Bảng Ngọc Aurelion Sol mùa 13, Cách Lên Đồ Aurelion Sol mạnh nhất

Aurelion Sol mùa 13: Cách lên đồ và bảng ngọc Aurelion Sol Sốc Điện hay Tăng Tốc Pha. Cách chơi, bộ combo và tướng khắc chế Aurelion Sol tại Kicdo.

Guide Aurelion Sol mùa 13

Aurelion Sol

Update 13.1

Pháp sư - Vị trí:

Sát thương: Phép thuật

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng B-
Tỷ lệ thắng 51.3%
Tỷ lệ chọn 0.5%
Tỷ lệ Ban 0.1%

Bảng ngọc Aurelion Sol Middle với Win 50.57% và Pick 43.94%

Pháp thuật

Thiên Thạch Bí Ẩn

Dải Băng Năng Lượng

Thăng Tiến Sức Mạnh        

Cuồng Phong Tích Tụ


Cảm hứng

Bước chân màu nhiệm        

Máy Dọn Lính        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Nước Mắt Nữ Thần        

Trượng Trường Sinh        

Trượng Pha Lê Rylai        

Bảng ngọc Aurelion Sol Top với Win 80.00% và Pick 100%

Pháp thuật

Thiên Thạch Bí Ẩn

Dải Băng Năng Lượng

Tập Trung Tuyệt Đối        

Cuồng Phong Tích Tụ


Kiên định

Giáp Cốt

Lan Tràn

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Nước Mắt Nữ Thần        

Trượng Trường Sinh        

Trượng Pha Lê Rylai        

Bảng ngọc Aurelion Sol aram với Win 51.66% và Pick 29.69%

Cảm hứng

Đòn Phủ Đầu        

Bước chân màu nhiệm        

Thị Trường Tương Lai        

Thấu Thị Vũ Trụ        


Pháp thuật

Tập Trung Tuyệt Đối        

Cuồng Phong Tích Tụ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Nước Mắt Nữ Thần        

Trượng Trường Sinh        

Quyền Trượng Đại Thiên Sứ        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Trượng Trường Sinh        

Giày Pháp Sư        

Quyền Trượng Thiên Thần        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Trượng Hư Vô        

Cách lên đồ theo Aurelion Sol Aram

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry        

Giày Pháp Sư        

Trượng Pha Lê Rylai        

Mũ Trụ Nguyền Rủa        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Lên đồ Aurelion Sol AP

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry        

Giày Pháp Sư        

Quyền Trượng Thiên Thần        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Trượng Hư Vô        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
52%
200 trận
Làn đường
98%
Aurelion Sol Ngọc
The Keystone Arcane Comet
The Rune Tree Inspiration
60%
The Keystone First Strike
The Rune Tree Sorcery
22%
Thần thoại
Rod of Ages
59%
Liandry s Anguish
25%
Tỷ lệ chọn trang bị
Rylai s Crystal Scepter
79%
Archangel s Staff
56%
Rabadon s Deathcap
16%
Void Staff
13%
Zhonya s Hourglass
11%
Shadowflame
3%
Tỷ lệ chọn giầy
Sorcerer s Shoes
75%
Mercury s Treads
14%
Ionian Boots of Lucidity
2%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Teleport
93%
Summoner Spell Exhaust
5%
53 phút trước
Diplex

Diplex

Cloud9 - NA

Cassiopeia
VS.

5/2/2

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Bình Thuốc Biến Dị
Quyền Trượng Đại Thiên Sứ
Trượng Trường Sinh
Giày
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Đòn Phủ Đầu
Đòn Phủ Đầu
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thời Điểm Hoàn Hảo
Máy Dọn Lính
Máy Dọn Lính
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thăng Tiến Sức Mạnh
Thăng Tiến Sức Mạnh
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:31 Bình Thuốc Biến Dị
03:52 Nước Mắt Nữ ThầnLam Ngọc
05:59 Đá Vĩnh HằngMắt Kiểm Soát
07:54 Sách CũGiày
11:15 Trượng Trường SinhThấu Kính Viễn Thị
12:53 Hồng Ngọc
14:56 Gậy Quá Khổ
17:20 Quyền Trượng Thiên Thần
Một giờ trước
Ayel

Ayel

- BR

Pantheon
VS.

