Bảng Ngọc Yone mùa 14, Cách Lên Đồ Yone build mạnh nhất

Bảng ngọc bổ trợ Yone mùa 14 Top, Mid, Rừng tăng 300% sức mạnh. Cách lên đồ Yone theo bộ trang bị mới mạnh nhất theo từng tình huống. Video combo chi tiết. Cách chơi Yone theo bản vá mới nhất tại Kicdo.

Guide Yone mùa 14

Yone

Update 14.4

Đấu sĩ Sát thủ - Vị trí:

Sát thương: Hỗn hợp

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng D-
Tỷ lệ thắng 49.06%
Tỷ lệ chọn 8.1%
Tỷ lệ Ban 14.4%

Bảng ngọc Yone Middle với Win 50.52% và Pick 97.49%

Chuẩn xác

Nhịp độ chết người

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Kiên định

Ngọn gió thứ hai

Lan Tràn

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Gươm Suy Vong        

Nỏ Tử Thủ        

Vô Cực Kiếm        

Bảng ngọc Yone Top với Win 51.30% và Pick 94.48%

Chuẩn xác

Nhịp độ chết người

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Kiên định

Ngọn gió thứ hai

Lan Tràn

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Gươm Suy Vong        

Nỏ Tử Thủ        

Vô Cực Kiếm        

Bảng ngọc Yone aram với Win 50.76% và Pick 50.75%

Chuẩn xác

Nhịp độ chết người

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Nhát Chém Ân Huệ


Áp đảo

Vị Máu        

Thợ Săn Kho Báu        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Móc Diệt Thủy Quái        

Vô Cực Kiếm        

Huyết Kiếm        

Trang bị Yone Mid có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Giày Cuồng Nộ        

Móc Diệt Thủy Quái        

Vô Cực Kiếm        

Cung Chạng Vạng        

Ấn Thép        

Vũ Điệu Tử Thần        

Lên đồ Yone Top

Nỏ Tử Thủ        

Giày Cuồng Nộ        

Vô Cực Kiếm        

Vũ Điệu Tử Thần        

Giáp Thiên Thần        

Huyết Kiếm        

Lên đồ Yone nếu team bạn quá nhiều CC

Cung Phong Linh        

Giày Thủy Ngân        

Vô Cực Kiếm        

Chuỳ Gai Malmortius        

Đao Tím        

Vũ Điệu Tử Thần        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
49%
200 trận
Làn đường
62%
38%
Yone Ngọc
The Keystone Lethal Tempo
The Rune Tree Resolve
100%
Tỷ lệ chọn giầy
Berserker s Greaves
100%
Thần thoại
Galeforce
1%
Tỷ lệ chọn trang bị
Blade of The Ruined King
36%
Hullbreaker
31%
Immortal Shieldbow
11%
Wit s End
9%
Guardian Angel
8%
Bloodthirster
6%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Teleport
98%
Summoner Spell Exhaust
1%
13 phút trước
Halo

Halo

- OCE

LeBlanc
VS.

1/7/0

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Giày Cuồng Nộ
Bó Tên Ánh Sáng
Dao Găm
Kiếm Doran
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Nhát Chém Ân Huệ
Nhát Chém Ân Huệ
Kiểm Soát Điều Kiện
Kiểm Soát Điều Kiện
Lan Tràn
Lan Tràn
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:08 Kiếm DoranBình Máu
04:29 Dao GămDao Găm
15:24 Giày Cuồng NộBó Tên Ánh SángDao Găm
40 phút trước
Dove

Dove

Invictus Gaming - KR

Akali
VS.

3/2/4

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Kiếm Doran
Thuốc Tái Sử Dụng
Đai Thanh Thoát
Móc Diệt Thủy Quái
Giày Cuồng Nộ
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiên Cường
Kiên Cường
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:14 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
02:25 Thuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
04:26 GiàyDao GămMắt Kiểm Soát
05:51 Giày Cuồng NộDao GămMáy Quét Oracle
08:17 Cung GỗKiếm DàiMắt Kiểm Soát
10:09 Bó Tên Ánh Sáng
11:19 Móc Diệt Thủy QuáiMắt Kiểm Soát
12:45 Đai Thanh Thoát
Một giờ trước
Dove

Dove

Invictus Gaming - KR

Jax
VS.

