Anivia Aram: Cách Lên Đồ, Bảng Ngọc tối ưu sức mạnh

Author: Son Acton
Tìm hiểu cách chơi Anivia Aram hiệu quả nhất với bảng ngọc, cách lên đồ, mẹo chơi chi tiết.
Anivia Aram
Anivia Aram

Bảng ngọc Anivia aram với Win 52.65% và Pick 61.39%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Phát bắn đơn giản

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Nhát Chém Ân Huệ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Nước Mắt Nữ Thần        

Trượng Trường Sinh        

Quyền Trượng Đại Thiên Sứ        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Trượng Trường Sinh        

Quyền Trượng Thiên Thần        

Giày Pháp Sư        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Trượng Hư Vô        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Trang bị khởi đầu
2
52.8% Tỷ lệ chọn
754 Trận
Trang bị quan trọng
57% Tỷ lệ chọn
681 Trận
Lựa chọn trang bị thứ 4
53.14% Tỷ lệ chọn
2,083 Trận
51.06% Tỷ lệ chọn
1,698 Trận
Lựa chọn trang bị thứ 5
50.07% Tỷ lệ chọn
1,406 Trận
52.3% Tỷ lệ chọn
543 Trận
48.46% Tỷ lệ chọn
1,331 Trận
Lựa chọn trang bị thứ 6
56.73% Tỷ lệ chọn
104 Trận
51.87% Tỷ lệ chọn
187 Trận
47.14% Tỷ lệ chọn
437 Trận

Một vị tướng đang quá OP và bị cấm chọn ngay lập tức do quá lỗi đó là Taliyah Aram .

Đối thủ đáng gờm

Bình luận