dồn nội tại lên cấp S và xả đạn.

Cấp 9 Q chỉ mất 2s để hồi

Cấp 16 R không tốn năng lượng.

Và nếu hỗ trợ của anh em siêu lởm lựa chọn của bạn chỉ có thể farm và farm đến khi kết thúc giai đoạn đi đường. Và bước vào giao tranh tổng.

Có máu liều và căn phải chuẩn mới đạt được hiệu quả tối đa khi chơi Samira.

Cách combo của Samira chi tiết tại đây:

Điểm mạnh & yếu Samira

Điểm mạnh

 • Đa dụng
 • Dễ ăn Pentakill

Điểm yếu:

 • Mỏng manh
 • Đánh sai combo ra vào không hợp lý là thành Feeder có tiếng.
 • Độ khó cao và phải có kỹ năng.
 • Phụ thuộc vào đồ, không có đồ hàng thì khỏi quay tay.
 • Sát thương chính dễ bị khắc chế cứng

Các tướng sẽ thế nào khi đối đầu với Samira

Làn đường dưới - bottom 85%

Các tướng sau là lựa chọn tốt nhất để khắc chế Samira

Karthus, Veigar, Senna

Các tướng sau sẽ thua nếu đối đầu với Samira

Varus, yasuo, Twitch

Làn đường giữa - Middle 8%

Các tướng sau là lựa chọn tốt nhất để khắc chế Samira

Morgana, Zed, Rumble

Các tướng sau sẽ thua nếu đối đầu với Samira

Diana, Kennen, Ryze, Ekko, Cassiopeia, Ahri

Làn đường trên - Top 7%

Các tướng sau là lựa chọn tốt nhất để khắc chế Samira

Darius, Swain, Camille

Các tướng sau sẽ thua nếu đối đầu với Samira

Vayne

Thông tin bên lề về Samira:

Samira là thành viên của nhóm PsyOps trong nhóm trang phục Viktor, Zed, Pyke, Kayle Đặc Vụ Siêu Linh. Và Samira sẽ không có mặt trong kỳ CKTG 2020 vì lý do cân bằng tướng 200 năm của Riot.

"Virtues, I've got a few. Vices, a few more."

Khi còn nhỏ nhà của Samira tại Shuriman bị phá hủy. Và Samira tìm thấy chân lý tại Noxus. Sử dụng black-powder pistols and a custom-engineered blade.

"One thing that’s unique to Samira but not shown here is here taunt. Her taunt is actually a skill shot that costs one gold to use. She roots herself and flicks a coin that does 1 damage to anything it hits. It also counts as a unique source of damage for her style passive" . Nguồn: https://www.reddit.com/user/Reav3/

Chia sẻ từ thành viên trong đội ngũ phát triển Game LMHT của Riot Reav3 

Tạm hiểu đây là nội tại khiêu khích của Samira nếu bạn ấn ctrl + 2 Samira sẽ bắn 1 đồng vàng vào mặt đối thủ gây ra một tấn sát thương là 1 sát thương thôi nhưng là tấn sát thương về tinh thần nhé. Kiểu bị sỉ nhục ấy.

À không chỉ vậy đòn này còn nhắm vào xác của đối thủ được nhé. Đối thủ có ngay 1 vàng. Kể ra mà team có 2 Samira chơi bài ném tiền vào mặt nhau cũng hay ra phết.

Người lồng tiếng cho Samira chính là Emily O'Brien và cũng là người lồng tiếng cho Camille đó

Các câu hỏi về Samira:

Bảng ngọc Samira nên chọn ngọc nào thì mạnh nhất?

Ngọc Chinh Phục. Mang lại dame lớn tương tác với khả năng hút máu từ Hỏa ngục liên xạ.

Cách lên đồ Samira có những Meta nào?

Lên đồ 100% chí mạng với Vô cực kiếm, Lưỡi hái linh hồn, Đại bác liên thanh. Lên đồ hút máu thì chọn Huyết kiếm.

Lốc kiểm của Samira có chặn được sát thương từ trụ không?

Không.

Các câu nói thường thấy của Samira?

CAME ALL THIS WAY TO DIE?, NAME'S SAMIRA, TRY NOT TO SLOW ME DOWN.

Bao giờ có tướng Samira trên máy chủ toàn thế giới?

Ở phiên bản cập 10.19.

Skill Samira:

PsyOps sẽ có mặt ở phiên bản 10.19 cũng sẽ là ngày ra mắt của Samira

Hi vọng với bài viết tổng quan về Samira - Hoa hồng sa mạc sẽ cho bạn nhiều góc nhìn về cách build bảng ngọccách lên đồ cho vị tướng xạ thủ Samira thích va chạm này nhé.

Khắc chế Samira>

Đối thủ đường dưới

Đối thủ đường giữa

Bình luận