Bảng Ngọc Pyke mùa 14, Cách Lên Đồ Pyke build mạnh nhất

Author: Son Acton

Pyke mùa 14: Xếp hạng bảng ngọc Pyke mùa 14 và cách lên đồ Pyke mạnh nhất. Cách chơi và bộ combo Pyke bạn cần biết tại Kicdo.

Guide Pyke mùa 14

Pyke

Patch 14.7

Hỗ trợ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng S-
Tỷ lệ thắng 50.3%
Tỷ lệ chọn 8.6%
Tỷ lệ Ban 14.9%
Cách lên đồ Pyke
Cách lên đồ Pyke và bảng ngọc

Bảng ngọc Pyke Support với Win 51.47% và Pick 52.82%

Áp đảo

Mưa Kiếm        

Phát bắn đơn giản

Mắt Thây Ma

Thợ Săn Tối Thượng        


Kiên định

Giáp Cốt

Kiên Cường

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Kiếm Âm U        

Kiếm Ma Youmuu        

Áo Choàng Bóng Tối        

Bảng ngọc Pyke Middle với Win 52.08% và Pick 96%

Áp đảo

Mưa Kiếm        

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tối Thượng        


Kiên định

Ngọn gió thứ hai

Kiên Cường

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Trang bị chính

Mãng Xà Kích        

Kiếm Ma Youmuu        

Bảng ngọc Pyke aram với Win 46.67% và Pick 51.69%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tối Thượng        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Nhát Chém Ân Huệ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Nguyên Tố Luân        

Nguyệt Quế Cao Ngạo        

Gươm Thức Thời        

Trang bị Pyke hỗ trợ có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Giày Cơ Động        

Kiếm Âm U        

Dạ Kiếm Draktharr        

Áo Choàng Bóng Tối        

Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác        

Kiếm Ác Xà        

Trang bị Pyke Mid có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Giày Cơ Động        

Móng Vuốt Ám Muội        

Kiếm Ma Youmuu        

Huyết Đao        

Giáp Thiên Thần        

Áo Choàng Bóng Tối        

Lên đồ trang bị mới update test ngay cho nóng anh em

Giày Cơ Động        

Dạ Kiếm Draktharr        

Nguyên Tố Luân        

Áo Choàng Bóng Tối        

Kiếm Ma Youmuu        

Giáp Thiên Thần        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
55%
200 trận
Đường
98%
Ngọc
The Keystone Hail of Blades
The Rune Tree Inspiration
66%
The Keystone Hail of Blades
The Rune Tree Resolve
29%
Boots
Mobility Boots
40%
Ionian Boots of Lucidity
30%
Boots of Swiftness
19%
Tỷ lệ chọn trang bị
Umbral Glaive
96%
Edge of Night
38%
Youmuu s Ghostblade
28%
Opportunity
11%
Voltaic Cyclosword
5%
Hubris
4%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Ignite
100%
Summoner Spell Teleport
0%
Skill Order
Pyke s Q: Bone Skewer
Q
Pyke s E: Phantom Undertow
E
Pyke s W: Ghostwater Dive
W
2 giờ trước
Peach

Peach

EXCEL - KR

Blitzcrank
VS.

3/7/14

Thiêu Đốt
Tốc Biến
Giáp Bạch Ngọc
Mắt Kiểm Soát
Dạ Kiếm Draktharr
Kiếm Âm U
Giày Cơ Động
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Mưa Kiếm
Mưa Kiếm
Phát Bắn Đơn Giản
Phát Bắn Đơn Giản
Mắt Thây Ma
Mắt Thây Ma
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Kiên Cường
Kiên Cường
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:12 Giáp ThépBình MáuBình Máu
01:14 Máy Quét Oracle
05:22 GiàyKiếm DàiMắt Kiểm Soát
08:03 Giày Cơ Động
09:44 Kiếm DàiMắt Kiểm Soát
11:25 Dao Hung TànKiếm Dài
12:40 Mắt Kiểm SoátKiếm Dài
14:04 Kiếm Âm UKiếm Dài
15:50 Kiếm DàiMắt Kiểm Soát
17:54 Dao Hung TànKiếm Dài
18:41 Búa Chiến Caulfield
21:16 Dạ Kiếm DraktharrMắt Kiểm Soát
2 giờ trước
Teddy

Teddy

Liiv SANDBOX - KR

Blitzcrank
VS.

