Bảng Ngọc Anivia mùa 13, Cách Lên Đồ Anivia mạnh nhất

Anivia mùa 13: Hướng dẫn tăng bảng ngọc và cách lên đồ Anivia với bộ trang bị mới. Vô tình cộng hưởng với đồ phép thuật cực mạnh. Video combo Anivia và cách đi Mid hiệu quả của Phượng Hoàng Băng tại Kicdo.

Guide Anivia mùa 13

Anivia

Update 13.1

Hỗ trợ Pháp sư - Vị trí:

Sát thương: Phép thuật

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng S-
Tỷ lệ thắng 51.66%
Tỷ lệ chọn 3.1%
Tỷ lệ Ban 3.7%

Bảng ngọc Anivia Middle với Win 48.81% và Pick 73.04%

Áp đảo

Sốc điện

Phát bắn đơn giản

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tàn Nhẫn


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Nhát Chém Ân Huệ

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Nước Mắt Nữ Thần        

Trượng Trường Sinh        

Quyền Trượng Đại Thiên Sứ        

Bảng ngọc Anivia aram với Win 48.27% và Pick 65.4%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Phát bắn đơn giản

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Nhát Chém Ân Huệ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Nước Mắt Nữ Thần        

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry        

Quyền Trượng Đại Thiên Sứ        

Trang bị Mid có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Trượng Trường Sinh        

Quyền Trượng Thiên Thần        

Giày Pháp Sư        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Trượng Hư Vô        

Quỷ Thư Morello        

Trang bị hỗ trợ

Trát Lệnh Đế Vương        

Giày Pháp Sư        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Sách Chiêu Hồn Mejai        

Mũ Trụ Nguyền Rủa        

Động Cơ Vũ Trụ        

Lối lên đồ Anivia Mid thách đấu

Băng Trượng Vĩnh Cửu        

Giày Pháp Sư        

Quyền Trượng Thiên Thần        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Mũ Trụ Nguyền Rủa        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
51%
200 trận
Làn đường
52%
34%
Anivia Ngọc
The Keystone Electrocute
The Rune Tree Precision
91%
The Keystone Dark Harvest
The Rune Tree Precision
8%
Thần thoại
Rod of Ages
88%
Luden s Tempest
5%
Tỷ lệ chọn trang bị
Archangel s Staff
50%
Zhonya s Hourglass
33%
Rabadon s Deathcap
7%
Void Staff
3%
Morellonomicon
3%
Horizon Focus
2%
Tỷ lệ chọn giầy
Sorcerer s Shoes
76%
Mercury s Treads
9%
Plated Steelcaps
2%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Teleport
54%
Summoner Spell Ignite
41%
7 giờ trước
yzn

yzn

GALAKTICOS - EUW

Sett
VS.

0/8/2

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
Quyền Trượng Đại Thiên Sứ
Mắt Kiểm Soát
Phong Ấn Hắc Ám
Sách Cũ
Giày Khai Sáng Ionia
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Tăng Tốc Pha
Tăng Tốc Pha
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:34 Bình MáuBình MáuNhẫn Doran
04:00 Nước Mắt Nữ ThầnThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
06:00 Sách CũSách Cũ
08:52 Bí Chương Thất TruyềnSách CũMáy Quét OracleMắt XanhMắt Kiểm Soát
11:48 Sách QuỷGiàyPhong Ấn Hắc ÁmMáy Quét OracleThấu Kính Viễn Thị
13:20 Giày Khai Sáng Ionia
14:16 Mắt Kiểm Soát
17:03 Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
18:56 Hồng Ngọc
22:44 Gậy Bùng NổHỏa Ngọc
24:25 Quyền Trượng Thiên ThầnMắt Kiểm Soát
27:32 Sách Cũ
4 ngày trước
Tarzan

Tarzan

LNG Esports - KR

Galio
VS.

2/3/5

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Quyền Trượng Đại Thiên Sứ
Sách Quỷ
Giày Pháp Sư
Nhẫn Doran
Trượng Trường Sinh
Linh Hồn Lạc Lõng
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Vị Máu
Vị Máu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:05 Nhẫn DoranBình MáuBình Máu
04:01 GiàyNước Mắt Nữ ThầnThuốc Tái Sử Dụng
06:26 Hồng NgọcLam Ngọc
08:17 Đá Vĩnh HằngSách CũMáy Quét OracleMắt XanhMáy Quét Oracle
11:54 Trượng Trường Sinh
14:54 Giày Pháp SưMắt Kiểm Soát
16:50 Gậy Bùng NổThấu Kính Viễn Thị
18:50 Hỏa Ngọc
21:27 Quyền Trượng Thiên ThầnSách Cũ
24:10 Sách QuỷLinh Hồn Lạc Lõng
12 ngày trước
Skeanz

Skeanz

Karmine Corp - EUW

Yone
VS.

