Bảng Ngọc Vex mùa 13, Cách Lên Đồ Vex mạnh nhất

Vex mùa 13: là một pháp sư khó chơi, lối đánh thiên hướng all in. Để tối đa hóa sức mạnh Vex cũng cần timing nội tại bực bội chuẩn. Không có kỹ năng thoát thân bù lại khắc chế tốt các vị tướng cơ động. Do đó bảng ngọc và cách lên đồ dưới đây sẽ giải quyết và nâng tầm cho Pháp Sư Khó Chịu. 

Guide Vex mùa 13

Vex

Update 13.11

Pháp sư - Vị trí:

Sát thương: Phép thuật

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng S-
Tỷ lệ thắng 52.09%
Tỷ lệ chọn 7.1%
Tỷ lệ Ban 10.0%

Bảng ngọc Vex Middle với Win 55.00% và Pick 68.97%

Áp đảo

Sốc điện

Vị Máu        

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tối Thượng        


Pháp thuật

Dải Băng Năng Lượng

Thăng Tiến Sức Mạnh        

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Thủ        

Trang bị chính

Bão Tố Luden        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Trượng Hư Vô        

Bảng ngọc Vex aram với Win 52.83% và Pick 62.57%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Phát bắn đơn giản

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tối Thượng        


Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Nhát Chém Ân Huệ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Bão Tố Luden        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Trang bị có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Giày Pháp Sư        

Bão Tố Luden        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Sách Chiêu Hồn Mejai        

Lên đồ Vex Aram

Bão Tố Luden        

Giày Pháp Sư        

Mũ Phù Thủy Rabadon        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Ngọn Lửa Hắc Hóa        

Kính Nhắm Ma Pháp        

Lên đồ Vex support

Bão Tố Luden        

Giày Pháp Sư        

Kính Nhắm Ma Pháp        

Đồng Hồ Cát Zhonya        

Quỷ Thư Morello        

Động Cơ Vũ Trụ        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng
58%
200 trận
Làn đường
98%
2%
Vex Ngọc
The Keystone Electrocute
The Rune Tree Sorcery
63%
The Keystone Electrocute
The Rune Tree Inspiration
21%
Thần thoại
Luden s Tempest
73%
Everfrost
17%
Tỷ lệ chọn trang bị
Shadowflame
55%
Rabadon s Deathcap
26%
Void Staff
17%
Zhonya s Hourglass
17%
Mejai s Soulstealer
10%
Banshee s Veil
2%
Tỷ lệ chọn giầy
Sorcerer s Shoes
89%
Ionian Boots of Lucidity
10%
Berserker s Greaves
1%
Tỷ lệ chọn PBT
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Teleport
57%
Summoner Spell Ignite
43%
9 giờ trước
Umut

Umut

- EUW

LeBlanc
VS.

7/3/11

Tốc Biến
Dịch Chuyển
Bão Tố Luden
Đồng Hồ Ngưng Đọng
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Giày Pháp Sư
Phong Ấn Hắc Ám
Sách Quỷ
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Vị Máu
Vị Máu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tối Thượng
Thợ Săn Tối Thượng
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Thấu Thị Vũ Trụ
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+8 Kháng Phép
+8 Kháng Phép
Trang bị
00:18 Nhẫn DoranBình MáuBình Máu
03:28 Phong Ấn Hắc ÁmSách CũBình Máu
06:17 Giày Pháp Sư
09:19 Bí Chương Thất TruyềnHồng Ngọc
12:13 Bão Tố LudenMắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
13:56 Máy Chuyển Pha Hextech
16:23 Gậy Quá Khổ
18:09 Ngọn Lửa Hắc HóaSách Cũ
20:04 Đồng Hồ Ngưng ĐọngSách Quỷ
12 giờ trước
KSAEZ

KSAEZ

Beşiktaş - EUW

Zed
VS.

3/4/4

Dịch Chuyển
Tốc Biến
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Đá Hắc Hóa
Bão Tố Luden
Giày Pháp Sư
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Vị Máu
Vị Máu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tối Thượng
Thợ Săn Tối Thượng
Giao Hàng Bánh Quy
Giao Hàng Bánh Quy
Thuốc Thời Gian
Thuốc Thời Gian
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+15-140 Máu (theo cấp)
+15-140 Máu (theo cấp)
Trang bị
00:08 Nhẫn DoranBình MáuBình MáuMắt Xanh
04:02 Sách CũThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
05:54 Lam NgọcMắt Kiểm Soát
09:22 Bí Chương Thất TruyềnGậy Bùng Nổ
11:14 Giày
12:39 Giày Pháp Sư
14:28 Thấu Kính Viễn Thị
16:04 Bão Tố LudenMắt Kiểm Soát
17:40 Sách CũMắt Kiểm Soát
19:50 Máy Chuyển Pha HextechMắt Kiểm Soát
23:14 Gậy Quá KhổMắt Kiểm Soát
25:19 Ngọn Lửa Hắc HóaMắt Kiểm Soát
27:25 Đá Hắc HóaMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát
13 giờ trước
Umut

Umut

- EUW

Talon
VS.

