Bảng Ngọc Darius mùa 14, Cách Lên Đồ Darius build mạnh nhất

Author: Son Acton

Darius mùa 14: Hướng dẫn Cách lên đồ Darius bộ trang bị mới Chùy Phản Kích và bảng ngọc Darius phù hợp với cách đánh của Darius. Guide Darius và cách build đồ mạnh nhất vị trí đường trên, full combo Kicdo.

Guide Darius mùa 14

Darius

Patch 14.7

Đấu sĩ - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng S-
Tỷ lệ thắng 50.81%
Tỷ lệ chọn 9.6%
Tỷ lệ Ban 29.8%
Cách lên đồ Darius
Cách lên đồ Darius và bảng ngọc

Bảng ngọc Darius Top với Win 55.22% và Pick 58.82%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Kiên định

Giáp Cốt

Kiên Cường

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Tam Hợp Kiếm        

Móng Vuốt Sterak        

Giáp Liệt Sĩ        

Bảng ngọc Darius aram với Win 54.60% và Pick 60.8%

Chuẩn xác

Chinh Phục

Đắc thắng        

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng        

Chốt Chặn Cuối Cùng        


Kiên định

Giáp Cốt

Kiên Cường

Tấn công        

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Tam Hợp Kiếm        

Giáo Thiên Ly        

Móng Vuốt Sterak        

Lên đồ Darius Meta mới

Giày Thép Gai        

Chùy Phản Kích        

Giáp Liệt Sĩ        

Giáp Thiên Nhiên        

Móng Vuốt Sterak        

Vũ Điệu Tử Thần        

Lên đồ Darius Tank

Rìu Đen        

Giày Thép Gai        

Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích Nghi        

Giáp Thiên Nhiên        

Giáp Gai        

Giáp Thiên Thần        

Lên đồ Darius Aram

Chùy Hấp Huyết        

Giày Thép Gai        

Vũ Điệu Tử Thần        

Giáp Tâm Linh        

Móng Vuốt Sterak        

Giáp Liệt Sĩ        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
53%
200 trận
Đường
99%
Ngọc
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Resolve
46%
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Inspiration
13%
Boots
Plated Steelcaps
60%
Mercury s Treads
29%
Boots of Swiftness
12%
Tỷ lệ chọn trang bị
Sterak s Gage
55%
Stridebreaker
47%
Trinity Force
43%
Dead Man s Plate
34%
Force of Nature
10%
Sundered Sky
9%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
99%
Summoner Spell Ghost
99%
Summoner Spell Ignite
1%
Skill Order
Darius s Q: Decimate
Q
Darius s E: Apprehend
E
Darius s W: Crippling Strike
W
3 giờ trước
Doxy

Doxy

- EUW

Akali
VS.

4/9/0

Tốc Biến
Tốc Hành
Khiên Doran
Chùy Phản Kích
Giày Bạc
Búa Tiến Công
Hồng Ngọc
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Ngọn Gió Thứ Hai
Ngọn Gió Thứ Hai
Tàn Phá Hủy Diệt
Tàn Phá Hủy Diệt
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:53 Khiên DoranMắt XanhBình Máu
05:15 GiàyHồng Ngọc
07:35 Hỏa NgọcKiếm Dài
09:15 Kiếm Dài
10:39 Dây Thép Gai
11:47 Rìu Nhanh Nhẹn
13:35 Chùy Phản Kích
15:02 Giày Bạc
18:45 Búa GỗĐai Thanh ThoátMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
21:11 Búa Tiến Công
23:04 Hồng Ngọc
7 giờ trước
Wizer

Wizer

paiN Gaming - KR

Olaf
VS.

6/6/5

Tốc Hành
Tốc Biến
Chùy Phản Kích
Giáp Liệt Sĩ
Búa Gỗ
Cuốc Chim
Giày Thép Gai
Kiếm Doran
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Lan Tràn
Lan Tràn
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:15 Kiếm DoranBình Máu
03:54 Giày Thép Gai
05:42 Kiếm DàiHồng Ngọc
07:34 Kiếm Dài
09:59 Rìu Nhanh NhẹnCuốc Chim
12:16 Chùy Phản KíchĐai Thanh Thoát
13:56 Hồng NgọcGiáp LướiMáy Quét Oracle
17:04 Giáp Liệt SĩCuốc ChimMắt Kiểm Soát
18:23 Mắt Kiểm Soát
20:33 Búa Gỗ
13 giờ trước
Adam

Adam

Team BDS - EUW

Fiora
VS.

