Brand Aram: Cách Lên Đồ, Bảng Ngọc tối ưu sức mạnh

Author: Son Acton
Tìm hiểu cách chơi Brand Aram hiệu quả nhất với bảng ngọc, cách lên đồ, mẹo chơi chi tiết.
Brand Aram
Brand Aram

Bảng ngọc Brand aram với Win 52.63% và Pick 58.24%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Phát bắn đơn giản

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tối Thượng        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Nhát Chém Ân Huệ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Đuốc Lửa Đen        

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry        

Trượng Pha Lê Rylai        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Giày Pháp Sư        

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry        

Trượng Pha Lê Rylai        

Mũ Trụ Nguyền Rủa        

Quỷ Thư Morello        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Trang bị khởi đầu
52.75% Tỷ lệ chọn
17,447 Trận
Trang bị quan trọng
53.9% Tỷ lệ chọn
8,211 Trận
Lựa chọn trang bị thứ 4
54.3% Tỷ lệ chọn
10,221 Trận
51.23% Tỷ lệ chọn
4,306 Trận
Lựa chọn trang bị thứ 5
50.73% Tỷ lệ chọn
3,891 Trận
50.73% Tỷ lệ chọn
3,365 Trận
50.81% Tỷ lệ chọn
2,653 Trận
Lựa chọn trang bị thứ 6
48.33% Tỷ lệ chọn
1,196 Trận
49.53% Tỷ lệ chọn
535 Trận
49.25% Tỷ lệ chọn
534 Trận

Một vị tướng đang quá OP và bị cấm chọn ngay lập tức do quá lỗi đó là Taliyah Aram .

Đối thủ đáng gờm

Bình luận