11/6/8

Tốc Biến
Thiêu Đốt
Bão Tố Luden
Sách Chiêu Hồn Mejai
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Gậy Quá Khổ
Gậy Quá Khổ
Giày Pháp Sư
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Vị Máu
Vị Máu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tối Thượng
Thợ Săn Tối Thượng
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:09 Nhẫn DoranBình MáuBình Máu
03:55 Phong Ấn Hắc ÁmSách CũMắt Kiểm SoátBình Máu
05:20 GiàyLam Ngọc
06:40 Bí Chương Thất TruyềnMắt Kiểm Soát
11:32 Bão Tố LudenMắt Kiểm Soát
14:27 Giày Pháp SưSách CũMắt Kiểm Soát
15:49 Máy Chuyển Pha Hextech
17:40 Gậy Quá Khổ
19:36 Ngọn Lửa Hắc Hóa
22:47 Sách Chiêu Hồn MejaiGậy Quá KhổThấu Kính Viễn Thị
25:03 Gậy Quá Khổ
18 giờ trước
Elyoya

Elyoya

MAD Lions - EUW

Zed
VS.

8/3/6

Tốc Biến
Thiêu Đốt
Giày Pháp Sư
Vương Miện Suy Vong
Kính Nhắm Ma Pháp
Mũ Phù Thủy Rabadon
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Vị Máu
Vị Máu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tối Thượng
Thợ Săn Tối Thượng
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:14 Nhẫn DoranBình MáuBình MáuMắt Xanh
05:02 Bí Chương Thất Truyền
07:19 GiàyHồng Ngọc
10:24 Vương Miện Suy VongMắt Kiểm Soát
13:14 Giày Pháp SưSách Cũ
16:22 Máy Chuyển Pha HextechGậy Quá Khổ
19:14 Ngọn Lửa Hắc HóaGậy Quá KhổThấu Kính Viễn Thị
22:06 Gậy Quá Khổ
24:20 Mũ Phù Thủy RabadonSách Quỷ
26:23 Máy Chuyển Pha Hextech
29:21 Kính Nhắm Ma Pháp
30:53 Mắt Kiểm Soát
18 giờ trước
Ruby

Ruby

TSM - KR

Zed
VS.

4/1/2

Thiêu Đốt
Tốc Biến
Sách Quỷ
Giày Pháp Sư
Giáp Tay Seeker
Bão Tố Luden
Nhẫn Doran
Thấu Kính Viễn Thị
Ngọc bổ trợ
Sốc Điện
Sốc Điện
Vị Máu
Vị Máu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tối Thượng
Thợ Săn Tối Thượng
Dải Băng Năng Lượng
Dải Băng Năng Lượng
Thiêu Rụi
Thiêu Rụi
+10% Tốc độ Đánh
+10% Tốc độ Đánh
+9 Sức mạnh Thích ứng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+6 Giáp
Trang bị
00:09 Nhẫn DoranMắt XanhBình MáuBình Máu
04:55 Giáp Tay Seeker
07:47 Bí Chương Thất TruyềnGiày
10:44 Gậy Bùng NổMắt Kiểm Soát
12:55 Bão Tố LudenGiày Pháp SưThấu Kính Viễn Thị
15:20 Sách Quỷ

Best Picks vs Vex

Worst Picks vs Vex

Best Lane Counters vs Vex

Anh em có muốn biết Zeri mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Vex>

Bảng Ngọc bổ trợ Vex

Với Vex nếu cầm Sốc điện việc trao đổi chiêu thức bao giờ cũng lời hơn về máu. Chỉ cần E - Nỗi Buồn Lan Tỏa cùng với nội tại và 1 đòn đánh thường là đã gây nổ sốc điện. Liếm 1/3 cây máu ngay từ cấp độ 1.

Khi đến level 2 nếu tướng địch còn khoảng nửa cây máu thì việc kết hợp với thiêu đốt 1 combo đơn giản E - Nỗi Buồn Lan Tỏa + AA + Q - Sóng U Sầu + Thiêu đốt chuẩn chỉ có thể tiễn địch lên bảng.

Vị trí của Vex

Đường giữa. 

Phép bổ trợ Vex

Tốc biến + Thiêu đốt hoặc Hồi máu

Cách lên đồ Vex

Băng trưởng vĩnh cửu thử tưởng tượng bạn dùng E - Nỗi Buồn Lan Tỏa để gây hoảng sợ kẻ địch sau đó lại kích hoạt Băng trưởng vĩnh cửu trói chân khoảng 1.5 giây nữa quá khó chịu đi cuối cùng nhả toàn bộ kỹ năng vào mặt địch liệu cột máu địch có bị bay màu. Và cũng có thể dùng để giữ chân kẻ địch khi bị truy đuổi.

