Bảng Ngọc Camille mùa 14, Cách Lên Đồ Camille build mạnh nhất

Author: Son Acton

Camille mùa 14:  Bảng ngọc Camille quyền năng bất diệt . Cách lên đồ Camille top, urf với mẹo chơi Camille, bộ combo dồn sát thương, cấu rỉa tại Kicdo.

Guide Camille mùa 14

Camille

Patch 14.7

Đấu sĩ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng B-
Tỷ lệ thắng 49.86%
Tỷ lệ chọn 5.3%
Tỷ lệ Ban 2.7%
Cách lên đồ Camille
Cách lên đồ Camille và bảng ngọc

Bảng ngọc Camille Support với Win 52.67% và Pick 94.27%

Áp đảo

Mưa Kiếm        

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu        


Kiên định

Nện Khiên

Giáp Cốt

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Trang bị chính

Nguyệt Đao        

Giáo Thiên Ly        

Móng Vuốt Sterak        

Bảng ngọc Camille Top với Win 55.00% và Pick 57.55%

Kiên định

Quyền Năng Bất Diệt

Nện Khiên

Giáp Cốt

Kiên Cường


Cảm hứng

Bước chân màu nhiệm        

Giao Hàng Bánh Quy        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Tam Hợp Kiếm        

Rìu Mãng Xà        

Móng Vuốt Sterak        

Bảng ngọc Camille aram với Win 52.17% và Pick 45.65%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh        

Nhát Chém Ân Huệ


Áp đảo

Vị Máu        

Thợ Săn Kho Báu        

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Tam Hợp Kiếm        

Giáo Thiên Ly        

Móng Vuốt Sterak        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Tam Hợp Kiếm        

Đao Thủy Ngân        

Rìu Mãng Xà        

Giáo Thiên Ly        

Móng Vuốt Sterak        

Ấn Thép        

Các sự lựa chọn thay thế

Giáp Thiên Thần        

Chuỳ Gai Malmortius        

Giáp Tâm Linh        

Chùy Bạch Ngân        

Giáp Gai        

Móng Vuốt Sterak        

Lên đồ theo nhóm Thách Đấu, Aram

Búa Rìu Sát Thần        

Giày Thép Gai        

Rìu Mãng Xà        

Vũ Điệu Tử Thần        

Giáp Thiên Thần        

Chuỳ Gai Malmortius        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
51%
200 trận
Đường
68%
31%
Ngọc
The Keystone Hail of Blades
The Rune Tree Resolve
61%
The Keystone Grasp of the Undying
The Rune Tree Inspiration
23%
Boots
Ionian Boots of Lucidity
45%
Plated Steelcaps
28%
Mercury s Treads
12%
Tỷ lệ chọn trang bị
Sundered Sky
35%
Trinity Force
31%
Eclipse
29%
Umbral Glaive
24%
Ravenous Hydra
20%
Sterak s Gage
20%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
91%
Summoner Spell Ignite
77%
Summoner Spell Teleport
32%
Skill Order
Camille s Q: Precision Protocol
Q
Camille s E: Hookshot
E
Camille s W: Tactical Sweep
W
44 phút trước
Bradley

Bradley

Team Liquid Honda - KR

Singed
VS.

1/4/2

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Giày Thủy Ngân
Tam Hợp Kiếm
Rìu Mãng Xà
Búa Gỗ
Cuốc Chim
Khiên Doran
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Quyền Năng Bất Diệt
Quyền Năng Bất Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Kiên Cường
Kiên Cường
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:02 Khiên DoranBình Máu
05:23 Thủy KiếmLưỡi HáiBình Máu
07:29 Kiếm DàiDao GămBình Máu
12:28 Tam Hợp KiếmBình Máu
14:01 GiàyÁo Vải
15:05 Giày Thủy NgânKiếm DàiMắt Kiểm Soát
16:51 Cuốc ChimMắt Kiểm Soát
19:52 Rìu TiamatBúa Chiến Caulfield
21:03 Kiếm Dài
22:47 Rìu Mãng XàKiếm DàiHồng Ngọc
24:27 Búa GỗCuốc ChimThấu Kính Viễn Thị
4 giờ trước
Bradley

Bradley

Team Liquid Honda - KR

Singed
VS.

6/2/12

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Giày Thủy Ngân
Tam Hợp Kiếm
Cuốc Chim
Rìu Mãng Xà
Búa Tiến Công
Búa Chiến Caulfield
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Quyền Năng Bất Diệt
Quyền Năng Bất Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Kiên Cường
Kiên Cường
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:10 Khiên DoranBình Máu
04:43 Thủy KiếmLưỡi HáiThuốc Tái Sử Dụng
08:54 Rìu Nhanh NhẹnHồng Ngọc
11:05 Tam Hợp KiếmMắt Kiểm Soát
13:18 Giày Thủy NgânKiếm Dài
15:03 Búa Chiến Caulfield
17:27 Rìu TiamatKiếm Dài
19:26 Rìu Mãng XàKiếm Dài
22:15 Búa GỗCuốc ChimMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
24:04 Búa Tiến CôngBúa Chiến Caulfield
24:41 Cuốc ChimThấu Kính Viễn Thị
Một ngày trước
Adam

Adam

Team BDS - EUW

Ornn
VS.

