Bảng Ngọc Ahri mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Ahri mùa 13: Hướng dẫn tăng bảng ngọc và cách lên đồ Ahri với bộ trang bị mới. Video combo Ahri và list tướng yếu hay mạnh hơn Hồ Li Chín Đuôi tại Kicdo.

Guide Ahri mùa 13

Ahri

Update 12.22

Pháp sư - Vị trí:

Sát thương: Phép thuật

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng A-
Tỷ lệ thắng 50.08%
Tỷ lệ chọn 9.8%
Tỷ lệ Ban 4.2%

Bảng ngọc Ahri Sốc Điện Mid với Win 51.19% và Pick 14.31%

Áp đảo

Sốc điện

Vị Máu        

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tối Thượng        


Pháp thuật

Dải Băng Năng Lượng

Thiêu Rụi        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Bảng ngọc Ahri Sốc Điện 2 với Win 49.92% và Pick 74.45%

Áp đảo

Sốc điện

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tối Thượng        


Pháp thuật

Dải Băng Năng Lượng

Tập Trung Tuyệt Đối        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Giày Pháp Sư        

Băng Trượng Vĩnh Cửu        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Trượng Hư Vô        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Lối lên đồ Ahri thách đấu

Giày Pháp Sư        

Băng Trượng Vĩnh Cửu        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Kính Nhắm Ma Pháp        

Và nếu bạn muốn build theo hướng mặt nạ

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry        

Giày Pháp Sư        

Động Cơ Vũ Trụ        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Kiếm Tai Ương        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Số liệu thống kê 200 trận gần đây nhất từ các đại cao thủ

Tỷ lệ thắng
51%
200 trận
Làn đường
100%
Ahri Ngọc
The Keystone Electrocute
The Rune Tree Sorcery
34%
The Keystone Electrocute
The Rune Tree Inspiration
29%
Thần thoại
Everfrost
77%
Luden s Tempest
13%
Tỷ lệ chọn trang bị
Shadowflame
29%
Rabadon s Deathcap
25%
Zhonya s Hourglass
23%
Banshee s Veil
17%
Void Staff
14%
Cosmic Drive
10%
Tỷ lệ chọn giầy
Ionian Boots of Lucidity
56%
Sorcerer s Shoes
37%
Mercury s Treads
5%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Teleport
77%
Summoner Spell Ignite
21%
9 giờ trước
PowerOfEvil

PowerOfEvil

Immortals Progressive - EUW

Sylas
VS.

6/1/2

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Giày
Phong Ấn Hắc Ám
Mũ Phù Thủy Rabadon
Nhẫn Doran
Băng Trượng Vĩnh Cửu
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Triệu Hồi Aery
Triệu Hồi Aery
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
Máy Dọn Lính
Máy Dọn Lính
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thời Điểm Hoàn Hảo
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:09 Nhẫn DoranBình MáuBình MáuMắt Xanh
04:27 Phong Ấn Hắc ÁmSách CũThuốc Tái Sử Dụng
05:18 Mắt Kiểm Soát
06:57 Bí Chương Thất TruyềnMắt Kiểm Soát
10:37 Băng Trượng Vĩnh CửuGiày
13:08 Gậy Quá KhổGậy Quá Khổ
16:16 Mũ Phù Thủy Rabadon
9 giờ trước
PowerOfEvil

PowerOfEvil

Immortals Progressive - EUW

Sylas
VS.

3/1/11

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Giày Khai Sáng Ionia
Phong Ấn Hắc Ám
Đồng Hồ Ngưng Đọng Hoàn Hảo
Kiếm Tai Ương
Nhẫn Doran
Băng Trượng Vĩnh Cửu
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Triệu Hồi Aery
Triệu Hồi Aery
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
Máy Dọn Lính
Máy Dọn Lính
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thời Điểm Hoàn Hảo
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:12 Nhẫn DoranBình MáuBình MáuMắt Xanh
04:53 Phong Ấn Hắc ÁmGiày
07:54 Bí Chương Thất TruyềnMắt Kiểm Soát
11:13 Băng Trượng Vĩnh CửuMắt Kiểm Soát
14:01 Giày Khai Sáng IoniaSách Quỷ
17:51 Kiếm Tai Ương
10 giờ trước
yzn

yzn

GALAKTICOS - EUW

Yasuo
VS.