4/6/2

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Băng Trượng Vĩnh Cửu
Nhẫn Doran
Quyền Trượng Đại Thiên Sứ
Giày Pháp Sư
Máy Chuyển Pha Hextech
Gậy Quá Khổ
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Vị Máu
Vị Máu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:03 Nhẫn DoranBình MáuBình MáuMắt Xanh
04:03 Nước Mắt Nữ ThầnGiày
06:51 Giày Pháp Sư
07:58 Lam Ngọc
10:55 Bí Chương Thất Truyền
12:44 Hỏa Ngọc
14:47 Băng Trượng Vĩnh Cửu
16:16 Hỏa Ngọc
18:55 Gậy Bùng Nổ
20:44 Quyền Trượng Thiên ThầnSách Cũ
21:50 Hồng Ngọc
23:22 Máy Chuyển Pha Hextech
25:50 Gậy Quá Khổ
13 ngày trước
Hollow

Hollow

- KR

Katarina
VS.

0/4/1

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Nhẫn Doran
Đồng Hồ Ngưng Đọng
Nước Mắt Nữ Thần
Đá Vĩnh Hằng
Sách Cũ
Giày Pháp Sư
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Vị Máu
Vị Máu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:30 Nhẫn DoranBình MáuBình Máu
04:16 Nước Mắt Nữ ThầnGiày
07:21 Giày Pháp Sư
09:21 Hồng NgọcLam Ngọc
11:45 Đá Vĩnh Hằng
13:09 Sách Cũ
15:11 Đồng Hồ Ngưng Đọng
14 ngày trước
Roamer

Roamer

- KR

Syndra
VS.

2/1/5

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Trượng Trường Sinh
Hỏa Ngọc
Nhẫn Doran
Giày Pháp Sư
Nước Mắt Nữ Thần
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Phát Bắn Đơn Giản
Phát Bắn Đơn Giản
Poro Cảnh Giới
Poro Cảnh Giới
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Máy Dọn Lính
Máy Dọn Lính
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:02 Nhẫn DoranMắt XanhBình MáuBình Máu
03:30 GiàyNước Mắt Nữ ThầnMắt Kiểm Soát
06:21 Gậy Bùng NổThuốc Tái Sử Dụng
08:15 Hồng NgọcLam Ngọc
09:32 Đá Vĩnh Hằng
11:17 Trượng Trường Sinh
13:35 Hỏa NgọcMáy Quét OracleGiày Pháp Sư

Tướng khắc chế Anivia Mid

Tướng yếu hơn

Tướng khắc chế Anivia Bot

Anh em có muốn biết Katarina mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Anivia>

Bảng Ngọc bổ trợ Anivia

Vị trí của Anivia

Mid và Support

Phép bổ trợ Anivia

Tốc biếnDịch chuyển

Cách lên đồ Anivia

Cách lên đồ Anivia

Bảng kỹ năng Anivia

Thứ tự nâng kỹ năng Anivia

Thứ tự nâng kỹ năng Anivia

Chi tiết kỹ năng Anivia

Tái SinhNội tại: Tái Sinh

 • Sau khi chết, Anivia biến thành 1 quả trứng, được hồi lại đầy máu, đồng thời nhận −40/−25/−10/+5/+20 giáp và kháng phép. Nếu còn sống sau 6s, Anivia sẽ được hồi sinh với lượng máu đang có trong dạng trứng.
 • Tái Sinh sẽ loại bỏ tất cả những trạng thái buff bất lợi trên người cô, kể cả Bắt Hồn của Mordekaiser. Nhưng khi đang chịu Âm Ti Trói Buộc của Malzahar hoặc Hút Máu của Fiddlesticks, nếu chuyển về dạng trứng, Avinia vẫn tiếp tục phải chịu sát thương. Khi đang bị Hoán Đổi Vị Trí của Urgot, nếu Anivia trở về dạng trứng, cô sẽ không bị hoán đổi vị trí nữa.
 • Trở thành dạng trứng trong khi chịu sát thương lần đầu từ Sợi Xích Siêu Phàm của Leblanc, dạng trứng của Anivia sẽ không phải nhận thêm sát thương lần 2 từ Sợi Xích Siêu Phàm Nữa.
 • Giáp Thiên Thần và Đảo Ngược thơi gian sẽ được ưu tiên có tác dụng trước Tái Sinh. Điềm Báo Chết Chóc của Yorick sẽ được kích hoạt nếu nó đủ thời gian tồn tại sau khi dạng trứng của Anivia bị tiêu diệt.
 • Trong thời gian bị hóa trứng, Anivia vẫn được tính là một tướng, không giống như Phân Bào Của Zac.