3/5/8

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Búa Gỗ
Rìu Mãng Xà
Giày Thủy Ngân
Búa Rìu Sát Thần
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Quyền Năng Bất Diệt
Quyền Năng Bất Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Lan Tràn
Lan Tràn
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:20 Lưỡi HáiBình Máu
04:04 Thủy KiếmBình Máu
06:38 Hỏa NgọcBình Máu
09:29 Búa Chiến Caulfield
12:08 Búa Rìu Sát ThầnGiày
14:12 Rìu Tiamat
14:55 Kiếm Dài
16:54 Búa Chiến CaulfieldKiếm Dài
18:42 Rìu Mãng XàMắt Kiểm Soát
22:00 Búa GỗGiày Thủy Ngân
Một ngày trước
Photon

Photon

Team Vitality - KR

Ornn
VS.

2/4/1

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Búa Rìu Sát Thần
Giày Khai Sáng Ionia
Rìu Tiamat
Búa Chiến Caulfield
Kiếm Dài
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Quyền Năng Bất Diệt
Quyền Năng Bất Diệt
Nện Khiên
Nện Khiên
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Lan Tràn
Lan Tràn
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:14 Khiên DoranBình Máu
04:10 Thủy Kiếm
06:50 Hỏa Ngọc
09:10 Búa Chiến Caulfield
11:21 Búa Rìu Sát ThầnMắt Kiểm Soát
13:51 Giày Khai Sáng Ionia
14:51 Rìu TiamatThấu Kính Viễn Thị
17:57 Búa Chiến Caulfield
19:36 Kiếm Dài
2 ngày trước
Adam

Adam

Team BDS - EUW

Garen
VS.

8/10/6

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Giáp Thiên Thần
Vũ Điệu Tử Thần
Búa Rìu Sát Thần
Rìu Mãng Xà
Móng Vuốt Sterak
Giày Thép Gai
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Quyền Năng Bất Diệt
Quyền Năng Bất Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Lan Tràn
Lan Tràn
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:06 Kiếm DoranBình Máu
06:08 Thủy KiếmBúa Chiến CaulfieldThuốc Tái Sử Dụng
07:15 Hỏa Ngọc
08:30 Búa Rìu Sát Thần
09:53 Giày
14:11 Rìu TiamatKiếm Dài
16:55 Giày Thép GaiKiếm Dài
19:05 Rìu Mãng XàKiếm Dài
20:34 Hồng Ngọc
23:26 Búa GỗHồng NgọcMáy Quét Oracle
26:48 Búa Tiến Công
28:34 Búa Chiến CaulfieldGiáp Lụa
30:30 Giáp Lưới
31:48 Vũ Điệu Tử ThầnMắt Kiểm Soát
33:40 Móng Vuốt Sterak
35:57 Giáp Lưới
40:05 Giáp Thiên Thần

Anh em có muốn biết Darius mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Bảng Ngọc Camille Quyền năng bất diệt:

Bảng ngọc Camille cầm quyền năng bất diệt

Camille cầm Quyền Năng Bất Diệt đang trở lên hot nhờ độ trâu bò của ngọc này mang lại mang lại 2% hồi máu, 4% sát thương phép đi kèm tới 5 máu cộng vĩnh viễn.

Bởi vì Camille là một đấu sĩ đường thiên hướng tấn công nên cách nâng ngọc phù hợp nhất cho vị tướng này là chuẩn xác và áp đảo. Cụ thể như sau:

 • Ngọc Sẵn Sàng Tấn Công: có khả năng tối ưu hóa sát thương sinh ra
 • Ngọc Đắc Thắng: đem về máu và 25 vàng trong trường hợp tham gia hạ gục
 • Ngọc Nhát Chém Ân Huệ: tăng sát thương lên những mục tiêu đang còn thấp máu, tăng khả năng kết liễu trướcc khi đối thủ có thể ra đòn ngược lại bạn
 • Ngọc Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh, tăng khả năng sát thương
 • Ngọc Thợ Săn Tham Lam: có khả năng hút máu phép vĩnh viễn trong khi tham gia hạ gục.

Sát thương thì khủng trang phục thì đẹp. Chiêu cuối "bách phát bách trúng" sẽ kết thúc kẻ thủ dù hắn có chạy sâu vào trong bản đồ. Cách lên đồ Caitlyn Caitlyncực ảo.

Cách lên đồ Camille

Cách lên đồ Camille

Với cách lên đồ khác nhau, bạn sẽ nhận về những kết quả khác nhau. Vì thế, chúng tôi xin đưa ra trang bị hoàn chỉnh cho vị tướng này như sau:

 • Giày Thủy Ngân: +45 tốc độ di chuyển, +30 kháng hiệu ứng
 • Rìu Mãng Xà: +80 sát vật lý, +12% Hút máu. Sát thương gây ra bởi trang bị này tương tác với Hút Máu.
 • Tam Hợp Kiếm: Các đòn đánh sẽ tăng tôc độ từ 20 – 40. Sau khi sử dụng kỹ năng này, đòn đánh cơ bản kế tiếp sẽ thêm 200% Sát thương vật lý nếu trúng đích
 • Khiên băng Raduin: Làm chậm tốc độ của đối phương 15%, làm chậm tốc độ của những đối thủ xung quanh 55%.
 • Giáp Thiên Thần: có khả năng phục sinh lại tướng đã hi sinh. Tướng này sẽ có 50% máu và 30% năng lượng tối đa sau khi có 4 giây bất động.

