Bảng Ngọc Pyke mùa 13, Cách Lên Đồ Pyke mạnh nhất

Pyke mùa 13: Xếp hạng bảng ngọc Pyke mùa 13 và cách lên đồ Pyke mạnh nhất. Cách chơi và bộ combo Pyke bạn cần biết tại Kicdo.

Guide Pyke mùa 13

Pyke

Update 13.1

Hỗ trợ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng S-
Tỷ lệ thắng 50.3%
Tỷ lệ chọn 8.6%
Tỷ lệ Ban 14.9%

Bảng ngọc Pyke Support với Win 55.88% và Pick 60.71%

Áp đảo

Mưa Kiếm        

Phát bắn đơn giản

Mắt Thây Ma

Thợ Săn Tối Thượng        


Kiên định

Giáp Cốt

Kiên Cường

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Kiếm Âm U        

Dạ Kiếm Draktharr        

Giáp Thiên Thần        

Bảng ngọc Pyke aram với Win 52.11% và Pick 59.22%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tối Thượng        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Nhát Chém Ân Huệ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Dạ Kiếm Draktharr        

Nguyên Tố Luân        

Kiếm Ma Youmuu        

Trang bị Pyke hỗ trợ có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Giày Khai Sáng Ionia        

Kiếm Âm U        

Dạ Kiếm Draktharr        

Kiếm Ma Youmuu        

Vũ Điệu Tử Thần        

Giáp Thiên Thần        

Trang bị Pyke Mid có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Giày Cơ Động        

Móng Vuốt Ám Muội        

Kiếm Ma Youmuu        

Huyết Đao        

Giáp Thiên Thần        

Áo Choàng Bóng Tối        

Lên đồ trang bị mới update test ngay cho nóng anh em

Giày Cơ Động        

Dạ Kiếm Draktharr        

Nguyên Tố Luân        

Áo Choàng Bóng Tối        

Kiếm Ma Youmuu        

Giáp Thiên Thần        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
54%
200 trận
Làn đường
100%
Pyke Ngọc
The Keystone Hail of Blades
The Rune Tree Inspiration
34%
The Keystone Hail of Blades
The Rune Tree Resolve
32%
Thần thoại
Duskblade of Draktharr
36%
Prowler s Claw
29%
Tỷ lệ chọn trang bị
Umbral Glaive
81%
Youmuu s Ghostblade
8%
Edge of Night
8%
Maw of Malmortius
5%
Axiom Arc
4%
Guardian Angel
2%
Tỷ lệ chọn giầy
Ionian Boots of Lucidity
34%
Boots of Swiftness
30%
Mobility Boots
27%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Ignite
99%
Summoner Spell Exhaust
1%
2 giờ trước
Busio

Busio

100 Thieves - NA

Soraka
VS.

2/9/5

Thiêu Đốt
Tốc Biến
Thuốc Tái Sử Dụng
Móng Vuốt Ám Muội
Giày Khai Sáng Ionia
Giáp Thép Cổ Ngữ
Mắt Kiểm Soát
Kiếm Dài
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Mưa Kiếm
Mưa Kiếm
Phát Bắn Đơn Giản
Phát Bắn Đơn Giản
Mắt Thây Ma
Mắt Thây Ma
Thợ Săn Tối Thượng
Thợ Săn Tối Thượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:11 Giáp ThépBình MáuBình MáuMắt Xanh
00:46 Máy Quét Oracle
06:15 Kiếm DàiGiàyThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
07:15 Mắt Kiểm Soát
10:01 Giày Khai Sáng IoniaKiếm Dài
12:50 Dao Hung TànKiếm DàiMắt Kiểm Soát
16:25 Móng Vuốt Ám Muội
18:14 Kiếm Dài
19:46 Mắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
3 giờ trước
Farfetch

Farfetch

DenizBank İstanbul Wildcats Akademi - EUW

Braum
VS.

5/6/3

Thiêu Đốt
Tốc Biến
Giáp Thép Cổ Ngữ
Thuốc Tái Sử Dụng
Kiếm Âm U
Dao Hung Tàn
Giày Khai Sáng Ionia
Búa Chiến Caulfield
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Mưa Kiếm
Mưa Kiếm
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Mắt Thây Ma
Thợ Săn Tối Thượng
Thợ Săn Tối Thượng
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:03 Giáp ThépBình MáuBình MáuMáy Quét Oracle
04:47 Kiếm DàiThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
08:21 Dao Hung TànGiày
12:06 Kiếm Âm UKiếm DàiMắt Kiểm Soát
13:54 Kiếm Dài
15:26 Dao Hung Tàn
18:41 Giày Khai Sáng IoniaKiếm Dài
20:33 Búa Chiến Caulfield
4 giờ trước
Farfetch

Farfetch

DenizBank İstanbul Wildcats Akademi - EUW

Thresh
VS.