2/10/2

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Sách Cũ
Hồng Ngọc
Nước Mắt Nữ Thần
Giày Pháp Sư
Trượng Trường Sinh
Gậy Bùng Nổ
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Đòn Phủ Đầu
Đòn Phủ Đầu
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Máy Dọn Lính
Máy Dọn Lính
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Cuồng Phong Tích Tụ
Cuồng Phong Tích Tụ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:06 Nhẫn DoranMắt XanhBình MáuBình Máu
02:34 Sách CũBình MáuBình Máu
05:56 Nước Mắt Nữ ThầnHồng NgọcThuốc Tái Sử Dụng
09:13 Đá Vĩnh Hằng
11:58 Trượng Trường SinhMắt Kiểm Soát
13:33 Giày Pháp Sư
15:48 Sách CũHồng Ngọc
20:04 Gậy Bùng Nổ
2 giờ trước
Ayel

Ayel

- BR

Udyr
VS.

2/5/4

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Giày Pháp Sư
Trượng Trường Sinh
Nhẫn Doran
Nước Mắt Nữ Thần
Trượng Pha Lê Rylai
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Đòn Phủ Đầu
Đòn Phủ Đầu
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Máy Dọn Lính
Máy Dọn Lính
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Cuồng Phong Tích Tụ
Cuồng Phong Tích Tụ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:19 Nhẫn DoranMắt XanhBình MáuBình Máu
03:41 Nước Mắt Nữ ThầnMắt Kiểm Soát
04:18 Thuốc Tái Sử Dụng
07:09 Hồng NgọcSách Cũ
10:38 Gậy Bùng NổĐá Vĩnh Hằng
12:07 Trượng Trường Sinh
14:05 Giày Pháp Sư
16:00 Gậy Bùng Nổ
19:15 Trượng Pha Lê Rylai
2 giờ trước
Nomanz

Nomanz

GALAKTICOS - EUW

Yone
VS.

3/9/6

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Giày Pháp Sư
Nhẫn Doran
Nước Mắt Nữ Thần
Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
Trượng Pha Lê Rylai
Hỏa Ngọc
Máy Quét Oracle
Ngọc bổ trợ
Đòn Phủ Đầu
Đòn Phủ Đầu
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Máy Dọn Lính
Máy Dọn Lính
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Cuồng Phong Tích Tụ
Cuồng Phong Tích Tụ
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:06 Nhẫn DoranMắt XanhBình MáuBình Máu
03:09 Nước Mắt Nữ Thần
06:26 Sách CũSách CũThuốc Tái Sử Dụng
08:40 Bí Chương Thất TruyềnMáy Quét OracleMắt XanhMắt Kiểm Soát
10:07 Sách Cũ
13:49 Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
15:33 Giày Pháp Sư
18:19 Gậy Bùng Nổ
19:34 Đai Khổng LồMáy Quét OracleMắt XanhMáy Quét Oracle
22:20 Trượng Pha Lê Rylai
24:24 Hỏa Ngọc
3 giờ trước
Nomanz

Nomanz

GALAKTICOS - EUW

Sylas
VS.

