Bảng Ngọc Anivia mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Anivia mùa 13: Hướng dẫn tăng bảng ngọc và cách lên đồ Anivia với bộ trang bị mới. Vô tình cộng hưởng với đồ phép thuật cực mạnh. Video combo Anivia và cách đi Mid hiệu quả của Phượng Hoàng Băng tại Kicdo.

Guide Anivia mùa 13

Anivia

Update 12.22

Hỗ trợ Pháp sư - Vị trí:

Sát thương: Phép thuật

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng S-
Tỷ lệ thắng 51.66%
Tỷ lệ chọn 3.1%
Tỷ lệ Ban 3.7%

Bảng ngọc Anivia Mid với Win 70.86% và Pick 51.42%

Pháp thuật

Tăng tốc pha

Dải Băng Năng Lượng

Thăng Tiến Sức Mạnh        

Thiêu Rụi        


Áp đảo

Phát bắn đơn giản

Thợ Săn Tàn Nhẫn

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Bảng ngọc Anivia Thiên Thạch Bí Ẩn Hỗ trợ với Win 51.70% và Pick 15.58%

Pháp thuật

Thiên Thạch Bí Ẩn

Dải Băng Năng Lượng

Tập Trung Tuyệt Đối        

Thiêu Rụi        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Nhát Chém Ân Huệ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị Mid có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Trượng Trường Sinh        

Quyền Trượng Thiên Thần        

Giày Pháp Sư        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Trượng Hư Vô        

Quỷ Thư Morello        

Trang bị hỗ trợ

Trát Lệnh Đế Vương        

Giày Pháp Sư        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Sách Chiêu Hồn Mejai        

Mũ Trụ Nguyền Rủa        

Động Cơ Vũ Trụ        

Lối lên đồ Anivia Mid thách đấu

Băng Trượng Vĩnh Cửu        

Giày Pháp Sư        

Quyền Trượng Thiên Thần        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Mũ Trụ Nguyền Rủa        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

17 giờ trước
Grevthar

Grevthar

RED Kalunga - BR

Soraka
VS.

6/5/8

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Trượng Trường Sinh
Giày Pháp Sư
Quyền Trượng Đại Thiên Sứ
Mũ Phù Thủy Rabadon
Ngọc Quên Lãng
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Sách Phép
Sách Phép
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Thị Trường Tương Lai
Thị Trường Tương Lai
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:22 Nước Mắt Nữ ThầnBình MáuBình Máu
05:49 Bí Chương Thất TruyềnBình MáuBình Máu
09:10 Gậy Bùng NổThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
11:17 Trượng Trường SinhMắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
13:44 Giày Pháp SưHỏa Ngọc
16:14 Gậy Bùng NổMắt Kiểm Soát
18:48 Quyền Trượng Thiên ThầnMắt Kiểm Soát
21:25 Gậy Quá KhổMắt Kiểm Soát
24:33 Mũ Phù Thủy RabadonMắt Kiểm Soát
25:53 Ngọc Quên Lãng
2 ngày trước
yzn

yzn

GALAKTICOS - EUW

Ryze
VS.

4/6/7

Tốc Biến
Tốc Hành
Trượng Trường Sinh
Đồng Hồ Cát Zhonya
Giày Khai Sáng Ionia
Nước Mắt Nữ Thần
Mắt Kiểm Soát
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Phát Bắn Đơn Giản
Phát Bắn Đơn Giản
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:22 Bình MáuBình MáuNhẫn Doran
03:33 Nước Mắt Nữ ThầnThuốc Tái Sử Dụng
04:35 Mắt Kiểm Soát
07:18 Hồng NgọcLam NgọcMắt Kiểm Soát
10:44 Đá Vĩnh HằngGiàyPhong Ấn Hắc Ám
12:50 Giày Khai Sáng IoniaGậy Bùng Nổ
16:15 Trượng Trường Sinh
17:30 Sách Cũ
21:38 Sách QuỷĐồng Hồ Ngưng ĐọngThấu Kính Viễn Thị
24:14 Đồng Hồ Cát ZhonyaMắt Kiểm Soát
2 ngày trước
Tutsz

Tutsz

Flamengo Los Grandes - BR

Syndra
VS.