2/5/6

Thiêu Đốt
Tốc Biến
Giáp Bạch Ngọc
Kiếm Âm U
Giày Thủy Ngân
Búa Chiến Caulfield
Dao Hung Tàn
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Mưa Kiếm
Mưa Kiếm
Tác Động Bất Chợt
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Mắt Thây Ma
Thợ Săn Tối Thượng
Thợ Săn Tối Thượng
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:03 Giáp ThépBình MáuBình Máu
00:46 Máy Quét Oracle
04:37 Kiếm DàiGiàyMắt Kiểm Soát
08:20 Kiếm DàiKiếm Dài
10:41 Dao Hung Tàn
12:53 Áo Vải
13:24 Giày Thủy Ngân
15:39 Kiếm DàiMắt Kiểm Soát
17:35 Kiếm Âm UKiếm Dài
18:56 Kiếm Dài
20:06 Dao Hung TànMắt Kiểm Soát
21:06 Kiếm Dài
23:01 Búa Chiến Caulfield
4 giờ trước
Fatihcan

Fatihcan

- EUW

Renata Glasc
VS.

7/8/6

Tốc Biến
Thiêu Đốt
Móng Vuốt Ám Muội
Mắt Kiểm Soát
Giáp Bạch Ngọc
Kiếm Âm U
Giày Bạc
Áo Choàng Bóng Tối
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Mưa Kiếm
Mưa Kiếm
Phát Bắn Đơn Giản
Phát Bắn Đơn Giản
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Kho Báu
Kiên Cường
Kiên Cường
Giáp Cốt
Giáp Cốt
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:05 Giáp ThépBình MáuBình MáuMắt Xanh
03:58 GiàyKiếm DàiThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
07:24 Giày BạcKiếm DàiMắt Kiểm Soát
08:57 Dao Hung TànKiếm DàiMắt Kiểm Soát
14:11 Kiếm Âm UKiếm Dài
17:22 Dao Hung Tàn
20:18 Kiếm Dài
22:52 Búa Chiến Caulfield
23:31 Móng Vuốt Ám MuộiKiếm DàiKiếm Dài
25:20 Dao Hung TànMắt Kiểm Soát
27:23 Áo Choàng Bóng TốiMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
5 giờ trước
Parus

Parus

Beşiktaş Akademi - EUW

Ashe
VS.

4/3/8

Thiêu Đốt
Tốc Biến
Mắt Kiểm Soát
Giày Bạc
Giáp Thép Cổ Ngữ
Kiếm Âm U
Dao Hung Tàn
Búa Chiến Caulfield
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Mưa Kiếm
Mưa Kiếm
Phát Bắn Đơn Giản
Phát Bắn Đơn Giản
Mắt Thây Ma
Mắt Thây Ma
Thợ Săn Tối Thượng
Thợ Săn Tối Thượng
Kiên Cường
Kiên Cường
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:14 Giáp ThépBình MáuBình Máu
00:52 Máy Quét Oracle
04:05 GiàyMắt Kiểm SoátThuốc Tái Sử Dụng
05:37 Kiếm Dài
07:13 Dao Hung Tàn
11:35 Kiếm Âm UMắt Kiểm Soát
14:10 Giày BạcDao Hung TànKiếm DàiMắt Kiểm Soát
16:04 Búa Chiến CaulfieldMắt Kiểm Soát

Tướng khắc chế Pyke đường dưới

Tướng yếu hơn

Tướng khắc chế Pyke đường giữa

Anh em có muốn biết Sett mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Pyke>

Bảng Ngọc tái tổ hợp Pyke

Bảng Ngọc tái tổ hợp Pyke

Mưa kiếm

Phát bắn đơn giản : Q + 3AA từ mưa kiếm cho thêm sát thương

Thu thấp nhãn cầu : cộng thêm sức mạnh công kích

Thợ săn tối thượng : hỗ trợ cho việc hồi chiêu cuối nhanh hơn (trước đây có hiện diện trí tuệ nhưng ô này đã đổi nội tại rồi)

Ngọn gió thứ hai : giúp Pyke hồi máu nhiều hơn

Tiếp sức : khả năng hồi khủng khi bạn dưới 40% máu

2 viên sát thương và kháng phép hoặc giáp ( ưu tiên kháng phép vì Pyke không có kháng phép cộng thêm)

Cách lên đồ Pyke

Cách lên đồ Pyke

Khởi đầu với Khiên doran để tránh bị cấu máu nếu các bạn gặp các vị tướng tay dài. Khiên doran và Ngọn gió thứ hai sẽ là công cụ tuyệt vời bù cho phần máu Pyke đã bị nerf

Lần về nhà đầu cố đạt cho mình Rìu Tiamat và Giày thường

Sau đó hoàn thành các trang bị : Dạ kiếm, Kiếm Ma, Áo choàng bóng tối, Giáp thiên thần, Up tiamat thành

Rìu mãng xà hoặc Đại mãng xà (tùy lối chơi)

Các trang bị theo trận đấu : Tâm linh, Khiên băng, Chùy gai

Có 1 cách lên trang bị khác là Tiamat và Huyết đao cho bạn khả năng dọn lính cũng như hồi máu khi đi lane

