Seraphine Aram: Cách Lên Đồ, Bảng Ngọc tối ưu sức mạnh

Author: Son Acton
Tìm hiểu cách chơi Seraphine Aram hiệu quả nhất với bảng ngọc, cách lên đồ, mẹo chơi chi tiết.
Seraphine Aram
Seraphine Aram

Bảng ngọc Seraphine aram với Win 50.85% và Pick 46.93%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Phát bắn đơn giản

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tối Thượng        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Nhát Chém Ân Huệ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Hỏa Khuẩn        

Trượng Pha Lê Rylai        

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Vọng âm Helia        

Giày Khai Sáng Ionia        

Trượng Pha Lê Rylai        

Bình Thải Hóa Dược        

Mặt Nạ Vực Thẳm        

Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác        

Trang bị khởi đầu
53.9% Tỷ lệ chọn
1,800 Trận
Trang bị quan trọng
55.7% Tỷ lệ chọn
684 Trận
Lựa chọn trang bị thứ 4
49.99% Tỷ lệ chọn
3,379 Trận
56.21% Tỷ lệ chọn
765 Trận
Lựa chọn trang bị thứ 5
51.42% Tỷ lệ chọn
1,196 Trận
51.28% Tỷ lệ chọn
1,215 Trận
59.85% Tỷ lệ chọn
391 Trận
Lựa chọn trang bị thứ 6
53.27% Tỷ lệ chọn
107 Trận
51.97% Tỷ lệ chọn
127 Trận
53.19% Tỷ lệ chọn
94 Trận

Một vị tướng đang quá OP và bị cấm chọn ngay lập tức do quá lỗi đó là Taliyah Aram .

Đối thủ đáng gờm

Đối thủ đáng gờm

Bình luận