6/2/2

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Mặt Nạ Thống Khổ Liandry
Nhẫn Doran
Nước Mắt Nữ Thần
Thuốc Tái Sử Dụng
Giày Pháp Sư
Mắt Xanh
Ngọc bổ trợ
Đòn Phủ Đầu
Đòn Phủ Đầu
Bước Chân Màu Nhiệm
Bước Chân Màu Nhiệm
Máy Dọn Lính
Máy Dọn Lính
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
Cuồng Phong Tích Tụ
Cuồng Phong Tích Tụ
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:09 Nhẫn DoranBình MáuBình MáuMắt Xanh
04:00 Nước Mắt Nữ ThầnSách CũThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm SoátMáy Quét OracleMắt Xanh
05:03 Máy Quét OracleMắt XanhMáy Quét Oracle
06:43 Hồng NgọcMắt Kiểm SoátMắt Xanh
08:00 Sách Quỷ
10:28 Bí Chương Thất Truyền
13:41 Mặt Nạ Thống Khổ LiandryGiày Pháp Sư

Tướng khắc chế

Tướng yếu hơn

Đồng đội tốt

Anh em có muốn biết Azir mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách khắc chế Aurelionsol mùa 13 Cách lên đồ Aurelion sol>

Cách lên đồ Aurelion Sol

Bảng kỹ năng Aurelion Sol

Combo 1:

Cách chơi Aurelion Sol combo 1

Combo 2:

Cách chơi Aurelion Sol combo 2

Combo 3:

Cách chơi Aurelion Sol combo 3

Cùng đi vào chi tiết nhé

Bảng Ngọc tái tổ hợp Aurelion Sol

Bảng Ngọc tái tổ hợp Aurelion Sol

Hiện nay bảng ngọc luôn được cập nhật phiên bản mới nhất để hỗ trợ tối đa người chơi. Tùy theo cấp độ mà bảng ngọc sẽ đi từ pháp thuật đến tăng tốc pha đến quả cầu hư không đến mau lẹ và cuối cùng là thủy thượng.

Ngoài ra còn có bảng ngọc dành cho nhánh chuẩn xác được nhiều người tham khảo để gia tăng sức mạnh của tướng của mình.

Xem thêm cách lên đồ Amumu Amumu

Cách lên đồ Aurelion Sol

Cách lên đồ Aurelion Sol

Hiện nay một bộ đầy đủ phụ kiện để đảm bảo sức mạnh cho tướng này sẽ bao gồm có mặt nạ đạo đày, mũ phù thủy, trượng pha lê Rylai, trượng trường sinh, đồng hồ cát.

Còn đối với phiên bản quỷ thư Morello thì cần có thời gian hồi chiêu để giúp cho việc trao đổi kỹ năng trở nên tốt hơn. Với trường hợp phải đi đường cùng nhiều pháp sư thì sẽ được trang bị dây chuyền chữ thập để gia tăng mức độ an toàn.

Cách chơi Aurelion Sol

Combo 1:

Cách chơi Aurelion Sol combo 1

Combo 2:

Cách chơi Aurelion Sol combo 2

Combo 3:

Cách chơi Aurelion Sol combo 3

Khi đi đường thì dùng chòm sao tối đa để đánh xa và đẩy đối thủ ra khỏi tầm kiểm soát.

Ngoài ra còn sử dụng combo cơ bản đặt ở tình trạng tối đa để ném tinh cầu vân về phía kẻ thù rồi dùng sóng ánh sáng để tiêu diệt. Khi kẻ địch bị đẩy ra khỏi chòm sao thì sẽ dùng sóng ánh sáng định hướng để tấn công không bị trượt.

Ngoài ra còn kích hoạt chiêu thức Q để làm nổ tinh cầu vân để tiêu diệt đối thủ. Bạn cũng có thể tham khảo thêm các video để nghiên cứu về cách chơi của tướng này được chia sẻ rất phổ biến trên mạng.

Vị trí của Aurelion Sol

Đường giữa

Tướng này được xếp vào hàng sát thủ với tank là xạ thủ. Ngoài ra còn có Aurelion Sol Mid có khả năng hủy diệt và Aurelion Sol Đấu sĩ có khả năng sát thương cao. Còn Aurelion Sol Phép hỗ trợ tấn công kẻ thù.