5/8/8

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Kiếm Doran
Đồng Hồ Ngưng Đọng
Vô Cực Kiếm
Búa Tiến Công
Móc Diệt Thủy Quái
Giày Cuồng Nộ
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Kiên Cường
Kiên Cường
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:14 Kiếm DoranBình Máu
02:12 Bình Máu
02:55 Dao GămBình Máu
04:34 GiàyDao Găm
07:08 Giày Cuồng NộCung Gỗ
10:10 Áo Choàng TímKiếm Dài
10:49 Kiếm Dài
13:27 Móc Diệt Thủy QuáiKiếm Dài
16:24 Cuốc Chim
17:21 Hồng Ngọc
18:36 Búa Gỗ
19:09 Máy Quét Oracle
20:10 Đai Thanh Thoát
20:57 Búa Tiến CôngMắt Kiểm Soát
22:39 Kiếm B.F.
23:38 Mắt Kiểm Soát
25:08 Cuốc Chim
28:26 Vô Cực Kiếm
30:05 Đồng Hồ Ngưng Đọng
Một giờ trước
JimieN

JimieN

- KR

Vladimir
VS.

9/8/3

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Móc Diệt Thủy Quái
Kiếm Doran
Búa Tiến Công
Cung Phong Linh
Huyết Trượng
Giày Cuồng Nộ
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Lan Tràn
Lan Tràn
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:07 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
01:07 Dao Găm
01:51 Mắt Kiểm SoátBình Máu
04:55 Giày Cuồng NộDao GămThuốc Tái Sử Dụng
07:07 Bó Tên Ánh SángDao GămMắt Kiểm Soát
09:31 Móc Diệt Thủy QuáiMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
12:33 Búa GỗMắt Kiểm Soát
14:47 Đai Thanh Thoát
17:01 Búa Tiến Công
18:38 Song Kiếm
21:09 Kiếm B.F.
22:16 Cung Phong LinhHuyết Trượng
23:06 Thấu Kính Viễn Thị
2 giờ trước
Rookie

Rookie

TOP ESPORTS - KR

Talon
VS.

5/4/2

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Mắt Kiểm Soát
Búa Tiến Công
Chùy Phản Kích
Kiếm Doran
Móc Diệt Thủy Quái
Giày Cuồng Nộ
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Tiếp Sức
Tiếp Sức
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:06 Kiếm DoranBình Máu
05:02 Giày Cuồng NộBình Máu
09:40 Bó Tên Ánh SángCung GỗMắt Kiểm Soát
11:19 Móc Diệt Thủy QuáiMắt Kiểm Soát
12:16 Rìu Nhanh NhẹnMắt Kiểm Soát
14:14 Dây Thép Gai
16:48 Chùy Phản KíchKiếm Dài
17:19 Mắt Kiểm Soát
18:38 Búa Gỗ
22:04 Cuốc Chim
22:51 Búa Tiến CôngMắt Kiểm Soát

Tướng khắc chế Yone đường giữa

Tướng yếu hơn Yone

Tướng khắc chế Yone đường trên

Anh em có muốn biết Kindred mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Yone

Tại sao bạn nên chơi tướng Yone?

Yone mùa 14 là đấu sĩ được Riot trang bị kỹ năng sát thủ với biệt danh Kẻ Về Từ Cõi Chết có lợi thế gây cả sát thương vật lý và phép thuật. Đi đường giữa - Mid và đường trên - Top.

Kỹ năng của Yone tương tác rất tốt với Yasuo, Ekko, Zed... Yone khi kết hợp với các skill của tướng khác rất dễ tạo ra wombo combo và các pha outplay highlight.

Theo Kicdo đánh giá Yone sẽ đạt ngưỡng sức mạnh từ giữa trận đấu và xanh chín về late game. Nếu bạn muốn biết cách chơi Yone, build bảng ngọc Yone mạnh nhất đi kèm với cách lên đồ Yone từng giai đoạn trong game lên 100% chí mạng của các đại cao thủ hiện nay ra sao thì dưới đây là hướng dẫn dành cho bạn.

