Bảng Ngọc Jayce mùa 14, Cách Lên Đồ Jayce build mạnh nhất

Author: Son Acton

Jayce mùa 14: Hướng dẫn tăng bảng ngọc và cách lên đồ Jayce với bộ trang bị mới. Video combo Jayce và list tướng yếu hay mạnh hơn Người Bảo Hộ Mai Sau tại Kicdo.

Guide Jayce mùa 14

Jayce

Patch 14.7

Đấu sĩ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng D-
Tỷ lệ thắng 48.08%
Tỷ lệ chọn 2.8%
Tỷ lệ Ban 0.5%
Cách lên đồ Jayce
Cách lên đồ Jayce và bảng ngọc

Bảng ngọc Jayce Top với Win 46.61% và Pick 43.03%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Hiện diện trí tuệ        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Cảm hứng

Bước chân màu nhiệm        

Giao Hàng Bánh Quy        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Nước Mắt Nữ Thần        

Nguyệt Đao        

Thần Kiếm Muramana        

Bảng ngọc Jayce Middle với Win 49.73% và Pick 38.3%

Pháp thuật

Tăng tốc pha

Dải Băng Năng Lượng

Tập Trung Tuyệt Đối        

Thiêu Rụi        


Cảm hứng

Giao Hàng Bánh Quy        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Trang bị chính

Nước Mắt Nữ Thần        

Gươm Thức Thời        

Thần Kiếm Muramana        

Bảng ngọc Jayce aram với Win 49.28% và Pick 52.83%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Vị Máu        

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Nhát Chém Ân Huệ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Nguyệt Quế Cao Ngạo        

Thần Kiếm Muramana        

Trang bị Jayce Top có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Kiếm Ma Youmuu        

Giày Khai Sáng Ionia        

Kiếm Manamune        

Gươm Thức Thời        

Thương Phục Hận Serylda        

Nguyệt Quế Cao Ngạo        

Trang bị Jayce Mid có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Nguyệt Đao        

Kiếm Manamune        

Giày Khai Sáng Ionia        

Chuỳ Gai Malmortius        

Kiếm Ác Xà        

Kiếm Ma Youmuu        

Các sự lựa chọn thay thế

Cưa Xích Hóa Kỹ        

Chuỳ Gai Malmortius        

Móng Vuốt Sterak        

Kiếm Ác Xà        

Giày Khai Sáng Ionia        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
55%
200 trận
Đường
82%
18%
Ngọc
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Inspiration
44%
The Keystone Phase Rush
The Rune Tree Inspiration
36%
Boots
Ionian Boots of Lucidity
72%
Boots of Swiftness
8%
Plated Steelcaps
7%
Tỷ lệ chọn trang bị
Manamune
77%
Serylda s Grudge
50%
Youmuu s Ghostblade
47%
Opportunity
47%
Eclipse
38%
Edge of Night
22%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Teleport
99%
Summoner Spell Ignite
1%
Skill Order
Jayce s Q: To the Skies! / Shock Blast
Q
Jayce s W: Lightning Field / Hyper Charge
W
Jayce s E: Thundering Blow / Acceleration Gate
E
50 phút trước
Nomanz

Nomanz

IZIDREAM - EUW

Pantheon
VS.

7/4/8

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Giày Thép Gai
Nguyệt Đao
Thần Kiếm Muramana
Thương Phục Hận Serylda
Kiếm Doran
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Tăng Tốc Pha
Tăng Tốc Pha
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Tập Trung Tuyệt Đối
Tập Trung Tuyệt Đối
Cuồng Phong Tích Tụ
Cuồng Phong Tích Tụ
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Lan Tràn
Lan Tràn
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:13 Kiếm DoranMắt XanhBình Máu
04:24 Nước Mắt Nữ ThầnKiếm Dài
07:02 Dao Hung TànKiếm Dài
07:52 Kiếm DàiGiày
09:37 Búa Chiến CaulfieldKiếm Dài
11:47 Nguyệt ĐaoBúa Chiến CaulfieldMắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
14:47 Giày Thép GaiKiếm Dài
16:48 Kiếm Manamune
19:26 Búa Chiến Caulfield
20:58 Kiếm Dài
24:21 Thương Phục Hận Serylda
Một giờ trước
Quid

Quid

100 Thieves - KR

LeBlanc
VS.