12/2/14

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Động Cơ Vũ Trụ
Sách Chiêu Hồn Mejai
Băng Trượng Vĩnh Cửu
Giày Khai Sáng Ionia
Mũ Phù Thủy Rabadon
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Vị Máu
Vị Máu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tối Thượng
Thợ Săn Tối Thượng
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:13 Bình MáuBình MáuNhẫn Doran
03:57 Phong Ấn Hắc ÁmGiàyBình Máu
06:19 Giày Khai Sáng IoniaLam NgọcBình Máu
07:46 Sách CũThuốc Tái Sử Dụng
09:30 Bí Chương Thất Truyền
10:45 Sách Cũ
12:45 Băng Trượng Vĩnh CửuSách CũMáy Quét OracleSách Cũ
15:33 Động Cơ Vũ TrụMắt Kiểm Soát
18:50 Sách Chiêu Hồn MejaiGậy Quá Khổ
23:17 Gậy Quá KhổDược Phẩm Thuật Pháp
24:44 Mũ Phù Thủy Rabadon
11 giờ trước
PowerOfEvil

PowerOfEvil

Immortals Progressive - EUW

Zed
VS.

10/0/8

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Giày Khai Sáng Ionia
Phong Ấn Hắc Ám
Đồng Hồ Ngưng Đọng Hoàn Hảo
Mũ Phù Thủy Rabadon
Trượng Hư Vô
Băng Trượng Vĩnh Cửu
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Triệu Hồi Aery
Triệu Hồi Aery
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Tập Trung Tuyệt Đối
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
Máy Dọn Lính
Máy Dọn Lính
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thời Điểm Hoàn Hảo
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:07 Nhẫn DoranBình MáuBình MáuMắt Xanh
04:57 GiàyPhong Ấn Hắc ÁmLam Ngọc
05:54 Sách Cũ
10:08 Băng Trượng Vĩnh CửuMáy Quét Oracle
11:19 Giày Khai Sáng Ionia
13:46 Gậy Quá Khổ
15:12 Sách Cũ
16:24 Máy Chuyển Pha Hextech
19:03 Mũ Phù Thủy Rabadon
22:53 Trượng Hư Vô
11 giờ trước
Grevthar

Grevthar

RED Kalunga - BR

Neeko
VS.

7/4/9

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Động Cơ Vũ Trụ
Mũ Phù Thủy Rabadon
Băng Trượng Vĩnh Cửu
Đồng Hồ Vụn Vỡ
Giày Khai Sáng Ionia
Sách Quỷ
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Vị Máu
Vị Máu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tối Thượng
Thợ Săn Tối Thượng
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:23 Nhẫn DoranBình MáuBình Máu
03:26 GiàyThuốc Tái Sử Dụng
05:40 Sách CũMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
07:13 Sách CũMắt Kiểm Soát
09:23 Bí Chương Thất Truyền
11:27 Giày Khai Sáng IoniaMắt Kiểm Soát
13:20 Hỏa NgọcMắt Kiểm Soát
15:02 Băng Trượng Vĩnh CửuMắt Kiểm Soát
17:13 Sách QuỷMắt Kiểm Soát
20:04 Linh Hồn Lạc Lõng
20:46 Hồng Ngọc
22:11 Động Cơ Vũ TrụMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
25:13 Gậy Quá KhổGậy Quá Khổ
27:42 Mũ Phù Thủy RabadonSách QuỷMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
28:59 Đồng Hồ Ngưng Đọng

Tướng khắc chế Ahri Mid

Tướng yếu hơn

Đồng đội tốt

Anh em có muốn biết Viktor mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách khắc chế Ahri mùa 13 Cách lên đồ Ahri>

Bảng Ngọc bổ trợ Ahri

Vị trí của Ahri

Đường giữa

Phép bổ trợ Ahri

Tốc biếnThiêu đốt 

Cách lên đồ Ahri

Cách lên đồ Ahri

Bảng kỹ năng Ahri

Thứ tự nâng kỹ năng Ahri

Thứ tự nâng kỹ năng Ahri

Chi tiết kỹ năng Ahri

Mị Lực VastayaMị Lực Vastaya

Mỗi khi dùng kỹ năng trúng cùng 1 tướng 2 lần trong một khoảng thời gian ngắn, Ahri được tăng tốc trong chốc lát.