Cách chơi Pyke

Combo 1:

Cách chơi Pyke combo 1

Combo 2:

Cách chơi Pyke combo 2

Đầu Game :

Khởi đầu với Khiên Doran - Kiếm Doran - Kiếm Dài + Bình máu

Bạn sẽ cố gắng farm và không để chết ở giai đoạn đi đường cho đến khi có Tiamat và giày cơ động
Pyke rất mạnh ở giai đoạn đầu trận từ lv1 - lv3 khi bạn có 1 cú kéo chính xác thì bạn sẽ kéo được hơn 200 máu của đối phương - kéo hụt thì trốn đi

Ở lv6 trở đi Pyke sẽ rất ung thư với Ultimate của mình (phải R trúng) bạn chủ động đóng băng lính hoặc đẩy chậm 1 đợt lính to vào trụ đối phương rồi đi gank ở cánh hoặc đi cùng với rừng để tìm lợi thế cũng như vàng bonus

Giữa Game :

Khi có lợi thế thì chúng ta nên đẩy mạnh ở đường dưới đẩy mạnh quả cầu tuyết để AD mình out đồ AD đối phương (đây là cách dễ endgame nhất)
Tập trung cùng với rừng để kiểm soát lấn sân phía team địch và không để chết khi có mục tiêu lớn xuất hiện

Cuối Game :

Theo mình, sau phút 25 Pyke khá khó nuốt được Mid cũng như AD team địch, bởi vì đây là giai đoạn hầu hết người chơi đã lên được các trang bị trấn phái và có những trang bị phòng thủ như Đồng Hồ Cát - Giáp thiên thần để chống lại ultimate của bạn. Nên phải rất cẩn thận ở giai đoạn này vì bạn có thể bay màu bất cứ lúc nào.

Là sát thủ nên các bạn chọn thời cơ để vào vì Ultimate của bạn rất quan trọng, có thể lật kèo. Hụt thì mất 15 20 điểm 

Cover AD chờ thời cơ lao lên

Vị trí của Pyke

Hỗ trợ, Đường giữa, Đường trên

Phép bổ trợ Pyke

Phép bổ trợ Pyke

Điểm mạnh & yếu Pyke

Điểm mạnh

  • Sát thương cao
  • Có khả năng hồi máu
  • Trade luôn lời với trang bị khởi đầu khiên doran
  • Snowball từ sớm với ultimate
  • Hack tiền với ultimate nếu có thua thiệt

Điểm yếu

  • Pyke khá là mỏng manh sau vài đợt nerf
  • Không có khả năng dọn lính, phụ thuộc rất nhiều vào tiamat
  • Không có kháng AP cộng thêm nên việc đụng độ các sát thủ phép thuật rất dễ bị bay màu
  • Hụt R là thua

Bảng kỹ năng Pyke

Bảng kỹ năng Pyke

Khắc chế Pyke

Khắc chế Pyke

Đây là những tướng thường được pick ở đường giữa

keo dau

S+ : Ban hoặc bạn chọn cái chết

S : Sau khi có 2 đồ chí mạng thì bạn là trò hề

A : các vị tướng mạnh ở giai đoạn giữa bạn nên dè chừng

B : các vị tướng 5 lv bạn có thể đánh hổ báo

C : Khá giấy và đánh xoay quanh các chiêu thức quan trọng (Bóng ngủ, Bài vàng)

D : Các tướng có khả năng đì bạn và ăn stack trụ nhưng cũng khá giấy.. gặp mấy thằng đánh ad đi mid cứng tay thì dễ mất trụ lắm

Rừng (ảnh bên dưới)

Những tướng phù hợp với Pyke

tuong phu hop voi pyke

Gragas, Nunu : tướng có khống chế và khả năng gank từ sớm

Graves, Karthus : tướng có khả năng hỗ trợ sát thương giúp Pyke để có thể R

Và đây là kinh nghiệm của mình khi sử dụng Pyke Mid và tham khảo qua Thách đấu Pyke Mid sever NA : xDavemon

Pyke là 1 vị tướng sát thủ có độ cơ động cao và khả năng dọn dẹp mục tiêu đơn lẻ tốt với bộ kĩ năng có sát thương cao và khả năng gây khống chế ổn, nên việc phối hợp giữa Pyke và Jungle rất tốt khi đi săn.

Khi xanh xao thì Pyke snowball rất mạnh, thậm chí có thể end game trong vòng 18 20p khi bạn chỉ việc nhìn thấy Pyke là bạn chết..

Các tướng hỗ trợ khác

Đối thủ đường giữa

Post by Son Acton

Bình luận


Tips

Di chuyển tốt có thể đi hỗ trợ toàn bản đồ. Vết thương sâu không ảnh hưởng nhiều đến khả năng hồi phục của Pyke. Chủ động để kẻ địch đẩy lính sát trụ sau đó kéo hắn vào trụ. Ưu tiên tiêu diệt địch đã mất tốc biến hoặc lướt.

Tướng mới anh em

Milio
Milio
Nilah
Nilah
K'Sante
K'Sante