3/5/6

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Kiếm Doran
Áo Choàng Bóng Tối
Kiếm Ma Youmuu
Thần Kiếm Muramana
Kiếm Dài
Giày Khai Sáng Ionia
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Tăng Tốc Pha
Tăng Tốc Pha
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Tập Trung Tuyệt Đối
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Lan Tràn
Lan Tràn
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:02 Kiếm DoranMắt XanhBình Máu
03:02 Thuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
05:59 Nước Mắt Nữ ThầnKiếm DàiKiếm DàiGiày
08:14 Dao Hung TànGiày Khai Sáng Ionia
11:00 Búa Chiến Caulfield
12:41 Kiếm Ma YoumuuKiếm DàiThấu Kính Viễn Thị
16:14 Búa Chiến CaulfieldDao Hung Tàn
19:38 Kiếm Manamune
21:26 Áo Choàng Bóng TốiMắt Kiểm Soát
22:38 Kiếm Dài
2 giờ trước
Dove

Dove

Invictus Gaming - KR

Ahri
VS.

3/5/6

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Kiếm Doran
Kiếm Ma Youmuu
Đồng Hồ Vụn Vỡ
Dao Hung Tàn
Thần Kiếm Muramana
Giày Khai Sáng Ionia
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Đòn Phủ Đầu
Đòn Phủ Đầu
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thời Điểm Hoàn Hảo
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Tập Trung Tuyệt Đối
Tập Trung Tuyệt Đối
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:08 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
03:29 Nước Mắt Nữ ThầnGiàyKiếm DàiBình Máu
05:23 Dao Hung TànMắt Kiểm Soát
07:32 Kiếm Dài
10:11 Búa Chiến Caulfield
11:46 Kiếm Ma YoumuuGiày Khai Sáng IoniaKiếm DàiMáy Quét Oracle
13:56 Búa Chiến Caulfield
16:56 Kiếm ManamuneMắt Kiểm Soát
19:42 Dao Hung Tàn
2 giờ trước
Ruby

Ruby

- KR

Tristana
VS.

9/2/4

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Búa Chiến Caulfield
Thuốc Tái Sử Dụng
Thần Kiếm Muramana
Dạ Kiếm Draktharr
Giày Khai Sáng Ionia
Kiếm Doran
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Tăng Tốc Pha
Tăng Tốc Pha
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Tập Trung Tuyệt Đối
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
Lan Tràn
Lan Tràn
Giáp Cốt
Giáp Cốt
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:17 Kiếm DoranMắt XanhBình Máu
03:37 Nước Mắt Nữ ThầnKiếm DàiThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
05:07 Dao Hung Tàn
08:01 Búa Chiến CaulfieldGiày
09:20 Dạ Kiếm DraktharrMắt Kiểm Soát
11:27 Giày Khai Sáng IoniaThấu Kính Viễn Thị
13:49 Búa Chiến Caulfield
15:11 Kiếm ManamuneMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
17:17 Búa Chiến Caulfield
2 giờ trước
Flakked

Flakked

Team Heretics - KR

Tahm Kench
VS.

14/5/16

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Kiếm Ma Youmuu
Móng Vuốt Ám Muội
Búa Chiến Caulfield
Giày Khai Sáng Ionia
Nước Mắt Nữ Thần
Búa Chiến Caulfield
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Tăng Tốc Pha
Tăng Tốc Pha
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:12 Kiếm DoranBình MáuMắt Xanh
04:45 Nước Mắt Nữ ThầnKiếm DàiKiếm DàiThuốc Tái Sử DụngDao Hung Tàn
08:50 Kiếm Ma Youmuu
10:43 Dao Hung TànGiày Khai Sáng IoniaMắt Kiểm Soát
12:12 Búa Chiến CaulfieldMáy Quét Oracle
15:00 Móng Vuốt Ám MuộiBúa Chiến Caulfield
15:45 Kiếm Dài
16:26 Búa Chiến Caulfield

Anh em có muốn biết Tryndamere mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Bảng Ngọc bổ trợ Jayce

Vị trí của Jayce

  • Đường trên
  • Đường giữa

Phép bổ trợ Jayce

Tốc biếnThiêu đốt

Cách lên đồ Jayce

Jayce sẽ đảm nhiệu cấu rỉa làm mềm kẻ địch trong các pha combar do đó đòi hỏi nhiều mana việc trang bị Manamune là cần thiết. Dồn dame nhanh nên Jayce cần các món đồ phá giáp, sát lực. Các sát thương của Jayce đến từ kỹ năng do đó bạn cũng phải chọn các món cho hồi chiêu nhanh.

Bảng kỹ năng Jayce

Thứ tự nâng kỹ năng Jayce

Thứ tự nâng kỹ năng Jayce

Chi tiết kỹ năng Jayce

Tụ Điện HextechTụ Điện Hextech

Nhận 40 Tốc độ Di chuyển trong 1.25 giây đồng thời được chạy xuyên vật thể mỗi khi sử dụng Chuyển hóa.