Bảng Ngọc bổ trợ Yone:

 • Chinh phục + Đắc thắng + Huyền thoại tốc độ đánh + Nhát chém ân huệ
 • Vị máu + Thợ săn tham lam + 10% tốc độ đánh + 9 Sức mạnh thích ứng + 8 Kháng phép | 6 giáp

Bảng ngọc Yone Top

Bảng ngọc này có thể áp dụng cho cả vị trí đi Top và đi rừng, Mid. Nếu đi Top bạn lấy 6 giáp nhé. Và đi Mid thì bạn lấy 8 Kháng Phép nhé.

Bảng ngọc này phù hợp lối chơi táo bạo thích săn mồi ngon như AD. Nếu nhuyễn tay rồi thì bảng ngọc này là mạnh nhật cho Yone.

Bảng ngọc Yone phù hợp cho người mới chơi hoặc gặp kèo đi đường khó:

 • Chuẩn xác: Chinh phục + Đắc thắng + Huyền thoại tốc độ đánh + Nhát chém ân huệ
 • Kiên định: Giáp cốt + Lan Tràn + 10% tốc độ đánh + 16 kháng phép

Áp dụng khá tốt cho đường giữa hay phải gặp pháp sư khó nhằn

Bảng ngọc Yone đường trên

Bảng ngọc Yone làm sát thủ:

 • Áp đảo: Mưa kiếm + Vị máu + Poro cảnh giới + Thợ săn tham lam
 • Chuẩn xác: Huyền thoại tốc độ đánh + Nhát chém ân huệ + 10% tốc độ đánh + 9 Sức mạnh thích ứng + 6 Giáp

Bảng ngọc Yone mua kiem sat thu Kicdo

Đây là bảng ngọc gia tăng tốc độ đánh khủng khiếp với 123% tốc độ được gia tăng. Đi kèm với nó là khả năng hồi máu tích cực. Khá giống với cách lên mưa kiếm của Kai'sa vồ thật nhanh tới con mồi như một sát thủ kết thúc nhanh hạ gục gọn.

Xem thêm bảng ngọc Lillia trong cùng sự kiện Hoa Linh Lục Địa.

Vị trí của Yone

 • Đường trên là tướng tay ngắn lại có W nên đây là vị trí phù hợp nhất
 • Mid đường giữa đang là đường có tỷ lệ chơi và thắng cao nhất dành cho Yone
 • Rừng có 2 kỹ năng gây sát thương đa mục tiêu suy ra dọn rừng nhanh. Yone còn đóng vai trò là sát thủ được nên việc gank nhờ Xuất hồn E là khá dễ.

Phép bổ trợ Yone

 • Tốc biến
 • Thiêu đốt
 • Dịch chuyển

Cách lên đồ Yone

Cách lên đồ Yone - Kicdo

Cách lên đồ Yone cơ bản

Cách lên đồ Yone cơ bản

Cách lên đồ Yone chống lại AP quá mạnh

Cách lên đồ Yone chống lại AP quá mạnh

Cách lên đồ Yone chống lại AD quá mạnh

Cách lên đồ Yone chống lại AD quá mạnh

Khởi đầu với kiếm doran + bình máu như mọi đấu sĩ khác.

Giày thì bạn có thể chọn theo tình huống gặp AD cứng tay thì Giày Ninja. Ngược lại nếu là AP thì lên giày Thủy Ngân. Và nếu gặp tay mơ bạn có nhiều đất diễn thì không có giày nào phù hợp hơn là giày cuồng nộ mang đến nhiều pha chí mạng hơn.

Vô cực kiếm + Ma vũ song kiếm:  Chỉ 2 món đồ có ngay 100% sát thương chí mạng. Với Ma vũ song kiếm như một món đồ bảo hiểm khi bạn còn 30% máu có ngay lớp giáp chịu sát thương thay bạn từ 240 - 600 dame.

Còn nếu bạn thích kết hợp Vô cực kiếm với Dao điện Statikk:  120 sát thương phép và 40% tốc độ đánh không tệ với một sát thủ.