23/8/16

Tốc Biến
Thiêu Đốt
Kiếm Ma Youmuu
Kiếm Âm U
Dao Hung Tàn
Giáp Bạch Ngọc
Móng Vuốt Ám Muội
Giày Cơ Động
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Mưa Kiếm
Mưa Kiếm
Phát Bắn Đơn Giản
Phát Bắn Đơn Giản
Mắt Thây Ma
Mắt Thây Ma
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:11 Giáp ThépMắt XanhBình MáuBình Máu
02:52 Dao Hung TànThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
03:45 Kiếm DàiKiếm Dài
05:52 Kiếm Âm UMắt Kiểm Soát
07:09 Giày Cơ ĐộngMắt Kiểm Soát
09:02 Kiếm DàiKiếm DàiMáy Quét Oracle
10:46 Dao Hung TànKiếm DàiKiếm Dài
12:25 Búa Chiến CaulfieldMắt Kiểm Soát
14:10 Kiếm Ma YoumuuKiếm DàiMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
16:49 Dao Hung TànKiếm Dài
17:25 Búa Chiến Caulfield
18:48 Móng Vuốt Ám MuộiMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
20:31 Đồng Hồ Ngưng Đọng
22:03 Dao Hung Tàn
4 giờ trước
Zest

Zest

Gen.G - KR

Lux
VS.

7/11/3

Thiêu Đốt
Tốc Biến
Giáp Bạch Ngọc
Kiếm Âm U
Kiếm Dài
Kiếm Dài
Dạ Kiếm Draktharr
Giày Cơ Động
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Mưa Kiếm
Mưa Kiếm
Phát Bắn Đơn Giản
Phát Bắn Đơn Giản
Mắt Thây Ma
Mắt Thây Ma
Thợ Săn Tối Thượng
Thợ Săn Tối Thượng
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Kiên Cường
Kiên Cường
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:04 Giáp ThépBình MáuBình Máu
01:05 Máy Quét Oracle
03:17 Kiếm DàiKiếm DàiMắt Kiểm Soát
04:54 Giày Cơ Động
06:46 Dao Hung Tàn
08:22 Kiếm Dài
10:20 Kiếm DàiMắt Kiểm Soát
12:08 Kiếm Âm U
15:35 Kiếm DàiKiếm DàiKiếm Dài
19:13 Dao Hung TànKiếm DàiBúa Chiến Caulfield
20:39 Dạ Kiếm DraktharrKiếm Dài
21:28 Mắt Kiểm Soát
22:50 Kiếm Dài
6 giờ trước
Flakked

Flakked

Team Heretics - KR

Karma
VS.

4/9/16

Tốc Biến
Thiêu Đốt
Kiếm Ma Youmuu
Đồng Hồ Ngưng Đọng
Giáp Bạch Ngọc
Dao Hung Tàn
Giày Cơ Động
Kiếm Âm U
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Dư Chấn
Dư Chấn
Tàn Phá Hủy Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Kiên Cường
Kiên Cường
Mắt Thây Ma
Mắt Thây Ma
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tàn Nhẫn
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:18 Giáp ThépBình MáuBình MáuMáy Quét Oracle
04:28 GiàyThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
07:37 Giày Cơ Động
08:56 Kiếm DàiMắt Kiểm Soát
10:24 Dao Hung TànMắt Kiểm Soát
12:06 Kiếm DàiKiếm Dài
14:17 Kiếm Âm UMắt Kiểm Soát
15:38 Kiếm DàiMắt Kiểm Soát
17:15 Kiếm Dài
18:27 Dao Hung Tàn
20:02 Mắt Kiểm Soát
21:27 Kiếm DàiKiếm Dài
22:49 Búa Chiến CaulfieldMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
24:46 Kiếm Ma YoumuuMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
26:25 Đồng Hồ Ngưng ĐọngMắt Kiểm Soát
28:34 Mắt Kiểm Soát
31:05 Dao Hung Tàn
9 giờ trước
Carry

Carry

GALAKTICOS - EUW

Lulu
VS.