Chỉ Thiên! / Cầu SấmChỉ Thiên! / Cầu Sấm

Tiêu hao: 40
Khoảng cách: 600

Dạng Búa: Bay tới một kẻ địch gây sát thương vật lí và làm chậm chúng.

Dạng Pháo: Bắn ra một quả cầu điện tích, thứ sẽ phát nổ khi chạm phải kẻ địch (hoặc hết tầm bay) gây sát thương vật lí lên tất cả những kẻ địch trong vùng ảnh hưởng của vụ nổ.

Phóng tới một kẻ địch gây 45/80/115/150/185/220 (+) sát thương vật lí lên nạn nhân và làm chậm chúng đi 30/35/40/45/50/55% trong 2 giây.

Sấm Chớp Rền Vang / Tích TụSấm Chớp Rền Vang / Tích Tụ

Tiêu hao: 40
Khoảng cách: 285

Dạng Búa: Nội tại: Hồi năng lượng theo mỗi đòn đánh. Kích hoạt: Tạo ra một vùng sấm chớp rền vang gây sát thương lên những kẻ địch xung quanh trong vài giây.

Dạng Pháo: Nhận một cú sốc năng lượng giúp tăng Tốc độ Đánh lên mức tối đa trong một vài đòn đánh kế tiếp.

Nội tại: Nhận 6/8/10/12/14/16 Năng lượng mỗi đòn đánh khi trong Dạng Búa.

Kích hoạt: Tạo ra một trường điện từ gây 100/160/220/280/340/400 (+) sát thương phép trong 4 giây lên những kẻ địch cạnh bên.

Lôi Phạt / Cổng Tăng TốcLôi Phạt / Cổng Tăng Tốc

Tiêu hao: 55
Khoảng cách: 240

Dạng Búa: Gây sát thương phép lên một kẻ địch và hất nạn nhân lùi lại một cự li ngắn.

Dạng Pháo: Tạo ra một chiếc Cổng Tăng Tốc giúp gia tăng Tốc độ Di chuyển cho những đồng minh bước qua đấy. Nếu Cầu Sấm được bắn xuyên qua cánh cổng này thì tốc độ bay, tầm bay và sát thương nó gây ra đều được gia tăng.

Gây 8/10.4/12.8/15.2/17.6/20% máu tối đa của mục tiêu (+) thành sát thương phép và hất văng nạn nhân đi một khoảng ngắn. (Tối đa 200/300/400/500/600/700 sát thương lên quái)

Pháo Thủy Ngân / Búa Thủy NgânPháo Thủy Ngân / Búa Thủy Ngân

Khoảng cách: 600

Dạng Búa: Chuyển sang Búa giúp nhận kĩ năng mới và được tăng tầm đánh. Đòn đánh đầu tiên ở dạng này sẽ giảm Giáp, Kháng Phép của nạn nhân.

Dạng Pháo: Chuyển sang Pháo giúp nhận kĩ năng mới và tăng Giáp, Kháng Phép. Đòn đánh đầu tiên ở dạng này sẽ gây thêm sát thương phép.

Kích hoạt: Chuyển hóa Búa Thủy Ngân thành Pháo Thủy Ngân giúp nhận một dàn kĩ năng mới và tầm đánh xa.

Đòn đánh kế tiếp trong Dạng Pháo sẽ giảm Giáp và Kháng Phép của nạn nhân đi % trong 5 giây.

Cách chơi Jayce

Có thể tỏ ra hung hãn ngay từ đầu game nhờ lợi thế biến đổi tầm đánh của vũ khí.

Ở level 6 thì lợi thế không còn nữa bạn buộc phải chơi an toàn

Cấu rỉa trước khi vào giao tranh càng lâu càng tốt.

Combo Jayce

combo 1

Combo 2:

combo 2

Combo 3:

combo 3

Combo 4:

combo 4

Combo 5:

combo 5

Combo 6:

combo 6

Điểm mạnh & yếu Jayce

Điểm mạnh:

  • Có khả năng cấu rỉa trước khi giao tranh.
  • Đi top có thể tận dụng lợi thế sải tay để đè đường.
  • Có khả năng tăng tốc cho cả đồng đội. Có thể dùng để vào ra giao tranh.

Điểm yếu:

  • Khó chơi.
  • Rất cần mana.

Khắc chế Jayce

Khắc chế Jayce>

Đối thủ đường trên

Đối thủ đường giữa

Bình luận