Vũ điệu tử thần + Giáp thiên thần + Huyết Kiếm tăng sức bền bỉ khi bạn múa kiếm trong các pha combat khi phải hứng chịu cả tấn sát thương.

Móng vuốt Sterak cũng là sự lựa chọn không tồi đối với một tướng cận chiến với 400 máu cộng thêm và một loạt nội tại tạo giáp và kháng phép vào thời khắc quan trọng sẽ là cứu cánh tránh chết dở giữa đường.

Lời khuyên các ông cứ lên đồ chống chịu cho khỏe khoắn và phù hợp với lối đánh lăn xả của Yone. Đoạt mệnh xong cái tắt nắng thì để làm gì.

Một gợi ý lên đồ nếu các ông định chơi tank Yone: Móng vuốt Sterak + Giáp thiên thần + Búa băng + giáp lửa + Khiên băng Randuin + Giáp tâm linh hoặc Giáp liệt sĩ. Lên đồ như này thì tự tin mà nói mày đánh hộ tao cái đang ngứa thịt lắm đây này.

Nếu đi rừng thì lên phù phép Huyết đao nhé.

Bảng kỹ năng Yone

Đạo Của Kẻ Săn - WAY OF THE HUNTER - Kicdo

Đạo của Kẻ Săn Yone Kicdo Đạo Của Kẻ Săn - WAY OF THE HUNTER (Nội tại): Khi tấn công Yone sẽ sử dụng lần lượt 2 thanh kiếm của mình giống như cú đấm hai tay của Sett. Đòn đánh đầu tiên bắt đầu là thanh kiếm bình thường và sẽ gây thêm sát thương phép ở thanh kiến còn lại - Quỷ Kiếm màu đỏ máu. Tỷ lệ chí mạng tăng gấp đôi tương tự Yasuo. Yone sẽ linh hoạt hơn trong lối lên trang bị lại khiến đối phương ăn hành khi phải đối đầu đặc biệt giai đoạn late game. Giai đoạn xanh nhất của Yone.

Tử Kiếm - MORTAL STEEL - Kicdo

Tử Kiếm Kicdo Tử Kiếm - MORTAL STEEL(Q): Đây là skill gây sát thương chính của Yone. Đâm kiếm về phía trước gây sát thương vật lý và cộng dồn tụ bão nếu trúng địch.

Hãy nhớ phải tung ra trúng địch phát đâm thứ trong khoảng 6s nếu không sẽ không đủ điểm Tụ Bão. Đạt 2 cộng dồn Tụ Bão Yone có thể lướt về phía trước tạo ra luồng gió hất tung kẻ địch trúng kỹ năng. Kỹ năng này sẽ ngắt hoạt ảnh đánh thường khi kích hoạt.

W Trảm Hồn - SPIRIT CLEAVE - Kicdo

Trảm hồn Kicdo Trảm Hồn - SPIRIT CLEAVE (W): Yone chém kiếm Quỷ về phía trước theo hình vòng cung tạo ra sát thương phép theo phần trăm máu tối đa của mục tiêu và nhận được một lá chắn tạm thời.

Chém trúng càng nhiều lớp lá chắn sẽ càng lớn. Đến đây bạn sẽ thấy skill này có thể tùy biến trong rất nhiều trường hợp. Tạo áp lực lên dàn tank địch chặn đòn phía trước hoặc tự bảo vệ bản thân khi bị quây bắt lẻ.

Xuất hồn - SOUL UNBOUND - Kicdo

Xuất hồn Xuất Hồn - SOUL UNBOUND (E): Xuất hồn như bác sỹ Doctor Strange trong Marvel tăng 10% - 30% tốc độ di chuyển và để lại thể xác ở phía sau.

Khi hết tác dụng Yone sẽ quay lại thể xác và gây thêm 25% tổng lượng sát thương dựa trên lượng sát thương gây ra khi ở trong dạng linh hồn. Nhận định giống món đồ biến ảnh, và đây cũng là chiêu dùng để ám sát các AD và AP của địch.

Đồng thời rút lui khi máu thấp bằng cách tái kích hoạt.