5/1/0

Tốc Biến
Tốc Hành
Chùy Phản Kích
Bình Máu
Giáp Liệt Sĩ
Khiên Doran
Giày Thép Gai
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Kiên Cường
Kiên Cường
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:13 Khiên DoranBình Máu
04:07 GiàyGiáp LụaKiếm DàiBình Máu
06:53 Giày Thép GaiHồng Ngọc
08:37 Cuốc Chim
10:27 Dây Thép GaiRìu Nhanh NhẹnBình Máu
12:10 Chùy Phản KíchHồng NgọcGiáp Lụa
15:03 Giáp Liệt Sĩ
16 giờ trước
Adam

Adam

Team BDS - EUW

Warwick
VS.

6/10/8

Tốc Biến
Tốc Hành
Chùy Phản Kích
Giày Thép Gai
Móng Vuốt Sterak
Giáp Thiên Nhiên
Lá Chắn Quân Đoàn
Gươm Đồ Tể
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Kiên Cường
Kiên Cường
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:12 Kiếm DoranBình Máu
03:07 GiàyKiếm DàiBình Máu
06:44 Gươm Đồ TểKiếm DàiKiếm DàiBình Máu
09:28 Rìu Nhanh NhẹnHồng Ngọc
10:26 Hỏa Ngọc
12:07 Cuốc Chim
13:39 Chùy Phản KíchGiáp Lụa
14:56 Giày Thép Gai
17:27 Búa GỗHồng Ngọc
20:26 Móng Vuốt Sterak
21:05 Áo Choàng Bạc
22:40 Đai Thanh Thoát
24:23 Giáp Thiên NhiênHồng Ngọc
26:33 Lá Chắn Quân Đoàn
27:56 Dược Phẩm Cứng Cáp
18 giờ trước
Jankos

Jankos

Team Heretics - EUW

Fiora
VS.

1/9/5

Tốc Hành
Tốc Biến
Chùy Phản Kích
Giày Thép Gai
Khiên Doran
Hồng Ngọc
Giáp Lưới
Đai Thanh Thoát
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Chinh Phục
Chinh Phục
Đắc Thắng
Đắc Thắng
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Chốt Chặn Cuối Cùng
Chốt Chặn Cuối Cùng
Giáp Cốt
Giáp Cốt
Kiên Cường
Kiên Cường
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:03 Khiên DoranMắt XanhBình Máu
03:08 Giày
04:29 Thuốc Tái Sử DụngHồng Ngọc
07:26 Giày Thép Gai
08:34 Dao Găm
10:28 Rìu Nhanh Nhẹn
12:25 Hỏa Ngọc
15:28 Cuốc Chim
17:37 Chùy Phản KíchGiáp Lụa
18:53 Đai Thanh Thoát
20:28 Giáp LướiHồng Ngọc

Anh em có muốn biết Ekko mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Bảng Ngọc tái tổ hợp Darius

Bảng Ngọc tái tổ hợp Darius

 • Ngọc Chinh Phục: giúp cộng thêm lượng sát thương lớn trong khi giao tranh.
 • Ngọc Đắc Thắng: Giết kẻ địch bằng chiêu cuối, tăng sát thương và hồi 15% máu.
 • Ngọc Huyền Thoại: tránh bị đối thủ chồng CC bất tỉnh.
 • Ngọc Nhát Chém Ân Huệ: kết liễu các đối thủ nhanh hơn.

Tướng đi đường trên giao tranh với Darius là Camille "bóng thép". Được sử dụng nhiều trong cá trận chung kết. Cách lên đồ Camille Camilleở chung kết như nào xem nhé.

Cách lên đồ Darius

Cách lên đồ Darius

Bộ trang phục hòa chỉnh cho Darius để có khả năng sát thương cao và chống chịu tốt gồm các trang bị như sau:

 • Giày bạc: Tăng 65 tốc độ di chuyển, giảm các hiệu ứng làm chậm
 • Rìu đen: Gây sát thương vật lý lên đối thủ
 • Giáp tâm linh: tăng 30% máu
 • Giáp Liệt Sĩ: Tăng tốc độ di chuyển
 • Giáp Thiên Thần: phục lại tướng đã hi sinh với 50% máu và 30% năng lượng tối đa.
 • Móng vuốt Sterak: Nếu nhận đủ 400 đến 1800 sát thương trong 5 giây thì sẽ có hiệu ứng Cơn Thịnh Nộ.

Cách chơi Darius

Combo 1

Cách chơi Darius combo 1

Combo 2:

Cách chơi Darius combo 2

Vào đầu game bạn có thể sử dụng Tàn Sát (Q) bởi nó có 2 phạm vi tác động. Với lứa rìu bên ngoài, kẻ địch sẽ bị nhận thêm sát thương, bạn được hồi máu. Trong trường hợp kẻ địch bị trúng rìa bến trong thì sát thương sẽ không được cao, cũng không được hồi máu cho bạn, không được cộng dồn điểm. Lưu ý khi sử dụng Tàn Sát này, bạn cần căn bị trí sao cho khiến đối thủ bị sát thương nhiều nhất. Đặc biệt, không được quá làm dụng Tàn Sát. Bởi vì khi đó, bạn sẽ bị đẩy lên đường cao, tự động trở thành mục tiêu của nhiều tướng đối phương đang đi rừng.