Quả Cầu Ma ThuậtQuả Cầu Ma Thuật

Tiêu hao: 65/70/75/80/85
Khoảng cách: 880

Ahri phóng ra rồi thu hồi quả cầu ma thuật của cô, gây sát thương phép trên đường bay ra và sát thương chuẩn trên đường thu về. Sau khi dùng phép trúng vài lần, quả cầu trúng địch kế tiếp sẽ hồi máu cho Ahri.

Gây 40/65/90/115/140 (+) sát thương phép trên đường đi và 40/65/90/115/140 (+) sát thương chuẩn trên đường về.

Các kỹ năng của Ahri tích cộng dồn Hút Hồn khi trúng kẻ địch (tối đa mỗi lần tung chiêu). Ở cộng dồn, Quả Cầu Ma Thuật kế tiếp của Ahri hồi cho cô (+) máu mỗi khi trúng 1 kẻ địch.

Lửa Hồ LiLửa Hồ Li

Tiêu hao: 40
Khoảng cách: 700

Ahri tung ra ba ngọn lửa hồ li, chúng sẽ tự khóa mục tiêu và tấn công những kẻ địch cạnh bên.

Phóng thích ra ba ngọn lửa hồ li bay vào các kẻ địch gần đó gây 40/65/90/115/140 (+) sát thương phép.

Kẻ địch trúng nhiều lửa hồ li sẽ chịu 30% sát thương từ ngọn lửa thứ hai trở đi, tối đa sát thương lên một mục tiêu.

Lửa Hồ Li ưu tiên mục tiêu vừa trúng Hôn Gió, rồi đến mục tiêu vừa bị Ahri tấn công.
Nếu không tìm được mục tiêu ưu tiên, Lửa Hồ Li ưu tiên tướng.

Hôn GióHôn Gió

Tiêu hao: 70
Khoảng cách: 975

Ahri hôn gió gây sát thương và mê hoặc kẻ địch trúng phải, buộc nạn nhân phải mê đắm bước về phía cô và chịu thêm sát thương từ các kỹ năng của cô.

Hôn gió gây 60/90/120/150/180 (+) sát thương phép và mê hoặc một kẻ địch, buộc nạn nhân phải say đắm lao về phía cô trong 1.4/1.55/1.7/1.85/2 giây.

Kẻ địch trúng Hôn Gió bị suy yếu trong 5 giây, chịu thêm 20% sát thương từ các kỹ năng của Ahri.

Phi HồPhi Hồ

Tiêu hao: 100
Khoảng cách: 450

Ahri lướt tới trước và bắn ra các luồng sét gây sát thương lên các kẻ địch gần đó (ưu tiên tướng). Phi Hồ có thể niệm lên đến ba lần trước khi bắt đầu thời gian hồi chiêu.

Ahri lướt tới trước và bắn 3 luồng sét vào các kẻ địch gần đó (ưu tiên tướng), gây 60/90/120 (+) sát thương phép.

Phi Hồ có thể được dùng nhiều nhất 3 lần trong vòng 10 giây trước khi bắt đầu hồi chiêu.

Cách chơi Ahri

Điểm mạnh & yếu Ahri

Khắc chế Ahri

Đối thủ đường giữa

Bình luận


Tips

Cấu rỉa liên tục trước khi all-in. Có thể dùng để đi roam rất tốt. Mở giao tranh với phi hồ, băng trượng giữ chân và all-in là có mạng.

Tướng mới anh em

Nilah
Nilah
Renata Glasc
Renata
K'Sante
K'Sante