Phép bổ trợ Aurelion Sol

Phép bổ trợ Aurelion Sol

Sử dụng kết hợp thiêu đốt và tốc biển là hai phép bổ trợ được các game thủ tin dùng và có tác dụng khá tốt. Ngoài ra có thể dùng Kiệt sức để thay thế trong một số trường hợp.

Điểm mạnh & yếu Aurelion Sol

Đây được coi là tướng có khả năng tiêu diệt mạnh và có khả năng gây ra sát thương cao. Chính vì vậy mà làm cho nhiều kẻ thù phải ghê sợ mỗi khi đối đầu.

Với chiêu thức sóng ánh sáng thì hầu như kẻ thù ở tầm xa đều phải khiếp sợ.

Bảng kỹ năng Aurelion Sol

Bảng kỹ năng Aurelion Sol

Thứ tự kỹ năng của tướng này sẽ đi từ W đến Q và cuối cùng là E

Cụ thể tướng sẽ tăng tối đa khai mở thiên hà viết tắt là W rồi dùng tinh cầu vân để tăng thời gian làm choáng cuối cùng là du hành không gian để tăng khả năng di chuyển. Ngoài ra có thể dùng sóng ánh sáng để tăng đúng cấp độ cần nâng lên.

Chúng ta cũng cần phải tìm hiểu kỹ thông tin về từng chi tiết trong bảng kỹ năng

 • Trung tâm vũ trụ có thể gây sát thương phép khi đập trúng một kẻ địch.
 • Tinh cầu vân có khả năng gây choáng và gây sát thương khi kẻ địch văng ra xa.
 • Khai mở thiên hà giúp mở rộng chòm sao và tăng khả năng sát thương. Ngoài ra nó còn có khả năng giúp tăng khả năng sát thương lên nhiều lần.
 • Với du hành không gian thì tướng Aurelion Sol sẽ tăng thêm tốc độ di chuyển và tiến hành việc cất cánh trong chặn đường dài.
 • Chiêu thức sóng ánh sáng là chiêu thức cuối có tác dụng gây sát thương đồng thời làm chậm mọi thứ xung quanh, khiến cho kẻ địch phải khiếp sợ mà đẩy lùi.

Khắc chế Aurelion Sol

Khắc chế Aurelion Sol

Việc tham khảo các tướng khắc chế giúp chúng ta biết được đối thủ nào mạnh hơn, yếu hơn hoặc ngang bằng. Từ đó có những đường hướng hiệu quả trong việc tấn công. Chính vì vậy mà tăng được khả năng sát thương cũng như hạn chế những rủi ro có thể gặp phải khi gặp các đối thủ có tầm cao hơn.

Thông thường những tướng khắc chế với Aurelion bao gồm:

 • Morgana
 • Vel’Koz
 • Fizz
 • Kassadin
 • Cassiopeia
 • Zed

Những đối thủ dưới tầm của tướng Aurelion mà chúng ta có thể yên tâm hơn một chút khí giáp mặt bao gồm:

 • Ryze
 • Ziggs
 • Zoe
 • Yasuo
 • Lux

Bạn cũng nên tham khảo một số tướng tương xứng về năng lực hay được sử dụng để ức chế Aurelion Sol, đó là

 • LeBlanc
 • Ahri
 • Zed
 • Xerath

Mỗi tướng đều có thế mạnh nhất định, người chơi thông minh và am hiểu sẽ biết mình cần dùng tướng nào để có thể khắc chế và tăng khả năng thắng cuộc ở mỗi trận đấu.

 Hy vọng những thông tin về Aurelion sol sẽ phần nào giúp bạn hiểu hơn về cách chơi của mùa này. Thông tin được tổng hợp từ các nguồn khá uy tín nên bạn hoàn toàn có thể tin tưởng về mức độ uy tín. Bạn có thể tham khảo để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với bên mình.

Đối thủ đường giữa

Post by Son Acton

Bình luận


Tướng mới anh em

Milio
Milio
Nilah
Nilah
K'Sante
K'Sante