8/3/13

Tốc Biến
Thiêu Đốt
Kiếm Âm U
Dạ Kiếm Draktharr
Giáp Bạch Ngọc
Giày Cơ Động
Dao Hung Tàn
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Mưa Kiếm
Mưa Kiếm
Phát Bắn Đơn Giản
Phát Bắn Đơn Giản
Mắt Thây Ma
Mắt Thây Ma
Thợ Săn Tối Thượng
Thợ Săn Tối Thượng
Áo Choàng Mây
Áo Choàng Mây
Mau Lẹ
Mau Lẹ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:06 Giáp ThépMắt XanhBình MáuBình MáuMáy Quét Oracle
03:38 Giày Cơ Động
05:57 Kiếm DàiKiếm DàiThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
07:29 Dao Hung Tàn
08:58 Kiếm DàiMắt Kiểm Soát
10:43 Kiếm Âm UMắt Kiểm Soát
12:12 Kiếm DàiMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
13:16 Kiếm Dài
14:34 Dao Hung TànMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
17:53 Búa Chiến Caulfield
20:06 Mắt Kiểm Soát
22:12 Dạ Kiếm DraktharrKiếm DàiMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
23:42 Dao Hung Tàn

Tướng khắc chế Pyke đường dưới

Tướng yếu hơn

Tướng khắc chế Pyke đường giữa

Anh em có muốn biết Sett mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Bảng Ngọc tái tổ hợp Pyke

Bảng Ngọc tái tổ hợp Pyke

Mưa kiếm

Phát bắn đơn giản : Q + 3AA từ mưa kiếm cho thêm sát thương

Thu thấp nhãn cầu : cộng thêm sức mạnh công kích

Thợ săn tối thượng : hỗ trợ cho việc hồi chiêu cuối nhanh hơn (trước đây có hiện diện trí tuệ nhưng ô này đã đổi nội tại rồi)

Ngọn gió thứ hai : giúp Pyke hồi máu nhiều hơn

Tiếp sức : khả năng hồi khủng khi bạn dưới 40% máu

2 viên sát thương và kháng phép hoặc giáp ( ưu tiên kháng phép vì Pyke không có kháng phép cộng thêm)

Cách lên đồ Pyke

Cách lên đồ Pyke

Khởi đầu với Khiên doran để tránh bị cấu máu nếu các bạn gặp các vị tướng tay dài. Khiên doran và Ngọn gió thứ hai sẽ là công cụ tuyệt vời bù cho phần máu Pyke đã bị nerf

Lần về nhà đầu cố đạt cho mình Rìu Tiamat và Giày thường

Sau đó hoàn thành các trang bị : Dạ kiếm, Kiếm Ma, Áo choàng bóng tối, Giáp thiên thần, Up tiamat thành

Rìu mãng xà hoặc Đại mãng xà (tùy lối chơi)

Các trang bị theo trận đấu : Tâm linh, Khiên băng, Chùy gai

Có 1 cách lên trang bị khác là Tiamat và Huyết đao cho bạn khả năng dọn lính cũng như hồi máu khi đi lane

Cách chơi Pyke

Combo 1:

Cách chơi Pyke combo 1

Combo 2:

Cách chơi Pyke combo 2

Đầu Game :

Khởi đầu với Khiên Doran - Kiếm Doran - Kiếm Dài + Bình máu

Bạn sẽ cố gắng farm và không để chết ở giai đoạn đi đường cho đến khi có Tiamat và giày cơ động
Pyke rất mạnh ở giai đoạn đầu trận từ lv1 - lv3 khi bạn có 1 cú kéo chính xác thì bạn sẽ kéo được hơn 200 máu của đối phương - kéo hụt thì trốn đi