4/2/9

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Mũ Phù Thủy Rabadon
Trượng Hư Vô
Trượng Trường Sinh
Quyền Trượng Đại Thiên Sứ
Mũ Trụ Nguyền Rủa
Giày Pháp Sư
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Thiên Thạch Bí Ẩn
Thiên Thạch Bí Ẩn
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Cuồng Phong Tích Tụ
Cuồng Phong Tích Tụ
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:13 Bình Thuốc Biến Dị
04:33 Nước Mắt Nữ ThầnMắt Kiểm SoátGiày
06:54 Giày Pháp SưMắt Kiểm Soát
08:47 Sách CũMắt Kiểm Soát
11:22 Đá Vĩnh HằngMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
15:18 Trượng Trường Sinh
16:53 Gậy Bùng NổMắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
20:05 Quyền Trượng Thiên ThầnGậy Bùng NổMắt Kiểm Soát
22:02 Đai Khổng Lồ
23:58 Mũ Trụ Nguyền Rủa
28:01 Gậy Quá KhổMắt Kiểm Soát
30:05 Gậy Quá Khổ
32:12 Mũ Phù Thủy Rabadon
34:17 Đá Hắc Hóa
36:07 Trượng Hư Vô
37:44 Dược Phẩm Thuật Pháp
42:10 Dược Phẩm Thuật Pháp
2 ngày trước
yzn

yzn

GALAKTICOS - EUW

Ryze
VS.

7/3/12

Tốc Biến
Tốc Hành
Mắt Kiểm Soát
Đồng Hồ Cát Zhonya
Trượng Trường Sinh
Giày Bạc
Quyền Trượng Đại Thiên Sứ
Nhẫn Doran
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Phát Bắn Đơn Giản
Phát Bắn Đơn Giản
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Hiện Diện Trí Tuệ
Hiện Diện Trí Tuệ
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:53 Bình MáuBình MáuNhẫn Doran
04:09 Nước Mắt Nữ ThầnThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
06:26 GiàySách Cũ
09:18 Đá Vĩnh Hằng
13:23 Trượng Trường SinhHồng Ngọc
15:25 Hỏa NgọcGậy Bùng Nổ
17:05 Quyền Trượng Thiên ThầnThấu Kính Viễn Thị
20:05 Giày BạcĐồng Hồ Ngưng Đọng
21:50 Sách Quỷ
24:19 Đồng Hồ Cát ZhonyaMắt Kiểm Soát
3 ngày trước
EMENES

EMENES

- KR

Akshan
VS.

3/10/1

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Gậy Quá Khổ
Gậy Quá Khổ
Dây Chuyền Chữ Thập
Quyền Trượng Đại Thiên Sứ
Trượng Trường Sinh
Giày Pháp Sư
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Phát Bắn Đơn Giản
Phát Bắn Đơn Giản
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:14 Lam NgọcThuốc Tái Sử Dụng
05:38 Đá Vĩnh HằngNước Mắt Nữ Thần
07:25 Gậy Bùng Nổ
09:17 Sách Cũ
10:47 Trượng Trường SinhGiàyThấu Kính Viễn ThịMắt Kiểm Soát
12:17 Giày Pháp SưHồng Ngọc
15:07 Gậy Bùng Nổ
17:48 Quyền Trượng Thiên Thần
18:20 Sách CũSách Cũ
20:40 Dây Chuyền Sự Sống
22:48 Dây Chuyền Chữ Thập
27:22 Gậy Quá Khổ
29:22 Gậy Quá Khổ

Tướng khắc chế Anivia Mid

Tướng yếu hơn

Tướng khắc chế Anivia Bot

Anh em có muốn biết Katarina mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Anivia>

Bảng Ngọc bổ trợ Anivia

Vị trí của Anivia

Mid và Support

Phép bổ trợ Anivia

Tốc biếnDịch chuyển

Cách lên đồ Anivia

Cách lên đồ Anivia

Bảng kỹ năng Anivia

Thứ tự nâng kỹ năng Anivia

Thứ tự nâng kỹ năng Anivia

Chi tiết kỹ năng Anivia

Tái SinhNội tại: Tái Sinh

 • Sau khi chết, Anivia biến thành 1 quả trứng, được hồi lại đầy máu, đồng thời nhận −40/−25/−10/+5/+20 giáp và kháng phép. Nếu còn sống sau 6s, Anivia sẽ được hồi sinh với lượng máu đang có trong dạng trứng.
 • Tái Sinh sẽ loại bỏ tất cả những trạng thái buff bất lợi trên người cô, kể cả Bắt Hồn của Mordekaiser. Nhưng khi đang chịu Âm Ti Trói Buộc của Malzahar hoặc Hút Máu của Fiddlesticks, nếu chuyển về dạng trứng, Avinia vẫn tiếp tục phải chịu sát thương. Khi đang bị Hoán Đổi Vị Trí của Urgot, nếu Anivia trở về dạng trứng, cô sẽ không bị hoán đổi vị trí nữa.
 • Trở thành dạng trứng trong khi chịu sát thương lần đầu từ Sợi Xích Siêu Phàm của Leblanc, dạng trứng của Anivia sẽ không phải nhận thêm sát thương lần 2 từ Sợi Xích Siêu Phàm Nữa.
 • Giáp Thiên Thần và Đảo Ngược thơi gian sẽ được ưu tiên có tác dụng trước Tái Sinh. Điềm Báo Chết Chóc của Yorick sẽ được kích hoạt nếu nó đủ thời gian tồn tại sau khi dạng trứng của Anivia bị tiêu diệt.
 • Trong thời gian bị hóa trứng, Anivia vẫn được tính là một tướng, không giống như Phân Bào Của Zac.