Đoạt Mệnh - FATE SEALED - Kicdo

Đoạt mênh Đoạt Mệnh - FATE SEALED (R): Vận sức tung ra cú chém chí mạng về phía trước. Sau đó dịch chuyển ra phía sau tướng địch hất tung. Đây cũng sẽ là skill nằm trong hệ thống ám sát các anh em máu giấy. Và không hổ danh là anh trai của Yasuo à thì lại hất tung ấy mà

Thứ tự nâng kỹ năng cho Yone: 

Bạn nâng max Q Tử kiếm đầu tiên để tạo độ khó chịu trong giai đoạn đi đường. Tiếp đến là E và W cuối cùng là R. Cụ thể bạn cộng kỹ năng theo bảng sau:

Thứ tự nâng kỹ năng cho Yone Kicdo

Cách chơi Yone

Đầu tiên các ông phải hiểu Yone - Kẻ Về Từ Cõi Chết vừa là một tướng đấu sĩ vừa là một tướng sát thủ. Tức là Yone vừa có sát thương dồn một muc tiêu vừa có sát thương thăng tiến theo thời gian.

Bên cạnh đó là chất tướng mang đến đột biến cực cao trong giao tranh tổng. Sở hữu lượng sát thương ổn lại cực kỳ nhiều bài để tẩu thoát.

Tưởng tượng như này nhé Yone chỉ việc chọn vị trí từ xa khu vực combat Xuất hồn rồi lao vào vòng vây như một vị thần ăn xong xuôi hoặc bị đập cho tóe máu lại chạy về huề cả làng. 

Cụ thể với 3 quân bài để chạy làng 1 là lần kích hoạt của Tử kiếm, 2 là chiêu cuối Đoạt mệnh và 3 là flash.

Ngoài tốc độ ra chiêu Q , và thời gian hồi chiều Q tỉ lệ với tốc độ đánh ra thì tốc độ xuất chiêu W và thời gian hồi chiêu W cũng tương tác với tốc độ đánh.

Thêm nữa tầm Q dạng thường(Q1,Q2) của Yone thua Q của Yasuo 25 đơn vị , nhưng tầm lốc (Q3) của Yone lại hơn Yasuo 50 đơn vị.

Sự khác biệt giữa cao thủ biết cách chơi Yone và gà là các ông phải luôn tích nội tại Tụ Bão trước khi định làm bất cứ một hành động gì. Từ hổ báo ăn thịt, mở combat và thậm chí là chạy trốn.

R Sett có thể cancel đường lướt của Yone nha, sát thương trên đường lướt thì vẫn có.

Đòn đánh thường thứ 2 từ nội tại của Yone cho 4 điểm Chinh Phục.

Định hướng lên đồ đó là lên tốc độ đánh. Vì Yone không tốn mana khi sử dụng skill nên việc hồi nhanh skill sẽ là lợi thế để bạn spam skill cấu rỉa máu liên tục.

Có tận 2 kỹ năng để farm lính nên việc dọn dẹp lính rất nhanh. Đánh thường mỗi lính vài cái cho thấp máu rồi dùng Tử kiếm chọc khe. Việc tập last hit bằng Tử kiếm còn mang đến lợi thế kích hoạt khả năng Tụ bão nhanh gây áp lực không nhỏ cho đối thủ luôn phải đề phòng các pha lao đến bất ngờ của Yone.

Với các con lính tay dài thì không gì đẹp hơn là Trảm hồn.

Yone theo mình đánh giá là một tướng khó nắm bắt vị trí nếu ko CC được ngay từ đầu. Combat càng loạn gom tướng địch dồn 1 vị trí thì Đoạt mệnh sẽ đạt hiệu quả tối đa khi có thể chém liền 1 lúc vài e đang lơ ngơ. Gom các em đấy lại cho anh Malphite hay thằng em Yasuo vét nốt thì không còn gì bằng.

Đánh càng nhanh tốc độ hồi Q cũng càng nhanh nên bạn không cần lên đồ giảm hồi chiêu.

Vừa có sức mạnh công kích vừa có sức mạnh phép thuật lại sử dụng nội năng lên việc lên đồ là cực kỳ đa dạng.

Nếu dùng Trảm Hồn W trúng nhiều tướng địch thì phần trăm giáp ảo càng cao. Lựa góc mà bật nhé.