Ở lv6 trở đi Pyke sẽ rất ung thư với Ultimate của mình (phải R trúng) bạn chủ động đóng băng lính hoặc đẩy chậm 1 đợt lính to vào trụ đối phương rồi đi gank ở cánh hoặc đi cùng với rừng để tìm lợi thế cũng như vàng bonus

Giữa Game :

Khi có lợi thế thì chúng ta nên đẩy mạnh ở đường dưới đẩy mạnh quả cầu tuyết để AD mình out đồ AD đối phương (đây là cách dễ endgame nhất)
Tập trung cùng với rừng để kiểm soát lấn sân phía team địch và không để chết khi có mục tiêu lớn xuất hiện

Cuối Game :

Theo mình, sau phút 25 Pyke khá khó nuốt được Mid cũng như AD team địch, bởi vì đây là giai đoạn hầu hết người chơi đã lên được các trang bị trấn phái và có những trang bị phòng thủ như Đồng Hồ Cát - Giáp thiên thần để chống lại ultimate của bạn. Nên phải rất cẩn thận ở giai đoạn này vì bạn có thể bay màu bất cứ lúc nào.

Là sát thủ nên các bạn chọn thời cơ để vào vì Ultimate của bạn rất quan trọng, có thể lật kèo. Hụt thì mất 15 20 điểm 

Cover AD chờ thời cơ lao lên

Vị trí của Pyke

Hỗ trợ, Đường giữa, Đường trên

Phép bổ trợ Pyke

Phép bổ trợ Pyke

Điểm mạnh & yếu Pyke

Điểm mạnh

  • Sát thương cao
  • Có khả năng hồi máu
  • Trade luôn lời với trang bị khởi đầu khiên doran
  • Snowball từ sớm với ultimate
  • Hack tiền với ultimate nếu có thua thiệt

Điểm yếu

  • Pyke khá là mỏng manh sau vài đợt nerf
  • Không có khả năng dọn lính, phụ thuộc rất nhiều vào tiamat
  • Không có kháng AP cộng thêm nên việc đụng độ các sát thủ phép thuật rất dễ bị bay màu
  • Hụt R là thua

Bảng kỹ năng Pyke

Bảng kỹ năng Pyke

Khắc chế Pyke

Khắc chế Pyke

Đây là những tướng thường được pick ở đường giữa

keo dau

S+ : Ban hoặc bạn chọn cái chết

S : Sau khi có 2 đồ chí mạng thì bạn là trò hề

A : các vị tướng mạnh ở giai đoạn giữa bạn nên dè chừng

B : các vị tướng 5 lv bạn có thể đánh hổ báo

C : Khá giấy và đánh xoay quanh các chiêu thức quan trọng (Bóng ngủ, Bài vàng)

D : Các tướng có khả năng đì bạn và ăn stack trụ nhưng cũng khá giấy.. gặp mấy thằng đánh ad đi mid cứng tay thì dễ mất trụ lắm

Rừng (ảnh bên dưới)

Những tướng phù hợp với Pyke

tuong phu hop voi pyke

Gragas, Nunu : tướng có khống chế và khả năng gank từ sớm

Graves, Karthus : tướng có khả năng hỗ trợ sát thương giúp Pyke để có thể R

Và đây là kinh nghiệm của mình khi sử dụng Pyke Mid và tham khảo qua Thách đấu Pyke Mid sever NA : xDavemon

Pyke là 1 vị tướng sát thủ có độ cơ động cao và khả năng dọn dẹp mục tiêu đơn lẻ tốt với bộ kĩ năng có sát thương cao và khả năng gây khống chế ổn, nên việc phối hợp giữa Pyke và Jungle rất tốt khi đi săn.

Khi xanh xao thì Pyke snowball rất mạnh, thậm chí có thể end game trong vòng 18 20p khi bạn chỉ việc nhìn thấy Pyke là bạn chết..

Khắc chế Pyke>

Các tướng hỗ trợ khác

Đối thủ đường giữa

Bình luận