Quả Cầu BăngQ: Quả Cầu Băng

 • Anivia phóng một Quả Cầu Băng theo hướng đã chọn, quả cầu gây sát thương phép thuật cho bất kỳ kẻ thù nào mà nó đi qua 60/90/120/150/180 (+50% sức mạnh phép thuật). Khi bay hết hầm hoặc kích hoạt lần 2, Quả Cầu Băng sẽ phát nổ gây 60/90/120/150/180 (+50% sức mạnh phép thuật), đồng thời làm choáng 1s trong bán kính 75. Những kẻ địch chịu sát thương từ Quả Cầu Băng còn bị Hạ Nhiệt trong 3s tiếp theo và bị làm chậm 20%.
 • Quả Cầu Băng được 1/3 khả năng hút máu phép, 15% khả năng làm chậm từ Trượng Pha Lê Rylai
 • Dây Chuyền Chữ Thập sẽ chỉ chặn được vụ nổ mà không chặn được ảnh hưởng của Quả Cầu Băng khi nó đang bay. Nó bị chặn bởi Tường Gió của Yasuo và Tối Kiên Cường của Braum.
 • Hạ Nhiệt sẽ kích hoạt Thủy Kiếm và Áp Suất Hư Không của Kassadin.

Tường BăngW: Tường Băng

 • Anivia tạo ra 1 bức tường băng không thể phá vỡ, có độ dài 400/500/600/700/800, Tường Băng tồn tại trong 5s và cung cấp tầm nhìn lớn xung quanh.
 • Tường Băng sẽ được tính va chạm giống như địa hình bình thường, với các kĩ năng như Gnar! của Gnar, Kết Án của Vayne, Phóng Mỏ Neo của Nautilus và Xung Phong của Poppy.

Tê CóngE: Tê Cóng

 • Anivia bắn một mảnh băng vào kẻ địch đã chọn, gây sát thương phép 55/85/115/145/175 (+50% sức mạnh phép thuật), nếu mục tiêu đang bị Hạ Nhiệt, hắn sẽ phải chịu gấp đôi sát thương.
 • Tê Cóng được hút máu phép 100% và 35% làm chậm từ Trượng Pha Lê Rylai, nó cũng bị chặn bởi Dây Chuyền Chữ Thập, Tường Gió của Yasuo và Tối Kiên Cường của Braum.

Bão TuyếtR: Bão Tuyết

 • Anivia tạo ra 1 trận bão tuyết tại vị trí mục tiêu, những kẻ địch trong đó sẽ chịu sát thương phép 80/120/160 (+25% sức mạnh phép thuật). Những kẻ địch còn bị Hạ Nhiệt 1s và làm chậm tốc di chuyển, tốc độ tấn công 20%.
 • Anivia có thể kích hoạt 1 lần nữa để dừng cơn bão, cơn bão sẽ bị dừng khi cô đi quá xa hoặc hết năng lượng. Nó cũng có thể bị dừng khi Anivia chịu tác động từ tất cả những kĩ năng khống chế ngoại trừ sợ hãi và khiêu khích.
 • Những kẻ địch tàng hình, nếu ở trong cơn bão sẽ để lại 1 dấu vết do Hạ Nhiệt.
 • Kích hoạt Bão Tuyết sẽ kích hoạt Thủy Kiếm và 1 điểm cho Áp Suất Hư Không của Kassadin.

Cách chơi Anivia

Combo Anivia:

Combo Anivia

Combo Anivia 2

Combo Anivia 3

Combo Anivia 4

Combo Anivia 5

Chơi an toàn trong trường hợp đã mất nội tại, lúc này Anivia trở thành mục tiêu của nhiều sát thủ.

Trong giao tranh tổng hãy tìm cách khóa tướng địch gần nhất bằng Q.

Bạn có thể sử dụng cả W và R như một công cụ khoanh vùng để giúp bao vây các mục tiêu và bắt được các mục tiêu khác.

Điểm mạnh & yếu Anivia

Khắc chế Anivia

Đối thủ đường giữa

Post by Son Acton

Bình luận


Tips

Phải đến cấp 6 Aniva mới bắt đầu mạnh

Tướng mới anh em

Milio
Milio
Nilah
Nilah
K'Sante
K'Sante