Trong quá trình giữa game, hãy quan sát bản đồ thường xuyên để có thể Dịch Chuyển đến những khu vực nóng một cách nhanh chóng nhất. Giao đoạn cuối game, hãy lựa chọn thời điểm thích hợp để bất ngờ lao lên (Tốc Biến + Bắt Giữ). Khi đó, hãy cố gắng ra Tàn Sát trúng đích để được hồi máu nhiều.

Vị trí của Darius

Đường trên

Phép bổ trợ Darius

Phép bổ trợ Darius

Các phép bổ trợ của Darius bao gồm: Tốc biến, Thiêu đốt, Dịch chuyển và Tăng tốc . Trong đó, tác dụng cụ thể của các phép bộ trợ này như sau:

 • Tăng tốc: dùng để tiếp cận áp sát mục tiêu để gây sát thương liên tục
 • Tốc biến: dịch chuyển tức thời
 • Thiêu đốt: có mạng thăng tiến sức mạnh sơm, từ đó có thể mạnh tay thắng đường ngay từ đầu.
 • Dịch chuyển: có khả năng cơ động hơn, nhất là trong những trường hợp cần thoát do gặp những người có kỹ năng cấu rỉa mạnh.

Điểm mạnh & yếu Darius

Điểm mạnh của Darius đó là khả năng lăn cầ tuyết lớn, lượng sát thương bàn đầu tốt. Khả năng solo mạnh mẽ. Đặc biệt có lợi thế trước các tướng tay ngắn. Về hạn chế, Darius có tầm đánh khá ngắn, không thể áp sát tức thời. Ngoài ra, tướng này còn sợ hiệu ứng khống chế cứng và mất thời dian để tích điểm nội tại trong trường hợp muốn gây đòn sát thương mạnh nhất. Chính vì thiếu sự cơ động nên bạn cần bổ sung thêm trang bị làm tăng tốc cho Darius, nhất là ở cuối game.

Bảng kỹ năng Darius

Bảng kỹ năng Darius

Bảng kỹ năng của Darius gồm nhiều kỹ năng khác nhau, cụ thể như sau:

 • Tàn Sát Q: Kỹ năng này có khả năng gây sát thương cao, vừa có thể cấu máu, vừa đẩy lính và hồi lại máu cho tướng. Bạn cần lưu ý nâng cao kỹ năng này đầu tiên.
 • Đánh Thọt (W): bổ sung sát thương cho những đòn cơ bản. Đồng thời kỹ năng này cũng làm mục tiêu bị chậm lại nhiều
 • Bắt giữ (E): có khả năng tăng xuyên giáp.
 • Máy Chém Noxus: gây ra một lượng sát thương chuẩn cực lớn.

Khắc chế Darius

Khắc chế Darius

Các tướng khắc chế Darius gồm có: Gnar, Renekton, Riven, Camille, Irelia. Trong đó đáng gờm nhất Gnar. Khả năng lao vào của Darius bị Gnar khắc chế bằng Ném Boomerang và Nhún Nhảy. Đồng thời, Gnar cũng có thể farm và cấu máu Darius từ khoảng cách an toàn khá xa. Dạng khổng lồ của Gnar cũng rất đáng lo ngại.

Với Riven, Darius sẽ có khả năng ngang ngửa nhau. Nhưng khá bất lợi ở vấn đề là chỉ cần có sự trợ giúp từ người đi rừng hay có có outplay là sẽ gây nhiều phiền toái với bên còn lại. Đặc biệt là Darius không có khả năng đào thoát nhiều, ngoại trừ Tốc Biến.

Renekton có độ sát thương tương đồng với Darius nhưng có lợi thế là không tốn tài nguyên để triển khai. Ngoài ra, tướng này cũng có cơ độ tốt hơn. Với Renekton đã đã trên 50 Nộ thì Darius cần phải thực sự cẩn trọng. Bởi khi đó các kỹ năng của tướng này đều được cường hóa, gây ra độ sát thương lớn hơn hẳn.

Với những thông tin chúng tôi mới cung cấp trên đây về Darius , chúc bạn sớm có được những trận đấu thích thú nhất. Cuối cùng, nếu gặp bất kỳ thắc mắc nào khác liên quan, hãy để lại bình luận phía dưới để được chúng tôi hỗ trợ sớm nhất.

 

Khắc chế Darius>

Đối thủ đường trên

Bình luận