Quả Cầu BăngQ: Quả Cầu Băng

 • Anivia phóng một Quả Cầu Băng theo hướng đã chọn, quả cầu gây sát thương phép thuật cho bất kỳ kẻ thù nào mà nó đi qua 60/90/120/150/180 (+50% sức mạnh phép thuật). Khi bay hết hầm hoặc kích hoạt lần 2, Quả Cầu Băng sẽ phát nổ gây 60/90/120/150/180 (+50% sức mạnh phép thuật), đồng thời làm choáng 1s trong bán kính 75. Những kẻ địch chịu sát thương từ Quả Cầu Băng còn bị Hạ Nhiệt trong 3s tiếp theo và bị làm chậm 20%.
 • Quả Cầu Băng được 1/3 khả năng hút máu phép, 15% khả năng làm chậm từ Trượng Pha Lê Rylai
 • Dây Chuyền Chữ Thập sẽ chỉ chặn được vụ nổ mà không chặn được ảnh hưởng của Quả Cầu Băng khi nó đang bay. Nó bị chặn bởi Tường Gió của Yasuo và Tối Kiên Cường của Braum.
 • Hạ Nhiệt sẽ kích hoạt Thủy Kiếm và Áp Suất Hư Không của Kassadin.

Tường BăngW: Tường Băng

 • Anivia tạo ra 1 bức tường băng không thể phá vỡ, có độ dài 400/500/600/700/800, Tường Băng tồn tại trong 5s và cung cấp tầm nhìn lớn xung quanh.
 • Tường Băng sẽ được tính va chạm giống như địa hình bình thường, với các kĩ năng như Gnar! của Gnar, Kết Án của Vayne, Phóng Mỏ Neo của Nautilus và Xung Phong của Poppy.

Tê CóngE: Tê Cóng

 • Anivia bắn một mảnh băng vào kẻ địch đã chọn, gây sát thương phép 55/85/115/145/175 (+50% sức mạnh phép thuật), nếu mục tiêu đang bị Hạ Nhiệt, hắn sẽ phải chịu gấp đôi sát thương.
 • Tê Cóng được hút máu phép 100% và 35% làm chậm từ Trượng Pha Lê Rylai, nó cũng bị chặn bởi Dây Chuyền Chữ Thập, Tường Gió của Yasuo và Tối Kiên Cường của Braum.

Bão TuyếtR: Bão Tuyết

 • Anivia tạo ra 1 trận bão tuyết tại vị trí mục tiêu, những kẻ địch trong đó sẽ chịu sát thương phép 80/120/160 (+25% sức mạnh phép thuật). Những kẻ địch còn bị Hạ Nhiệt 1s và làm chậm tốc di chuyển, tốc độ tấn công 20%.
 • Anivia có thể kích hoạt 1 lần nữa để dừng cơn bão, cơn bão sẽ bị dừng khi cô đi quá xa hoặc hết năng lượng. Nó cũng có thể bị dừng khi Anivia chịu tác động từ tất cả những kĩ năng khống chế ngoại trừ sợ hãi và khiêu khích.
 • Những kẻ địch tàng hình, nếu ở trong cơn bão sẽ để lại 1 dấu vết do Hạ Nhiệt.
 • Kích hoạt Bão Tuyết sẽ kích hoạt Thủy Kiếm và 1 điểm cho Áp Suất Hư Không của Kassadin.

Cách chơi Anivia

Combo Anivia:

Combo Anivia

Combo Anivia 2

Combo Anivia 3

Combo Anivia 4

Combo Anivia 5

Chơi an toàn trong trường hợp đã mất nội tại, lúc này Anivia trở thành mục tiêu của nhiều sát thủ.

Trong giao tranh tổng hãy tìm cách khóa tướng địch gần nhất bằng Q.

Bạn có thể sử dụng cả W và R như một công cụ khoanh vùng để giúp bao vây các mục tiêu và bắt được các mục tiêu khác.

Điểm mạnh & yếu Anivia

Khắc chế Anivia

Đối thủ đường giữa

Bình luận


Tips

Phải đến cấp 6 Aniva mới bắt đầu mạnh

Tướng mới anh em

Nilah
Nilah
Renata Glasc
Renata
K'Sante
K'Sante