Quan trọng hơn Băng trưởng vĩnh cửu cho Vex máu, năng lượng và cả hồi kỹ năng toàn những thứ mà một pháp sư kiểm soát cần. Bên cạnh đó Vex không có khả năng hồi máu từ bộ kỹ năng, thêm máu chẳng phải trụ đường tốt hơn sao.

Nếu trong trường hợp bạn gặp kèo team địch quá nhiều tướng chống chịu thì không trang bị thần thoại nào tốt hơn Mặt nạ thống khổ Liandry Mang đến khả năng gây sát thương theo thời gian cực tốt cho Vex, chưa kể nội tại giảm hồi chiêu, cấu rỉa từ ngoài giao tranh nhiều hơn.

Bão tố Luden như ngược lại ở vế trên nếu team địch không có quá nhiều tanker, kháng phép thì bạn lên món này là best nhất. Khả năng dồn sát thương là không phải bàn khi mang đến lượng xuyên kháng phép ổn.

Các món đồ huyền thoại thì lên các trang bị gia tăng sát thương.

Đồng hồ cát rõ ràng rồi, hùng hổ lao vào giữa đội hình mà chẳng có kỹ năng thoát thân ngoài tốc biến không lên món này thì gan bạn cũng to hơn đấy.

Bảng kỹ năng Vex

Thứ tự nâng kỹ năng Vex

Thứ tự nâng kỹ năng Vex

Q - Sóng U Sầu là kỹ năng farm lính và gây sát thương chính nên cần nâng Max đầu tiên.

Chi tiết kỹ năng Vex

Buồn Bực Buồn Bực

Q - Sóng U Sầu Q - Sóng U Sầu

W - Chỗ Này Của Ta! W - Chỗ Này Của Ta!

E - Nỗi Buồn Lan Tỏa E - Nỗi Buồn Lan Tỏa

R - Bóng Đen Đoạt Mệnh R - Bóng Đen Đoạt Mệnh

Cách chơi Vex

Thời điểm để trao đổi chiêu thức là khi bạn đã có nội tại. Hãy để í khi có nội tại bực bội bộ kỹ năng của Vex sẽ đổi sang màu xanh da trời. Việc kích nổ dấu ấn sẽ cho thêm sát thương và giảm hồi chiêu cho nội tại Bực Bội lợi cả đôi đường.

Tips: Bạn nên đánh thường vào các con lính đang bị khắc dấu ấn để giảm hồi chiêu cho nội tại nhé.

Trong giao tranh đầu tiên Vex sẽ cấu rỉa kẻ địch khắc dấu ấn "buồn bã" lên chúng. Sau đó chủ động lao tới với R - Bóng Đen Đoạt Mệnh và kích hoạt W - Chỗ Này Của Ta! tạo ra lượng lớn sát thương lan xung quanh.

Với chiêu cuối R - Bóng Đen Đoạt Mệnh bạn sẽ dùng nó như kết hợp giữa Akali lướt tới, hồi lại chiêu cuối sau khi kết thúc con mồi dạng Darius. Tức là bạn sẽ nhắm đến các con mồi còn ít máu bắn R tới và kích hoạt lao tới hạ gục con mồi và dùng tiếp cho con mồi ít máu tiếp theo.

Tips: nếu con mồi đã bị đánh dấu bởi R. Anh em không cần quá vội vàng để kích hoạt lao ngay vào ăn vã con mồi. Thường lúc này con mồi đã yếu máu và đang chạy chốn, thường sẽ chạy vào hạt thông nổ hay tốc biến kiểu vậy, đợi cho không còn cửa để thoát hãy kích hoạt. Việc hồi chiêu liên tục sẽ mang đến pha outplay mãn nhãn.

Điểm mạnh & yếu Vex

Điểm mạnh:

Có kỹ năng làm chậm, hoảng sợ.

Tạo giáp.

Ngắt lướt, counter cứng mấy con hàng thích bay nhẩy.

Sát thương tạo ra khi được tái hồi chiêu là vô cùng nhiều.

Điểm yếu:

Không có công cụ chạy khi bị tiếp cận.

Máu giấy, càng không có kỹ năng hồi máu.

Khắc chế Vex

Có thể thấy Vex là pháp sư kiểm soát đường giữa, tấn công mạnh tầm xa. Sở hữu các kỹ năng gây nổ kích hoạt nội tại và làm chậm diện rộng. Hi vọng bảng ngọc Vex và cách lên đồ tại Kicdo sẽ giúp bạn làm chủ cách chơi vị tướng này.

Đối thủ đường giữa

Bình luận


Tips

Thấy tướng địch lướt hãy tấn công để gây thêm sát thương từ nội tại. Không nhất thiết phải quá vội vã tái kích hoạt R chọn thời điểm phù hợp nhất rồi hẵng lao vào. W là để chặn sát thương lớn.

Tướng mới anh em

Milio
Milio
Nilah
Nilah
K'Sante
K'Sante