Nếu đã biết Hit and Run thì cần phải biết Cancel Animation - hủy động tác thừa từ Q thì sẽ gây ra nhiều sát thương hơn trong thời gian ngắn hơn.

Bộ combo của Yone:

Combo 1: W -> Q -> AA -> Q -> AA -> Q

Chuyên sử dụng khi đi đường, đầu tiên lấy cho mình lớp giáp ảo từ W sau đó dùng lính để cộng dồn điểm Tụ Bão từ Q với 2 lợi thế sẵn có bạn có thể chơi sòng phòng với bất cứ tướng nào khi solo 1-1.

Combo 2: E -> R -> Q -> W -> Q -> AA -> Q

Đây có lẽ là bộ combo dành cho một sát thủ Yone. Tiếp cận mục tiêu với tốc độ tối đa E và đột biến lao tới với R hất tung và dồn tướng địch bị chém chúng vào chung 1 chỗ. Lưu ý là thao tác tay phải nhanh và đang lúc hỗn loạn mới đạt hiệu quả tối đa nếu không bị chục cái CC vào mặt thì còn chưa kịp nhập hồn đã bị cả team chửi ngu.

Combo Yone

Combo này xuất hồn tạo điểm lui cho an toàn

Combo 4 Yone

Tạo giáp để có lợi trọng giao tranh

Combo 5 Yone

Và ngược lại

Điểm mạnh & yếu Yone

Điểm mạnh:

Khi Xuất hồn tốc độ của Yone tăng 10% khả năng tiếp cận AD nhanh chóng. Không chỉ vậy khi quay lại Yone còn gây ra lượng sát thương tương đương lượng máu đã mất.

Nhờ nội tại Đạo Của Kẻ Săn ở đòn đánh thường thứ hai sẽ tăng gấp đôi tỷ lệ chí mạng. Nên nếu bạn định lên đồ Yone theo trường phái 100% chí mạng thì chỉ cần 2 món đồ Vô Cực Kiếm và Ma Vũ Song Kiếm hoặc Dao Điện là đã đủ ngay cho mình 100% chí mạng và không cần phải mua thêm đồ tăng chí mạng nữa.

Vì là anh trại của Yasuo mà các ông thì biết rồi đấy Yasuo thích hất tung nên ông anh tặng cho ông em hẳn 2 kỹ năng hất tung nhé. "Mày còn không Trăn Trối được nữa thì tao chịu." Với 2 chiêu cuối của 2 thằng này sẽ tạo nên bộ Wombo Combo quẩy nát rank Việt. À thì cũng có thể 2 anh em chẳng bao giờ được gặp nhau nếu bị cấm chọn.

Sử dụng Trảm Hồn đầu tiên để lấy cho bản thân một lớp giáp và vững vàng quấy phá đội hình địch nhé.

Điểm yếu:

Nếu chọn sai vị trí trước khi Xuất hồn. Sẽ có vài con sói đói chỉ việc tập trung vị trí bản thể chờ bạn hết hạn là liên hoan xác thịt ngay. 

Nếu cả team đang yếu không có chống chịu mà bạn lên thuần sát thương thì có muốn làm sát thủ cũng không được khi bị bốc hơi còn nhanh hơn cả nước đang sôi. 

Thông tin tướng Yone:

Máu: 550 - 1995

Khả năng phục hồi 7,5 - 20,5

Giáp 28 - 85,9

Tốc độ di chuyển 345

Sát thương: 60 -111

Phạm vi tấn công 175

Bán kính chơi 65

Yone là anh trai của Yasuo được ra mắt trọng sự kiện "Hoa Linh Lục Địa" với nghệ danh "kẻ về từ cõi chết". Yone hiểu nhầm Yasuo là kẻ đã giết đại sự Souma nên đã truy đuổi em trai mình. Tuy nhiên khi đấu kiếm đã chết dưới lưỡi kiếm của Yasuo.

Câu hỏi:

Yone sẽ được ra mắt khi nào?

Ra mắt chính thức phiên bản 10.16 đầu tháng 8/2020.

Các tiếng hét của Yone?