Cách chơi Camille

Combo 1:

Cách chơi Camille

Combo 2:

Cách chơi Camille combo 2

Combo 3:

Cách chơi Camille combo 2

Để có cách chơi tốt nhất, bạn cần biết kỹ năng chính của tướng Camille đó là Giao Thức Chuẩn Xác (Q), chính vì thế hãy lưu ý đây là điểm mấu chốt để tướng phát huy sức mạnh. Đặc biệt, nên đánh thường trước khi kích hoạt để đối đa hóa sát thương.

Vì là một đấu sĩ thiên về gây sát thương nên cách chơi tốt nhất của tướng này là chọn thời điểm giao tranh đang hỗ loạn thì sử dụng Bắn Dây Móc/ Phi Thân (E) để tiếp cận đối thủ từ tuyến sau. Nếu đối thủ có những kỹ năng định hướng, hãy tăng tốc độ bằng cách sử dụng Giao Thức Chuẩn Xác và khả năng lướt của Bắn Dây Móc/Phi Thân.

Vị trí của Camille

Đường trên, Rừng

Phép bổ trợ Camille

Phép bổ trợ Camille

Phép bổ trợ của Camille bao gồm tốc biến và dịch chuyển. Tốc Biến giúp cô nàng này có thể sử dụng combo gây choáng và bắt lẻ mục tiêu tầm xa tốt. Đồng thời phép bộ trợ Dịch chuyển sẽ cho phép Camille dịch chuyển về lính, trụ hoặc mắt của đồng minh. Nhìn chung, các phép bộ trở của Camille không quá nhiều, vì thế cần sử dụng hợp lý nhất.

Điểm mạnh & yếu Camille

Điểm mạnh chủ yếu của Camille đó là có khả năng solo khá, tính cơ động cao. Cô nàng này có thể vượt địa hình cực tốt. Đi đường ổn định, farm lính nhanh và solo đẩy trụ tốt. Đồng thời tướng này cũng sở hữu lối đáng độc đáo, khả năng bắt lẻ đối thủ từ xa. Đi kèm với đó là những nhược điểm không quá mạnh ở cả sát thương lẫn chống chịu. Ngoài ra, sức mạnh mà Camille có được hầu hết đến từ trang bị. Người chơi cần có kỹ năng tốt mới phát huy được tối đa hiệu quả.

Bảng kỹ năng Camille

Thứ tự nâng kỹ năng Camille

Sử dụng đúng các kỹ năng, phối hợp nhuần nhuyễn kỹ năng của tướng sẽ giúp bạn có được kết quả tốt nhất trong trận đấu. Camille có các kỹ năng hỗ trợ như sau:

 • Bắn dây móc (E): giúp cho Camille có khả năng sát thương cơ bản, đồng thời nâng cao tính cơ động của cô nàng này.
 • Giao Thức Chuẩn Xác (Q): tăng thêm sát thương ở những pha trao đổi chiêu thức + thêm sát thương chuẩn
 • Đá Quét Chiến Thuật (W): có khả năng tăng hồi phục và làm chậm mục tiêu và gây sát thương trên diện rộng
 • Tối hậu Thư: Nâng theo đúng cấp độ

Khắc chế Camille

Khắc chế Camille

Khắc chế Camille gồm có các tướng: Shen, Poppy, Fiora, Darius. Trong đó, Darius là khắc chế mạnh nhất. Khi đối mặt với tướng này, bạn nên giao tranh cầm chừng và cẩn thận. Đặc biệt là trong trường hợp Darius có Ultimate.

Poppy khắc chế khả năng lao vào của Camille với Bắn Dây Móc/Phi Thân. Để đối phó với tướng này, bạn chỉ cần lớp khiên nội tại của tướng kết thúc rồi gây sát thương. Đồng thời việc tập trung sử dụng Tối Hậu Thư một cách chính xác cũng sẽ giúp cho Camille né được Ultimate của Poppy.

Sát thương mà Camille tung ra sẽ bị giảm thiểu phần nào do Shen có lượng giáp từ nội tại. Tuy nhiên, khi xét tổng thể về mặt sát thương thì Camille vẫn nhỉnh hơn, cộng với ưu thế cơ động từ Bắn Móc Dây/ Phi Thân.

Với những thông tin mà chúng tôi cung cấp trên đây về Camille , hãy lựa chọn cho mình cách chơi hay nhất nhé. Cuối cùng đừng quên để lại bình luận phía dưới để được hướng dẫn, tư vấn cụ thể hơn.

#kicdo #camille

Khắc chế Camille>

Đối thủ đường trên

Đối thủ trong Rừng

Bình luận