IGEI TON! và KURO'SAGOL!

In life, he was Yone—half-brother of Yasuo, and renowned student of his village's sword school. But upon his death at the hands of his brother, he found himself hunted by a malevolent entity of the spirit realm, and was forced to slay it with its own sword. Now, cursed to wear its demonic mask upon his face, Yone tirelessly hunts all such creatures in order to understand what he has become.

https://na.leagueoflegends.com/en-us/champions/yone/

Theo trưởng nhóm thiết kế Mark Yetter đến nay Yone đang là hình mẫu lý tưởng về sự cân bằng của Riot.

Yone - Good (so far) - As you’ve likely seen, we recently nerfed Yone in patch 10.17. This is an expected part of the process and we’re happy so far with how close Yone has been to our targets so far. Time will tell if we need to do more, but we’re generally seeing healthy patterns from Yone with the counterplay we intended (fair counterplay can be challenging to design correctly for the assassin class).

https://na.leagueoflegends.com/en-us/news/dev/quick-gameplay-thoughts-august-21/

Các tướng cùng làn đường khắc chế Yone

Các tướng có hiệu ứng CC nhiều sẽ khắc chế tướng Yone như:

 • Morgana
 • Lux
 • Ahri

Yone sẽ mạnh hơn khi đi cùng các tướng sau:

Yone sẽ yếu hơn khi đi cùng các tướng sau:

 • Azir
 • Syndra
 • Leblanc
 • Ryza

Thông tin bên lề về Yone:

"They look at me and see only the mask. I look at them and see only their fears." 

Yone là anh trai Yasuo có sư phụ là bậc thầy về sử dụng gió Souma. Chiến tranh đến Yone và nhiều đệ tử chống lại quân Noxus. Yasuo ở lại bảo vệ Elder Souma nhưng khi Yone quay lại đại sư Souma đã chết với vết thương từ gió.

Yone đuổi theo và bại dưới tay Yasuo. Tuy nhiên khi ở thế giới chết Yone đã giành được lưỡi kiếm Azakana. Và trên mặt anh xuất hiện mặt nạ quỷ khi hồi sinh. Từ đó anh chuyên đi tìm quỷ và cho bọn nó ăn hành.

Câu hỏi về Yone:

Bảng ngọc mạnh nhất cho Yone?

Chính là ngọc Chinh phục. Với một tướng cận chiến việc tăng Dame và 15% hồi máu từ ngọc này là cực kỳ cần thiết.

Cách lên đồ cho Yone thế nào phù hợp với nội tại nhất?

Vô Cực Kiếm và Ma Vũ Song Kiếm tương tác với nội tại Đạo Của Kẻ Săn sẽ có ngay 100% chí mạng. Búa Băng và Khiên Băng Randuin đang là Meta mới được trọng dụng.

Khi Xuất hồn Yone có dùng được Đoạt mệnh không?

Có. Vẫn dùng được như thường nhé.

Khi Xuất hồn Yone có dùng phép dịch chuyển được không?

Có luôn nhé.

Vị trí tốt nhất cho Yone?

Xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp: Top (đường trên) - Rừng - Hỗ trợ - Mid - Xạ thủ

Video cách chơi Yone:

Hi vọng với bài viết hướng dẫn cách lên bảng ngọc Yone hồi máu từ các vị trí. Và tối ưu cách lên đồ đạt 100% tỷ lệ chí mạng cũng như tăng tốc đánh giảm hồi chiêu. Đi kèm với các cách chơi combo Yone tại Kicdo bạn sẽ thực nắm rõ sức mạnh của Yone và dễ dang leo rank.

Khắc chế Yone>

Đối thủ đường trên

Đối thủ đường dưới

Các tướng hỗ trợ khác

Đối thủ đường giữa

Đối thủ trong Rừng

Author Son Acton

Bình luận


Tips

E trước khi băng trụ hoặc các điểm nóng để bạn có thể thoát thân nhanh. Dồn sát thương trước khi thoát về sẽ kích hoạt nổ dame rất đau. R không chỉ là gây sát thương còn tác dụng khống chế, tiếp cận mục tiêu và còn cả tẩu thoát nữa. 

Tướng mới anh em